چکیده پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد گروه مهندسی برق

نام و نام خانوادگی: مهدی ترکان
عنوان پایان نامه: بهبودحساسیت فرستنده های نوری درشبکه ماهواره‌ایی در فرکانس های بالا
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی برق – مدارهای مجتمع الکترونیک
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما: دکتر عبدالحسین رضائی

چکیده:سرویس های بین ماهواره ای همواره در ارتباط بین چند ماهواره با هدف افزایش نرخ بیت به حدود چندین گیگا بایت در ثانیه و همچنین کاهش پایانه های زمینی بکار میرود، این ارتباط می تواند در انواع مختلف مدارات LEO,MEO, بکار روند. .با توجه به‌این که در سیستم های ماهواره‌ایی نویز اهمیت بسیار مهمی‌‌دارد وعوامل بسیار زیادی می‌‌تواند بر روی فرستنده وگیرنده اثر بگذارد باید مقدار SNR که یک شاخص برای سنجش سرعت داده هااست و به آن معناست که توان سیگنال اصلی به توان نویز به چه میزان است را بهبود دهیم . هرچه‌این تناسب بیشتر باشد قطعا کیفیت داده که از آن استفاده می‌‌کنید هم بهتر خواهد بود. در سیستم های ماهواره‌ایی برای کاهش این مقدار نویز باید اجزای فرستنده وگیرنده وکانال ارتباطی را بهینه کنیم .با استفاده از کلید تغییر فاز دیفرانسیل و طرح مالتی پلکسینگ تقسیم فرکانس متعامد می‌‌توان این مقدار SNR را افزایش دهیم . در این مقاله به بهینه سازی کانال OWC می‌‌پردازیم وبیشترین مقدار ایجاد نویز در کانال ارتباطی صورت می‌‌گیرد وبرای بهینه کردن SNRباید یکی به توان اهمیت دهیم ودیگری فاصله‌ایی که میخواهیم اطلاعات را بفرستیم وباید ببینیم که اطلاعاتی که از لیزر فرستاده می‌‌شود در چه توان ودر چه فاصله‌ایی بیشترین SNRدارد.

کلیدواژه: ارتباطات بی سیم نوری

تاریخ دفاع: زمستان 1399

 

نام و نام خانوادگی: نوید علی محمدی
عنوان پایان نامه: طراحی و بهینه سازی GSHE_STT RAM با استفاده از اتصالات سوئیچینگ نوری
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی برق – مدارهای مجتمع الکترونیک
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما: دکتر زهرا اعلائی

چکیده:در زمینه های رایانش کوانتومی فناوری اسپینترونیک به دلیل استفاده همزمان از درجه اسپین و بار الکترون برای حمل و ذخیره اطلاعات، در صنعت حافظه ها بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این فناوری برای انتقال و ذخیره ذرات اسپین از سلول تونل مغناطیسی که به اختصار MTJ نام دارد بهره می گیرد. با قرار گرفتن مجموعه ای از سلول های تونل مغناطیسی در یک مدار الکتریکی یک سلول حافظه به نام STT RAM و در حالت بهینه شده توسط سلول تونل مغناطیسی اثر هال بزرگ اسپین به نام GSHE STT RAM ساخته می شوند. حافظه اثر هال اسپین GSHE STT RAM با ویژگی دسترسی تصادفی به اطلاعات، به ‌عنوان یکی از جذاب‌ترین کاندیداها برای حافظه غیر فرار در آینده پدیدار شده است. مزیت این نوع حافظه ها عبارت  است از سرعت ‌بالا در عملیات خواندن (حافظه ایستا)، چگالی بالا (حافظه پویا) و غیر فرار بودن (حافظه فلش).  ازآنجاکه افزایش تعداد سلول های حافظه در GSHE STT RAM باعث جاری شدن جریان الکتریکی پنهانی در مسیرهای نقل و انتقال داده ها در یک سلول حافظه می گردد، در این پایان‌نامه یک سلول تونل مغناطیسی با اثر هال نوری OGSHE MTJ طراحی و ارائه ‌شده است. در مدار سلول پیشنهادی از جریان نوری استفاده شده است که توسط ماده توپولوژیک به اثر هال نوری تبدیل می شود و به جای جریان الکتریکی در جهت ذخیره و انتقال داده ها در یک سلول حافظه مورد استفاده قرار می گیرد. در این کار دو تحریک نوری در رنج ماکروویو با فرکانس (GHz) و مادون قرمز با فرکانس (THz) به کار رفته است که برای تقویت سوئیچ سلول تونل مغناطیسی از نوع PMTJ در فنّاوری nm60 و nm5 مورد استفاده قرار گرفته اند و توسط نرم‌افزار 2008_A- Hspice شبیه سازی شده است. با توجه به نتایج به دست‌ آمده میزان مصرف توان در سلول مغناطیسی اثر هال نوری پیشنهادی به‌اندازه‌ی 82 درصد میکرو وات نسبت به سلول حافظه ارائه شده در کارهای گذشته بهبود یافته است. همچنین مدت ‌زمان کل انجام عملیات نوشتن در سلول حافظه پیشنهادی به ‌اندازه 96 درصد نسبت به کارهای گذشته کاهش‌ یافته است. مدار حافظه GSHE STT RAM با دو تحریک نوری و اتصالات سوئیچینگ نوری طراحی شده است. سپس، بمنظور ذخیره دو بیت اولیه مورد تست و شبیه سازی قرار گرفته است. نتایج به ‌دست ‌آمده از سلول جدید حافظه نوری در مقایسه با مدارهای مختلف حافظه ای که با استفاده از فنّاوری CMOS و سلول تونل مغناطیسی ساده اثر هال با تحریک جریان الکتریکی و همچنین حافظه بر پایه سلول تونل مغناطیسی نوری جدید (HDS) طراحی ‌شده‌اند، دارای زمان نوشتن ps/bit 6/0و همچنین دارای انرژی نوشتن mj301 بر بیت است. استفاده از مدار و سلول مغناطیسی نوری می تواند به ‌عنوان یکی از راه‌های افزایش سرعت پردازش و کاهش مصرف توان در کاربردهای توان پایین مورد توجه تحقیقات آتی قرار گیرد.

کلیدواژه:سلول تونل مغناطیسی اثر هال نوری OGSHE MTJ ، حافظه ایستا، حافظه پویا، فنّاوری CMOS، حافظه GSHE STT RAM، ماده توپولوژیک، پالس ماکروویو، پالس مادون  قرمز.

تاریخ دفاع: زمستان 1398

 

نام و نام خانوادگی:داود ابراهیمی
عنوان پایان نامه: ردیابی مسیردر ربات چهارچرخ مکانوم با استفاده از کنترل کننده پیش بین مدل تابعی
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی برق – کنترل
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما: دکترمسعودعسکری

چکیده: در این پژوهش یک طراحی از کنترل کننده پیش بین مدل به همراه رویتگر اغتشاش (رویتگر حالت تعمیم یافته) روی ربات متحرک با چهار چرخ مکانوم اجرا شده است. هر چرخ ربات متحرک توسط یک موتور مجزا تحریک می‌شود. روش کنترل پیش بین مدل بر مبنای توابع چندجمله ای لاگر به همراه رویتگر اغتشاش به مساله‌ی ردیابی مقاوم مسیر زمانی ربات با چرخ‌های مکانوم اعمال شده است. مدل‌سازی سینماتیکی و دینامیکی ربات، با لحاظ معادلات دینامیکی موتور، برای حصول معادلات حرکت با وجود نیروی اصطکاک، اغتشاش ورودی، اغتشاش نیروی خارجی و عدم قطعیت‌ در دینامیک مدل انجام گرفته است. رویتگر اغتشاش در ساختار کنترلی گنجانده شده است تا تمام اغتشاش‌های موجود در سیستم را تخمین بزند و اثر آن را در سیگنال کنترل لحاظ کند. به این ترتیب، بدون ضرورت تعیین حدود عدم قطعیت، با تنظیم صحیح بهره های رویتگر می توان مشخصه ی مقاوم کنترل کننده را تضمین نمود. یک مدل خطی از دینامیک غیرخطی ربات با استفاده از روش خطی سازی با فیدبک به دست آمد و سپس، کنترل پیش بین مدل برای مدل خطی حاصل بر مبنای شبکه لاگر طراحی شده است. به لطف استفاده از مدل خطی در طراحی کنترل پیش بین مدل و توابع لاگر در تخمین مسیرهای کنترلی آینده، الگوریتم حاصل قابلیت پیاده سازی در زمان حقیقی را دارد. به منظور بررسی عملکرد ردیابی کنترل کننده پیشنهادی، چندین شبیه‌سازی انجام گرفته و نتایج به دست آمده با کنترل کننده مود لغزشی استاندارد مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج شبیه‌سازی‌ها نشان می‌دهد که حتی در صورت تغییر حدود عدم قطعیت، کنترل کننده پیشنهادی به لطف استفاده از رویتگر اغتشاش قابلیت ردیابی مسیر مطلوب را در شرایط جدید حفظ می‌کند.

کلیدواژه:

ربات متحرک، چرخ مکانوم، کنترل پیش­بین مدل، تابع لاگر، رویتگر حالت تعمیم­یافته، ردیابی مسیر زمانی.

تاریخ دفاع: پاییز 1399

 

نام و نام خانوادگی: روح الله ناظمی هرندی
عنوان پایان نامه: استخراج مدل ریاضی و کنترل دمای خروجی توربین های گازی مدل v94.2
رشته تحصیلی: مهندسی برق – کنترل
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما: دکتر مسعود عسکری

چکیده: توربین گازی یک توربو ماشین تک محوره می باشد که انرژی تولیدی آن از طریق یک شفت میانی از طرف کمپرسور به شفت ژنراتور منتقل می گردد و انرژی الکتریکی تولید میشود. در این پایان نامه کنترل فرآیند توربین گازی بررسی شده است. این فرآیند دارای یک ورودی ) فلوی سوخت گاز (و دو خروجی) توان خروجی ژنراتور و دیگری دمای گاز داغ خروجی توربین گاز( می باشد. کنترل هر دو خروجی بطور همزمان ناممکن است و کنترل کننده در هر لحظه از زمان فقط یکی از خروجی ها را به مقدار مطلوب میرساند. ابتدا با استفاده از داده های واقعی که از فرآیند در حال کار توربین گازی گرفته شده است، مدل سازی به روش مدل فضای حالت انجام گردید. سپس برای کنترل هر خروجی، یک کنترل کننده فازی نظارتی طراحی شد. عملکرد توربین گازی به این
صورت است که بعد از راه اندازی سیستم، ابتدا کنترل کننده مربوط به کنترل توان خروجی ژنراتور وارد عمل شده و اقدام به کنترل توان خروجی ژنراتور مینماید. سپس در صورتی که مقدار درخواستی توان خروجی ژنراتور تا حدی بالا باشد که منجر به بالا رفتن دمای گاز داغ خروجی توربین از مقدار مشخصی شود، کنترل کننده اقدام به کنترل دمای گاز داغ خروجی توربین مینماید. زمانی که جابجایی ازکنترل توان خروجی ژنراتور به کنترل دمای گاز داغ خروجی توربین انجام می شود سیستم میتواند ناپایدار شود. در این پایان نامه به اثبات پایداری کنترل کننده از طریق بررسی قطب های سیستم حلقه بسته )در هر دو حالت کاری پرداخته شده است و روشی برای جلوگیری از ناپایداری سیستم در لحظه تغییر حالت کار سیستم پیشنهاد شده است. عملکرد مطلوب کنترل کننده پیشنهادی با استفاده از نتایج شبیه سازی ارزیابی شده است.
کلید واژه ها: توربین گازی – شفت میانی – کمپرسور – ژنراتور – فلوی سوخت – گاز داغ – فضای حالت – فازی نظارتی – قطب های سیستم
تاریخ دفاع: تابستان 1398

نام و نام خانوادگی: سعید جعفری
عنوان پایان نامه:
مطالعه، بررسی و بهبود عملکرد مقایسه کننده ها در فناوری اتوماتای سلولی نقطهایکوانتمی چندلایه
رشته تحصیلی:
مهندسی برق _ الکترونیک
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما: دکتر عبدالحسین رضائی

چکیده: فناوری اتوماتای سلول کوانتمی (QCA) یک فناوری نوظهور است که این فناوری جایگزین مناسبی برای فناوری CMOS میباشد. از طرفی دیگر مدار مقایسه کننده یکی از مهمترین مدارها در طراحی مدارهای دیجیتال میباشد. در این پایان نامه دو مدار مقایسه کننده به صورت چندلایه ارائه و ارزیابی شده است: مدار مقایسه کننده QCA تک بیتی و مدار مقایسه کننده QCA دو بیتی. در مدارهای مقایسه کننده QCA ارائه شده، از تکنیک نیم فاصله جهت کاهش مساحت مدار استفاده شده است. صحت عملکرد مدار توسط نرم افزار QCADesigner version 2.0.3 مورد بررسی و تائید قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی نشان میدهد مدارهای مقایسه کننده QCA تک بیتی و دو بیتی به ترتیب دارای 31 (0/02μ𝑚2) و 123 (0/09μ𝑚2) سلول (مساحت) میباشند. نتایج شبیه سازی نشان میدهد که مدارهای مقایسه کننده QCA ارائهشده دارای بهبود قابل توجهی از نظر تعداد سلول، مساحت و هزینه نسبت به دیگر مدارهای مقایسه کننده QCA به همراه میباشد.
واژه های کلیدی: فناوری QCA، سلول QCA،کلاک فاز، مقایسه کننده، طراحی چندلایه.
تاریخ دفاع: مهر 1397

نام و نام خانوادگی: امیرعباس نصراصفهانی
عنوان پایان نامه: ردیابی نقطه‌ی حداکثر توان در سیستم‌های فتوولتاییک با استفاده از کنترل کننده‌ی فازی
رشته تحصیلی: مهندسی برق – کنترل
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما: دکتر مسعود عسکری

چکیده: امروزه استفاده از منابع تجدیدپذیر به عنوان جایگزین مناسب جهت سیستم­های فسیلی تولید انرژی الکتریکی مورد توجه بسیاری از محققان و دولت­ها قرار گرفته است. در میان منابع تجدیدپذیر گوناگون، سیستم­های مبتنی بر پدیده فتوولتاییک، به علت نامحدود بودن منبع انرژی آنها و امکان طراحی و راه اندازی ساده­تر، جایگاه ویژه­ای را به خود اختصاص داده­اند.
با توجه به افزایش روز افزون نیاز به استفاده از سیستم‌های خورشیدی، مساله بهره برداری از این سیستم‌ها در بیشترین بازده ممکن، مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته‌است.  روش‌های متعددی تاکنون برای حل این مساله ارائه شده‌است. . از آنجایی که سیستم فوتوولتائیک به شدت غیر خطی است و مدل سازی عملکرد آن با استفاده از  یک مدل ریاضی دشوار است، بهره گیری از روش‌های فازی برای مدل‌سازی آن مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. روش کنترل فازی نسبت به روش‌های کلاسیک  دارای مزایایی از قبیل سریع بودن ، مقاوم بودن و داشتن عملکرد مناسب (پاسخ زمانی، پایداری، سرعت ردیابی بالا و نوسان کم) است.
در این پایان نامه ، دو روش فازی، یکی مبتنی بر روش کلاسیک هدایت افزایشی و دیگری مبتنی بر روش اغتشاش و مشاهده، ارائه شده‌است. الگوریتم کنترل فازی ارایه شده‌ مبتنی بر روش کلاسیک هدایت افزایشی، به منظور بهبود عملکرد سیستم در استخراج توان بیشینه، از ورودی شتاب استفاده کرده است. سپس یک روش فازی مبتنی بر روش اغتشاش و مشاهده در یک سیستم فتوولتائیک تک فاز متصل به شبکه، جهت ردیابی نقطه‌ی بیشینه  توان ارائه شده است. الگوریتم‌های کنترل فازی ارائه شده، به منظور بهبود عملکرد سیستم در استخراج توان بیشینه، از آزمون مشتق دوم استفاده کرده‌اند. استفاده از آزمون مشتق دوم مانع به دام افتادن الگوریتم در نقاط مینیمم محلی می‌شود. پس از  مدل سازی ریاضی یک سیستم فتوولتاییک، سپس مروری اجمالی بر روش‌های ردیابی نقطه‌ی توان بیشینه در سیستم‌های فتوولتائیک صورت می‌گیرد و پس از آن کنترل کننده‌های فازی پیشنهادی معرفی خواهند شد. در نهایت، اثر بخشی کنترل کننده‌های پیشنهادی  با استفاده از شبیه‌سازی در محیط سیمولینک نرم افزار متلب بررسی شده است.
واژگان کلیدی: سیستم فوتوولتائیک، ردیابی نقطه‌ی حداکثر توان (MPPT)، روش کلاسیک هدایت افزایشی، روش اغتشاش و مشاهده (P&O)، کنترل کننده‌ی فازی ، مینیمم محلی، ماکزیمم محلی، آزمون مشتق دوم، کانورتر بوست DC/DC.
تاریخ دفاع: مهر 1397

نام و نام خانوادگی:  ابوالفضل صادق
عنوان پایان نامه:
جایابی بهینه ادوات FACTS دریک شبکه قدرت مقیاس وسیع  با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری
رشته تحصیلی:
مهندسی برق – کنترل
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما: دکتر مسعود عسکری

چکیده: امروزه از تکنولوژی‌های پیشرفته به منظور عملکرد مطمئن سیستم‌های قدرت استفاده می‌شود. برای دسترسی به کارکردی قابل قبول و مطمئن در سیستم‌های قدرت لازم است که سیستم‌های کنترلی دقیق و دارای کارایی بالاتر، مورد استفاده قرار بگیرند تا مشکلات سیستم انتقال را به حداقل برساند. ادواتی که بر پایه الکترونیک قدرت ساخته شده‌اند، امروزه در سیستم‌های قدرت کاربردهای وسیعی دارند. توسط این تجهیزات که به اختصار ادوات  FACTS  (Flexible AC Transmission Systems) نام دارند، امکان بهبود ظرفیت انتقال انرژی و نیز کنترل سریع سیستم قدرت را می‌توان فراهم نمود. ادوات FACTS به صورت سری، موازی و یا سری-موازی در خطوط انتقال قرار گرفته و بهره‌برداری سیستم‌های انتقال را در حالت‌های استاتیکی یا ماندگار و همچنین رفتار دینامیکی سیستم در حالت گذرا را کنترل می‌نمایند. ادوات FACTS یک روش مؤثر برای رفع محدودیت‌های خطوط شبکه انتقال و جایگزینی برای ایجاد خطوط جدید در شبکه می‌باشد. از نقطه نظر کنترل پخش توان، زمانی به طور مؤثر مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند که در بحرانی‌ترین نقطه شبکه انتقال قرار گیرند. استفاده از الگوریتم‌های هوشمند بهینه‌سازی فراابتکاری یکی از ابزارهای مؤثر در مکان‌یابی ادوات FACTS در سیستم‌های انتقال است. در این پایان‌نامه  مسأله  جایابی بهینه سه نوع از ادوات FACTS شامل SVC (به عنوان یک المان موازی)، TCSC (به عنوان یک المان سری) و UPFC (به عنوان یک المان سری-موازی) مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر آن در این پایان‌نامه اهداف مختلفی مانند کاهش بارگذاری خطوط(افزایش بارپذیری خطوط)، حفظ ولتاژ باس‌ها در محدوده مجاز، کاهش تلفات به صورت مقرون به صرفه و با کمترین هزینه در  مسأله  جایابی این ادوات در نظر گرفته شده است. جهت بررسی توابع هدف یاد شده و تغییرات آنها در اثر ورود این ادوات، از ابزار پخش بار نیوتون رافسون استفاده شده و مدل‌های مربوط به این ادوات در  مسأله  پخش بار گنجانده شده‌اند. جهت حل  مسأله  بهینه‌سازی چند هدفه نیز از الگوریتم‌های ژنتیک و ازدحام ذرات مبتنی بر جواب بهینه پرتو(به دلیل حضور چند تابع هزینه و  ناسازگار بودن  این توابع با هم) استفاده شده و نتایج بدست آمده با انجام شبیه‌سازی در نرم‌افزار MATLAB  حاکی از تنوع و کیفیت  مطلوب تر پاسخ ها درالگوریتم ژنتیک و سرعت بالاتر اجرا در الگوریتم ازدحام ذرات ، است.
کلید‌واژه: ادوات FACTS، مکان‌یابی، الگوریتم‌های هوشمند بهینه‌سازی، بارپذیری خطوط.
تاریخ دفاع: اسفند 1397

