اسماعیل صادقی

کارشناس پذیرش و نظام وظیفه

حوزه فعالیت : معاونت آموزشی
شماره تماس : 204 - 33667261 - 31 - (98+)
سمت : کارشناس پذیرش و نظام وظیفه
رایانامه : Sadeghi[at]jdeihe.ac.ir

 

جهت ارتباط با ایشان از سامانه نامه نگاری میتوانید نامه خود را به اداره آموزش ارسال نمایید.