کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الکترونیکی

– معرفی رشته:

علم الکترونیک‌ به‌ وجود آورنده‌ سیستم هایی است که‌ در شاخه‌های‌ مختلف‌ صنعتی، نظامی، پزشکی‌ و مهندسی‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گیرند. پیشرفت های چشمگیر سال های اخیر در فن آوری ساخت سیستم های الکترونیکی و نیاز بازار به مجتمع سازی یک سیستم کامل شامل بخش های دیجیتال و آنالوگ بر روی یک IC، باعث ایجاد نگاه عمیق و تخصصی در علم الکترونیک شده است. در این نگاه جدید به علم الکترونیک، محققین و دانشجویان با چگونگی بکارگیری ابزار CAD در روند طراحی از سطح سیستم تا لی اوت و نظایر آن آشنا می شوند.

رشته مهندسی برق-الکترونیک گرایش مدارهای مجتمع الکترونیکی یکی از زیر مجموعه های جدید رشته مهندسی برق-الکترونیک می باشد که در سال های اخیر با این نگاه جدید و تخصصی به علم الکترونیک ایجاد شده است. گرایش جدید مدارهای مجتمع الکترونیکی سعی بر آن دارد که دانشجویان را با این مفاهیم در قالب دروس نظری، عملی و تحقیقاتی آشنا نماید. نظر به اهمیت این گرایش جدید و نیاز کشور به متخصصین مجرب در این زمینه، گروه مهندسی برق و کامپیوتر موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی استان اصفهان جهت برآورده کردن این نیاز کشور اقدام به جذب دانشجو در گرایش جدید مدار مجتمع الکترونیکی در مقطع کارشناسی ارشد نموده است. دانش آموختگان این گرایش جدید الکترونیک مهارت هایی در زمینه های زیر کسب می نمایند:

1) آشنایی با زبان های توصیف سخت افزاری
2) آشنایی با پردازش سیگنال و تصویر
3) طراحی مدارهای مجتمع در فناوری های نانوالکترونیک و میکروالکترونیک
4) طراحی و ساخت مدارهای مجتمع دیجیتال و آنالوگ
5) طراحی و ساخت مبدل های آنالوگ و دیجیتال
6) طراحی و ساخت مدارهای مجتمع نوری

برخی از توانمندی های دانش آموختگان این گرایش جدید انجام پروژه های پژوهشی و کارهای عملیاتی در حوزه های زیر می باشد:

1) طراحی و ساخت مدارهای مجتمع برای کاربردهای مختلف در حوزه های صنعتی، پزشکی، نظامی و ….
2) طراحی مدارهای مجتمع در فناوری های نانوالکترونیک و میکروالکترونیک
3) طراحی و ساخت سیستم های مبتنی بر FPGA برای کاربردهای مختلف در حوزه های صنعتی، پزشکی، نظامی و ….
4) همکاری با شرکت ها و موسسات پژوهشی مرتبط با طراحی مدارهای مجتمع، پردازش سیگنال و پردازش تصویر
5) هدایت پروژه های پژوهشی در زمینه های مرتبط در مراکز تحقیقاتی، پژوهشکده ها و پژوهشگاه ها و …

31261