وحید جوانبخت

استادیار گروه مهندسی شیمی

گروه آموزشی : شیمی
شماره تماس : 307 - 33667261 - 31 - (98+)
نحوه همکاری : هیئت علمی تمام وقت
سمت : معاونت فرهنگی و مدیریت گروه های کارشناسی ارشد شیمی گرایش های جدا سازی و نانو فناوری
رایانامه : Javanbakht[at]jdeihe.ac.ir


(بروز رسانی ۱۳۹۷/۱۲/۲۱)

 • دکتری، مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ۱۳۹۵٫
 • کارشناسی ارشد، مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ۱۳۸۸٫
 • مکانیک سیالات ۱(کارشناسی مهندسی شیمی)
 • مکانیک سیالات ۱، ترمودینامیک ، عملیات واحد ، ماشین آلات صنعتی و …. (کارشناسی و کاردانی)
  • Lead Biosorption by Different Morphologies of fungus Mucor Indicus, International Biodeterioration & Biodegradation Journal, ISI, 2011.
  • Mechanisms of Heavy Metal Removal using Microorganisms as Biosorbent, Water Science & Technology, ISI, 2014.
  • Schemes for fabrication and characterization of superparamagnetic magnetite nanoparticles via chemical coprecipitation method, Journal of chemical and pharmaceutical, Scopus, 2016.
  • A novel magnetic chitosan/clinoptilolite/magnetite nanocomposite for highly efficient removal of Pb(II) ions from aqueous solution, Powder Technology, ISI, 2016.
  • Mathematical Modeling of Batch Adsorption Kinetics of Lead Ions on Modified Natural Zeolite from Aqueous Media, Theoretical foundations of chemical engineering, ISI, 2016.
  • Application of Response Surface Methodology for Optimization of Lead Removal from an Aqueous Solution by a Novel Superparamagnetic Nanocomposite, Adsorption Science and Technology, ISI, 2016.
  • بررسي نقش pH بر جداسازي يونهاي سرب از محلول آبي با استفاده از قارچ موکوراينديکوس، مجله آب و فاضلاب، علمی پژوهشی، ۱۳۹۱٫
  • جذب زیستی یونهای سرب از محلول آبی با استفاده از بیومس موکورایندیکوس مخمری شکل، مجله مهندسی شیمی، علمی ترویجی، ، ۱۳۹۱٫

  بررسی و مقایسه روشهای مختلف سنتز نانوزئولیت، ماهنامه فناوري نانو، علمی مروری، ۱۳۹۱٫

 • Preparation of magnetic clinoptilolite nanocomposite by co-precipitation and ultrasonic irradiation, 2nd International Conference in New Research on chemistry & chemical engineering, Tehran, 2016.
 • Equilibrium and kinetics of adsorption of heavy metals onto zygomycetes fungal biomass, 6nd International Conference on Engineering and Art, Sweden, 2016.
 • A numerical simulation of the non-Newtonian blood flow through a curved artery with stenosis, 6nd International Conference on Engineering and Art, Sweden, 2016.
 • International Conference on Researches in Sciences and Engineering, Istanbul, 2016.
 • International Conference on Researches in  Sciences and Engineering, Istanbul, 2016.
 • ۲nd International Conference in New Research on chemistry & chemical engineering, Tehran, 2016.
 • ۵th International Conference on Researches in Sciences and Engineering, Paris, 2016.
 • سنتز و مشخصه یابی نانوکامپوزیت مغناطیسی کلینوپتیلولایت/مگهمیت
 • شبيه سازي راكتور بستر ثابت براي سنتز تک مرحله اي دي متيل اتر با استفاده از كاتاليست. CuO-ZnO-Al2O3/γ-Al2O3  دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی شیمی ایران، تیربز، ۱۳۸۷٫
 • شبیه سازی جذب اتیل استات موجود در سیال فوق بحرانی دی اکسید کربن با استفاده از بستر ثابت کربن فعال The International Conference on new Researches in Engineering Sciences, Tehran, 2016.
 • بررسی روشهای حذف رسوبات در مبدل های حرارتی واحدهای صنعتی با خوراکهای نفتی
 • مدل سازی ریاضی جذب سطحی تولوئن از محلولهای آبی توسط بستر ثابت کربن فعال
 • تولید نانوکامپوزیت کربن فعال پودری فرآوری شده/مگهمیت(γ-Fe2O3) بررسی خواص ساختاری و مغناطیسی آن
  ۸:۰۰-۹:۰۰ ۹:۰۰-۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰-۱۱:۰۰ ۱۱:۰۰-۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰-۱۴:۰۰ ۱۴:۰۰-۱۵:۰۰ ۱۵:۰۰-۱۶:۰۰
شنبه مراجعات-  جلسات
یکشنبه مراجعات-  جلسات کلاس ترمودینامیک ۱
دوشنبه مراجعات – جلسات
سه شنبه مراجعات
چهارشنبه کلاس غشا و فرآیندهای غشایی جلسات مراجعات/ جلسات
پنج شنبه مراجعات (درصورت حضور)