نجمه سلطانی

کارشناس تهیه و تولید محتوای دروس

حوزه فعالیت : معاونت پشتیبانی و آموزشی
شماره تماس :
 400 - 33667261 - 31 - (98+)

سمت : کارشناس تهیه و تولید محتوای دروس
رایانامه : Soltani[at]jdeihe.ac.ir

 

جهت ارتباط با ایشان از سامانه نامه نگاری میتوانید نامه خود را به آموزش های مجازی ارسال نمایید.