کارشناسی پیوسته مهندسی هوافضا

 – مقدمه :

در اجرای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله بند «ب» اصل دوم و بندهای 3 و 13 اصل سوم و ایجاد شرایط تحقق بند 4 همین اصل و نیز اجرای اصل سی‌ام و بند 7 اصل چهل و سوم و ایجاد شرایط تحقق بندهای 8 و 9 این اصل و اصول دیگر و بمنظور تربیت متخصصان متعهد در صنایع هوایی اعم از نظامی و غیرنظامی و همچنین ایجاد صنایع مستقل و غیروابسته در این زمینه پس از بررسی و پژوهش در زمینه نیازهای موجود اعم از طراحی، ساخت، تعمیر و نگهداری وسایل پرنده و ملحقات مربوطه، مجموعه‌ی کارشناسی مهندسی هوافضا با مشخصات زیر در محدوده‌ی دوره‌ی «کارشناسی» تدوین شده است که جایگزین مجموعه کارشناسی مهندسی صنایع هوایی می‌گردد.

– تعریف و هدف :

این مجموعه یکی از مجموعه‌های آموزش عالی است که ضمن ارایه مقدمات و اصول مهندسی هوافضا در سطح کارشناسی، متخصصینی جهت فعالیت در صنایع مربوط به هواپیما، هلیکوپتر و غیره تربیت می‌کند.

– نقش و توانایی :

فارغ‌التحصیلان این دوره قادرند کادر متخصص مورد نیاز در محاسبات طراحی و ساخت قسمت‌هایی از صنایع مختلف هواپیمایی، هلیکوپترسازی، موشکی و صنایع مشابه دیگر را تأمین نمایند.

– ضرورت و اهمیت :

نظر به اینکه علوم هوایی در کشور ما نسبت به سایر علوم از سابقه و پیشرفت چندانی برخوردار نبوده است و نظر به نیاز کشور به نیروی انسانی مجرب به تحصیلات عالی در این زمینه و با توجه به موقعیت کنونی ایران در منطقه و بمنظور قطع وابستگی به تکنولوژی خارجی در این زمینه، تهیه مجموعه کارشناسی دوره مهندسی هوافضا پیش از هر زمان دیگر از ضرورت و اهمیت ویژه ای برخوردار می‌باشد.

 – طول دوره و شکل نظام :

طول متوسط دوره‌ی این مجموعه 4 سال است و کلیه دروس آن در 8 ترم برنامه‌ریزی می‌شود. دانشجویان موظفند 3 واحد بعنوان پروژه اخذ نمایند و در یک تابستان در مهندسی هوافضا (اعم از نظامی و عمومی) کارآموزی انجام دهند.

– تعداد واحدهای درسی مجموعه :

تعداد کل واحدهای درسی این مجموعه 140 واحد که 10 واحد آن عبارت است از پروژه و کارگاه، این تعداد واحد بصورت زیر تقسیم‌بندی شده‌اند:

دروس عمومی                   25 واحد

دروس پایه                        22 واحد

دروس اصلی                      50 واحد

دروس تخصصی                  29 واحد

دروس تخصصی اختیاری        9 واحد

دروس کارگاهی، پروژه            8 واحد

کارآموزی                              2 واحد

14163