علیرضا گنجی

مربی گروه حسابداری

گروه آموزشی : حسابداری
شماره تماس : 314 - 33667261 - 31 - (98+)
نحوه همکاری : استاد مدعو
رایانامه : Ganji[at]jdeihe.ac.ir


(بروز رسانی ۱۳۹۶/۱۱/۱۵)

 • کارشناسی ارشد، حسابداری، دانشگاه آزاد-تهران مرکز، ایران.
 • کارشناسی، حسابداری، دانشگاه پیام نور-شاهین شهر، ایران.
 • حسابداری شرکت ها (۱)
 • حسابداری صنعتی (۳)
 • پروژه مالی (۱) و (۲)
 • کار آموزی (۱) و (۲)
 • حسابداری صنعتی ۱
 • حسابداری صنعتی ۲
 • حسابداری صنعتی ۳
 • پروژه کارشناسی
 • پروژه کاردانی
 • کارآموزی
 •  ع.گنجی ،”بررسی قیمت گذاری خدمات حسابرسی و سهامداران عمده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، تحقیقات جدید در علوم انسانی، سال اول صفحات ۱۰۵-۹۳، ۱۳۹۴٫
 • ع.گنجی ، بررسی تأثیر نظام راهبری و مدیریت سود افزایشی بر چسبندگی هزینه ها، فصلنامه علمی-پژوهشی حسابداری، دانشگاه الزهرا تهران
 • ع.گنجی ، تنظیم ریسک، فشار جامعه و استفاده از مدیریت برنامه‌ریزی‌شده در مدیریت خطر تغییرات محیطی، علیرضا گنجی، امیرحسین نقیان فشارکی، ۱۳۹۶٫
 •  علیرضا گنجی، امیرحسین نقیان فشارکی، تنظیم ریسک، فشار جامعه و استفاده از مدیریت برنامه‌ریزی‌شده در مدیریت خطر تغییرات محیطی، دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی، ۱۳۹۶
  ۸:۰۰-۹:۰۰ ۹:۰۰-۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰-۱۱:۰۰ ۱۱:۰۰-۱۲:۰۰ ۱۲:۰۰-۱۳:۰۰ ۱۳:۰۰-۱۴:۰۰ ۱۴:۰۰-۱۵:۰۰ ۱۵:۰۰-۱۶:۰۰
شنبه حسابداری شرکت ها (۱)
یکشنبه حسابداری صنعتی (۳)
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه