صفحه اختصاصی نظام وظیفه

شرایط ثبت و دریافت سنوات ارفاقی

درخواست سنوات ارفاقی حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از پایان سنوات اولیه یا سنوات ارفاقی اول انجام شود درغیر اینصورت در سامانه موافقت نمی گردد، منظور از اعطای سنوات ارفاقی مساعدت به دانشجو جهت فراغت از تحصیل است لذا نباید در این سنوات به دانشجو مرخصی داده شود، شرط اعطای سنوات دوم ارفاقی پیشرفت تحصیلی در ارفاقی اول می باشد و دانشجویی که ارفاق اول را مرخصی گرفته قاعدتا نباید ارفاق دوم به وی داده شود.

دانشجو باید پیوستگی تحصیلی و سنوات مجاز تحصیلی خود را کنترل و در صورتی که بیش از ۶ ماه به صورت غیر موجه با دانشگاه قطع ارتباط داشت ترک تحصیل تلقی می گردد.

شرایط ثبت انتقال دانشجویان

شرایط ثبت انتقال دانشجویان:

۱- موافقت دانشگاه مبدا و مقصد.

۲- سنوات تحصیلی طی شده در دانشگاه مبدا جزو سنوات دانشگاه مقصد محاسبه می شود.

۳- انتقال به دلیل انصراف از دانشگاه مبدا نباشد.

۴- انتقال به واسطه قبولی در آزمون یا پذیرش جدید نبوده باشد.

۵- انتقال دانشجو ی داخل کشور به دانشگاه های خارج ممنوع است ولی عکس آن مانعی ندارد.

۶- پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت و نیمه متمرکز( قبولی دانشگاه اول و دوم ناشی از یک آزمون باشد) نیازی به انصراف از دانشگاه اول ندارند و در حکم دانشجوی انتقالی می باشند.

شرایط معافیت تحصیلی دانشجویان قبل از ۱۸ سال

مشمولانی که قبل از ۱۸ سالگی وارد دانشگاه می شوند معافیت تحصیلی آنها از مهر ماه ۱۸ سالگی محاسبه می شود.

شرایط معافیت تحصیلی دانشجویان انتقالی

درخصوص دانشجویان انتقالی تاریخ شروع به تحصیل و شروع معافیت تحصیلی تغییر نمی کند و ملاک تاریخ شروع به تحصیل در دانشگاه اول است فقط نام دانشگاه- رشته و مقطع در صورت نیاز تغییر می کند.

چه افرادی مجاز به ادامه تحصیلی می باشند

چنانچه دانشجو در سنوات ارفاقی انصراف بدهد یا این که در مهلت معرفی فارغ التحصیل شود مجاز به ادامه تحصیل نخواهد بود.دانشجوی اخراجی مجاز به ادامه تحصیل نمی باشد مگر این که اخراج قبل از سن ۱۸ سالگی اتفاق افتاده باشد.دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته چنانچه پس از انصراف مدرک فوق دیپلم اخذ کنند به شرطی مجاز به ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ناپیوسته یا کارشناسی پیوسته مجدد یا ارشد پیوسته یا دکتری پیوسته می باشند که انصراف حداکثر دونیم سال (۵ترم) پس از شروع به تحصیل باشد. دانشجوی اخراجی یا انصرافی فقط با احراز شرایط زیر مجاز به اعاده به تحصیل در دانشگاه ،رشته و مقطع قبلی ( بدون تغییر) می باشد:۱_ از تاریخ اخراج یا انصراف یا ترک تحصیل بیش از یکسال سپری نشده باشد۲- فاقدغیبت باشد۳- امکان فراغت درسقف مجاز سنوات تحصیلی( سنوات اولیه+ ارفاقی) وجود داشته باشد۴- موافقت کمیسیون مواردخاص دانشگاه

به چه کسانی معافیت تحصیلی تعلق نمی گیرد

به افراد زیر معافیت تحصیلی تعلق نمی گیرد: مشمولانی که وارد غیبت شده اند( خارج از مهلت خود را معرفی یا مشغول تحصیل شده باشد)مگر این که توجیه غیبت شوند،مشمولانی که قبلا در همان مقطع فارغ التحصیل شده باشند( مقطع تکراری)،مشمولانی که بیش از یک بار انصراف از تحصیل داده باشند مگر با شرایط خاص و مشخص،دانشجویان اخراجی در سن مشمولیت(۱۸ سالگی)، انصرافی در سنوات ارفاقی یا فراغت در مهلت معرفی، دانش آموزانی که بعد سن ۲۰ سالگی فارغ التحصیل شده اند مگر با احراز شرایط خاص و مشخص که توسط وظیفه عمومی بررسی می شود.

متعهدین خدمت در سازمان های دولتی و شاغلین در نیروهای مسلح با توجه به این که تعهد آنها در حکم و جایگزین خدمت سربازی می باشد نیازی به معافیت تحصیلی ندارند و ادامه تحصیل آنها منوط به موافقت سازمان مطبوع آنان می باشد.

افرادی که کارت پایان خدمت یا معافیت یا گواهی معتبر دال بر آن را دارند نیازی به معافیت تحصیلی ندارند.

متعهدین خدمت در سازمان های دولتی یا شاغلین نیروهای مسلح چنانچه انصراف ، اخراج یا استعفا بدهند از آن تاریخ ۶ ماه مهلت دارند در دانشگاه ثبت نام و ادامه تحصیل بدهند.

اتباع خارجی که تابعیت ایرانی گرفته و شناسنامه دریافت کرده اند از تاریخ صدور شناسنامه ۶ ماه مهلت دارند در دانشگاه مشغول تحصیل شوند بعد از آن وارد غیبت می شوند.

ادامه تحصیل طلاب به شرط داشتن معافیت تحصیلی حوزوی منوط به موافقت کتبی مرکز مدیریت حوزه علمیه و ارایه تصویر معافیت حوزوی می باشد،در ابتدای هر ترم گواهی اشتغال به تحصیل در حوزه اخذ گردد.

مدت سنوات تحصیلی مشمولان در مقاطع مختلف دانشگاهی

مدت سنوات تحصیلی مشمولان در مقاطع مختلف دانشگاهی:کاردانی دو نیم سال،کارشناسی ناپیوسته سه سال،ارشدناپیوسته سه سال،کارشناسی پیوسته پنج سال،ارشدپیوسته شش سال،دکتری پزشکی پیوسته هشت سال،دکتری تخصصی ناپیوسته پزشکی یا غیر پزشکی شش سال،تخصص پزشکی پیوسته دوازده سال،فوق تخصص پزشکی سه سال،فلوشیپ حداکثر دو سال__چنانچه دانشجویان در این سنوات موفق به فراغت نشوند به شرط موافقت کمیسیون موارد خاص دانشگاه تا دو ترم سنوات ارفاقی با معافیت تحصیلی به آنها داده می شود که باید این سنوات در سامانه اینترنتی وظیفه عمومی ثبت شود.

دلیل اعطای سنوات ارفاقی مساعدت به دانشجو جهت امکان فراغت می باشد و نباید در سنوات ارفاقی به دانشجو مرخصی تحصیلی داده شود.

در مقررات وظیفه عمومی در خصوص دانشجویان مشمول مقررات وظیفه عمومی مرخصی بدون احتساب در سنوات تحت هیچ شرایطی موضوعیت ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *