مصوبات جلسه ۲۰ تحصيلات تكميلي ۹۶/۷/۱۹

۱- مقرر گردید درس سمینار در هر گروه، هر ترم فقط یکبار ارائه شود. 

۲- در زمینه‍ی نحوه‍ی نمره‍دهی مقالات دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد، بحث و بررسی گردید و سپس نحوه‍ی نمره‍دهی به مقالات به صورت جدول زیر مصوب شد :

ردیف نوع مقاله حداکثر نمره برای هر مقاله توضیحات
۱ مقالات پذیرش یا چاپ شده در نشریات ISI ۲ نمره حداکثر نمره به مقاله چاپ شده  در نشریات معتبر در رشته مربوطه با IF تعلق می‍گیرد.
۲ مقالات پذیرش یا چاپ شده در نشریات انگلیسی زبان معتبر داخلی یا خارجی غیر ISI با نمایه Scopus ۲۵ / ۱ نمره حداکثر نمره به مقاله چاپ شده در نشریات نمایه شده در Scopus تعلق می‍گیرد.
۳ مقالات پذیرش یا چاپ شده در نشریات علمی- پژوهشی ۲۵ / ۱ نمره حداکثر نمره به مقالات علمی- پژوهشی با نمایه ISC تعلق می‍گیرد.
۴ مقالات پذیرش یا چاپ شده در نشریات علمی- ترویجی ۱ نمره حداکثر نمره به مقالات علمی- ترویجی چاپ شده در نشریات با نمایه ISC تعلق می‍گیرد.
۵ چاپ مقاله در کنفرانس‍های خارجی ۱ نمره حداکثر نمره به کنفرانس‍های بین‍المللی معتبر نمایه شده بین‍المللی که مقاله بصورت شفاهی ارائه شده است تعلق می‍گیرد.
۶ چاپ مقاله در کنفرانس‍های داخلی ۵ / ۰نمره حداکثر نمره به مقالات ارائه شده در کنفرانس‍های بین‍المللی داخلی بصورت شفاهی تعلق می‍گیرد.

 

– نمره کامل ۲ تنها در صورت داشتن مقاله ISI با IF، تخصیص داده خواهد شد و در غیر اینصورت نمره تخصیص یافته حداکثر ۷ / ۱ خواهد بود.

– در صورت ارائه دو یا چند مقاله از ردیف‍های ۲ تا۶ حداکثر نمره مقالات کاهش خواهد یافت جمع نمره هر سطح پایین‍تر به سطح مقاله بالاتر نخواهد رسید به عنوان نمونه به سه مقاله کنفرانس داخلی حداکثر ۱ نمره تعلق خواهد گرفت و یا به دو مقاله کنفرانس خارجی حداکثر ۲۵ / ۱ نمره تعلق می‍گیرد.

– همایش‍های بین‍المللی داخل کشور بعنوان مقالات داخلی در نظر گرفته می‍شوند.

– مسئولیت ارائه مدارک مربوط به نمایه نشریه بعهده دانشجو می‍باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− 6 = 2