وحید جوانبخت

معاونت دانشجویی و فرهنگی

حوزه فعالیت : ریاست
شماره تماس : 308 - 33667261 - 31 - (98+)
سمت : معاونت دانشجویی و فرهنگی
رایانامه : Javanbakht[at]jdeihe.ac.ir
زمان حضور : (بروز رسانی 1397/12/21)

  8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00
شنبه - مراجعات-  جلسات
یکشنبه مراجعات-  جلسات کلاس ترمودینامیک 1
دوشنبه - مراجعات - جلسات
سه شنبه - مراجعات -
چهارشنبه کلاس غشا و فرآیندهای غشایی جلسات مراجعات/ جلسات
پنج شنبه مراجعات (درصورت حضور)

جهت ارتباط با ایشان از سامانه نامه نگاری میتوانید نامه خود را به معاونت دانشجویی و فرهنگی ارسال نمایید.

More Info