محمدرضا مصلحی

مربی گروه مهندسی کامپیوتر

گروه آموزشی : کامپیوتر
شماره تماس : --- - 33667261 - 31 - (98+)
نحوه همکاری : هیئت علمی تمام وقت
سمت : مدیریت گروه ارشد شبکه
رایانامه : Moslehi[at]jdeihe.ac.ir


 • دانشجوی دکترای هوش مصنوعی دانشگاه کاشان – ایران
 • کارشناسی ارشد – فناوری اطلاعات- دانشگاه UITM
 • امنیت شبکه
 • مهندسی اینترنت
 • تجهیزات شبکه داده ها
 • انتقال داده
 • اصول سیستم های شبکه
 • زبان تخصصی
 • Moslehi,Mohammadreza ,”The application of Metadata for ELearning purposes”, Elixir International Journal , 2013.
 • Moslehi,Mohammadreza ,”Learning Objects:Teaching with Technology”, Elixir International Journal , 2013.
 • Moslehi,Mohammadreza ,”A Hierarchy system with D* algorithm and Fuzzy control interface”, Research Journal of Applied Sciences, Engineering And Technology , 2014.
  8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00
شنبه
یکشنبه حضور کلاس حضور کلاس
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه حضور
پنج شنبه