کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی

– مقدمه :

در اجرای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله بند «ب» اصل دوم و بندهای 3 و 13 اصل سوم و ایجاد شرایط تحقق بند 4 همین اصل و نیز اجرای اصل سی ام و بند 7 اصل چهل و سوم و ایجاد شرایط تحقق بندهای 8 و 9 این اصل و اصول دیگر و با توجه به گسترش روز افزون دانش و کاربرد زبان انگلیسی در زمینه های آموزش زبان انگلیسی در زندگی بشر، پس از بررسی و مطالعه پیشرفتها و نیازهای کشور ، دوره کارشناسی زبان انگلیسی با مشخصات زیر تدوین شده است:

– تعریف و هدف :

دوره کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی یکی از مجموعه های آموزش عالی در زمینه علوم انساتی بوده و هدف آن تربیت افراد مستعدی است که بتوانند با آگاهی علمی کافی از عهده وظایف طراحی شیوه های تدریس, ارزیابی فرایند یادگیری و تحقیق و پژوهش بر اساس بروز ترین شیوه ها در آموزش زبان برآیند و آماده تحصیل در مقاطع بالاتر باشند. بر همین مبنا برنامه درسی دوره مرکب از دروس نظری، آزمایشگاهی و پروژه است.

– نقش و توانایی :

فارغ التحصیلان این دوره آمادگی و مهارت های زیر را بدست خواهند آورد:

– مهارت کافی در شناخت بروزترین شیوه های تدریس

– فراگیری مستمر و شناسائی شیوه های برخورد با زبان آموزان در کلیه سطوح

– شرکت در پروژه های ارائه راه حل در جهت از میان برداشتن موانع یادگیری

– کسب توانایی های لازم جهت تجزیه و تحلیل موارد مربوط به زبانشناسی و تحلیل گفتمان در فرایند یادگیری

– مسئولیت پذیری، علاقمندی به پیشرفت حرفه ای، استقبال از رقابت سالم، برخورداری از وجدان کاری و مهارت های ارتباطی، گفتاری، نوشتاری و رفتاری

– برخورداری از مکارم و فضایل انسانی و کسب درک صحیح از امور فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و احساس مسئولیت در قبال آنها

– توانایی استفاده از علوم روانشناسی و جامعه شناسی در مواجهه با زبان آموز

– توانایی استفاده از تکنولوژیهای جدید در فرایند تدریس و ارزیابی فرایند یادگیری زبان آموزان

– ضرورت و اهمیت :

تربیت کارشناسان آموزش زبان با توجه به موارد زیر روشن است:

– گسترش و نفوذ روزافزون فناوری و دانش انگلیسی در ابعاد ادبی, صنعتی، تولیدی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خدماتی و لزوم نوآوری و به روزرسانی آنها جهت ارتقاء کیفی و توسعه توانایی بهره برداری از مواهب و استعداد ها در این زمینه ها

– لزوم همگامی با پیشرفت های جهانی در این حیطه ها

– طول دوره و شکل نظام :

طول متوسط این دوره 2 سال می باشد و برنامه های درسی آن برای 4ترم برنامه ریزی می شود. طول هر ترم 16 هفته آموزش کامل است. مدت هر واحد برای درس نظری 16، عملی و آزمایشگاهی 34  ساعت است.

– واحدهای درسی :

تعداد کل واحدهای درسی وآزمایشگاهی این مجموعه، بر اساس معیار ها و مقررات وزارت، شامل انسجام، پیوستگی، تعادل، انعطاف پذیری، مهارت افزایی، و همچنین تحلیل برنامه های مشابه در برخی از دانشگاههای مشهور دنیا، 32 و به تفکیک زیر است:

تخصصی                                    26 واحد

پروژه پایان نامه                            6 واحد

13664