گروه مهندسی برق

مجموعه مهندسی برق شامل مقاطع مختلف تحصیلی از قبیل کاردانی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته مهندسی برق و کارشناسی ارشد ناپیوسته، یکی از مجموعه های آموزش عالی در زمینه فنی و مهندسی بوده و هدف آن تربیت افراد مستعدی است که بتوانند با آگاهی علمی و فنی کافی از عهده وظایف طراحی، بهره برداری و توسعه، نظارت، مدیریت و نگهداری از سیستم های الکتریکی در زمینه های مرتبط برآیند و آماده ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر باشند.

بر همین اساس موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان در رشته های ذیل از این مجموعه دانشجو می پذیرد.

عبدالحسین رضائی
مدیریت گروه کارشناسی ارشد مدارهای مجتمع الکترونیکی
دکترای مهندسی برق- الکترونیک از دانشگاه سمنان
ایمیلصفحه شخصی
مسعود عسکری
مدیریت گروه کارشناسی ارشد کنترل
دکترای مهندسی برق از دانشگاه مالایا
ایمیلصفحه شخصی
حمید محمودیان
مدیریت گروه کاردانی و کارشناسی الکترونیک
دانشجوی دکترا مهندسی برق-الکترونیک از دانشگاه آزاد نجف آباد
ایمیلصفحه شخصی

7954