مرکز نوآوری و شتابدهی

رویداد هوش مصنوعی در مهندسی

علاقه مندان به شرکت در رویداد بایستی فرم رویداد را [...]