تقویم آموزشی نیمسال دوم 1400-۱۳۹9

انتخاب واحد 13 تا 15 بهمن 1399
شروع كلاس های تئوری 18 بهمن 1399
شروع کلاس های عملی
حذف و اضافه 28 و 29 بهمن 1399
حذف اضطراری نیمسال 25 اردیبهشت تا 5 خرداد 1400
شروع امتحانات عملی
پایان کلاس ها 20 خرداد 1400
شروع امتحانات تئوری 22 خرداد 1400
پایان امتحانات 7 تیر 1400

دروس مجازی در سامانه آموزش های مجازی (LMS)

دانشجویانی که دروس تفسیر قرآن، تاریخ اسلام، زبان، شیمی، فیزیک و ریاضی به صورت مجازی انتخاب واحد نموده اند... Read More

کارگاه آشنایی با ایرانداک – irandoc

کارگاه آشنایی با ایرانداک مطابق فایل پیوست برگزار خواهد شد. irandoc workshopدریافت Read More

عدم تشکیل کلاس آز ماشین های الکتریکی 1

کلاس آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 1 آقای اعلائی در روز چهارشنبه مورخ 6 اسفند 99 برگزار نمی گردد. Read More

کارآموزی

دانشجویانی که واحد کارآموزی را در نیمسال 992 اخذ نموده اند، جهت دریافت معرفی نامه به محل کارآموزی میبایستی... Read More

انتخاب واحد

دانشجویانی که در زمان انتخاب واحد موفق به انتخاب واحد نشدند ، اخرین زمان برای انتخاب واحد در زمان... Read More

مراحل انجام تسویه حساب فارغ التحصیلان

مراحل لازم به منظور تسویه حساب فارغ التحصیلی (بعد از ثبت نهایی همه نمرات) 1- ورود به سامانه آموزشی... Read More

جلسات دفاع

جلسات دفاع 17 تا 20 اسفند به شرح زیر می باشد یکشنبه 99/12/17 ساناز ریگی – ارشد شبکه استاد راهنما... Read More

کارگاه آشنایی با ایرانداک – irandoc

کارگاه آشنایی با ایرانداک مطابق فایل پیوست برگزار خواهد شد. irandoc workshopدریافت Read More

انتخاب واحد

دانشجویانی که در زمان انتخاب واحد موفق به انتخاب واحد نشدند ، اخرین زمان برای انتخاب واحد در زمان... Read More

مراحل انجام تسویه حساب فارغ التحصیلان

مراحل لازم به منظور تسویه حساب فارغ التحصیلی (بعد از ثبت نهایی همه نمرات) 1- ورود به سامانه آموزشی... Read More

جلسه توجیهی نحوه اخذ پایان نامه ارشد

به اطلاع تمام دانشجویان ارشد موسسه می رساند جلسه توجیهی جهت نحوه اخذ پایان نامه و موارد مربوط به... Read More

راهنمای ورود به سامانه

دانشجویان گرامی برای ورود به سامانه آمورش و کلاسهای مجازی فایل راهنمای زیر ⁩را مطالعه نمایند مراحل ورود به سامانه... Read More

اطلاعیه هفته آخر فروردین و هفته اول اردیبهشت 1400 – محدودیتهای کرونا

نحوه فعالیت دانشگاه و ساعات حضور پرسنل در هفته چهارم فروردین 1400 در فایل زیر شرح داده شده:... Read More

اطلاعیه هفته چهارم فروردین 1400 – محدودیتهای کرونا

نحوه فعالیت دانشگاه و ساعات حضور پرسنل در هفته چهارم فروردین 1400 در فایل زیر شرح داده شده: اطلاعیه هفته... Read More

عدم تشکیل کلاس آز ماشین های الکتریکی 1

کلاس آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 1 آقای اعلائی در روز چهارشنبه مورخ 6 اسفند 99 برگزار نمی گردد. Read More

فعالیت دانشگاه و برنامه حضور پرسنل در هفته چهارم دی

جهت آگاهی از زمان حضور پرسنل فایل زیر را مطالعه فرمایید اطلاعیه هفته چهارم دی ماه – محدودیتهای کرونایی دریافت Read More

فعالیت دانشگاه و برنامه حضور پرسنل در هفته اول دی

جهت آگاهی از زمان حضور پرسنل فایل زیر را مطالعه فرمایید اطلاعیه هفته اول دی ماه – محدودیتهای کرونایی دریافت Read More

فعالیت دانشگاه و برنامه حضور پرسنل در هفته چهارم آذر

جهت آگاهی از زمان حضور پرسنل فایل زیر را مطالعه فرمایید اطلاعیه هفته چهارم آذرماه – محدودیتهای کروناییدریافت Read More

شماره حساب های مورد نیاز جهت درخواست ها

68117