امید مرادی

استادیار گروه برق و مهندسی پزشکی

گروه آموزشی : برق
شماره تماس : --- - 33667261 - 31 - (98+)
نحوه همکاری : تمام وقت
سمت : عضو هیئت علمی
رایانامه : Moradi[at]jdeihe.ac.ir


 • دانشجوی دکتری، برق گرایش مخابرات، دانشگاه شهرکرد، چهارمحال و بختیاری، ایران.
 • کارشناسی ارشد، برق گرایش مخابرات، مشهد، ایران.
 • مخابرات سیار
 • مخابرات دیجیتال
 • تجزیه و تحلیل سیگنالها و سیستم ها
 • اصول رادیو ماکس
 • آشنایی باشبکه GSM
 • Moradi, O.(2010), fixed channel assignment and neural network algorithm for channel assignment problems in cellular radio networks, Canadian CIS Journal. Vol.3,No.4, Nov.
 • Moradi, O.(2011), a Hopfield neural network for channel assignment problem in cellular radio networks, Canadian CIS Journal. Vol.4, No.1, Jan.
 • Moradi, O.(2013), A three-stage heuristic combined Hopfield neural network for channel assignment problem in cellular mobile system, Elixir International Journal .
 • اباذری، سعید، مرادی، امید، « بهبود میرایی نوسانات سیستم قدرت با بکارگیری UPFC و تنطیم پارامترهای کنترل کننده بر اساس یک الگوریتم جدید PSO »، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، شماره 1، صفحه11-1، دانشگاه تبریز،14/7/94.
 • اختصاص دهي كانال راديويي در مخابرات سلولي با استفاده از شبكه عصبي هاپفيلد اصلاح شده(پذيرفته شده در شانزدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران-87).
 •  ویراستار علمی کتاب” مدارهای مخابراتی به زبان ساده” تالیف آقای مهندس یاسر رحیمی.  شابک:  1-43-5287-600-978          شماره کتابشناسی ملی:2228321
 •  ویراستار علمی کتاب ‘‘درایوهای موتور سوئیچ رلاکتانس ’’ تالیف آقای دکتر راموکریشنان، ترجمه آقای دکترمرتضی سقائیان نژاد، دانشگاه صنعتی اصفهان.           شابک:978-600-5151-17-6             شماره کتابشناسی ملی: 1935282