محسن نصر

مدیر امور اداری

حوزه فعالیت : معاونت پشتیبانی
شماره تماس : 33667261 - 31 - (98+)
سمت : مدیر امور اداری
رایانامه : Mohsen.Nasr[at]jdeihe.ac.ir

 

جهت ارتباط با ایشان از سامانه نامه نگاری میتوانید نامه خود را به فناوری اطلاعات ارسال نمایید.