کارشناسی پیوسته مهندسی شیمی

 – مقدمه :

مهندسی شیمی به کوشش اولیه انسان برای استفاده از مواد خام طبیعی برمی گردد. برای مثال استفاده از آب برای استخراج ماو معطر از گل ها وبرگ ها به منظور ساخت عطر ودارو.می توان گفت که قدیمی ترین فرآیند در مرحله بین دوران انسان و شکارچی و دوران انسان مقیم بوجود آمد.
گاهواره تمدن بشر در آسیای صغیر(ترکیه امروز) و در بین النهرین، سرزمین بین رودهای دجله وفرات(عراق امروز) و در سوریه و مصر بوده است. اینجا مکان هایی است که قدیمی ترین تمدن پیشرفته بشر با سازمان¬های پیچیده حکومتی، سلطنتی، خط وپرستش مردگان آغاز شد. قدیمی-ترین اشیای برنزی دوران برنز که پس از دوران تئولیتیک می باشد از بین النهرین آمده است. یادآوری می شودکه چین را نمی توان در این مرحله ذکر کرد زیرا هیچگونه مدرک کتبی چینی موجود نیست. ولی احتمالاًپیشرفتهای چین نیز آسیای صغیر می باشد. در حفاری باستان شناسی در چین اشیاء جالب هنری و فرهنگی مورد استفاده در ۷۰۰۰سال پیش پیدا شده است تبادل فرهنگ واختلاط تمدن باعث پیشرفت موازی شرق وغرب شده است.
چگونه می توان پیشرفت این فناوری را خلاصه نمود، در تمام دوران های بشری پیشرفت فناوری ها عبارت بود از تغییر درمواد یا فرآیندهایی که اکنون آن را عملیات واحد می نامند. برای مثال آسیاب کردن برای خرد کردن دانه ها و تولید آرد، یا تبدیل مواد معدنی رنگی به رنگ، یا استخراج برای تولید عطر و دارو ازمواد خام گیاهی وحیوانی گرچه حدود۱۰۰۰سال قبل از میلاد ریاضیات و نجوم در بین النهرین پیشرفت نمود، هنر، معماری، فلسفه و هنرهای بومی و فرهنگ یونان و روم بنیان گذارده شد.
شیمی تجربی در دوران اسلام شکفته شد، با اینحال توسعه چندانی در فناوری ها فرآیندها وتجهیزات به عمل نیامد.
مهندسی شیمی علم گسترده ای است که تبدیل مواد به یکدیگر، جداسازی آمیزه ها، اختلاط مواد و پدیده های انتقال را مورد مطالعه قرار می دهد. پایه این عمل در حقیقت بر کوشش¬های انسان¬های اولیه دراستفاده از موادخام طبیعی استوار است. آموزش مهندسی شیمی در دوره کارشناسی بگونه ای است که دانش آموختگان این رشته قادر به طراحی، راه اندازی، اداره و کنترل واحدهای صنعتی صنایع مختلف شیمیایی پتروشیمی، زیست فناوری، غذایی و نفت و…هستند.

– تعریف وهدف :

دوره کارشناسی مهندسی شیمی یکی از دوره های آموزش عالی است و هدف از تاسیس آن تربیت کارشناسان ماهر برای اداره صنایع مختلف شیمیایی وبهره برداری از آنهاست. مجموعه دورس این دوره شامل دروس عمومی،پ ایه وتخصصی است.
کارآموزی برای دانشجویان الزامی است و هر دانشجو موظف است معادل یک دوره دوماهه معادل۱۲۰ساعت در یکی از صنایع کشور مرتبط با بامهندسی شیمی کارآموزی را طی کند.

– نقش وتوانایی :

– فارغ التحصیلان این دوره می توانند در صنایع مختلف شیمیایی، غذایی، دارویی، پتروشیمی، بیوشیمیایی و…عهده دار امور زیر باشند:
– بهره برداری از صنایع موجود به وجه مطلوب(از لحاظ فنی واقتصادی)
– رفع اشکال وحل مسائل فنی فرآیند تولید
– تطبیق شرایط کمی وکیفی تولید با تقاضا
– توسعه وانتقال تکنولوژی به منظور بهبود شرایط تولیدی صنایع شیمیایی
– برنامه ریزی فعالیت های کاردان فنی در صنایع مربوطه

– ضرورت واهمیت :

– تاکید دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص برنامه ریزی تولید مواد در صنایع شیمیایی، غذایی، دارویی و…رفع نابسامانی¬های موجود در این صنایع و نیل به خود کفایی.
– بهبود کیفی وکمی تولیدات صنایع شیمیایی، غذایی، دارویی و…به کمک استفاده از مطلوب ترین فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی که به تحدید واردات و افزایش صادرات می انجامد.
– نقش اساسی تولید فنی مطلوب محصولات در صنایع شیمیایی، غذایی، دارویی،…درحفظ سلامت وپیشرفت جامعه.

 – طول دوره وشکل نظام :

طول این دوره۴ سال است. شامل یک دوره عمومی و کارآموزی است.کلیه دروس آن در ۸ نیمسال تخصصی برنامه ریزی می شود وعلاوه بردروس،کارگاه و پروژه، یک دوره دو ماهه نیز به کارآموزی اختصاص می یابد. طول هر نیمسال ۱۶ هفته آموزش کامل است. هرواحد درس نظری به مدت ۱۶ساعت و عملی به مدت ۴۸ ساعت یا ۳۲ ساعت وکارگاهی به مدت ۴۸ ساعت در طول نیمسال(۱۶هفته) تدریس می شود.

– واحدهای درسی :

تعداد کلواحد های درسی این دوره۱۴۰ واحد درس به شرح زیر است:

دروس عمومی                                           ۲۴ واحد

دروس پایه                                               ۴۶ واحد

دروس تخصصی                                        ۵۷ واحد

دروس تخصصی انتخابی                              ۱۹ واحد

کارشناسی ناپیوسته صنایع شیمیایی

 – تعریف و هدف :

دوره کارشناسی ناپیوسته علمی –کاربردی مجموعه ای از برنامه هماهنگ رشته صنایه شیمیایی را در بر می گیرد.هدف آن تربیت نیروی انسانی متعهد و کارشناسی است که بتواند کارگاهها و آزمایشگاه های مرتبط با صنایه شیمیایی را راه اندازی، سرپرستی و کنترل نماید و همچنینی در بخشهای مختلف صنعت به نحوه انجام فعالیت های تکنسین های صنایع شیمیایی نظارت داشته باشد.

– اهمیت و ضرورت :

نظر به غنی بودن کشور ایران از لحاظ منابع اولیه نفت،پتروشیمی و فرآوردهای آن و حجم واردات زیادی که پس از تغییر و تبدیل این فرآورده ها منجر به فشارهای اقتصادی کلان بر جامعه می شود ضرورت وجود تعالیم و آموزشهای خاصی که منجر به تغییرنگرش جامعه به سمت استفاده بهینه از امکانات موجود و منابع بالقوه می شود را ایجاب می کند و ضرورت دارد در رشته صنایع شیمیایی برنامه کارشناسی تدوین شود که بتواند با آموزشهای مدون راههای کسب درآمد و خود اشتغالی و نحوه بهرهروری از این منابع را فراهم نماید و بخشی از نیازهای اقتصادی کشور را مرتفع کند.

– نقش و توانایی فارغ التحصیلان :

فارغ التحصیل این دوره توانایی انجام مهارتهای زیر را بدست می آورد:

– را اندازی کارگا ها و آزمایشگاهای مختلف

– کار با ماشین آلات و دستگاههای مورد نیاز

– تشخیص و عیب یابی سیستمهای محدوده شغلی خود

– نظارت و مدیریت کارگران و تکنسین های تحت نظر

– انتقال تجربه شغلی خود به دیگران

– تهیه گزارش فنی لازم

– نظارت و کنترل خط تولید

– مشاغل قابل احراز :

– مدیریت کارگاهها و آزمایشگاههای رنگ،لاستیک پلاستیک،مواد آرایشی،پاک کننده ها،آبکاری،سموم،گاز

– کارشناس فرآیند جداسازی

– کارشناس بازاریاب مواد شیمیایی

– کارشناس پسابهای صنعتی

3139