حمید محمودیان

استادیار گروه برق و مهندسی پزشکی

گروه آموزشی : برق
شماره تماس : 360 - 33667261 - 31 - (98+)
نحوه همکاری : هیئت علمی تمام وقت
سمت : مدیر پژوهشی
رایانامه : Mahmoodian[at]jdeihe.ac.ir


  • دکترا، مهندسی برق-الکترونیک، دانشگاه آزاد نجف آباد، اصفهان، ایران.
  • کارشناسی ارشد، مهندسی برق- الکترونیک، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
  • کارشناسی، مهندسی برق- الکترونیک، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.
  • مدارهای الکتریکی
  • الکترونیک 1، 2، 3
  • مدارهای الکتریکی 1 و 2
  • ح. محمودیان، م. دولتشاهی “طراحی یک مدار نمونه بردار و نگه دار با دقت 12 ؟؟؟ جهت نرخ داده Ms/s 200 ” روش های هوشمند در صنعت برق (JIPET) صفحه 53-60
  • ح. محمودیان، م. پرویزی “یک فیلتر چند منظوره مد ولتاژ مبتنی بر اینورتر، با اجرای همزمان توابع و تنظیم پذیری الکترونیکی” دومین کنگره بین المللی مهندسی برق، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات، 1394

  • ح. محمودیان، م. پرویزی “یک فیلتر GM-C چند منظوره مد جریان توان پایین و اجرای همزمان پاسخ های فیلتری به همراه تنظیم پذیری ؟؟؟ برای ضریب کیفیت از فرکانس مرکزی ” کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق و علوم کامپیوتری، 1394