نام و نام خانوادگی: علی مومن زاده
عنوان پایان نامه:
کنترل قند خون با استفاده از کنترل کننده مد لغزشی مرتبه بالا
رشته تحصیلی:
مهندسی برق – کنترل
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما: دکتر مسعود عسکری

چکیده: دیابت نوع یک که پیشتر به آن دیابت وابسته به انسولین گفته می‌شد یک بیماری خودایمنی است که در آن سلول‌های بتای پانکراس که وظیفه اصلی آنها ترشح انسولین است، تخریب می‌شوند. یک روش درمان، تزریق انسولین توسط الگوریتم کنترلی و دستگاه مانیتورینگ قند خون و پمپ تزریق می‌باشد، که به آن پانکراس مصنوعی می گویند. تحولات اخیر در سنسورهای مانیتورینگ قند خون و پمپ‌های تزریق انسولین، امید برای توسعه پانکراس مصنوعی را بیشتر کرده است. در این پایان‌نامه طراحی کنترل‌کننده مناسب برای کنترل سطح گلوکز خون در بیماران دیابتی نوع اول با استفاده از پمپ انسولین بررسی شده است. برای طراحی کنترل کننده در ابتدا یک مدل غیرخطی از فرد دیابتی نوع اول (مدل مینیمال برگمن) در نظر گرفته می‌شود. با توجه به عملکرد مدلغزشی مرتبه اول در برابر دینامیک‌های مدل نشده و اغتشاشات، به طراحی مدلغزشی مرتبه دوم پرداخته و عملکرد کنترل‌کننده در برابر اختلالات غذایی مورد بررسی قرار گرفت. به‌منظور بهبود این روش و حذف پدیده چترینگ از الگوریتم ازدحام ذرات برای بهبود ضرایب سطح لغزش استفاده شد. همچنین به ارائه الگوریتم فراپیچشی با گین متغیر و مدلغزشی فازی و اضافه کردن الگوریتم ازدحام ذرات برای بهبود ضرایب سطح لغزش در این کنترل‌کننده‌ها پرداخته شد. نتایج شبیه‌سازی با کنترل کننده مدلغزشی فراپیچشی مقایسه گردید. نتایج شبیه‌سازی توانایی کنترل‌کننده‌های پیشنهادی را در کنترل سطح غلظت گلوکز خون و همچنین حذف پدیده چترینگ و خطا نشان می‌دهد.
واژه‌هاي كليدی: دیابت، کنترل سطح قند خون، کنترل مدلغزشی مرتبه بالا، الگوریتم ازدحام ذرات
تاریخ دفاع: اسفند 1397

نام و نام خانوادگی:  شهریار شیرانی
عنوان پایان نامه:  طراحی كنترل‌كننده پيشبين مقاوم برای سيستم‌های غيرخطی درحضور عدم قطعيت مدل و پياده‌سازی برای فرآيند چهار تانک
رشته تحصیلی:  مهندسی برق – کنترل
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد ناپیوسته
استادراهنما:  دکتر مسعود عسکری

چکیده: طراحی کنترل‌کننده پیش‌بین مدل مقاوم (RMPC) برای سیستم‌های غیر خطی نامعین یک مساله چالش برانگیز است. زیرا عدم قطعیت در فرآیندها که به علت خطاهای مدل‌سازی و خطی‌سازی و یا استهلاک سیستم رخ می‌دهد، کارایی کنترل‌کننده را کاهش داده و حتی ممکن است منجر به ناپایداری سیستم حلقه بسته گردد. در این تحقیق یک الگوریتم RMPC جدید با قانون کنترل فیدبک حالت برای سیستم‌های غیرخطی با عدم قطعیت چندوجهی پیشنهاد می‌گردد. قانون کنترل فیدبک حالت از طریق بهینه‌سازی یک تابع هزینه مربعی با افق بی‌نهایت در چارچوب نامساوی ماتریس خطی (LMI) بدست می‌آید. پایداری سیستم حلقه بسته بهمراه کنترل‌کننده RMPC پیشنهادی توسط روش لیاپانوف اثبات می‌گردد. بعلاوه قیود سیگنال‌های کنترلی و خروجی سیستم نیز در الگوریتم RMPC پیشنهادی درنظر گرفته شده است. در ادامه، کنترل‌کننده RMPC پیشنهادی به منظور کنترل سطح آب درون یک سیستم چند متغیره چهار مخزنه بکارگرفته شده است و نتایج حاصل از شبیه‌سازی با نسخه اولیه کنترل‌کننده پیش بین مدل و نسخه متداول کنترل‌کننده پیش‌بین مدل مقاوم مقایسه و ارزیابی شده است. این نتایج موید کارآیی و عملکرد بهتر کنترل‌کننده پیشنهادی در حضور عدم قطعیت، اغتشاش و قیود خروجی و ورودی است.
کلمات کلیدی: کنترل‌کننده پیش‌بین مدل مقاوم، عدم قطعیت مدل، قیود خروجی و ورودی، نامساوی ماتریس خطی، سیستم کنترل سطح آب چهار مخزنه
تاریخ دفاع: 1397

نام و نام خانوادگی: روح الله مظاهری
عنوان پایان نامه: طراحی کنترلکننده پیشبین مدل غیرخطی برای ربات زیرآبی سیگلایدر در صفحهعمود
رشته تحصیلی: مهندسی برق – کنترل
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
استاد راهنما: دکتر مسعود عسکری

چکیده: جهت پایش شرایط محیطی زیر آب و بستر دریاها و اقیانوسها امروزه از شناورهای خاص بهره گرفته میشود. اینگونه شناورها به شکلهای مختلف طراحی و استفاده میشود. یکی از انواع اینگونه شناورها شناور سیگلایدر میباشد. فرم بدنه سیگلایدرها مبتنی بر الزامات عملیاتی و شرایط محیطی متفاوت بوده و طراحی آنها به گونهای میباشد که بهدلیل عدم وجود سیستم رانش پروانهای دارای مصرف انرژی بسیار پایینی هستند و از اینرو در مدت زمان طولانی میتوانند مأموریت خود در زیر آبها را انجام دهند. معمولاً طراحی این گلایدرها بهصورتی است که از یک سامانه شناوری، بالکهای ثابت، اجرام متحرک داخلی، پمپ بالاست و یک سکان )بالک هدایت( تشکیل شده است. بنابراین حرکت رو به پایین و رو به بالای این گلایدرها با تحرک اجرام داخلیاش بهسمت جلو و عقب و حرکت عمودیاش )تغییر ارتفاع و عمق( از تغییر شناوری از منفی به مثبت و بالعکس صورت میگیرد. دینامیکهای بسیار غیرخطی رباتهای زیرآبی و اختلالات زیرآب، مهمترین دلایلی هستند که کنترل گلایدرهای زیرآبی را مشکلساز میکند. بنابراین طراحی یک کنترل کنندهای که مقاوم باشد و قابلیت تطبیقی بهمنظور مقابله با این محدودیتها را داشته باشد بسیار مطلوب است. با توجه به اینکه کارایی رباتهای زیرآبی هوشمند وابسته به عملکرد مطلوب سیستم کنترل و هدایت در آنها میباشد، بنابراین هدف از این تحقیق ارائه روشی مطلوب در جهت کنترل و هدایت ربات میباشد. همانطور که بیان شد، غیرخطی بودن و اثر متقابل معادلات حرکت در جهات مختلف و اغتشاشهای وارد بر سیستم از طرف محیط اطراف، مشکلاتی است که در طراحی سیستم کنترل این رباتها وجود دارد. در نتیجه در این تحقیق روش جدیدی جهت کنترل سمت و عمق وسیله بر اساس کنترل پیشبین مدل غیرخطی مبتنی بر رویتگر اغتشاش ارائه میگردد، که از کنترل پیشبین جهت ردیابی استفاده میشود و از رویتگر اغتشاش جهت تخمین اغتشاش ناشی از تداخل حرکات و ارسال آن به کنترل پیشبین استفاده میشود. عملکرد کنترل مذکور جهت کنترل سمت و عمق
مطلوب با شبیهسازی بهکمک نرمافزار متلب بررسی خواهد شد.
واژه های كلیدی: سیگلایدر، رباتهای زیرآبی، کنترل پیشبین مدل غیرخطی، رویتگر اغتشاش

نام و نام خانوادگی: مسعود رجائی پور
عنوان پایان نامه : شبیه‌سازی سه‌بعدی فرایند اکسیداسیون حرارتی سیلیکون (پدیده‌ی نوک پرنده)
رشته تحصیلی: مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
استاد راهنما: دکتر مهران عمادی

چکیده: با پیشرفت صنعت، فرایند اکسیداسیون از بحث‌های مهم در زمینه‌ی الکترونیک گردیده است. هم‌چنین اکسیداسیون سیلیکون جایگاه مهمی در تولید ادوات نیمه‌هادی دارد ولی هنوز طرح ملموسی از نحوه‌ی نفوذ اکسید که به‌صورت واضح بیان‌گر موضوع باشد ارائه نشده است. بر این اساس در گام اول این پایان‌نامه به این مساله پرداخته شده که شبیه‌سازی سه‌بعدی فرایند اکسیداسیون حرارتی چیست و چرا از این فرایند استفاده می‌شود. هم‌چنین مزایای استفاده از این فرایند یک به یک مورد بررسی قرار گرفته است. روش انجام کار به این صورت می‌باشد که ابتدا یک مدل الکتریکی برای پدیده‌ی اکسیداسیون بیان شده و سپس به بیان روابط الکتریکی و اثبات آن پرداخته شده و بعد از این مرحله به یک فرمول جامع جهت بدست آوردن میزان ضخامت اکسید دست پیدا کرده و با ثابت نگاه داشتن پارامترهای طول و عرض اکسید، ضخامت اکسید را در نرم افزار متلب مورد بررسی و شبیه‌سازی قرار داده و به‌طور تخصصی پدیده‌ی نوک پرنده را بررسی کرده است.

شماره دانشجویی :  
نام و نام خانوادگی : زینب مختاری
عنوان پایان نامه :  کنترل سیستم گلوکز-انسولین بیمار دیابت نوع یک توسط کنترلر مد لغزشی
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر مسعود عسکری
چکیده : بیماری دیابت، یک اختلال در سوخت و ساز بدن است که به طور عمده به دو دسته دیابت نوع اول و دیابت نوع دوم تقسیم بندی می شود. این پژوهش سعی در ارائه کنترل کننده مناسب برای کنترل سطح گلوکز خون در بیمار دیابتی نوع اول با توجه به مدل انتخاب شده برای سیستم گلوکز – انسولین دارد. به این منظور، در ابتدا یک مدل غیر خطی از فرد دیابتی نوع اول (مدل مینیمال برگمن) در نظر گرفته می شود. سپس جهت بررسی صحت مدل مذکور برای سیستم گلوکز – انسولین، این مدل به ازای پارامترها و فرضیه های مختلف ارائه شده در مقالات مختلف، شبیه سازی می شود. در مرحله بعدی، با توجه به عملکرد مطلوب کنترل کننده های مد لغزشی در برابر دینامیک های مدل نشده، به طراحی کنترل کننده مد لغزشی مرتبه اول پرداخته می شود و عملکرد این کنترل کننده در برابر اختلال غذا مورد بررسی قرار می گیرد. به منظور بهبود این روش و حذف پدیده لرزش در این روش، کنترل کننده مد لغزشی مرتبه بالا طراحی می شود. به منظور نشان دادن قابلیت های کنترل کننده های مذکور، عملکرد این دو کنترل کننده نیز در برابر اختلال غذا مورد بررسی قرار می گردد. نتایج شبیه سازی توانایی کنترل کننده های پیشنهادی را در کنترل سطح غلظت گلوکز خون نشان می دهد.
کلمات کلیدی : یابت، کنترل سطح گلوکز خون، مدل مینیمال، برگمن، کنترل کننده مد لغزشی مرتبه اول، کنترل کننده مد لغزشی مرتبه بالا
تاریخ دفاع : 1396

شماره دانشجویی :  
نام و نام خانوادگی : مرتضی ناظری
عنوان پایان نامه :  مطالعه و تحلیل عملکرد مدار تمام جمع کننده در تکنولوژی اتوماتای سلولی کوانتومی تک لایه وبهبود عملکرد آن
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر عبدالحسین رضائی
چکیده : با به چالش کشیده شدن دستگاه های CMOS درمقیاس نانومتر(برای مثال افزایش جریان نشتی که سبب اتلاف قابل توجه توان استاتیک می شود)، تکنولوژی های جدیدی به عنوان جایگزین هایی برای CMOS در حال پدید آمدن هستند. اتوماتای سلولی چهار نقطه (QCA) یکی از این پلت فرم های نو ظهور است. سلول پایه QCA که قادر است تا یک بیت منطقی را ارائه دهد، محدوده ای در مقیاس نانو را اشغال می کند. یک سلول ابتدایی QCA معمولا شامل 2 الکترون است، که نشان دهنده دو جایگیری ممکن کولن های دافع 0 و 1 می باشد. در این پایان نامه در طراحی تمام جمع کننده QCA، از طراحی متقاطع QCA هم سطح استفاده شده است که سبب می شود تا تعداد سلول QCA و محدوده زیر استفاده، بدون هیچ گونه پیامد تأخیری، کاهش یابد. این پایان نامه دو  طراحی جدید از تمام جمع کننده ی تک بیتی  QCA را ارائه می‌دهد. سپس با استفاده از این دو جمع کننده تک بیتی، دو جمع کننده چهار بیتیRCA  ارائه می شود. طرح‌‌ های پیشنهادی در محیط QCADesigner tool version 2.0.3  طراحی و شبیه‌سازی شده‌ است. طرح ارائه شده بدون عبور سیم‌ها از روی هم و در یک لایه پیاده‌سازی شده که این امر سبب می‌‌شود طرح پیشنهادی از لحاظ فیزیکی قابلیت ساخت آسان‌تری نسبت به طرح‌های قبلی داشته باشد. در ساختار طرح پیشنهادی  اول از 25 سلول استفاده شده و دارای مساحت 02/0 میکرو متر مربع و تأخیر 5/0 سیکل ساعت می باشد. مدار چهاربیتی  RCAطراحی شده دارای 118 سلول و مساحت12/0 میکرومتر مربع می باشد ، که در مقایسه با بقیه ی تمام جمع کننده های RCA کمترین مساحت و کمترین تعداد سلول را دارد.جمع کننده ی بعدی با استفاده از گیت اکثریت 5 ورودی در یک لایه طراحی شده است. از این جمع کننده برای طراحی یک جمع کننده ی چهاربیتیRCA   استفاده شده است. جمع کننده ی تک بیتی شامل 47 سلول، مساحت03/0میکرومتر مربع و تأخیر 75/0 سیکل ساعت می باشد. این جمع کننده نسبت به طراحی های قبلی تمام جمع کننده با گیت اکثریت 5 ورودی دارای کمترین مساحت است. جمع کننده ی RCA چهار بیتی شامل233 سلول، مساحت29/0 وتأخیر75/1سیکل ساعت است.
کلمات کلیدی : آتوماتای سلولی کوانتومی، گیت اکثریت،گیت XOR، تمام جمع¬کننده، مساحت.
تاریخ دفاع : 1395

شماره دانشجویی :  
نام و نام خانوادگی : مرتضی ناظری
عنوان پایان نامه :  طراحی کنترل کننده پیش بین بدون آفست برای سیستم های غیرخطی
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر عبدالحسین رضائی
چکیده : اشعه‌های کیهانی، افزایش دما، رعد و برق و… باعث ایجاد اعوجاج در سیگنال‌های موجود در کانال‌های مخابراتی طولانی، شبکه‌های دیجیتال و قطعات ذخیره‌ساز اطلاعات شده و درنتیجه ایجاد خطا می‌گردد. برای کاهش احتمال حضور خطا چه در حافظه‌هایی که در شرایط سخت محیطی مانند هوافضا قرار دارند و چه در کانال‌های مخابراتی طولانی و شبکه‌های دیجیتال، رمزهای تصحیح خطا ECC به‌طور مداوم مورداستفاده قرار می‌گیرند. یکی از رمزهای تشخیص و تصحیح خطا، رمز گُلِی  می‌باشد که نوعی رمز بلوکی خطی کامل است که قادر به اصلاح سه بیت خطا و آشکارسازی 4 بیت خطا (درمجموع هفت بیت) در یک ‌رشته 12 بیتی از اطلاعات در سیستم دیجیتال است. هرچند الگوریتم‌های متنوعی برای تولید رمز گُلِی در مقاله‌های مختلف وجود دارد، اما بسیاری از آن‌ها به‌قدری پیچیده‌اند که عملاً امکان پیاده‌سازی آن‌ها در بستر سخت‌افزاری وجود ندارد، بنابراین دو رویکرد برای تولید رمز گُلِی بر روی سخت‌افزار وجود دارد، یکی با استفاده از ثبات انتقالی با فیدبک خطی LFSR  مبتنی بر CRC  و دیگری با استفاده از معماری سخت‌افزاری مبتنی بر CRC انجام می‌گیرد. روش دوم باعث کاهش پیچیدگی مدار و افزایش ایمنی در برابر کپی کردن، افزایش سرعت و کاهش تأخیر می‌گردد. در این پایان‌نامه دو نوع معماری سخت‌افزاری مبتنی بر CRC ارائه‌شده است. یکی از این معماری‌ها برای افزایش سرعت و کاهش تعداد LUT ها و SLICE ها و دیگری بهبود عملکرد و رفع ایرادات معماری‌های قبلی است، اجرا شده است؛ سخت‌افزارهای پیشنهادی بر روی FPGA  از نوع virtex7,virtex6,spartan6 اجراشده و نتایج موردبررسی قرارگرفته است؛ که نتایج نشان می دهد؛ سخت‌افزار پیشنهادی اول، دارای بهبودهایی نسبت به سخت‌افزارهای قبلی می‌باشد.
کلمات کلیدی : Binary Golay Code,CRC,FPGA
تاریخ دفاع : 1396

شماره دانشجویی : 
نام و نام خانوادگی : حمید سعادتی
عنوان پایان نامه :  طراحی کنترل کننده پیش بین بدون آفست برای سیستم های غیرخطی
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر مسعود عسکری
چکیده : هدف از این پایان نامه، طراحی کنترل کننده پیش بین بدون آفست برای سیستم های غیرخطی است. در این پژوهش، برای سیستم غیرخطی چهار تانک، ناتوانی کنترل کننده پیش بین ساده، جهت حذف خطای حالت ماندگار در خروجی ها  اثبات می‌شود، بنابراین برای بهبود وضعیت خطا و حذف آفست در حالت ماندگار، کنترل پیش بین انتگرال‌گیر پیشنهاد شده است. درروش بدون آفستِ پیشنهادی، معادلات فضای حالتِ پیش بین ساده، جای خود را به معادلات حالتِ انتگرال‌گیر می‌دهد، که به آن مدلِ افزوده‌شده گویند. این مدلِ افزوده ‌شده باعث می‌شود که سیستم غیرخطی در حضور بعضی نویزها، عدم قطعیت ها و اغتشاشات، پایداری خود را حفظ کند و خطای حالت ماندگار از بین برود. رویکرد کنترلی پیشنهادی به صورتی است که حتی در صورت وجود عدم انطباق بین سیستم و مدل کنترل کننده، خروجی ها در حالت ماندگار، مسیر مرجع را بدون خطا و آفست ردیابی می کنند. در این صورت یکی از چالش‌های موجود بر سر راه این نوع کنترل‌کننده‌، بار محاسباتی آن‌ و زمانبر بودن عملیات کنترلی آن در هر گام زمانی می‌باشد. برای کاهش بار محاسباتی کنترل‌کننده پیش‌بین، استفاده از توابع پایه و متعامد لاگر پیشنهاد می‌شود. مسائل مربوط به رویت پذیری و کنترل پذیری سیستم و همچنین تأثیر انتگرال‌گیر بر پایداری سیستم ارزیابی خواهد شد. درنهایت عملکرد سیستم با  شبیه‌سازی بررسی و با روش LQR مقایسه می‌شود.
کلمات کلیدی : کنترل پیش بین مبتنی بر مدل، کنترل پیش بین بدون آفست، کنترل پیش بین انتگرال‌گیر، توابع لاگر، سیستمِ چهار تانک اصلاح‌شده
تاریخ دفاع : 1396

شماره دانشجویی : 
نام و نام خانوادگی : شهریار برور
عنوان پایان نامه : طراحی و شبیه سازی سلول های خورشیدی مبتنی برگرافن حساس شده با نانو میله های اکسید روی
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر زهرا اعلائی
چکیده : امروزه پیشرفت علم به گونه‌ای است که ساخت قطعات و مدارات الکترونیکی- نوری مثل سلول های خورشیدی توسط مواد معدنی از جمله سیلیکن و گالیم به سبب تکنولوژی سخت و پیچیده و پرهزینه آنها با چالش ها و محدودیت های فراوان روبرو شده است. از این رو توجه به تکنیک ها و تکنولوژی های جایگزین از جمله استفاده از مواد آلی و پلیمیری به جای لایه های معدنی و بهره گیری از تکنولوژی نانو در ساخت نانومیله های اکسید روی توانسته منجر به تولید سلول هایی با راندمان مناسب و مقرون به صرفه شود. در این مقاله مطالعه بر روی ساخت سلول های خورشیدی آلی بر اساس  نانو میله های نیمه رسانای  اکسید روی به عنوان حامل الکترون، استفاده از گرافن (از مشتقات کربن) به عنوان جایگزین لایه  ITO (لایه شفافِ رسانا)، و مهمتر از همه بکارگیری کربن آمورف به عنوان لایه تولید کننده حفره انجام شده است. دلیل عمده توجه و تمرکز بر روی سلول های آلی و نانویی، منعطف بودن و پروسه ساخت بسیار آسان و کم هزینه آنها نسبت به مواد معدنی دیگر مثل GaAs و Si است. و اما دلیل اصلی استفاده از نانومیله های اکسید روی به جای نمونه های مشابه اش مثل TiO2، موبیلیته بالا در انتقال الکترون، قابلیت به دام انداختن الکترون در ساختار متخلخلش و در نهایتا راندمان مناسبی است که در گذشت زمان طولانی همچنان ثابت باقی می ماند. در سلول شبیه سازی شده از لایه های اصلاح کننده جهت اصلاح سطح برخی لایه ها ازجمله گرافن بهره گرفته شده است که به خودی خود باعث افزایش راندمان سلول شده اند. شبیه سازی های انجام شده توسط نرم افزار قدرتمند شرکت کاناداییِ لومریکال انجام شده و نتایج به صورت نمودارها و جداولی باهم مقایسه شده اند. هدف اصلی این تحقیق به حداکثر رساندن چگالی جریان اتصال کوتاه (Jsc) سلول است که این خود نشان دهنده بالا رفتن راندمان سلول خواهد بود.
کلمات کلیدی : سلول های خورشیدی، نانو میله های اکسید روی، سلول های خورشیدی مبتنی برگرافن، کربن آمورف، پروسکایت.
تاریخ دفاع : 1396

شماره دانشجویی : 92133004
نام و نام خانوادگی : میثم پهلوان قاسمی
عنوان پایان نامه : تشخیص هویت به وسیله عنبیه چشم
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر عبدالحسین رضائی
چکیده : با افزایش نیازهای امنیتی، زیست سنجی (بیومتریک) به عنوان یک راه حل برای تعیین هویت افراد به کار می رود، این مفهوم بر پایه ویژگی¬های ساختاری و رفتاری بنا نهاده شده است. از جمله ویژگی¬های ساختاری می توان به اثر انگشت، چهره، عنبیه و … اشاره کرد، که ویژگی الگوهای استخراج شده از آن¬ها منحصر بفرد بوده و در برابر تغییر زمان، نسبت به ویژگی¬های رفتاری قابل تقلید و یا تغییر مانند امضاء، دستخط و…  که با زمان تغییر و قابل تقلید می باشند، پایدارتر می باشند. از بین این ویژگی¬ها، خصوصیات مربوط به الگوی عنبیه قابلیت های بسیار خوبی از خود نشان داده اند. در اين پروژه از نرم افزار MATLAB نسخه استفاده شده است، و پايگاه تصاوير به کار رفته در پروژه، پايگاه تصاوير CASIA است که شامل۷۵۶ تصوير خاکستري از ۱۰۸ نفر مي باشد. در این پایان¬نامه یک سامانه جدید و کار آمد برای تشخیص انسان از روی عنبیه چشم ارائه شده است. در این سامانه جدید برای قطعه بندی از الگوریتم (مشخص کردن مرزهای داخلی و خارجی عنبیه از تبدیل هاف) برای نرمالیزه کردن از الگوریتم (نگاشت تصویر عنبیه به یک نوار مستطیلی شکل) برای استخراج ویژگی از الگوریتم (استخراج بردار ویژگی از تصویر نرمالیزه شده) و برای تطابق از الگوریتم (کوتاه ترین فاصله اقلیدوسی) استفاده شده است. نتایج بدست آمده با استفاده از چند نوع الگوریتم پیشنهادی در نهایت بر روی پایگاه تصاویر، CASIA درصد موفقیت حدود ۹۵.۹۱درصد و میانگین زمان۰.۷۳ ثانیه را نتیجه داده است که نشان دهنده دقت و سرعت بالای الگوریتم پیشنهادی است.

کلمات کلیدی : عنبیه، تشخیص هویت، تبدیل ویولت، لبه یاب Caany
تاریخ دفاع : 1395

شماره دانشجویی : 93233002
نام و نام خانوادگی : رامین مختاری نیا
عنوان پایان نامه : مطالعه و بررسی مقایسه کننده در تکنولوژی QCA
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر عبدالحسین رضائی
چکیده : امروزه علم و فناوری در بسیاری از زمینه‌ها تقریبا به مرز نهایی خود نزدیک می‌شود و شاید دیگر جوابگوی توقعات بشر نباشد. اینجاست که نانوتکنولوژی قابلیت‌های نهفته‌ی خود را یکی پس از دیگری به بشر عرضه نموده و به یکی از مهمترین و جذابترین زمینه‌های تحقیقاتی بشر در سال‌های اخیر تبدیل شده است. در حال حاضر تکنولوژی حاکم برای پیاده‌سازی سیستم‌های کامپیوتری و مدارهای منطقی، در قالب مدارات مجتمع1 که تحولی شگرف در صنعت الکترونیک ایجاد کرده تکنولوژی VLSIاست، اما این تکنولوژی در مقیاس نانو با محدودیت‌هایی مواجه است.  از جمله‌ی این محدودیت‌ها می‌توان به توان مصرفی بالا، محدودیت در کاهش طول کانال و محدودیت فیزیکی ساخت اشاره کرد. بنابراین با گذشت زمان این روند دیگر جواب گوی نیاز بشر امروزی نخواهد بود. آتوماتای کوانتومی سلولی نقطه‌ای2 یا به اختصار QCA یک نانوتکنولوژی جدید و در حال ظهور برای پیاده‌سازی گیت‌ها و مدارات منطقی با پتانسیل بالا و کاربردهای بالقوه در کامپیوترهای آینده است. این تکنولوژی دارای ویژگی‌های بسیار شگفت‌انگیزی از قبیل: توان مصرفی پایین، سرعت پردازش بالا، مساحت کم و سرعت انتقال اطلاعات بالا است. مدارات پیاده‌سازی شده در تکنولوژی QCA به دلیل توانایی آن در عبور سیم‌ها از روی هم، در مقایسه با تکنولوژی CMOS از مساحت کمتری برخوردار هستند. همچنین به دلیل نبود جریان در تکنولوژی QCA و نبود خازن درآن، ما شاهد توان مصرفی بسیار پایینی در مقایسه با تکنولوژی CMOS خواهیم بود. با توجه به ویژگی‌های ذکر شده با گذشت زمان این امکان وجود دارد که QCA جایگزین تکنولوژی CMOS امروزی شود. طراحی مدارات با استفاده از تکنولوژی QCA برمبنای اثر دافعه کولمب3 می‌باشد که در آن از سلول QCA برای پیاده‌سازی مدارات منطقی استفاده می‌شود. این مقاله طراحی جدید از مقایسه‌کننده‌ی تک بیتی QCA  را ارائه می‌دهد. طرح ارائه شده بدون عبور سیم‌ها از روی هم پیاده‌سازی شده است که این امر سبب می‌‌شود طرح پیشنهادی از لحاظ فیزیکی قابلیت ساخت آسان‌تری نسبت به طرح‌های قبلی داشته باشد.
کلمات کلیدی : آتوماتای سلولی کوانتومی، گیت اکثریت،مقایسه‌کننده،توان مصرفی،مساحت
تاریخ دفاع : 1395

شماره دانشجویی : 93233001
نام و نام خانوادگی : مسلم بلالی دهکردی
عنوان پایان نامه : طراحی مدار جمع کننده RCA در فناوری نانو
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر عبدالحسین رضائی
چکیده : 
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1395

شماره دانشجویی : 93135009
نام و نام خانوادگی : فرزاد کریمپور
عنوان پایان نامه : اجرای الگوریتم کنترل پیش بین صریح با استفاده از سخت افزار PLC
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر مسعود عسکری
چکیده : امروزه در اکثر صنایع از کنترل‏کننده‏های قابل برنامه‏ریزی (PLC) به علت مزایای زیاد آن‏ها استفاده می‏شود. PLC های اولیه برای یک کنترل ساده منطقی طراحی گردیده و معمولا اجرای کنترل پیوسته ساده نیز با PLC های قدیمی امکان‏پذیر نیست و حتی در نوع پیشرفته‏ی آن‏ها نیاز به کارت‏ها و ماژول‏های اضافه می‏باشد. از طرفی تقاضا برای کنترل و مدلسازی پیشرفته برای بهبود محصولات در صنایع افزایش پیدا کرده است. بنابراین ارتقاء و بهینه‏سازی شیوه‏های کنترلی PLC ها، یکی از موضوعات قابل بحث از نظر پیادهسازی و صرف هزینه در صنایع خواهد بود. در این پایان نامه یکی از روشهای کنترلی جدید و مناسب نسبت به کنترل‏کننده‏های سنتی به نام کنترل مدل پیش‏بین صریح، به منظور ارتقا قابلیت کنترلی PLC موجود طراحی و پیاده‏سازی شده است. در این پایان‏نامه ابتدا نحوه شناسایی سیستم و بدست آوردن معادله حالت آن توضیح داده میشود. پس از آن نحوه ایجاد کنترل کننده پیش بین صریح با استفاده از تولباکس MPT متلب با توجه به سیستم مورد نظر توضیح داده  میشود. سپس با انتقال الگوریتم این برنامه با کمک از الگوریتم درخت جست و جوی دودویی این کنترل کننده در یک PLC313C شرکت زیمنس متعلق به جهاد دانشگاهی پیادهسازی میشود. و در نهایت یک پروسه پیشنهادی توسط این کنترل کننده که روی PLC پیاده سازی شده است، کنترل میشود و نتایج مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد. در آخر نیز پیشنهاداتی جهت بهبود عملکرد این کنترل کننده بیان میشود.
کلمات کلیدی : : کنترل پیش بین، کنترل پیش بین صریح، کنترلکنندههای قابل برنامهریزی، درخت جست و جوی دودویی
تاریخ دفاع : 1395

10264