روش ارسال درخواست شورا و مشاهده نتایج

دانشجویان گرامی میتوانند جهت ارسال درخواست های شورای آموزشی موسسه  و مشاهده نتایج آن از طریق

سامانه آموزش موسسه : بخش امور دانشجویی – درخواست شورا اقدام نمایند.

لازم به ذکر است نتایج درخواست ها پس از بحث در شورای آموزشی هر هفته، روزهای شنبه صرفا از طریق سامانه آموزش موسسه قابل دریافت می باشد.


4698