علیرضا گنجی

مربی گروه حسابداری

گروه آموزشی : حسابداری
شماره تماس : 314 - 33667261 - 31 - (98+)
نحوه همکاری : استاد مدعو
رایانامه : Ganji[at]jdeihe.ac.ir


(بروز رسانی 1396/11/15)

 • کارشناسی ارشد، حسابداری، دانشگاه آزاد-تهران مرکز، ایران.
 • کارشناسی، حسابداری، دانشگاه پیام نور-شاهین شهر، ایران.
 • حسابداری شرکت ها (1)
 • حسابداری صنعتی (3)
 • پروژه مالی (1) و (2)
 • کار آموزی (1) و (2)
 • حسابداری صنعتی 1
 • حسابداری صنعتی 2
 • حسابداری صنعتی 3
 • پروژه کارشناسی
 • پروژه کاردانی
 • کارآموزی
 •  ع.گنجی ،”بررسی قیمت گذاری خدمات حسابرسی و سهامداران عمده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، تحقیقات جدید در علوم انسانی، سال اول صفحات 105-93، 1394.
 • ع.گنجی ، بررسی تأثیر نظام راهبری و مدیریت سود افزایشی بر چسبندگی هزینه ها، فصلنامه علمی-پژوهشی حسابداری، دانشگاه الزهرا تهران
 • ع.گنجی ، تنظیم ریسک، فشار جامعه و استفاده از مدیریت برنامه‌ریزی‌شده در مدیریت خطر تغییرات محیطی، علیرضا گنجی، امیرحسین نقیان فشارکی، 1396.
 •  علیرضا گنجی، امیرحسین نقیان فشارکی، تنظیم ریسک، فشار جامعه و استفاده از مدیریت برنامه‌ریزی‌شده در مدیریت خطر تغییرات محیطی، دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی، 1396
  8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00
شنبه حسابداری شرکت ها (1)
یکشنبه حسابداری صنعتی (3)
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه