اطلاعیه اتمام سنوات

دانشجویانی که اتمام سنوات می باشند و دروس باقیمانده دارند ، جهت انتخاب واحد در نیمسال 1 – 401 )مهر(، در قسمت مکاتبات اداری / فرمهای درخواست / مجوز ادامه تحصیل ، درخواست سنوات خود را به صورت زیر قبل از انتخاب واحد ارسال نمایند .
– دانشجویان کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته که نیمسال 1 – 401 )مهر( ترم 5 و 6 و کارشناسی پیوسته ترم 9 و 10 محسوب می شوند، بایستی گزینه اولین و دومین ترم سنوات را ارسال نمایند .
– دانشجویان کاردانی، کارشناسی ناپیوسته که نیمسال 1 – 401 )مهر( ترم 7 و کارشناسی پیوسته ترم 11 و 12 محسوب می شوند، بایستی درخواست سومین ترم سنوات را ارسال نمایند.(جهت الصاق مجوز، بر روی یک کاغذ سفید درخواست خود را نوشته و سپس عکس آن را الصاق نمایید.)

-دانشجویان کارشناسی ارشد که نیمسال 1 – 401 مهر ترم 5 محسوب می شوند، بایستی اولین ترم سنوات ارشد را ارسال نمایند .
-دانشجویان ارشد که نیمسال 1 – 401 ترم 6 و 7 محسوب می شوند ، دومین/ سومین ترم سنوات ارشد درخواست خود را ارسال نمایند(جهت الصاق می بایستی فرم پیشرفت کار پایان نامه تکمیل و پس از تایید استاد راهنما و مدیر گروه الصاق نمایند)
– دانشجویان کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته و ارشد که نیمسال 1 – 401 ترم 8 و کارشناسی پیوسته که ترم 13 محسوب می شوند، بایستی از طریق گزینه ” کمیسیون موارد خاص استانی” و سامانه سجاد اقدام نمایند .
– نکته : دانشجویانی ترم 7 کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ، ترم 11 و 12 کارشناسی پیوسته که معدل کل آنها زیر 12 می باشد جهت اخذ سنوات در صورت داشتن مدارک خاص از طریق سامانه سجاد اقدام نمایند. (در زمان درخواست در سامانه سجاد جهت فیش واریزی، یک برگه سفید بارگذاری گردد و پس از بررسی در صورت ارسال به دانشگاه اصفهان مبلغ خواسته شده واریز شود . )
-دانشجویانی که به علت مشروطی بیش از حد در شرایط اخراج قرار گرفته اند بایستی به صورت زیر اقدام نمایند:
o دومین ترم مشروطی برای دانشجویان کاردانی و کارشناسی ناپیوسته، سومین ترم مشروطی برای دانشجویان کارشناسی پیوسته در سامانه آموزش مکاتبات اداری / فرمهای درخواست / مجوز ادامه تحصیل ، درخواست بازگشت به تحصیل به علت مشروطی خود را قبل از انتخاب واحد ارسال نمایند.(جهت الصاق مدارک ، درخواست بازگشت به تحصیل خود را بر روی کاغذ نوشته و پس از امضاء عکس آن را بارگذاری نمایید.)
o دانشجویان کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته با 3 ترم مشروطی ، کارشناسی پیوسته با 4 ترم مشروطی در صورتی که معدل کل بیشتر از 12 باشد و دانشجویان ارشد با 2 ترم مشروطی و معدل کل بیشتر از 13 مطابق بند فوق اقدام و در غیر اینصورت بایستی در صورت داشتن مدارک خاص از طریق سامانه سجاد اقدام نمایند .
– نکته: دانشجویان ذکور اتمام سنوات که معافیت تحصیلی آنها تا اخر شهریور ماه امسال تمام می شود و دروس باقیمانده دارند، بایستی هر چه سریعتر اقدام نمایند (ابتدا مجوز سنوات و ادامه تحصیل اخذ و سپس برای دریافت نامه تمدید سنوات نظام وظیفه اقدام نمایند، مهلت اخذ سنوات نظام وظیفه نهایتا تا اخر مهر ماه 1401 می باشد)

– کلیه مسئولیت اخذ سنوات تحصیلی و سنوات معافیت از نظام وظیفه بر عهده دانشجو می باشد و در صورت عدم ارسال به موقع درخواست و مخالفت با آنها، اداره آموزش هیچ مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت .
– جهت مشاهده درخواستهای ارسالی خود در قسمت مکاتبات اداری /کارتابل نامه ، درخواست خود را باز کرده و گردش کار و یادداشتهای آن ملاحظه گردد .
اداره آموزش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *