محمدرضا مصلحی

استادیار گروه مهندسی کامپیوتر

گروه آموزشی : کامپیوتر
شماره تماس : --- - 33667261 - 31 - (98+)
نحوه همکاری : هیئت علمی تمام وقت
سمت : عضو هیئت علمی
رایانامه : Moslehi[at]jdeihe.ac.ir


 • دانشجوی دکترای هوش مصنوعی دانشگاه کاشان – ایران
 • کارشناسی ارشد – فناوری اطلاعات- دانشگاه UITM
 • امنیت شبکه
 • مهندسی اینترنت
 • تجهیزات شبکه داده ها
 • انتقال داده
 • اصول سیستم های شبکه
 • زبان تخصصی
 • Moslehi,Mohammadreza ,”The application of Metadata for ELearning purposes”, Elixir International Journal , 2013.
 • Moslehi,Mohammadreza ,”Learning Objects:Teaching with Technology”, Elixir International Journal , 2013.
 • Moslehi,Mohammadreza ,”A Hierarchy system with D* algorithm and Fuzzy control interface”, Research Journal of Applied Sciences, Engineering And Technology , 2014.