بنفشه سلطانی

مدیر گروه شیمی و نفت

گروه آموزشی : شیمی
شماره تماس : 349 - 33667261 - 31 - (98+)
نحوه همکاری : هیئت علمی تمام وقت
سمت : مدیر گروه شیمی و نفت
رایانامه : b-soltani[at]jdeihe.ac.ir


 • دکترا، مهندسی شیمی، دانشگاه کاشان، اصفهان، ایران، 1396.
 • کارشناسی ارشد، مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.
 • موازنه جرم و انرژی
 • عملیات واحد کارشناسی
 • موازنه جرم وانرژی
 • ترمودینامیک 1
 • عملیات واحد 1
 • طراحی راکتور
 • بهداشت و ایمنی
 • پتروشیمی
 • “EVALUATION OF SLAG ADDITION IN CONCRETE AND ITS EFFECT ON ELECTROCHEMICAL BEHAVIOUR OF STEEL AND COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE ” Dehghanian B Soltani. proceedings of the International Conference held at the University of Dundee, Scotland, UK on 9-11 September 2002
 • تاثیر سرباره جایگزین شده به جای سیمان و شرایط سطح بتن بر روی خواص الکتروشیمیایی -فولاد- ششمین کنگره مهندسی شیمی- دانشگاه  صنعتی اصفهان1380  .
 • بررسی اثر سطح آرماتور بر خواص الکتروشیمیایی آن در نمونه های بتنی با سرباره اضافه شده به سیمان ششمین کنگره مهندسی شیمی- دانشگاه صنعتی اصفهان1380 .
 • تعیین مقدار اپتیمم سرباره در بتن در و تاثیر آن در خواص الکتروشیمیایی فولاد و مقاومت فشاری بتن در محیطهای دریایی-   ششمین کنگره مهندسی شیمی صنعتی اصفهان1380.
 • تاثیر سرباره در کاهش نفوذ پذیری یونهای کلراید و افزایش مقاومت فشاری بتن- ششمین کنگره مهندسی شیمی- دانشگاه صنعتی اصفهان1380.
 • بررسی خوردگی فولاد در بتن سرباره ای قرار گرفته در محلولهای کلر و سولفات- ششمین کنگره مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان1380  .
 • استفاده از سرباره در بتن و تاثیر آن در خواص الکتروشیمی فولاد کنگره مهندسی شیمی -دانشگاه صنعتی اصفهان- 1380.
 • بررسی اثر سطح آرماتور بر خواص الکتروشیمیایی آن در نمونه های بتنی با سرباره اضافه شده به سیمان سمپوزیوم بین المللی فولاد – اهواز1370.
 • Effect of EG on properties of polyurethane/ethylene glycol composite thin films. International Conference on researches in Science and Engineeringو8, Istanbul University, Turkey , July 2016.
 • Ionic liquid as liquid phase additive to prepared polyurethane thin film   membranes for gas separation, International conference on membrane science & technology,1-3 November 2015.
 • Preparation of polyurethane –ionic liquid (N-Methyle 1-2-pyrolydiniuom hydrogen sulfonate ) composite and investigate of its physical and chemical property – 1st international & 3rd National conference on applied researches in chemistry & chemical engineering-aprill,2016.
 •  بررسی استخراج عصاره گیاهان دارویی به روش فوق بحرانی – شهرک علمی تحقیقاتی.
 • بررسی تهیه چسبهای پلی وینیل استات جهت کاربرد در برچسبها شرکت کیان تک نقش جهان
 • تهیه و تولید انواع چسبهای نشاسته ای در آزمایشگاه – شرکت کیان تک نقش جهان.
 • بررسی روشهای مختلف جداسازی مرکاپتانها و امکان استفاده از آن در کشور با توجه به شرایط موجود شرکت ملی گاز ایران .شرکت ملی گاز ایران
 • بررسی تهیه گلدانهای لانه زنبوری و تولید آزمایشگاهی چسبهای مورد نیاز- جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان.
 • تولید عایق حرارتی نسوز مورد استفاده در اتصالات کوره بلند ذوب آهن اصفهان – ذوب آهن اصفهان .
 • جداسازی روغنهای امگا 3و 2و 4 از دانه های روغنی – شرکت اسپیان داروی سپهرگان جی.
 • راه اندازی بخش روغن کشی شرکت آسپیان داروی سپهرگان جی.
 • بررسی غشاهای کربنی از لحاظ ساختاری و تولید- آزمایشگاه SPRG
 • بررسی روشهای مختلف تولید گرافن به عنوان – آزمایشگاه SPRG
 • بررسی کاربردهای مایعات یونی در صنایع مختلف – آزمایشگاه SPRG
 • بررسی روشهای استخراج گوگرد با مایعات یونی – آزمایشگاه SPRG
 • تولید غشاهای بستر آمیخته با مایعات یونی – آزمایشگاه SPRG
 • بررسی غشاهای بستر آمیخته پلی ایمیدی – آزمایشگاه SPRG
 • تولید آزمایشگاهی نانو ذرات CU ، با استفاده از مایعات یونی- آزمایشگاه SPRG
 • تولید نانو ذرات , Zn با استفاده از مایعات یونی -آزمایشگاه SPRG
 • تولید نانو ذرات , Ag با استفاده از مایعات یونی – آزمایشگاه SPRG
 • تولید غشاهای پلی یورتان بستر آمیخته سه فازی به منظور جداسازی گازی – آزمایشگاه SPRG
 • تولید غشاهای PBAX بستر آمیخته سه فازی به منظور جداسازی گازی – آزمایشگاه SPRG
بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.