کارشناسی پیوسته مهندسی هوافضا

 – مقدمه :

در اجرای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله بند «ب» اصل دوم و بندهای ۳ و ۱۳ اصل سوم و ایجاد شرایط تحقق بند ۴ همین اصل و نیز اجرای اصل سی‌ام و بند ۷ اصل چهل و سوم و ایجاد شرایط تحقق بندهای ۸ و ۹ این اصل و اصول دیگر و بمنظور تربیت متخصصان متعهد در صنایع هوایی اعم از نظامی و غیرنظامی و همچنین ایجاد صنایع مستقل و غیروابسته در این زمینه پس از بررسی و پژوهش در زمینه نیازهای موجود اعم از طراحی، ساخت، تعمیر و نگهداری وسایل پرنده و ملحقات مربوطه، مجموعه‌ی کارشناسی مهندسی هوافضا با مشخصات زیر در محدوده‌ی دوره‌ی «کارشناسی» تدوین شده است که جایگزین مجموعه کارشناسی مهندسی صنایع هوایی می‌گردد.

– تعریف و هدف :

این مجموعه یکی از مجموعه‌های آموزش عالی است که ضمن ارایه مقدمات و اصول مهندسی هوافضا در سطح کارشناسی، متخصصینی جهت فعالیت در صنایع مربوط به هواپیما، هلیکوپتر و غیره تربیت می‌کند.

– نقش و توانایی :

فارغ‌التحصیلان این دوره قادرند کادر متخصص مورد نیاز در محاسبات طراحی و ساخت قسمت‌هایی از صنایع مختلف هواپیمایی، هلیکوپترسازی، موشکی و صنایع مشابه دیگر را تأمین نمایند.

– ضرورت و اهمیت :

نظر به اینکه علوم هوایی در کشور ما نسبت به سایر علوم از سابقه و پیشرفت چندانی برخوردار نبوده است و نظر به نیاز کشور به نیروی انسانی مجرب به تحصیلات عالی در این زمینه و با توجه به موقعیت کنونی ایران در منطقه و بمنظور قطع وابستگی به تکنولوژی خارجی در این زمینه، تهیه مجموعه کارشناسی دوره مهندسی هوافضا پیش از هر زمان دیگر از ضرورت و اهمیت ویژه ای برخوردار می‌باشد.

 – طول دوره و شکل نظام :

طول متوسط دوره‌ی این مجموعه ۴ سال است و کلیه دروس آن در ۸ ترم برنامه‌ریزی می‌شود. دانشجویان موظفند ۳ واحد بعنوان پروژه اخذ نمایند و در یک تابستان در مهندسی هوافضا (اعم از نظامی و عمومی) کارآموزی انجام دهند.

– تعداد واحدهای درسی مجموعه :

تعداد کل واحدهای درسی این مجموعه ۱۴۰ واحد که ۱۰ واحد آن عبارت است از پروژه و کارگاه، این تعداد واحد بصورت زیر تقسیم‌بندی شده‌اند:

دروس عمومی                   ۲۵ واحد

دروس پایه                        ۲۲ واحد

دروس اصلی                      ۵۰ واحد

دروس تخصصی                  ۲۹ واحد

دروس تخصصی اختیاری        ۹ واحد

دروس کارگاهی، پروژه            ۸ واحد

کارآموزی                              ۲ واحد

3691