اطلاعیه ها

صفحه اختصاصی نظام وظیفه

شرایط ثبت و دریافت سنوات ارفاقی درخواست سنوات ارفاقی حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از پایان... Read More

مرکز مهارت

تخفیف دوره های کوتاه مدت بیشتر بخوانید Read More

مرکز نوآوری و شتابدهی

رویداد هوش مصنوعی در مهندسیعلاقه مندان به شرکت در رویداد بایستی فرم رویداد را [...] بیشتر بخوانید Read More

اخبار و تازه های گروه

انجمن علمی گروه ها

ضمن عرض تبریک به تمامی دانشجویان جهت باز گشایی سایت جدید، به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، انجمن علمی اختصاصی... Read More

صفحه اختصاصی گروه

ضمن عرض تبریک به تمامی دانشجویان جهت باز گشایی سایت جدید، به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند از این پس... Read More

4341