رامین ایرانمنش

کارشناس فارغ التحصیلان - مسئول آزمایشگاه

حوزه فعالیت : معاونت آموزشی
شماره تماس : 205- 33667261 - 31 - (98+)
سمت : کارشناس فارغ التحصیلان