کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی

 – تعریف و هدف :

دوره کارشناسی ارشد یکی از دوره‌های آموزشی و پژوهشی آموزش عالی است. این دوره، شامل تعدادی دروس نظری، کاربردی، آزمایشگاهی و برنامه تحقیقاتی جهت افزایش اطلاعات متخصصان مهندسی معدن می‌باشد که زمینه کافی جهت درک و توسعه آنچه در مرزهای تکنیک در زمان حال در این رشته‌ها می‌گذرد را فراهم می‌آورد. هدف آن تربیت افرادی است که دارای توانایی لازم جهت طراحی و نظارت بر اجرای پروژه‌های تخصصی در زمینه رشته‌ی مربوط باشند. ضمناً دانش‌آموختگان این دوره توان تحقیقاتی کافی جهت حل مسائلی را که در زمینه حرفه‌ی خود با آن مواجه می‌شوند را دارا هستند.

دوره کارشناسی ارشد مهندسی معدن در این مجموعه متشکل از رشته‌های زیر می‌باشد :

– فراوری مواد معدنی

– مکانیک سنگ

– اکتشاف مواد معدنی (شاخه‌های تخصصی، اکتشاف مواد معدنی، ژئوفیزیک اکتشافی، ژئوشیمی اکتشافی و اکتشاف آب‌های زیرزمینی)

– استخراج مواد معدنی

– اقتصاد و مدیریت معدنی

– نقش و توانایی :

از فارغ‌التحصیلان دوره کارشناسی ارشد معدن انتظار می‌رود در طرح‌های معدنی مهم کشور نقش بسیار مؤثر داشته و ضمن اشراف بر کلیه روش‌های علمی طرح و اجرای پروژه‌ها، بتواند بهترین گزینه موجود طراحی و اجرا را انتخاب و پروژه‌های معدنی را در بهترین کیفیت طراحی و اجرا نماید.

– شرایط پذیرش دانشجو :

دانشجویان این دوره از طریق آزمون ورودی و از بین دانش‌آموختگان کارشناسی، مطابق آیین‌نامه وزارت علوم تحقیقات و فناوری انتخاب خواهند شد.

– نحوه اخذ واحدهای درسی در دوره کارشناسی ارشد :

اخذ واحدهای درسی برای دوره ی کارشناسی ارشد باید مطابق بندهای زیر و بر طبق جداول دروس الزامی و اختیاری ارائه شده برای رشته‌های مختلف در این دوره باشند.

– در دوره کارشناسی ارشد، در صورت تأیید استاد راهنما و گروه مربوط، دانشجو می‌تواند حداکثر یک درس خود را از دروس الزامی و اختیاری سایر رشته‌های مهندسی معدن یا سایر رشته‌های مرتبط اخذ نماید.

– در دوره‌های کارشناسی ارشد آموزش محور، دانشجو موظف است درس سمینار را گذرانده و معادل واحد پایان‌نامه (6 واحد)، درس اختیاری از رشته‌ی مربوط به خود اخذ نماید.

– درس سمینار (2 واحد) همانند سایر دروس دارای سیلابس بوده و اصول روش انجام تحقیق توسط استاد مربوط تدریس خواهد شد. هدف از این درس ایجاد توانمندی در دانشجو برای ارائه شفاهی نتایج یک تحقیق و آشنایی با روش تحقیق می‌باشد.

– اگر دانشکده‌ای مایل به ارائه یک یا چند درس اختیاری باشد که در لیست دروس ارائه شده توسط وزارت نباشد، می‌باید سرفصل درس پیشنهادی را پس از تأیید مراجع ذیصلاح دانشگاه جهت بررسی به دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم ارسال نماید.

– چنانچه گروه تخصصی تمایل به ارائه‌ی هر یک از دروس اختیاری فاقد سرفصل در این برنامه را داشته باشد، لازم است سرفصل پیشنهادی خود را پس از تأیید مراجع ذیصلاح دانشگاه، با توجه به استانداردهای این برنامه تهیه و برای تصویب به کمیته‌ی برنامه‌ریزی مهندسی معدن ارسال نماید. بدیهی است سرفصل پیشنهادی پس از تصویب در کمیته قابل اجرا خواهد بود.

– طول دوره و شکل نظام :

طول مدت لازم برای اتمام این دوره 2 سال است. حداقل و حداکثر مدت مجاز اتمام این دوره مطابق آیین‌نامه دوره کارشناسی ارشد می‌باشد. نظام آموزشی آن واحدی است و کلیه دروس نظری و سمینار و پایان‌نامه در 4 نیمسال ارائه می‌شود. زمان هر نیمسال 16 هفته است و مدت تدریس یک واحد نظری 16 ساعت و عملی 32 ساعت است.

– تعداد واحدهای درسی و پژوهشی :

تعداد واحدهای درسی و پژوهشی این دوره 32 واحد به شرح زیر می‌باشد:

– دروس الزامی                            12 واحد

– دروس اختیاری                         12 واحد

– سمینار                                      2 واحد

– پایان‌نامه                                  6 واحد

9638