ترم یک:
برگزاری معارفه و آشنایی با رشته مهندسی نفت

ترم دو:
برگزاری کلاس های کمک درسی ترم

ترم سه:
برگزاری کلاس های کمک درسی ترم،آموزش نرم افزار آفیس (ورد، پاورپوینت و اکسل)

ترم چهار:
برگزاری کلاس های کمک درسی ترم، آموزش روش تحقیق، تشکیل هسته اولیه تیم پژوهش

ترم پنج:
برگزاری کلاس های کمک درسی ترم،برگزاری سمینارهای نیم روزه، برگزاری کلاس نرم افزار متلب، آغاز به کار پژوهش در هسته

ترم شش:
برگزاری کلاس های کمک درسی ترم، برگزاری سمینارهای نیم روزه، برگزاری کلاس نرم افزار تخصصی، ادامه پژوهش در هسته

ترم هفت:
برگزاری کلاس های کمک درسی ترم، برگزاری سمینارهای نیم روزه، برگزاری کلاس نرم افزار تخصصی، برگزاری کلاس کنکور نکته و تست، ادامه پژوهش در هسته

ترم هشت:
برگزاری کلاس های کمک درسی ترم، برگزاری سمینارهای نیم روزه، برگزاری کلاس نرم افزار تخصصی، برگزاری کلاس کنکور نکته و تست، پایان پژوهش در هسته

1774