چکیده پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد گروه مهندسی برق

نام و نام خانوادگی: روح الله مظاهری
عنوان پایان نامه: طراحی کنترلکننده پیشبین مدل غیرخطی برای ربات زیرآبی سیگلایدر در صفحهعمود
رشته تحصیلی: مهندسی برق – کنترل
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
استاد راهنما: دکتر مسعود عسکری

چکیده: جهت پایش شرایط محیطی زیر آب و بستر دریاها و اقیانوسها امروزه از شناورهای خاص بهره گرفته میشود. اینگونه شناورها به شکلهای مختلف طراحی و استفاده میشود. یکی از انواع اینگونه شناورها شناور سیگلایدر میباشد. فرم بدنه سیگلایدرها مبتنی بر الزامات عملیاتی و شرایط محیطی متفاوت بوده و طراحی آنها به گونهای میباشد که بهدلیل عدم وجود سیستم رانش پروانهای دارای مصرف انرژی بسیار پایینی هستند و از اینرو در مدت زمان طولانی میتوانند مأموریت خود در زیر آبها را انجام دهند. معمولاً طراحی این گلایدرها بهصورتی است که از یک سامانه شناوری، بالکهای ثابت، اجرام متحرک داخلی، پمپ بالاست و یک سکان )بالک هدایت( تشکیل شده است. بنابراین حرکت رو به پایین و رو به بالای این گلایدرها با تحرک اجرام داخلیاش بهسمت جلو و عقب و حرکت عمودیاش )تغییر ارتفاع و عمق( از تغییر شناوری از منفی به مثبت و بالعکس صورت میگیرد. دینامیکهای بسیار غیرخطی رباتهای زیرآبی و اختلالات زیرآب، مهمترین دلایلی هستند که کنترل گلایدرهای زیرآبی را مشکلساز میکند. بنابراین طراحی یک کنترل کنندهای که مقاوم باشد و قابلیت تطبیقی بهمنظور مقابله با این محدودیتها را داشته باشد بسیار مطلوب است. با توجه به اینکه کارایی رباتهای زیرآبی هوشمند وابسته به عملکرد مطلوب سیستم کنترل و هدایت در آنها میباشد، بنابراین هدف از این تحقیق ارائه روشی مطلوب در جهت کنترل و هدایت ربات میباشد. همانطور که بیان شد، غیرخطی بودن و اثر متقابل معادلات حرکت در جهات مختلف و اغتشاشهای وارد بر سیستم از طرف محیط اطراف، مشکلاتی است که در طراحی سیستم کنترل این رباتها وجود دارد. در نتیجه در این تحقیق روش جدیدی جهت کنترل سمت و عمق وسیله بر اساس کنترل پیشبین مدل غیرخطی مبتنی بر رویتگر اغتشاش ارائه میگردد، که از کنترل پیشبین جهت ردیابی استفاده میشود و از رویتگر اغتشاش جهت تخمین اغتشاش ناشی از تداخل حرکات و ارسال آن به کنترل پیشبین استفاده میشود. عملکرد کنترل مذکور جهت کنترل سمت و عمق
مطلوب با شبیهسازی بهکمک نرمافزار متلب بررسی خواهد شد.
واژه های كلیدی: سیگلایدر، رباتهای زیرآبی، کنترل پیشبین مدل غیرخطی، رویتگر اغتشاش

نام و نام خانوادگی: مسعود رجائی پور
عنوان پایان نامه : شبیه‌سازی سه‌بعدی فرایند اکسیداسیون حرارتی سیلیکون (پدیده‌ی نوک پرنده)
رشته تحصیلی: مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
استاد راهنما: دکتر مهران عمادی

چکیده: با پیشرفت صنعت، فرایند اکسیداسیون از بحث‌های مهم در زمینه‌ی الکترونیک گردیده است. هم‌چنین اکسیداسیون سیلیکون جایگاه مهمی در تولید ادوات نیمه‌هادی دارد ولی هنوز طرح ملموسی از نحوه‌ی نفوذ اکسید که به‌صورت واضح بیان‌گر موضوع باشد ارائه نشده است. بر این اساس در گام اول این پایان‌نامه به این مساله پرداخته شده که شبیه‌سازی سه‌بعدی فرایند اکسیداسیون حرارتی چیست و چرا از این فرایند استفاده می‌شود. هم‌چنین مزایای استفاده از این فرایند یک به یک مورد بررسی قرار گرفته است. روش انجام کار به این صورت می‌باشد که ابتدا یک مدل الکتریکی برای پدیده‌ی اکسیداسیون بیان شده و سپس به بیان روابط الکتریکی و اثبات آن پرداخته شده و بعد از این مرحله به یک فرمول جامع جهت بدست آوردن میزان ضخامت اکسید دست پیدا کرده و با ثابت نگاه داشتن پارامترهای طول و عرض اکسید، ضخامت اکسید را در نرم افزار متلب مورد بررسی و شبیه‌سازی قرار داده و به‌طور تخصصی پدیده‌ی نوک پرنده را بررسی کرده است.

شماره دانشجویی :  
نام و نام خانوادگی : زینب مختاری
عنوان پایان نامه :  کنترل سیستم گلوکز-انسولین بیمار دیابت نوع یک توسط کنترلر مد لغزشی
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر مسعود عسکری
چکیده : بیماری دیابت، یک اختلال در سوخت و ساز بدن است که به طور عمده به دو دسته دیابت نوع اول و دیابت نوع دوم تقسیم بندی می شود. این پژوهش سعی در ارائه کنترل کننده مناسب برای کنترل سطح گلوکز خون در بیمار دیابتی نوع اول با توجه به مدل انتخاب شده برای سیستم گلوکز – انسولین دارد. به این منظور، در ابتدا یک مدل غیر خطی از فرد دیابتی نوع اول (مدل مینیمال برگمن) در نظر گرفته می شود. سپس جهت بررسی صحت مدل مذکور برای سیستم گلوکز – انسولین، این مدل به ازای پارامترها و فرضیه های مختلف ارائه شده در مقالات مختلف، شبیه سازی می شود. در مرحله بعدی، با توجه به عملکرد مطلوب کنترل کننده های مد لغزشی در برابر دینامیک های مدل نشده، به طراحی کنترل کننده مد لغزشی مرتبه اول پرداخته می شود و عملکرد این کنترل کننده در برابر اختلال غذا مورد بررسی قرار می گیرد. به منظور بهبود این روش و حذف پدیده لرزش در این روش، کنترل کننده مد لغزشی مرتبه بالا طراحی می شود. به منظور نشان دادن قابلیت های کنترل کننده های مذکور، عملکرد این دو کنترل کننده نیز در برابر اختلال غذا مورد بررسی قرار می گردد. نتایج شبیه سازی توانایی کنترل کننده های پیشنهادی را در کنترل سطح غلظت گلوکز خون نشان می دهد.
کلمات کلیدی : یابت، کنترل سطح گلوکز خون، مدل مینیمال، برگمن، کنترل کننده مد لغزشی مرتبه اول، کنترل کننده مد لغزشی مرتبه بالا
تاریخ دفاع : ۱۳۹۶

شماره دانشجویی :  
نام و نام خانوادگی : مرتضی ناظری
عنوان پایان نامه :  مطالعه و تحلیل عملکرد مدار تمام جمع کننده در تکنولوژی اتوماتای سلولی کوانتومی تک لایه وبهبود عملکرد آن
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر عبدالحسین رضائی
چکیده : با به چالش کشیده شدن دستگاه های CMOS درمقیاس نانومتر(برای مثال افزایش جریان نشتی که سبب اتلاف قابل توجه توان استاتیک می شود)، تکنولوژی های جدیدی به عنوان جایگزین هایی برای CMOS در حال پدید آمدن هستند. اتوماتای سلولی چهار نقطه (QCA) یکی از این پلت فرم های نو ظهور است. سلول پایه QCA که قادر است تا یک بیت منطقی را ارائه دهد، محدوده ای در مقیاس نانو را اشغال می کند. یک سلول ابتدایی QCA معمولا شامل ۲ الکترون است، که نشان دهنده دو جایگیری ممکن کولن های دافع ۰ و ۱ می باشد. در این پایان نامه در طراحی تمام جمع کننده QCA، از طراحی متقاطع QCA هم سطح استفاده شده است که سبب می شود تا تعداد سلول QCA و محدوده زیر استفاده، بدون هیچ گونه پیامد تأخیری، کاهش یابد. این پایان نامه دو  طراحی جدید از تمام جمع کننده ی تک بیتی  QCA را ارائه می‌دهد. سپس با استفاده از این دو جمع کننده تک بیتی، دو جمع کننده چهار بیتیRCA  ارائه می شود. طرح‌‌ های پیشنهادی در محیط QCADesigner tool version 2.0.3  طراحی و شبیه‌سازی شده‌ است. طرح ارائه شده بدون عبور سیم‌ها از روی هم و در یک لایه پیاده‌سازی شده که این امر سبب می‌‌شود طرح پیشنهادی از لحاظ فیزیکی قابلیت ساخت آسان‌تری نسبت به طرح‌های قبلی داشته باشد. در ساختار طرح پیشنهادی  اول از ۲۵ سلول استفاده شده و دارای مساحت ۰۲/۰ میکرو متر مربع و تأخیر ۵/۰ سیکل ساعت می باشد. مدار چهاربیتی  RCAطراحی شده دارای ۱۱۸ سلول و مساحت۱۲/۰ میکرومتر مربع می باشد ، که در مقایسه با بقیه ی تمام جمع کننده های RCA کمترین مساحت و کمترین تعداد سلول را دارد.جمع کننده ی بعدی با استفاده از گیت اکثریت ۵ ورودی در یک لایه طراحی شده است. از این جمع کننده برای طراحی یک جمع کننده ی چهاربیتیRCA   استفاده شده است. جمع کننده ی تک بیتی شامل ۴۷ سلول، مساحت۰۳/۰میکرومتر مربع و تأخیر ۷۵/۰ سیکل ساعت می باشد. این جمع کننده نسبت به طراحی های قبلی تمام جمع کننده با گیت اکثریت ۵ ورودی دارای کمترین مساحت است. جمع کننده ی RCA چهار بیتی شامل۲۳۳ سلول، مساحت۲۹/۰ وتأخیر۷۵/۱سیکل ساعت است.
کلمات کلیدی : آتوماتای سلولی کوانتومی، گیت اکثریت،گیت XOR، تمام جمع¬کننده، مساحت.
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی :  
نام و نام خانوادگی : مرتضی ناظری
عنوان پایان نامه :  طراحی کنترل کننده پیش بین بدون آفست برای سیستم های غیرخطی
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر عبدالحسین رضائی
چکیده : اشعه‌های کیهانی، افزایش دما، رعد و برق و… باعث ایجاد اعوجاج در سیگنال‌های موجود در کانال‌های مخابراتی طولانی، شبکه‌های دیجیتال و قطعات ذخیره‌ساز اطلاعات شده و درنتیجه ایجاد خطا می‌گردد. برای کاهش احتمال حضور خطا چه در حافظه‌هایی که در شرایط سخت محیطی مانند هوافضا قرار دارند و چه در کانال‌های مخابراتی طولانی و شبکه‌های دیجیتال، رمزهای تصحیح خطا ECC به‌طور مداوم مورداستفاده قرار می‌گیرند. یکی از رمزهای تشخیص و تصحیح خطا، رمز گُلِی  می‌باشد که نوعی رمز بلوکی خطی کامل است که قادر به اصلاح سه بیت خطا و آشکارسازی ۴ بیت خطا (درمجموع هفت بیت) در یک ‌رشته ۱۲ بیتی از اطلاعات در سیستم دیجیتال است. هرچند الگوریتم‌های متنوعی برای تولید رمز گُلِی در مقاله‌های مختلف وجود دارد، اما بسیاری از آن‌ها به‌قدری پیچیده‌اند که عملاً امکان پیاده‌سازی آن‌ها در بستر سخت‌افزاری وجود ندارد، بنابراین دو رویکرد برای تولید رمز گُلِی بر روی سخت‌افزار وجود دارد، یکی با استفاده از ثبات انتقالی با فیدبک خطی LFSR  مبتنی بر CRC  و دیگری با استفاده از معماری سخت‌افزاری مبتنی بر CRC انجام می‌گیرد. روش دوم باعث کاهش پیچیدگی مدار و افزایش ایمنی در برابر کپی کردن، افزایش سرعت و کاهش تأخیر می‌گردد. در این پایان‌نامه دو نوع معماری سخت‌افزاری مبتنی بر CRC ارائه‌شده است. یکی از این معماری‌ها برای افزایش سرعت و کاهش تعداد LUT ها و SLICE ها و دیگری بهبود عملکرد و رفع ایرادات معماری‌های قبلی است، اجرا شده است؛ سخت‌افزارهای پیشنهادی بر روی FPGA  از نوع virtex7,virtex6,spartan6 اجراشده و نتایج موردبررسی قرارگرفته است؛ که نتایج نشان می دهد؛ سخت‌افزار پیشنهادی اول، دارای بهبودهایی نسبت به سخت‌افزارهای قبلی می‌باشد.
کلمات کلیدی : Binary Golay Code,CRC,FPGA
تاریخ دفاع : ۱۳۹۶

شماره دانشجویی : 
نام و نام خانوادگی : حمید سعادتی
عنوان پایان نامه :  طراحی کنترل کننده پیش بین بدون آفست برای سیستم های غیرخطی
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر مسعود عسکری
چکیده : هدف از این پایان نامه، طراحی کنترل کننده پیش بین بدون آفست برای سیستم های غیرخطی است. در این پژوهش، برای سیستم غیرخطی چهار تانک، ناتوانی کنترل کننده پیش بین ساده، جهت حذف خطای حالت ماندگار در خروجی ها  اثبات می‌شود، بنابراین برای بهبود وضعیت خطا و حذف آفست در حالت ماندگار، کنترل پیش بین انتگرال‌گیر پیشنهاد شده است. درروش بدون آفستِ پیشنهادی، معادلات فضای حالتِ پیش بین ساده، جای خود را به معادلات حالتِ انتگرال‌گیر می‌دهد، که به آن مدلِ افزوده‌شده گویند. این مدلِ افزوده ‌شده باعث می‌شود که سیستم غیرخطی در حضور بعضی نویزها، عدم قطعیت ها و اغتشاشات، پایداری خود را حفظ کند و خطای حالت ماندگار از بین برود. رویکرد کنترلی پیشنهادی به صورتی است که حتی در صورت وجود عدم انطباق بین سیستم و مدل کنترل کننده، خروجی ها در حالت ماندگار، مسیر مرجع را بدون خطا و آفست ردیابی می کنند. در این صورت یکی از چالش‌های موجود بر سر راه این نوع کنترل‌کننده‌، بار محاسباتی آن‌ و زمانبر بودن عملیات کنترلی آن در هر گام زمانی می‌باشد. برای کاهش بار محاسباتی کنترل‌کننده پیش‌بین، استفاده از توابع پایه و متعامد لاگر پیشنهاد می‌شود. مسائل مربوط به رویت پذیری و کنترل پذیری سیستم و همچنین تأثیر انتگرال‌گیر بر پایداری سیستم ارزیابی خواهد شد. درنهایت عملکرد سیستم با  شبیه‌سازی بررسی و با روش LQR مقایسه می‌شود.
کلمات کلیدی : کنترل پیش بین مبتنی بر مدل، کنترل پیش بین بدون آفست، کنترل پیش بین انتگرال‌گیر، توابع لاگر، سیستمِ چهار تانک اصلاح‌شده
تاریخ دفاع : ۱۳۹۶

شماره دانشجویی : 
نام و نام خانوادگی : شهریار برور
عنوان پایان نامه : طراحی و شبیه سازی سلول های خورشیدی مبتنی برگرافن حساس شده با نانو میله های اکسید روی
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر زهرا اعلائی
چکیده : امروزه پیشرفت علم به گونه‌ای است که ساخت قطعات و مدارات الکترونیکی- نوری مثل سلول های خورشیدی توسط مواد معدنی از جمله سیلیکن و گالیم به سبب تکنولوژی سخت و پیچیده و پرهزینه آنها با چالش ها و محدودیت های فراوان روبرو شده است. از این رو توجه به تکنیک ها و تکنولوژی های جایگزین از جمله استفاده از مواد آلی و پلیمیری به جای لایه های معدنی و بهره گیری از تکنولوژی نانو در ساخت نانومیله های اکسید روی توانسته منجر به تولید سلول هایی با راندمان مناسب و مقرون به صرفه شود. در این مقاله مطالعه بر روی ساخت سلول های خورشیدی آلی بر اساس  نانو میله های نیمه رسانای  اکسید روی به عنوان حامل الکترون، استفاده از گرافن (از مشتقات کربن) به عنوان جایگزین لایه  ITO (لایه شفافِ رسانا)، و مهمتر از همه بکارگیری کربن آمورف به عنوان لایه تولید کننده حفره انجام شده است. دلیل عمده توجه و تمرکز بر روی سلول های آلی و نانویی، منعطف بودن و پروسه ساخت بسیار آسان و کم هزینه آنها نسبت به مواد معدنی دیگر مثل GaAs و Si است. و اما دلیل اصلی استفاده از نانومیله های اکسید روی به جای نمونه های مشابه اش مثل TiO2، موبیلیته بالا در انتقال الکترون، قابلیت به دام انداختن الکترون در ساختار متخلخلش و در نهایتا راندمان مناسبی است که در گذشت زمان طولانی همچنان ثابت باقی می ماند. در سلول شبیه سازی شده از لایه های اصلاح کننده جهت اصلاح سطح برخی لایه ها ازجمله گرافن بهره گرفته شده است که به خودی خود باعث افزایش راندمان سلول شده اند. شبیه سازی های انجام شده توسط نرم افزار قدرتمند شرکت کاناداییِ لومریکال انجام شده و نتایج به صورت نمودارها و جداولی باهم مقایسه شده اند. هدف اصلی این تحقیق به حداکثر رساندن چگالی جریان اتصال کوتاه (Jsc) سلول است که این خود نشان دهنده بالا رفتن راندمان سلول خواهد بود.
کلمات کلیدی : سلول های خورشیدی، نانو میله های اکسید روی، سلول های خورشیدی مبتنی برگرافن، کربن آمورف، پروسکایت.
تاریخ دفاع : ۱۳۹۶

شماره دانشجویی : ۹۲۱۳۳۰۰۴
نام و نام خانوادگی : میثم پهلوان قاسمی
عنوان پایان نامه : تشخیص هویت به وسیله عنبیه چشم
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر عبدالحسین رضائی
چکیده : با افزایش نیازهای امنیتی، زیست سنجی (بیومتریک) به عنوان یک راه حل برای تعیین هویت افراد به کار می رود، این مفهوم بر پایه ویژگی¬های ساختاری و رفتاری بنا نهاده شده است. از جمله ویژگی¬های ساختاری می توان به اثر انگشت، چهره، عنبیه و … اشاره کرد، که ویژگی الگوهای استخراج شده از آن¬ها منحصر بفرد بوده و در برابر تغییر زمان، نسبت به ویژگی¬های رفتاری قابل تقلید و یا تغییر مانند امضاء، دستخط و…  که با زمان تغییر و قابل تقلید می باشند، پایدارتر می باشند. از بین این ویژگی¬ها، خصوصیات مربوط به الگوی عنبیه قابلیت های بسیار خوبی از خود نشان داده اند. در اين پروژه از نرم افزار MATLAB نسخه استفاده شده است، و پايگاه تصاوير به کار رفته در پروژه، پايگاه تصاوير CASIA است که شامل۷۵۶ تصوير خاکستري از ۱۰۸ نفر مي باشد. در این پایان¬نامه یک سامانه جدید و کار آمد برای تشخیص انسان از روی عنبیه چشم ارائه شده است. در این سامانه جدید برای قطعه بندی از الگوریتم (مشخص کردن مرزهای داخلی و خارجی عنبیه از تبدیل هاف) برای نرمالیزه کردن از الگوریتم (نگاشت تصویر عنبیه به یک نوار مستطیلی شکل) برای استخراج ویژگی از الگوریتم (استخراج بردار ویژگی از تصویر نرمالیزه شده) و برای تطابق از الگوریتم (کوتاه ترین فاصله اقلیدوسی) استفاده شده است. نتایج بدست آمده با استفاده از چند نوع الگوریتم پیشنهادی در نهایت بر روی پایگاه تصاویر، CASIA درصد موفقیت حدود ۹۵.۹۱درصد و میانگین زمان۰.۷۳ ثانیه را نتیجه داده است که نشان دهنده دقت و سرعت بالای الگوریتم پیشنهادی است.

کلمات کلیدی : عنبیه، تشخیص هویت، تبدیل ویولت، لبه یاب Caany
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۲۳۳۰۰۲
نام و نام خانوادگی : رامین مختاری نیا
عنوان پایان نامه : مطالعه و بررسی مقایسه کننده در تکنولوژی QCA
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر عبدالحسین رضائی
چکیده : امروزه علم و فناوری در بسیاری از زمینه‌ها تقریبا به مرز نهایی خود نزدیک می‌شود و شاید دیگر جوابگوی توقعات بشر نباشد. اینجاست که نانوتکنولوژی قابلیت‌های نهفته‌ی خود را یکی پس از دیگری به بشر عرضه نموده و به یکی از مهمترین و جذابترین زمینه‌های تحقیقاتی بشر در سال‌های اخیر تبدیل شده است. در حال حاضر تکنولوژی حاکم برای پیاده‌سازی سیستم‌های کامپیوتری و مدارهای منطقی، در قالب مدارات مجتمع۱ که تحولی شگرف در صنعت الکترونیک ایجاد کرده تکنولوژی VLSIاست، اما این تکنولوژی در مقیاس نانو با محدودیت‌هایی مواجه است.  از جمله‌ی این محدودیت‌ها می‌توان به توان مصرفی بالا، محدودیت در کاهش طول کانال و محدودیت فیزیکی ساخت اشاره کرد. بنابراین با گذشت زمان این روند دیگر جواب گوی نیاز بشر امروزی نخواهد بود. آتوماتای کوانتومی سلولی نقطه‌ای۲ یا به اختصار QCA یک نانوتکنولوژی جدید و در حال ظهور برای پیاده‌سازی گیت‌ها و مدارات منطقی با پتانسیل بالا و کاربردهای بالقوه در کامپیوترهای آینده است. این تکنولوژی دارای ویژگی‌های بسیار شگفت‌انگیزی از قبیل: توان مصرفی پایین، سرعت پردازش بالا، مساحت کم و سرعت انتقال اطلاعات بالا است. مدارات پیاده‌سازی شده در تکنولوژی QCA به دلیل توانایی آن در عبور سیم‌ها از روی هم، در مقایسه با تکنولوژی CMOS از مساحت کمتری برخوردار هستند. همچنین به دلیل نبود جریان در تکنولوژی QCA و نبود خازن درآن، ما شاهد توان مصرفی بسیار پایینی در مقایسه با تکنولوژی CMOS خواهیم بود. با توجه به ویژگی‌های ذکر شده با گذشت زمان این امکان وجود دارد که QCA جایگزین تکنولوژی CMOS امروزی شود. طراحی مدارات با استفاده از تکنولوژی QCA برمبنای اثر دافعه کولمب۳ می‌باشد که در آن از سلول QCA برای پیاده‌سازی مدارات منطقی استفاده می‌شود. این مقاله طراحی جدید از مقایسه‌کننده‌ی تک بیتی QCA  را ارائه می‌دهد. طرح ارائه شده بدون عبور سیم‌ها از روی هم پیاده‌سازی شده است که این امر سبب می‌‌شود طرح پیشنهادی از لحاظ فیزیکی قابلیت ساخت آسان‌تری نسبت به طرح‌های قبلی داشته باشد.
کلمات کلیدی : آتوماتای سلولی کوانتومی، گیت اکثریت،مقایسه‌کننده،توان مصرفی،مساحت
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۲۳۳۰۰۱
نام و نام خانوادگی : مسلم بلالی دهکردی
عنوان پایان نامه : طراحی مدار جمع کننده RCA در فناوری نانو
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر عبدالحسین رضائی
چکیده : 
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۳۵۰۰۹
نام و نام خانوادگی : فرزاد کریمپور
عنوان پایان نامه : اجرای الگوریتم کنترل پیش بین صریح با استفاده از سخت افزار PLC
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر مسعود عسکری
چکیده : امروزه در اکثر صنایع از کنترل‏کننده‏های قابل برنامه‏ریزی (PLC) به علت مزایای زیاد آن‏ها استفاده می‏شود. PLC های اولیه برای یک کنترل ساده منطقی طراحی گردیده و معمولا اجرای کنترل پیوسته ساده نیز با PLC های قدیمی امکان‏پذیر نیست و حتی در نوع پیشرفته‏ی آن‏ها نیاز به کارت‏ها و ماژول‏های اضافه می‏باشد. از طرفی تقاضا برای کنترل و مدلسازی پیشرفته برای بهبود محصولات در صنایع افزایش پیدا کرده است. بنابراین ارتقاء و بهینه‏سازی شیوه‏های کنترلی PLC ها، یکی از موضوعات قابل بحث از نظر پیادهسازی و صرف هزینه در صنایع خواهد بود. در این پایان نامه یکی از روشهای کنترلی جدید و مناسب نسبت به کنترل‏کننده‏های سنتی به نام کنترل مدل پیش‏بین صریح، به منظور ارتقا قابلیت کنترلی PLC موجود طراحی و پیاده‏سازی شده است. در این پایان‏نامه ابتدا نحوه شناسایی سیستم و بدست آوردن معادله حالت آن توضیح داده میشود. پس از آن نحوه ایجاد کنترل کننده پیش بین صریح با استفاده از تولباکس MPT متلب با توجه به سیستم مورد نظر توضیح داده  میشود. سپس با انتقال الگوریتم این برنامه با کمک از الگوریتم درخت جست و جوی دودویی این کنترل کننده در یک PLC313C شرکت زیمنس متعلق به جهاد دانشگاهی پیادهسازی میشود. و در نهایت یک پروسه پیشنهادی توسط این کنترل کننده که روی PLC پیاده سازی شده است، کنترل میشود و نتایج مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد. در آخر نیز پیشنهاداتی جهت بهبود عملکرد این کنترل کننده بیان میشود.
کلمات کلیدی : : کنترل پیش بین، کنترل پیش بین صریح، کنترلکنندههای قابل برنامهریزی، درخت جست و جوی دودویی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۳۳۰۰۴
نام و نام خانوادگی : محمدمهدی حاج هاشم خانی
عنوان پایان نامه : طراحی تقویت کننده صوتی کلاس D جهت بهینه سازی توان خروجی
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر عبدالحسین رضائی
چکیده : علاقه به داشتن تقویت کننده‌های صوتی با بهره ی  بالا، بدون نویز و هارمونیک در دهه ی گذشته افزایش یافته است. به دلیل اینکه بازده تقویت کننده‌های خطی، کلاس A و یا AB، حتی نزدیک به خروجی کلاس D نمی‌باشد بنابراین برای داشتن کیفبت بالا در خروجی نیازمند استفاده از تقویت کننده‌های کلاس D می‌باشیم. در این پایان‌نامه یک تقویت کننده‌ی صوتی کلاس D با بازده بالا با استفاده از مدولاتور دلتا زیگمای مرتبه دوم و سه مرحله فیدبک بهمراه تغییراتی در قسمت ترانزیستوری آن معرفی شده است. مدار پیشنهادی شامل فرکانس بالای مدولاسیون، دو انتگرال گیر و سه مرحله فیدبک مقاومتی می‌باشد که و در نتیجه به خروجی کمک می‌کند تا THD پایین، SNR بالا و در نهایت بازده بالایی داشته باشد.
کلمات کلیدی : تقویت‌کننده، مدولاسیونΣΔ ، بازده، اعوجاج هارمونیکی، نسبت سیگنال به نویز
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۲۱۳۳۰۱۹
نام و نام خانوادگی : سعید سعدونی
عنوان پایان نامه : طراحی تقویت کننده بافر با پهنای باند بالا برای کاربری نمایشگرهای کریستال مایع
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر عبدالحسین رضائی
چکیده : در این مقاله یک روش جدید برای کاربرد نمایشگرهای کریستال مایع با پهنای باند بالا، سرعت بالا و همچنین توان مصرفی کم ارائه شده است. این تقویت کننده بافر شامل مدار تقویت کننده تفاضلی کسکد تا شده در ورودی و یک تقویت کننده کلاسAB کنترل شده توسط مدار مقایسه‌گر جریان در خروجی می باشد تا از لحاظ مصرف توان مدار به حداقل ممکن برسد. تقویت کننده بافر ارائه شده با حذف آئینه جریان و طراحی مدار فیدبک مود مشترک پهنای باند مدار را افزایش می دهد، مدار طراحی شده توسط نرم افزار Hspice نسخه۲۰۰۸٫۳ اجرا شده و مدار بهبود یافته توسط تکنولوژی ۱۸۰nm توان مصرفی معادل ۱٫۶۴mW و منبع تغذیه ۱٫۸vو پهنای باند۱٫۱۴MHz پیاده سازی شده است.
کلمات کلیدی : تقویت‌کننده بافر، نمایشگر‌های کریستال مایع، تقویت کننده کسکد تا شده
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۳۳۰۰۷
نام و نام خانوادگی : احمد کریمی
عنوان پایان نامه : طراحی و ارزیابی شاخص های CNTFET در جهت بهینه سازیتوان مصرفی آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر عبدالحسین رضائی
چکیده : استفاده از نانولوله‌های کربنی در دهه‌ها‌ی گذشته افزایش یافته است. این پایان نامه یک روش جدیدی برای رسیدن به حداکثر میزان خروجی در ترانزیستورهای اثر میدان ادغام شده با نانولوله‌های کربنی(CNTFET) را بیان و ارزیابی می‌کند. روش پیشنهادی در این پایان نامه الگوریتم ژنتیک می‌باشد. با استفاده از نرم افزار متلب و همچنین الگوریتم ژنتیک بهترین مقدار ممکن، برای طول و شعاع نانولوله‌ی کربنی ترانزیستورهای CNTFET معین می‌شود. نتایج شبیه سازی ها نشان می‌دهد که روش پیشنهادی بهبودهایی را در مقایسه با دیگر روش‌ها در مقدار جریان مصرفی و در نتیجه میزان توان مصرفی ایجاد می‌کند.

کلمات کلیدی : CNTFET، الگوریتم ژنتیک، توان مصرفی، جریان درین
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۳۳۰۰۱
نام و نام خانوادگی : داریوش مختاری فر
عنوان پایان نامه : بررسی و بهبود عملکرد FunAdder در تکنولوژی QA
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر عبدالحسین رضائی
چکیده : کاربرد مدارهای الکترونیکی در مقیاس نانو، تکنولوژی CMOS را به دلیل داشتن برخی محدودیت‌ها مانند اثر کانال کوتاه، تلفات توان، جریان نشتی و غیره با چالش جدی روبرو کرده است. اخیراً پژوهش‌های فراوانی برای یافتن جایگزین مناسبی به جای تکنولوژی CMOS صورت گرفته است. اتوماتای سلولی کوانتومی‌(QCA) یکی از تکنولوژی‌های جایگزین است که قادر به طراحی مدار در مقیاس نانو با کارایی بالا و  مصرف توان کم است. در این تکنولوژی اطلاعات از طریق برهم‌کنش کلمبی بین بارها منتقل می‌شود. مبنای کار در این تکنولوژی سلولی مربعی شکل متشکل از چهار نقطه کوانتومی ‌و دو الکترون آزاد می‌باشد که در چهار گوش این مربع قرار گرفته‌اند. تکنولوژی QCA برخلاف تکنولوژی CMOS، بدلیل عدم وجود جریان الکتریکی در مدارات، دارای توان تلفاتی پایین، سرعت بالا، مساحت کم و چگالی بالا می‌باشد. با توجه به این امر، تاکنون مطالعات فراوانی در خصوص مدارات مبتنی بر QCA صورت پذیرفته است. همچنین از این تکنولوژی به‌طور گسترده‌ای برای طراحی مدارات دیجیتال مانند مدارات جمع‌کننده، ضرب‌کننده و مالتی‌پلکسر استفاده شده است. اساس این پایان‌نامه طراحی تمام ‌جمع‌کننده QCA با استفاده از گیت‌های اکثریت سه ورودی و پنج ورودی می‌باشد. در این پایان‌نامه چهار طرح برای پیاده‌سازی تمام جمع‌کننده یک بیتی و دو طرح برای پیاده‌سازی جمع‌کننده چهار بیتی ارائه شده است. تمام ساختارهای پیشنهاد شده در این پایان‌نامه تنها در یک لایه پیاده‌سازی شده‌اند. طرح‌های پیشنهادی با استفاده از شبیه‌سازی QCADesigner نسخه ۲٫۰٫۱ شبیه‌سازی شده است. نتایج شبیه‌سازی کارایی طرح‌های پیشنهادی را نشان می‌دهد. ساختار جمع‌کننده‌های یک بیتی نوع اول، دوم، سوم و چهارم به ترتیب شامل ۵۳ سلول QCA و مساحت〖μm〗^۲ ۰٫۰۴، ۴۶ سلول QCA و مساحت 〖μm〗^۲ ۰٫۰۴، ۵۱ سلول QCA ومساحت〖μm〗^۲۰٫۰۴، ۳۹ سلول QCA ومساحت〖μm〗^۲ ۰٫۰۳ می‌باشند، همچنین ساختار جمع‌کننده‌های چهار بیتی نوع اول و دوم به ترتیب شامل ۲۳۹ سلول QCA و مساحت ۰٫۲۳ و ۱۸۷ سلول QCA ، مساحت ۰٫۲ می‌باشند که بیانگر آن است که ساختارهای جمع‌کننده یک بیتی نوع چهارم و جمع‌کننده چهار بیتی نوع دوم پیشنهادی در این پایان نامه نسبت به طرح‌های قبلی از لحاظ پارامترهایی نظیر مساحت، تأخیر و تعداد سلول‌های QCA موثر و بهینه‌تر می‌باشد.

کلمات کلیدی : اتوماتای سلولی کوانتومی‌(QCA)، تمام جمع‌کننده، نانوتکنولوژی، سلول QCA، QCADesigner، ناحیه کلاک.
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۲۱۳۳۰۱۴
نام و نام خانوادگی : محمد ایزدی
عنوان پایان نامه : تشخیص هویت با استفاده از استخراج ویژگی های تصاویردو بعدی گوش
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر مهران عمادی
چکیده : 

کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۲۲۳۳۰۰۲
نام و نام خانوادگی : احمدرضا آقاجانی فشارکی
عنوان پایان نامه : طبقه بندی تصاویر رادار روزنه مصنوعی در مناطق شهری با روش PCM و SVM
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر مهران عمادی
چکیده : براي تدبير سياستهاي مديريت کارآمد و جلوگيري از عواقب منفي در توسعه ي شهري و براي برنامه ريزي شهري معقول، دانش مکاني مورد نياز است. از آنجايي که سنجش از دور مي تواند داده هاي مشاهده اي دقيق و با جزئيات را در مقياس هاي مختلف مکاني و زماني فراهم    بکاربرد.  در بسياري از سيستم هاي LULC آورد،  مي توان آن را به عنوان  يک ابزار کار آمد براي کشف اطلاعات زمين و پوشش زمين  سنجش از راه دور، مدت طولاني است که  رادار روزنه مصنوعي به عنوان يک ابزار موثر براي آناليز شهري شناخته شده است زيرا  در مقايسه  با سنسورهاي نوري يا مادون قرمز نسبت به شرايط آب و هوايي يا نور خورشيد کمتر تحت تاثير قرار مي گيرد. آناليز تصاوير رادار روزنه مصنوعي کاربردهاي  گسترده اي در طراحي شهري ، نظارت بر رشد، تشخيص آسيب، ارزيابي حوادث طبيعي، جستجوي سازه ساخته شده ،مدلسازي سه بعدي شهر ، توليد داده ها انسانی،  نظارت بر تغييرات کاربرد زمين، تخمين جمعيت،ارزيابي تاثير انسان بر محيط زيست طبيعي، تفسير ويژگي هاي اجتماعي و اقتصادي و…  دارد. در اين پژوهش ابتدا خلاصه اي از الگوريتم ها و روش هاي طبقه بندي تصاوير رادار روزنه مصنوعي معرفي مي شود و سپس به معرفي رادار روزنه مصنوعي پرداخته و در ادامه کارهاي انجام شده در اين زمينه به همراه بيان معايب و مزاياي آنها  و روش هاي کاهش نويز اسپکل تصاوير توسط فيلتر هاي مختلف پرداخته شده و در نهايت به معرفي الگوريتم و روش پيشنهادي پرداخته می  شود .هدف از انجام اين تحقيق ارائه الگوريتم و روشي جهت بهبود طبقه بندي تصاوير رادار روزنه مصنوعي در مناطق شهري مي باشد، که براي رسيدن به اين منظور از الگوريتم جديدي که از بکاربردن مشترک دو روش طبقه بندي با ناظر و بدون ناظر به همراه فيلتر طراحي شده جديد مي باشد استفاده شده است، کارهايي که تا کنون انجام شده است اکثرا يا از روش نظارت شده و يا نظارت نشده استفاده شده است و روشي که توسط آن بتوان هم  تصاوير با زمين مرجع و هم بدون زمين مرجع را طبقه بندي کرد ارائه نشده است .جهت طبقه بندي تصاوير پوشش زميني از طبقه بندي کننده هاي ماشين بردار پشتيبان تا نزديکترين همسايه استفاده شده است.اين طبقه بندي کننده ها از زمره روش هاي طبقه بندي نظارت شده هستند. در طبقه بندي نظارت شده به داده هاي آموزشي براي آموزش طبقه بندي کننده نياز است. در اين پژوهش از سه داده واقعي استفاده شده است.يکي از اين داده ها به عنوان داده ي آموزشي و دو داده ي ديگر به عنوان داد ه ي ارزيابي، مورد استفاده قرار گرفته اند. داده خوشه بندي شده است، سپس درصدي از هر Fuzzy c-means ي مربوط به آموزش با استفاده ازروش خوشه بندي نظارت نشده خوشه به عنوان نمونه هاي آموزشي انتخاب مي شوند. اين نمونه هاي آموزشي براي استخراج ويژگي بکار گرفته شدند. جهت ارزيابي نتايج ، ابتدا روش پيشنهادي روي داده هاي آموزشي اجرا شده است و پس از بدست آمدن نتايج قابل قبول ، روش پيشنهادي روي تصاوير واقعي اجرا شده است، همچنين جهت ارزيابي روش بکار رفته ،نتايج بدست آمده با نتايج خوشه بندي مقايسه مي شود . دقت روش بکار رفته در اين پژوهش براي تصاوير شبيه سازي شده بدون در نظر گرفتن ويژگي هاي بافت FCM ،۷۶/۹۸ درصد و با در نظر گرفتن ويژگي بافت ۲۴/۹۹ درصد مي باشد. دقت طبقه بندي براي داده هاي واقعي تصوير کبک بدون در نظر گرفتن ويژگي بافت ۱۲/۸۵ درصد و با در نظر گرفتن ويژگي بافت ۴۶/۸۹ درصد بدست آمده است. همچنين دقت طبقه بندي کننده براي داده واقعي تصوير خليج سانفرانسيسکو، بدون در نظر گرفتن ويژگي بافت ۷۶/۹۱ درصد و با در نظر گرفتن ويژگي بافت ۴۶/۹۳ درصد بدست آمده است. نتايج حاصل نشان دهنده افزايش دقت طبقه بندي کننده می باشد.
کلمات کليدی:طبقه بندی،رادار،تصاوير،نظارت شده،نظارت نشده
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۲۱۳۳۰۱۶
نام و نام خانوادگی : سوادا خاچیکیان
عنوان پایان نامه : ردیابی شئ انتخاب شده توسط الگوریتم FREAK با بکارگیری یک دوربین متحرک
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر مهران عمادی
چکیده : پردازش تصویر با استخراج جزئیات تصویر، رایانه را قادر به درک معنا، مفهوم و محتوای دنیای واقعی می کند. پردازش تصویر می تواند برای کاربردهای متعددی نظیر: ردیابی شی، تشخیص هویت، نظارت خودکار، برقراری ارتباط بین انسان و رایانه، هدایت وسایل نقلیه، کاربردهای پزشکی، کاربردهای صنعتی و کاربردهای متعدد دیگری مورد استفاده قرار گیرد. ردیابی شی، که به وسیله استخراج، شناسایی و تطبیق ویژگی های یک شی انتخاب شده توسط کاربر یا کشف شده بر اساس یک ویژگی خاص می باشد، امروزه از اهمیت فراوانی برخوردار شده و از کاربردهای آن می توان به استفاده در بحث های رباتیک، سیستمهای نظامی، سیستمهای امداد و نجات، نظارت خودکار و … اشاره نمود. روشی که در این که روشی برای استخراج نقاط کلیدی تصویر از FAST پژوهش برای ردیابی شی پیشنهاد شده است، ابتدا از الگوریتم روی گوشه هاست استفاده کرده و نقاط کلیدی کل تصویر و شی انتخاب شده را استخراج می نماید و سپس با استفاده از که روشی برای ساخت شاخص های باینری با بهره گیری از شبیه سازی شبکیه چشم انسان می باشد، FREAK الگوریتم شاخص های باینری هر نقطه ساخته شده و با هم تطبیق داده می شود که به این ترتیب شی انتخاب شده در هر فریم شناسایی و کشف می شود. بر این اساس سرعت و بهره تشخیص بالا رفته و از حافظه اشغالی کمتری برای انجام عملیات استفاده استفاده شده و برای SUSAN و DoG ، می شود. در پژوهشهای قبلی برای استخراج نقاط کلیدی از روش های هریس بکار گرفته شده است، BRIEF و BRISK ،SURF ،SIFT : ساخت شاخصها و تطبیق آنها الگوریتمهای مختلفی نظیر حول صحت % ۸۷ عمل BRISK ، با شناساگر عابر پیاده NICTA که طبق ارزیابی های انجام شده روی مجموعه دیتای و BRIEF تقریباً نزدیک به ۲ برابر کندتر از SURF در رتبه بعدی با صحت % ۸۵ می باشد. همچنین SURF میکند و می باشد. روش پیشنهادی با استفاده از نرم افزار متلب پیاده سازی و اجرا FREAK تقریباً ۱٫۵ برابر کندتر از BRIE شده است. ارزیابی عملکرد این روش توسط مجموعه داده معروف معرفی شده توسط مایکلاجیک و اشمید با اندازه گیری نسبت تعداد تطابقات صحیح به کل تطابقات در تصاویر واقعی با تغییرات مختلف هندسی و فتومتریک و برای انواع صحنه نسبت به FREAK های مختلف و همچنین برای تصاویر فاقد هیچگونه تغییری و همچنین ارزیابی عملکرد الگوریتم روش های قبلی با استفاده از همان مجموعه داده های نام برده شده، مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج بدست آمده، دقت %۹۹ روش پیشنهاد شده برای تطبیق شی یا قسمتی از ناحیه انتخاب شده در تصاویر بدون تبدیل را نشان می دهد. همچنین FREAK حول صحت % ۹۱ عمل میکند و سرعت و دقت بالاتری نسبت به روش های قبلی دارد.

کلمات کلیدی : پردازش تصویر، ردیابی شی، نقاط کلیدی، شاخص های باینری، شبکیه چشم انسان
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۲۱۳۳۰۰۶
نام و نام خانوادگی : شیما سلطانی
عنوان پایان نامه : طراحی ضرب کننده ی آنالوگ چهارربعی با توان و ولتاژ مصرفی پایین
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر عبدالحسین رضائی
چکیده : ضرب یکی از چهار عمل(عملگر) اصلی در حساب است. علاوه بر آن، واژه ضرب برای نام‌گذاری و توصیف عملیات گوناگون دیگر در سایر زمینه‌ها از جمله الکترونیک دیجیتال و آنالوگ، ریاضیات نظیر ضرب داخلی بردارها، ضرب ماتریس‌ها، و بسیاری موارد دیگر هم کاربرد دارد. در الکترونیک عملیات ضرب توسط ضرب کننده‌ها انجام می‌شود که با توجه به کاربرد آن، آنالوگ یا دیجیتال هستند. ضرب دو سیگنال یک عملیات اساسی مورد استفاده در اکثر سیستم‌های محاسباتی ریاضی خصوصاً در پردازش سیگنال آنالوگ است. ضرب، یکی از عملیات مهم است که اساساً در کل توان مصرفی سیستم سهیم بوده و امروزه طراحی ضرب‌کننده‌‌ها به یکی از مهمترین موضوعات علم الکترونیک تبدیل شده است. ضرب کننده‌های آنالوگ به دلیل نقش مهمی که در پردازش سیگنال آنالوگ دارند، دارای کاربردهای زیادی در زمینه‌های مختلف هستند. از جمله این کاربردها می‌توان به مخابرات، کنترل، برنامه‌های چند رسانه‌ای، فیلترهای تطبیقی، دوبرابر کننده‌های فرکانسی، مدولاتورها، کنترل کننده‌های اتوماتیک بهره، پزشکی، پردازش تصویر و کنترل کننده‌های منطق فازی اشاره نمود. از آنجایی که عملکرد ضرب برای برنامه‌های کاربردی مدرن مانند برنامه‌های چندرسانه‌ای و سیستم های پردازش سیگنال که به تعداد زیادی ضرب وابسته هستند بسیار ضروری است،  امروزه تقاضاهای محاسباتی در حال افزایش هستند و با توجه به پیشرفت تکنولوژی و گسترش وسایل قابل حمل که توسط باطری راه‌اندازی می‌شوند، طراحی مدارات مجتمع آنالوگ بر مبنای استفاده از روش‌هایی جهت به دست آوردن ولتاژ راه‌اندازی و توان مصرفی کمتر صورت می‌گیرد. ضرب کنندۀ آنالوگ اولین بار در کارهای گیلبرت با ترانزیستورهای BJT  مشاهده شد. ولی با توجه به پیشرفت تکنولوژی و لزوم مجتمع‌سازی و نیاز به مدارات کم مصرف، طراحی مدارات آنالوگ از جمله ضرب‌کننده‌ها با استفاده از تکنولوژی CMOS  گسترش زیادی یافت. لذا طراحی یک ضرب کنندۀ آنالوگ چهارربعی  با توان مصرفی کم می‌تواند بسیار مورد توجه قرار گیرد. محدودۀ توان مصرفی در اکثر مقالات بررسی شده در حد چند صد میکرو وات و یا حتی میلی وات بوده است، که رنج نسبتاً بالایی است. در سیستم‌هایی با ساختارهای پیچیده، مصرف انرژی بسیار افزایش می‌یابد، و همچنان که گفته شد ضرب کننده در اکثر ساختارهای پردازش سیگنال مورد استفاده است. بنابراین سیستمها به ضرب کننده‌هایی احتیاج دارند که از لحاظ فضای اشغالی کوچک باشد و توان مصرفی بسیار کمی نیز داشته باشند. با توجه به این نیاز پیاده سازی ضرب کننده‌های زیر آستانه و یا با استفاده از تکنیک راه اندازی از طریق بدنه می‌تواند در کاهش توان مصرفی کل تراشه راهکار مفیدی باشد. بنابراین در این پایان نامه، پس از بررسی مدارات مختلف یک مدار ضرب کننده آنالوگ CMOS با توان مصرفی کم ارائه شده است. این مدار در ولتاژ تغذیۀ ۰٫۵ ولت، ولتاژ بایاس ۲۰۰ میلی ولت و جریان بایاس ۳۰۰ نانوآمپر در تکنولوژی ۰٫۱۸ میکرومتر در نرم افزار شبیه‌ساز Hspice با ورودی‌هایی در رنج±۶۰میلی ولت، شبیه‌سازی شده و خطای خطی برابر با %۳٫۸، THD % برابر با ۳٫۲، پهنای باند ۳db برابر با ۳۳۲کیلوهرتز  و توان مصرفی ۱۴۴٫۰۳ پیکو وات دارد.

