جلسات دفاع

جلسات دفاع 17 تا 20 اسفند به شرح زیر می باشد

یکشنبه 99/12/17
ساناز ریگی – ارشد شبکه
استاد راهنما دکتر حمیدپور
استاد مشاور مهندس باغبانی
استاد داور اصغر کریمی
ساعت 11:30
آنلاین سامانه امجد

یکشنبه99/12/17 – ساعت 9 صبح
مهدی ترکان – ارشد برق الکترونیک
استاد راهنما دکتر اعلایی
استاد مشاور عبدالحسین رضایی
استاد داور مهندس قسوریان
حضوری

دوشنبه 99/12/18 – ساعت 14
شکوفه ترابری – ارشد زبان
استاد راهنما دکتر علیرضا نجفی
استاد داور دکتر سید امید طباطبایی
آنلاین سامانه
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور: 1372

دوشنبه 99/12/18 – ساعت 16:30
صفورا نجاریان اصفهانی- ارشد زبان
استاد راهنما دکتر طباطبایی
استاد داور دکتر رضوانی
سامانه امجد
Amjad.jde.ir/esu/

چهارشنبه 99/12/20 – ساعت 9
محمد مرادی- ارشد مهندسی پزشکی
استاد راهنما اول دکتر حمیدپور
استاد راهنما دوم دکتر رضایی
استاد داور مهندس قسوریان
حضوری

چهارشنبه 99/12/20 – ساعت 13
محمد نیکو نژاد- ارشد شبکه
استاد راهنما دکتر احمد یوسفی
استاد داور دکتر مرادی
سامانه امجد
Amjad.jde.ir/esu/

چهارشنبه 99/12/20 – ساعت 16
سجاد کولیوند – ارشد شبکه
استاد راهنما سعید نصری
استاد داور مهندس مصلحی
سامانه امجد
Amjad.jde.ir/esu/


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *