تقویم آموزشی نیمسال سوم 1401-1400

انتخاب واحد 21 تا 24 تیر 1401
شروع كلاس های تئوری 25 تیر 1401
شروع کلاس های عملی
حذف و اضافه
حذف اضطراری نیمسال
شروع امتحانات عملی
پایان کلاس ها 3 شهریور 1401
شروع امتحانات تئوری 5 شهریور 1401
پایان امتحانات 9 شهریور 1401

قابل توجه کلیه دانشجویان

با توجه به برگزاری کنکور در روز شنبه مورخ ۱۱ تیرماه در موسسه، کلیه قسمتهای آموزشی و اداری تعطیل... Read More

اطلاعیه آزمون های آنلاین

با توجه به برگزاری امتحانات به صورت آنلاین (صرفا در روزهای برگزاری کنکور) لطفا موارد درج شده در فایل... Read More

اطلاعیه آزمون آنلاین

قابل توجه دانشجویان گرامی دانشجویانی که نواقص پرونده و یا بدهی دارند در آزمونهای آنلاین نمی تونند شرکت کنند و... Read More

مسیرهای دسترسی به دانشگاه

قابل توجه دانشجویان گرامی مسیرهای دسترسی به دانشگاه از اصفهان، درچه، نجف آباد و شاهین شهر در عکس های زیر... Read More

ترم تابستان

لیست دروس قابل ارائه در ترم تابستان    رديف دروس پایه دروس عمومی 1 رياضي مهندسي زبان خارجي (مقطع كارداني و كارشناسي) 2 محاسبات عددي اخلاق اسلامي 3 معادلات ديفرانسيل انديشه اسلامي... Read More

دروس تربیت بدنی 1و 2 استاد کاویانی

قابل توجه دانشجویان دروس تربیت بدنی 1و 2 استاد کاویانی، برای اطلاع از نحوه انجام پروژه به پروفایل خود... Read More

قابل توجه کلیه دانشجویان

با توجه به برگزاری کنکور در روز شنبه مورخ ۱۱ تیرماه در موسسه، کلیه قسمتهای آموزشی و اداری تعطیل... Read More

اطلاعیه آزمون های آنلاین

با توجه به برگزاری امتحانات به صورت آنلاین (صرفا در روزهای برگزاری کنکور) لطفا موارد درج شده در فایل... Read More

اطلاعیه آزمون آنلاین

قابل توجه دانشجویان گرامی دانشجویانی که نواقص پرونده و یا بدهی دارند در آزمونهای آنلاین نمی تونند شرکت کنند و... Read More

مسیرهای دسترسی به دانشگاه

قابل توجه دانشجویان گرامی مسیرهای دسترسی به دانشگاه از اصفهان، درچه، نجف آباد و شاهین شهر در عکس های زیر... Read More

اطلاعیه دوم حضوری شدن کلاس ها

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی برای اطلاع از حضوری شدن کلاس ها فایل پیوست را مطالعه نمایید دریافت فایل Read More

اطلاعیه نحوه تشکیل کلاس ها

دانشجویان گرامی برای اطلاع از نحوه تشکیل کلاس ها فایل پیوست را مطالعه نمایید. فایل پیوست Read More

قابل توجه کلیه دانشجویان

با توجه به برگزاری کنکور در روز شنبه مورخ ۱۱ تیرماه در موسسه، کلیه قسمتهای آموزشی و اداری تعطیل... Read More

ترم تابستان

لیست دروس قابل ارائه در ترم تابستان    رديف دروس پایه دروس عمومی 1 رياضي مهندسي زبان خارجي (مقطع كارداني و كارشناسي) 2 محاسبات عددي اخلاق اسلامي 3 معادلات ديفرانسيل انديشه اسلامي... Read More

دروس تربیت بدنی 1و 2 استاد کاویانی

قابل توجه دانشجویان دروس تربیت بدنی 1و 2 استاد کاویانی، برای اطلاع از نحوه انجام پروژه به پروفایل خود... Read More

اطلاعیه دوم حضوری شدن کلاس ها

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی برای اطلاع از حضوری شدن کلاس ها فایل پیوست را مطالعه نمایید دریافت فایل Read More

اطلاعیه نحوه تشکیل کلاس ها

دانشجویان گرامی برای اطلاع از نحوه تشکیل کلاس ها فایل پیوست را مطالعه نمایید. فایل پیوست Read More

درس تفسیر موضوعی قرآن کریم و تاریخ اسلام

قابل توجه دانشجویانی که درس تاریخ اسلام و تفسیر موضوعی قرآن کریم را به صورت مجازی اخذ نموده اند برای... Read More

82281