کلمات کلیدی : ضرب کننده، آنالوگ، توان مصرفی، CMOS، زیرآستانه.
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۱۱۳۳۰۱۷
نام و نام خانوادگی : مریم مؤیدی
عنوان پایان نامه : بهبود عملکرد عملیات ضرب همنهشتی مونتگمری
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما :
چکیده : الگوریتم ضرب مونتگمری یکی از روشهای انجام ضرب هم نهشتی است. این الگوریتم ضرب عمل تقسیم که عمل سختی است را با عمل شیفت انجام میدهد.کاربرد ضرب مونتگمری بیشتر وقتی برای ضرب هم نهشتی با تکرار زیاد است؛ دلیل این امر نیاز به پیش محاسبه و پس محاسبه برای استفاده از ضرب مونتگمری است. یکی از جاهایی که در آن ضرب هم نهشتی مکررا انجام میشود عملیات رمزنگاری کلید عمومی است. برخی از روشهای رمزنگاری کلید عمومی مثل RSA به طور گسترده از ضرب مونتگمری استفاده میکنند. از دهه های قبل تا به امروز تلاشهای فراوانی در جهت بهبود عملکرد ضرب مونتگمری شده و الگوریتمها و روشهای مختلفی برای پیاده‌سازی آن ارائه شده است. در همین راستا در این پایان نامه هم سعی شد تا پس از بررسی روشهای مختلف، روش جدیدی برای پیاده‌سازی آن ارائه شود که مزایایی را در  برداشته باشد. در این پایان نامه چند الگوریتم جدید برای بهبود عملکرد ضرب مونتگمری ارائه شده است که به آنها اشاره ای میشود. در ابتدا روش شمارش صفر و پارتیشن بندی برای عملوند مضروب با تعداد بیت کمتر از تعداد بیت عدد همنهشتی تعمیم یافته، سپس دو روش جدید برای شمارش صفر و بخش بندی برای عملوند مضروب و بر اساس آنها الگوریتم هایی برای عملیات ضرب هم نهشتی ارائه شده است. در یکی از این روشها شمارش و پارتیشن بندی (تبدیل چند بیت به یک رقم) از کم‌ارزش ترین بیت و در دیگری از بیت پر‌ارزش شروع میشود. نتایج شبیه سازی این دو الگوریتم نسبت به الگوریتم مربوط به روش تعمیم یافته در محیط ISE نشان میدهد که بدون تغییر در حداکثر فرکانس مدار، حافظه مورد استفاده کاهش می یابد. در ادامه و به طور مجزا از روش اول ارائه شده، سعی شد مبتنی بر کارهای قبلی روشی برای بالا بردن سرعت پیدا شود که در عین حال مجبور به استفاده از ضرب مبنای بالا با پیچیدگی های نباشد. در این راستا عملوند مضروبِ بازکدگذاری شده با تقسیم کلمات آن بطور یک در میان به چند عملوند و جایگزینی کلمه صفر بجای کلمات جاافتاده به چند عملوند تقسیم شد که امکان پردازش موازی آنها باعث افزایش سرعت میشود؛ از طرف دیگر بازکدگذاری و کلمات صفر تعداد متوسط بیتهای غیر صفر هر عملوند را کاهش میدهد. برای پیاده‌سازی سخت افزاری این الگوریتم سه روش مختلف پیشنهاد میشود. آنالیز پیچیدگی آنها نشان میدهد که در دو مورد تعداد پالس ساعت مورد نیاز کاملا وابسته به طول کلمات عملوندهای جدید(در یکی نزدیک به n/(k.w) و در دومی اگر طول کلمات به قدر کافی بزرگ باشد به طور تقریبی حدود n/kw  w/3) است، ولی استفاده از روش های جایگزینِ ضرب مبنای بالا باعث میشود تا افزایش طول کلمات منجر به پیچیدگیهای مفرط در طراحی سخت افزاری نشود؛ در سومی صرفنظر از طول کلمات تعداد پالس مورد نیاز با دقت بیشتری در حدود (n )/3k است. تفاوت دیگر این سه روش در پیچیدگی مرحله طراحی مدار و نیز مساحت مورد نیاز است.

کلمات کلیدی : ضرب مونتگمری- بازکدگذاری متعارف- رمزنگاری کلید عمومی- سخت افزار
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

6500