تقویم آموزشی نیمسال دوم ۹۹-۱۳۹۸

انتخاب واحد ۱۴ تا ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
شروع كلاس های تئوری ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
شروع کلاس های عملی ۳۰ بهمن ۹۸
حذف و اضافه ۲۸ و ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
حذف اضطراری نیمسال ۲۷ اردیبهشت تا ۸ خرداد ۱۳۹۹
شروع امتحانات عملی
پایان کلاس ها ۲۲ خرداد ۱۳۹۹
شروع امتحانات تئوری ۲۴ خرداد ۱۳۹۹
پایان امتحانات ۴ تیر ۱۳۹۹

برنامه کلاسهای عملی – شنبه ۱۱ مرداد ۹۹

کلاسهای عملی – شنبه ۱۱ مرداددریافت Read More

برنامه کلاسهای عملی – دوشنبه ۶ مرداد ۹۹

کلاسهای عملی – دوشنبه ۶ مرداددریافت Read More

برگزاری کلاسهای تابستان در سامانه امجد

برگزاری دروس نیمسال تابستان ۱۳۹۹ به صورت غیر حضوری بر روی سامانه آموزش مجازی جهاد دانشگاهی (امجد) از... Read More

برنامه کلاسهای عملی – شنبه ۴ تیر ۹۹

کلاسهای عملی – شنبه ۴ مرداد دریافت Read More

آزمایشگاه فیزیک ۲

کلیه آزمایشگاه های فیزیک ۲ با آقای اناری برگزار می گردد. بنابراین دانشجویانی که این درس را با اساتید... Read More

برنامه کلاسهای عملی – دوشنبه ۳۰ تیر

کلاسهای عملی – دوشنبه ۳۰ تیرماهدریافت Read More

روزها و ساعات کاری دانشگاه

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند از ۲۸ تیر ماه تا ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۹ موسسه فقط در روزهای... Read More

برنامه امتحانات – ۲۲ تا ۲۵ تیر ۹۹

امتحانات ۲۲ تیرماهدریافت امتحانات ۲۳ تیرماهدریافت امتحانات ۲۴ تیرماهدریافت امتحانات ۲۵ تیرماهدریافت Read More

برنامه امتحانات – ۲۱ تیر ۹۹

امتحانات ۲۱ تیرماهدریافت Read More

برنامه امتحانات – ۱۸ و ۱۹ تیر ۹۹

امتحانات ۱۸تیرماهدریافت امتحانات ۱۹تیرماهدریافت Read More

الزام استفاده از ماسک

به اطلاع همکاران، دانشجویان و مراجعین گرامی می رساند، با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا و شرایط موجود... Read More

برنامه امتحانات – ۱۲ تیر ۹۹

امتحانات ۱۲ تیرماهدریافت Read More

برنامه کلاسهای عملی – شنبه ۱۱ مرداد ۹۹

کلاسهای عملی – شنبه ۱۱ مرداددریافت Read More

برنامه کلاسهای عملی – دوشنبه ۶ مرداد ۹۹

کلاسهای عملی – دوشنبه ۶ مرداددریافت Read More

برگزاری کلاسهای تابستان در سامانه امجد

برگزاری دروس نیمسال تابستان ۱۳۹۹ به صورت غیر حضوری بر روی سامانه آموزش مجازی جهاد دانشگاهی (امجد) از... Read More

برنامه کلاسهای عملی – شنبه ۴ تیر ۹۹

کلاسهای عملی – شنبه ۴ مرداد دریافت Read More

آزمایشگاه فیزیک ۲

کلیه آزمایشگاه های فیزیک ۲ با آقای اناری برگزار می گردد. بنابراین دانشجویانی که این درس را با اساتید... Read More

برنامه کلاسهای عملی – دوشنبه ۳۰ تیر

کلاسهای عملی – دوشنبه ۳۰ تیرماهدریافت Read More

شماره حساب های مورد نیاز جهت درخواست ها

59305