براتعلی رضایی

مدیر خدمات آموزشی

حوزه فعالیت : معاونت آموزشی
شماره تماس : 208 - 33667261 - 31 - (98+)
سمت : مدیر خدمات آموزشی
رایانامه : Rezaee[at]jdeihe.ac.ir
زمان حضور :  (بروز رسانی 1396/12/15)

  8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-12:30 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-18:00
شنبه آز فیزیک
یکشنبه
دوشنبه کاربرد رایانه در الکترونیک
سه شنبه آز فیزیک
چهارشنبه
پنج شنبه

 

جهت ارتباط با ایشان از سامانه نامه نگاری میتوانید نامه خود را به اداره آموزش ارسال نمایید.