حسین محمدی

مربی گروه حسابداری

گروه آموزشی : حسابداری
شماره تماس : 311 - 33667261 - 31 - (98+)
نحوه همکاری : هیئت علمی تمام وقت
سمت : مدیر گروه کاردانی و کارشناسی حسابداری
رایانامه : H.Mohammadi[at]jdeihe.ac.ir


(بروز رسانی ۱۳۹۶/۱2/23)

 • کارشناس ارشد، حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه، مبارکه، ایران،1388.
 • کارشناسی, حسابداری, دانشگاه ولی عصر رفسنجان- رفسنجان, ايران, 1384.
 • زبان فنی کاردانی حسابداری
 • زبان تخصصی کارشناسی حسابداری
 • حسابداری میانه 1
 • زبان فنی کاردانی حسابداری
 • زبان تخصصی کارشناسی حسابداری
 • حسابداری صنعتی1
 • حسابداری صنعتی2
 • اصول تنظیم و کنترل بودجه
 • سیستم های اطلاعاتی حسابداری
 • حسابداری مالیاتی
 • محمدی، حسین،”بررسی تطبیقی تعدیل بدهی های کوتاه مدت و بلندمدت به سطح بهینه و عوامل موثر بر آن در شکت های کوچک و متوسط تولیدی و خدماتی”، مجله مدیریت دارایی دانشگاه اصفهان
 • محمدی، حسین، بنیامی، مرضیه”بررسی اکتشافی فشار و معضلات اخلاقی در درگیری حسابرسی” دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت ،اقتصاد و حسابداری1395.

 • محمدی، حسین، محسنی،معصومه و علی اصغر کیان ارثی،”فساد، جرم و خصوصی سازی در دولت ها: عاملی مداخله آمیز در حسابرسی” دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت ،اقتصاد و حسابداری1395.

 • محمدی، حسین، آرام، فریبا،”حسابداری مدیریتی جهت مدیریت ایمنی یا امنیت یک شرکت ساختمانی” دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت ،اقتصاد و حسابداری1395.

 • محمدی، حسین، رضایی، سرور،”مدیریت سود: یک تحلیل از رفتار فرصت طلبانه مکانیزم نظارت و تنگدستی مالی”کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری با رویکرد توسعه کسب و کار1394.

 • محمدی، حسین، رئیس پور، زهرا،”ارزیابی سرمایه فکری به عنوان عامل جذب سرمایه گذاری های منطقه”کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری با رویکرد توسعه کسب و کار1394.

 • محمدی، حسین، سبحانی، رضا،”استقلال مدیریتی و دانش تخصصی در تیم های حسابرسی سرکت ها و تاثیر آن در عدم رعایت اظهارنامه مالیاتی”دومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران2016.

 • Hosein mohamadi, hamid sarami”Technological impact on teaching of online managerial Accounting” at the 2th international Conference on accounting, Economics and Financial Management, Held at the Tehran, Iran on june 7,2016.

 • محمدی، حسین، بدیحی، حمید،”مدلسازی فرایند کسب و کار با چشم انداز سیستم های اطلاعاتی حسابداری”سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی.1395.

 • محمدی، حسین، رحیمی، محسن،”استفاده از حسابداری ادغامی مبتنی بر ارزش متعارف”سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی1395.

 • محمدی، حسین، منتظری، مهسا،”دیدگاه مدیریتی شرکت های کوچک و متوسط در خصوص استانداردهای حسابداری مبتنی بر اصول برای حسابداری اجاره” سومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی1395.

 • محمدی، حسین، عبادی، زهرا،”دیدگاه های جهانی در مورد سیستم های اطلاعاتی حسابداری”سومین همایش ملی و سومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران2016.

 • محمدی، حسین، محمدی، گلنار”بررسی تاثیر اهداف هزینه ای خاص و فرآیند توسعه محصول جدید بر عملکرد کاهش هزینه” چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری1395.

 • Hosein mohamadi, Fatemeh Jafari”Effects and Countermeasures of Replacing Business Tax with VAT to Real Estate Industry” International conference on Management andEconomics Cohesion in urban development-Tehran 2016.

   

  13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00
شنبه عدم حضور
یکشنبه مشاوره گروه حسابداری زبان فنی کاردانی
دوشنبه مشاوره گروه حسابداری حسابداری صنعتی1رشته مدیریت زبان تخصصی 2 کارشناسی
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه

 

خواهشا جهت مشاوره گروه و سوالات احتمالی از بقیه همکاران سوال نفرمایید و فقط در زمان های اعلام شده مراجعه نمایید و جهت تماس با مدیر گروه با شماره مستقیم 33912815 دفتر مدیر مالی جهاددانشگاهی صنعتی اصفهان تماس حاصل فرمایید.

جهت اطلاع رسانی مجازی دانشجویان می توانند در کانال انجمن علمی حسابداری موسسه عضو شوند تا در جریان اطلاعیه ها و برنامه های گروه قرار گیرید.