ثبت نام دوره کاردانی

متقاضیانی‌ كه‌ اسامی‌ آنها به‌ عنوان‌ پذيرفته‌‌شدگان‌ نهايی‌ موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی اصفهان اعلام‌ شده‌ است‌، لازم است برای ثبت‌نام با در دست داشتن مدارک لازم (به شرح زیر) در تاریخ ۱۹ مهر ۹۹ به ساختمان شماره ۲ موسسه واقع در اصفهان، خیابان جابر انصاری، جنب بوستان بهشت مراجعه نمایند مراجعه نمايند.

مدارک لازم:

۱- اصل‌ مدرك‌ ديپلم‌ يا گواهي موقت پايان تحصيلات دوره دوم متوسطه نظام جديد در يكي‌ از شاخه‌هاي‌ كار و دانش‌ و يا فني‌ و حرفه‌اي‌ از محل‌ تحصيل‌ مبني‌ بر گذراندن‌ كليه‌ واحدهاي ‌درسي، كارورزي‌ و كارآموزي‌ در دوره‌ سه‌ ساله‌ تا پايان‌ شهريورماه ۱۳۹۹ كه‌ به‌ تاييد رئيس‌ مؤسسه محل ‌تحصيل‌ رسيده‌ باشد.
تبصــره: با توجه به اينكه مطابق ضوابط به دانش آموزان و هنرجويان سال آخر كار و دانش و يا فني و حرفه اي به شرط اخذ ديپلم تا تاريخ ۹۹/۱۱/۳۰ اجازه انتخاب كدرشته هاي تحصيلي نيمسال دوم داده شده است، لذا ثبت نام و ادامه تحصيل پذيرفته-شدگان آن دسته ‌از كدرشته هاي تحصيلي‌كه پذيرش‌ آن مربوط‌ به ‌نيمسال دوم سال‌تحصيلي۱۴۰۰-۱۳۹۹ مي‌باشد، بشرط اخذ مدرك تحصيلی ديپلم تا تاريخ ۹۹/۱۱/۳۰ بلامانع می باشد.

۲- اصل‌ مدرك ديپلم‌ متوسطه‌ و يا گواهی‌ موقت‌ پايان‌ تحصيلات‌ متوسطه‌ نظام‌ قديم‌ آموزش‌ متوسطه‌  متناسب‌ با نوع‌ رشته‌ قبولی

۳- اصل مدرک ديپلم شاخه نظری نظام آموزش جديد (نظام ۳-۳-۶) يا نظام سالی واحدی و يا ترمی واحدی و يا گواهی موقت پايان تحصيلات متناسب با نوع رشته قبولي (متقاضیان ديپلم شاخه نظري نظام سالی واحدی و يا ترمي واحدی می بايست در زمان ثبت نام علاوه بر مدرک ديپلم، مدرک پيش دانشگاهی نيز ارائه نمايند)

۴- ارائه رسيد درخواست تاييديه تحصيلی ديپلم كه از دفاتر پيشخوان دولت الکترونیک اقدام شده است

۵- اصل‌ شناسنامه‌ و دو برگ‌ فتوكپيی از تمام‌ صفحات‌ آن‌

۶- اصل کارت ملی و دو برگ فتوکپی از پشت و روی آن

۷- شش قطعه‌ عكس‌ ۴×۳ تمام‌ رخ‌ تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاری‌

۸- مدركی كه‌ وضعيت‌ نظام‌ وظيفه‌ برادران را با توجه‌ به‌ بند مقرارت وظيفه عمومی مندرج‌ در صفحات ۳ و ۴ دفترچه‌ راهنمايی ثبت‌نام و انتخاب رشته‌های تحصيلی دوره‌های‌ كاردانی‌ ‌نظام‌جديد (دانشگاه‌ فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالي ‌غيرانتفاعي) سال ۱۳۹۹ مشخص ‌كند.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *