چکیده پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد گروه مهندسی شیمی

شماره دانشجویی :
نام و نام خانوادگی : محمدعلی بشیری
عنوان پایان نامه : حذف COD و نیترات فاضلاب شهری درراکتورهای ناپیوسته متوالی به روش لجن گرانولی هواز
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر وحید جوانبخت
چکیده : روش تصفیه فاضلاب با استفاده از لجن گرانولی هوازی نتیجه پیشرفت بیوتکنولوژی در جهت رسیدن به راندمان بالای تصفیه می باشد. ویژگی های متمایز گرانول های هوازی نشان دهنده برتری این فناوری در مقایسه با فرآیندهای لجن فعال متداول است. از ویژگی های این روش میتوان به حذف همزمان مواد آلی ونیتروژن وفسفر وحذف تانک های تهنشینی اولیه وثانویه و انجام کل مراحل تصفیه تنها در یک تانک نام برد. دراین تحقیق عملکرد روش تصفیه گرانولی هوازی فاضلاب شهری شامل راندمان حذف اکسیژن خواهی شیمیایی و حذف نیترات در راکتورهای ناپیوسته متوالی و در مقیاس پایلوت نیمه صنعتی بررسی و با تصفیه خانه فاضلاب شاهین شهر مقایسه گردید.پایلوت مورد استفاده به ظرفیت۳۰۰ متر مکعب در روز شامل سه راکتور ناپیوسته متوالی درون یک استوانه فلزی به ارتفاع۱۰متر و قطر۳متر می باشدکه درمجاورت تصفیه خانه شاهین شهر نصب شده است. بررسی راندمان حذف اکسیژن خواهی شیمیایی وحذف نیترات با اندازه گیری غلظت ورودی وخروجی این پارامترها به روش اسپکتوفتومتری نشان داد که این روش با۸۹ درصد حذف اکسیژن خواهی شیمیایی وحذف آمونیاک تا۹۰درصد و حذف نیترات تا۷۰درصد با میزان اکسیژن خواهی خروجی ۵۵ میلی گرم بر لیتر ونیترات خروجی زیر۱۰میلی گرم بر لیتر۴۰روز پس از راه اندازی پایلوت عملکرد قابل قبولی داشته و بطور موثری می تواند برای تصفیه فاضلاب شهری بکار رود و با توجه به ویژگی های این روش از جمله انجام کل فرآیند تصفیه در یک تانک میتواند جایگزین روش متداول لجن فعال گردد.
کلمات کلیدی : تصفیه هوازی گرانولی،  لجن گرانولی هوازی ، تصفیه گرانولی فاضلاب ، گرانول هوازی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۶

شماره دانشجویی :
نام و نام خانوادگی : سید ابراهیم موسوی
عنوان پایان نامه : ساخت و مشخصه‌يابي داربست زيست سازگار و زيست تخريب‌پذير پلي‌كاپرولاكتان/ موسيلاژ ريحان جهت استفاده در مهندسي بافت
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر علیرضا علافچیان
چکیده : در سال‌های اخیر تحقیقات گسترده‌ای در حوزه مهندسی بافت صورت گرفته است. از دست دادن عضو یکی از اصلی‌ترین چالش‌های علم پزشکی می‌باشد. جایگزینی بافت‌های آسیب دیده یا از بین رفته هم از لحاظ هزینه و هم دسترسی عمومی دارای محدودیت‌های بسیاری است. علم مهندسی بافت با به کارگیری سه فاکتور اصلی سلول، داربست و عوامل رشد، سعی در تسهیل فرایند بهبود آسیب دیدگی‌ها و نقص عضو دارد. داربست به عنوان مکان رشد و تکثیر سلول‌ها در علم مهندسی بافت جایگاه ویژه‌ای دارد و می‌بایست بیشترین شباهت به محیط طبیعی بدن را دارا باشد که این امر باعث افزایش میزان مهاجرت سلول‌ها به سمت داربست و همچنین باعث افزایش میزان رشد و تکثیر سلول‌ها می‌شود  از بین روش‌های مختلفی که برای تولید داربست وجود دارد، روش الکتروریسی به دلیل سهولت انجام و قابلیت کنترل بهتر مورد توجه قرار گرفته‌است. پلیمرهای مختلفی در فرایند الکتروریسی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. پلیمرهای طبیعی نظیر کیتوسان، آلژینات، کتیرا، ژلاتین، کلاژن، فیبرینوژن و سلولوز و پلیمرهای سنتزی مانند PCL ، PLGA، PLLA، PVA. پلیمرهای سنتزی دارای استحکام مکانیکی بالایی می‌باشند اما با توجه به آبگریز بودن آنها شرایط را جهت مهاجرت و رشد و تکثیر سلول‌ها فراهم نمی‌آورند. جهت برطرف کردن این نقیصه از ترکیب پلیمرهای سنتزی و طبیعی استفاده شده است. پلیمر سنتزی پلی کاپرولاکتان همانند دیگر پلیمرهای سنتزی دارای استحکام مکانیکی بالا می‌باشد و داربست‌های تهیه شده به وسیله آن شباهت زیادی به [۱]ECM دارند. در این مطالعه از پلیمر حاصل از موسیلاژ ریحان جهت افزایش میزان آبدوستی، کنترل زمان تخریب و همچنین افزایش میزان الاستیسیته داربست استفاده‌شد. از‌ این‌رو نسبت‌های مختلفی از پلی‌کاپرولاکتان و موسیلاژ دانه ریحان با غلظت‌های مختلف فراهم شد و در فرایند الکتروریسی مورد استفاده قرار‌گرفت. در نهایتنسبت سه به دو از پلی‌کاپرولاکتان و موسیلاژ ریحان به دلیل یکدستی، بدون بید بودن و قطر کم الیاف ۲۰±۱۲۰ نانومتر انتخاب شد و تست‌های مختلف بر روی آن انجام گرفت. مشخصه یابی الیاف حاصل توسط FTIR جهت بررسی گروه‌های عاملی داربست، تست XRD جهت بررسی میزان بلورینگی داربست، تست زاویه تماس جهت بررسی میزان آبدوستی داربست، تست تخلخل جهت بررسی میزان خلل و فرج داربست و همچنین تست استحکام جهت بررسی میزان استحکام کششی داربست انجام‌گرفت. پس از انجام تست‌های فوق‌الذکر و مشخص شدن شرایط مناسب داربست جهت کشت سلول، کشت سلول‌های اپیتلیال بر روی داربست انجام‌گرفت. با جمع‌بندی مطالب فوق‌الذکر می‌توان نتیجه‌گیری کرد که داربست متشکل از موسیلاژ ریحان و پلی‌کاپرولاکتان گزینه مناسبی جهت کشت سلول‌های اپیتلیال می‌باشد.
کلمات کلیدی : مهندسی بافت، الکتروریسی، داربست زیست سازگار، موسیلاژ ریحان، پلی‌کاپرولاکتان.
تاریخ دفاع : ۱۳۹۶

شماره دانشجویی :
نام و نام خانوادگی : مرضیه بهرامی بیرگانی
عنوان پایان نامه : تاثیر یادگیری ترکیبی بر پیشرفت درک مطلب زبان انگلیسی در بین زبان آموزان ایرانی
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی – آموزش زبان
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر شیلا خیرزاده
چکیده : استفاده از یادگیری ترکیبی(Blended learning) که آمیخته ای ازآموزش الکترونیکی برخط وروشهای سنتی چهره به چهره میباشد، بعنوان یک برنامه آموزشی در دهه اخیر بطور وسیعی افزایش یافته است.این تحقیق سعی بر این داشته که تاثیر ساختار یادگیری ترکیبی بر میزان پیشرفت درک مطلب زبان انگلیسی در بین آموزان ایرانی را معلوم سازد.شرکت کنندگان در این مطالعه ۶۰ دانشجوی زبان انگلیسی در دانشگاه آزاد واحد مسجد سلیمان بودند  .آنها بر اساس نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند  .  سن آنها   بین ۱۹ تا ۲۵ سال بود و  هر دو جنس مونث و مذکررا شامل میشدند.اولین مرحله در این مطالعه اجرای پیش آزمون انگلیسی بود pretest)). دومین مرحله اجرای فرایند آموزش بود.در طی ۱۰ جلسه آموزش ۹۰ دقیقه ای ،گروه آزمایش متون خواندنی را از کتاب درسی خود دریافت کردند .همچنین در خانه امکان استفاده از سایت nicenet.com  را داشتند.برای گروه کنترل متنها بر اساس روش تدریس سنتی آموزش داده شد و مطالب ،آموزش و بازخوردها در کلاس بر اساس کتاب درسی ارائه گردید.مرحله سوم اجرای پس آزمون بود.به منظور برسی فرضیه های این تحقیق و در جهت یافتن تفاوت اماری قابل توجه، در صورت وجود، از آزمون تی مستقل (Ttest Sample Independent)  استفاده گردید.یافته ها نشان دادند که یادگیری ترکیبی تاثیر مثبتی روی توانایی درک مطلب زبان آموزان دارد. بعنوان توصیه آموزشی به معلمان پیشنهاد گردید که از امکانات مجازی و اینترنتی در شغل خود استفاده کنند و همچنین به برنامه نویسان آموزشی توصیه گردید که نام چند وبسایت آموزشی را برای معرفی به زبان آموزان در کتابهای خود بگنجانند.
کلمات کلیدی : یادگیری ترکیبی، درک مطلب خواندن، زبان آموزان ایرانی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۶

شماره دانشجویی :
نام و نام خانوادگی : مسعود عرفانی
عنوان پایان نامه : مدل سازی وشبیه سازی فرآیند جذب سطحی سیکلی برای آبزدایی  از اتانول
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر وحید جوانبخت
چکیده : تخلیه پساب های سمی از صنایع مختلف از جمله پسابهای رنگی حاوی رنگ متیلن بلو اثرات سوئی بر روی منابع آبی، حاصلخیزی خاک، موجودات زنده آبزی و تمامیت اکوسیستم های طبیعی می گذارد. از میان روش های تصفیه این پساب ها، جذب سطحی یکی از موثرترین روش ها می باشد. این مطالعه با هدف استفاده از جاذب ارزان قیمت کنجاله مغز سفید بادام به همراه سدیم آلژینات به عنوان بیوکامپوزیت جاذب در حذف رنگ بازی متیلن بلو از محلول آبی انجام شد. اهداف مطالعه شامل تعیین سینتیک، ایزوترم و ترمودینامیک جذب، تاثیر غلظت رنگ، مقدار جاذب، زمان تماس و نیز pHبر ظرفیت جذب رنگ با جاذب سنتزی بود. حداکثر بازدهی رنگ بازی متیلن بلو در pHبرابر ۷و با استفاده از ۰/۱گرم جاذب با غلظت ۵۰ ppm برابر ۹۱/۷۶درصد حاصل شد. نتایج نشان داد که بیوکامپوزیت حاصل به عنوان جاذب نسبتاً کم هزینه ، کارآمد و سازگار با محیط زیست به منظور حذف رنگ بازی متیلن بلو از پساب های رنگی می باشد. سینتیک جذب از نوع شبه مرتبه اول مشاهده شد و همچنین نتایج نشان داده که جذب رنگ متیلن بلو از ایزوترم فرندلیچ تبعیت می کند. نتایج ترمودینامیکی نشان داد که فرایند جذب رنگ متیلن آبی با جاذب سنتزی فرآیند گرمازا و خود به خودی است.
کلمات کلیدی : جذب سطحی، کنجاله مغز بادام شیرین، متیلن بلو، ایزوترم و سینتیک جذب
تاریخ دفاع : ۱۳۹۶

شماره دانشجویی :
نام و نام خانوادگی : وحید آقایی
عنوان پایان نامه : مدل سازی وشبیه سازی فرآیند جذب سطحی سیکلی برای آبزدایی  از اتانول
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر جواد اسمعیلی
چکیده : امروزه به منظور حفظ منابع طبيعی و همچنين کاهش آلودگی های زیست محيطی، تحقيقات بر روی منابع جدید برای جایگزینی با سوخت های مرسوم فسيلی در دست انجام است که از جمله آنها، می توان به اتانول (بصورت خالص یا مخلوط با بنزین ) اشاره کرد. خالص سازی اتانول در درصد های بالا بسیار اهمیت داشته واتانول با درصد های کمتر از ۲/۹۹ برای این منظور مناسب نیست چون منجر به سوختن نامناسب اتانول در موتور وسایل نقلیه می شود وهم چنین در دراز مدت موجب زنگ زدگی درون موتور می‌گردد. دراین تحقيق یک فرآیند سیکلی جذب آب روی زئولیت با نوسان فشاری در مقیاس آزمایشگاهی مدل‌سازی شده است که این فرآیند آزمایشگاهی در مقاله‌ی مرجعی انجام گرفته است. مدل ریاضی بستر جذب مقیاس آزمایشگاهی شامل مدل آهنگ جذب، نیروی محرک خطی و تغییرات سرعت محوری بود. نظر به تاثیر گذاری انتقال حرارت دیواره‌ی بستر برروی دینامیک بستر وجود یک مدل انتقال حرارت دقیق جزء ضروریات کار محسوب می‌شود. منحنی‌های نفوذ جهت بررسی اثرات غلظت و دما در فاز گازی و فاز جامد برحسب مکان و زمان هم در مرحله‌ی جذب و هم در مرحله احیا ترسيم و تحلیل شده اند. نفوذ میکروپور و ماکروپور به عنوان مکانیزم های انتقال جرم در نظر گرفته شد. و هم چنین اثرات دما فشار و اندازه زئولیت ها بر مقاومت کلی انتقال جرم مورد بررسی قرار گرفت و نفوذ میکروپور و ماکروپور به عنوان مکانیزم‌های انتقال جرم در نظر گرفته شد. در نهایت در این تحقیق مشخص شد که بیشترین میزان جذب آب روی بستر و بیشترین میزان دفع آب  از روی بستر زئولیت در زمان های آغازی و در ابتدای بستر می باشد.
کلمات کلیدی : جذب، جذب سطحی، اتانول، آب زدایی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۶

شماره دانشجویی :
نام و نام خانوادگی : حسنعلی امینی
عنوان پایان نامه : بررسی آزمایشگاهی جذب CO2 توسط شوینده ونتوری در مقیاس نیمه‌صنعتی
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر مسعود حق شناس فرد
چکیده :از شوینده ونتوری به عنوان یک روش موثر جهت کاهش آلاینده های هوا شامل ذرات جامد و یا گازهای آلاینده در برخی از صنایع استفاده می شود . در این پژوهش ضمن بررسی هیدرودینامیکی یک شوینده ونتوری در مقیاس نیمه صنعتی به عنوان یک نوع‌آوری از میدان مغناطیسی در شوینده ونتوری به منظور بررسی اثر آن بر جذب گاز کربن دی اکسید و همچنین منحنی های توزیع قطرات استفاده شده است . در این پژوهش نتایج حاصل از اثر پارامتر های مختلف از جمله سرعت خطی هوای ورودی به شوینده ونتوری، دبی حلال مورد نظر، اثر میدان مغناطیسی بر توزیع قطرات حلال، افت فشار در گلوگاه شوینده ونتوری، میزان هدر رفت حلال در فرآیند شستشو، جذب کربن دی اکسید به کمک محلول سود مورد بررسی قرار گرفت. در انتها نیز اثر غلظت ورودی کربن دی اکسید بر میزان جذب در دبی های متفاوت از جریان مایع مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که با کاهش دبی حجمی حلال یا آب توزیع قطرات یکنواخت تر خواهد بود. همچنین با کاهش سرعت خطی هوای ورودی به شوینده ونتوری توزیع قطرات آب در راستای شعاع گلوگاه ونتوری یکنواخت تر خواهد بود. این نتایج بخوبی بیان نمود که با افزایش دبی حلال در شوینده ونتوری میزان افت فشار در گلوگاه ونتوری افزایش خواهد یافت. از طرفی با افزایش سرعت خطی هوای ورودی به شوینده ونتوری افت فشار در گلوگاه افزایش چشمگیری را از خود نشان می دهد. همچنین با افزایش دبی حلال در شوینده ونتوری میزان هدر رفت حلال افزایش می یابد که این نشان دهنده آن است که هزینه عملیاتی این دستگاه جداسازی افزایش می‌یابد و با کاهش سرعت خطی هوای ورودی به شوینده ونتوری میزان هدر رفت حلال مورد نظر کاهش می‌یابد. نتایج این پژوهش مشخص نمود که با اعمال میدان مغناطیسی در گلوگاه شوینده ونتوری توزیع قطرات آب در گلوگاه در راستای شعاع به دلیل کاهش نسبی ویسکوزیته آب کاهش می‌یابد.همچنین با افزایش دبی حجمی محلول سود در شوینده ونتوری در صورتی که سرعت خطی هوای ورودی m/s 40 و غلظت کربن دی اکسید ورودی به شوینده ونتوری ppm 1600 باشد میزان جذب کربن دی اکسید افزایش می یابد و میزان جذب در حضور میدان مغناطیسی بیشتر از حالتی است که میدان مغناطیسی اعمال نشده باشد. همچنین با افزایش دبی حجمی محلول سود در شوینده ونتوری در صورتی که سرعت خطی هوای ورودی m/s 35 و غلظت کربن دی اکسید ورودی به ونتوری ppm 1900 باشد میزان جذب کربن دی اکسید افزایش و سپس کاهش می‌یابد و میزان جذب در غیاب میدان مغناطیسی بیشتر از حالتی است که میدان مغناطیسی اعمال شده باشد.
کلمات کلیدی : جداسازی؛کربن دی اکسید؛ شوینده ونتوری؛ میدان مغناطیسی.
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴

شماره دانشجویی : ۹۳۱۳۱۰۰۳
نام و نام خانوادگی : وحید آقایی
عنوان پایان نامه : مدل سازی و شبیه سازی فرآیند جذب سطحی سیکل برای آب زدایی از اتانول
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر جواد اسمعیلی
چکیده : 
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۳۱۰۱۵
نام و نام خانوادگی : محمد نیک سیرت
عنوان پایان نامه : پیرولیز و تولید کربن فعال از تایرهای فرسوده در ایران در مقیاس نیمه صنعتی
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر جواد اسمعیلی
چکیده : آلودگی محیط زیست ناشی از منابع گوناگون بوده که یکی از آنها دور ریز تایرهای تولید شده پس از استفاده خودروها است. امروزه در جهان صنعتی، با استفاده از سیستم پیرولیز موفق به تجزیه و استخراج سوخت از تایرهای ضایعاتی گردیدهاند. در عمل پیرولیز، تایر فرسوده به هیدروکربنهای سبکتر، مواد آلی فرار، گاز، روغن و مواد جامد (مواد غیر آلی تایر همانند فولاد) تجزیه میشود. دراین پروژه به بررسی محصولات حاصل از پیرولیز تایر فرسوده سپس به بررسی تولید کربن فعال از ذغال حاصل از پیرولیز تایر فرسوده به سه روش فیزیکی، شیمیایی و فیزیکی-شیمیایی و در انتها به بررسی سینتیک، ایزوترم و ترمودینامیک فرآیند جذب پرمنگنات بر روی کربن فعال تولید شده به روش فیزیکی مورد بررسی قرار گرفته است. بیشترین درصد فراوانی در مایع پیرولیز به لیمونن با غلظت کل  %۲۸/۳۲تعلق دارد. ماکزیمم مساحت سطح ویژه،  ۵۵۰ m2/grحاصل گردید و همچنین مشخص شد که با افزایش دما و زمان فعالسازی میزان عدد ید و عدد متیلن بلو روندی افزایشی و درصد رطوبت، روندی کاهشی دارد. همچنین این نتیجه بدست آمد که بیشترین عدد ید در فرآیند تولید کربن فعال به روش شیمیایی مربوط به هیدروکسید پتاسیم با عدد  ۶۷۰ mg/grبدست آمد. بیشترین عدد ید در فرآیند تولید کربن به روش فیزیکی-شیمیایی مربوط به اسید سولفوریک با عدد  ۱۰۶۰ mg/grبدست آمد. در فرآیند جذب مدل سینتیکی شبه درجه دوم دارای بیشترین تطابق بود و همچنین نتایج ایزوترم جذب نشان داد که مدل ایزوترم فروندلیچ بیشترین تطابق را دارد. همچنین با منفی بدست آمدن انرژی ازاد گیبس این نتیجه حاصل شده که فرآیند جذب خود به خودی میباشد. براساس نتایج بدست آمده امکان پذیری پیرولیز تایر فرسوده و تولید کربن فعال در مقیاس نیمه صنعتی تایید شده و مشخص شد از لحاظ بحث کیفیت محصولات و بازده آنها امکان تولید در مقیاس صنعتی وجود دارد.
کلمات کلیدی : خودرو، تایر، لاستیک، پیرولیز، کربن فعال، جذب
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۳۱۰۰۴
نام و نام خانوادگی : پریسا جعفری
عنوان پایان نامه : تولید و تعیین مشخصات و بررسی جذب سطحی کربن فعالی حاصل از پوست لیمو
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر روح اله صادقی
چکیده : 
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۳۱۰۱۶
نام و نام خانوادگی : سیّد ابراهیم موسوی
عنوان پایان نامه : مقایسه عملکرد جاذب ترکیبی فرم پلی یورتان – کربن فعال سنتژی از پوست گردو و فوم پلی یورتان اصلاح شده با سدیم دودسیل سولفات در حذف رنگ متیل گرین در دو فرایند پیوسته و ناپیوسته
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر وحید جوان بخت
چکیده :  به علت آلایندگی شدید پساب­های صنعتی به خصوص پساب­های صنایع نساجی که حاوی رنگ­های آسیب رسان به انسان و محیط زیست است، تصفیه این نوع پساب­ها بسیار حیاتی و مهم می­باشد. یکی از رایج ترین روش­های تصفیه پساب، جذب سطحی می­باشد. رنگ متیل گرین ازجمله رنگ­های کاتیونی است که در پساب صنایع مختلف ازجمله صنایع نساجی، دباغی، کاغذ­سازی، پلاستیک­سازی و غیره وجود داشته که به ‌شدت برای انسان و محیط‌زیست آسیب رسان می­باشد و باید از پساب حذف و یا تا حد مجاز تقلیل یابد. در این پژوهش،در ابتدا کربن فعال از پوست گردو سنتز ومشخصه یابی شد.کربن فعال سنتز شده در تهیه جاذب ترکیبی فوم پلی یورتان-کربن فعال جهت حذف رنگ کاتیونی متیل گرین مورد استفاده قرار گرفت که نتایج مطلوبی به دست نیامد بنابراین حذف رنگ کاتیونی متیل گرین از پساب­های صنعتی با استفاده از جاذب پلیمری فوم پلی­یورتان اصلاح شده توسط سدیم دودسیل سولفات وهیدروکلریک اسید به دو روش نا­پیوسته و پیوسته مورد مطالعه قرار گرفت.مشخصه یابی جاذب فوم­ پلی­یورتان با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی و طیف مادون قرمز  ارزیابی گردید. با انجام آزمایشات تک متغیره و به دست آوردن بهترین شرایط برای متغیر­های مختلف ازجمله زمان تماس، غلظت رنگ، PH، مقدار جاذب و دما، میزان حذف رنگ با استفاده از این جاذب به­دست آمد. با توجه به آزمایشات انجام شده،درغلظت  mg/ lit140، PH برابر با ۹، مقدار جاذب ۱/۰ گرم و زمان تعادلی ۶۰ دقیقه،بیشترین میزان جذب رنگ mg/gr­۱۲۰ حاصل شد. ایزوترم­ها (لانگمویر و فرندلیچ)، سینتیک جذب (مرتبه اول و دوم) برای تطابق با داده­های آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که جذب رنگ بر روی فوم پلی­یورتان اصلاح شده با مدل لانگمویر بهترین تطابق را نشان می دهد و سینتیک جذب رنگ روی فوم اصلاح شده مرتبه دوم بهترین تطابق را نشان می دهد. ارزیابی ترمودینامیکی جذب رنگ متیل گرین روی فوم اصلاح شده نشان داد که پدیده جذب تحت شرایط انتخاب یک فرآیند فیزیکی خود­به­خودی گرماگیر می­باشد. نتایج نشان می­دهند که فوم پلیمری پلی­یورتان اصلاح شده توسط سدیم دودسیل سولفات وهیدروکلریک اسید می­تواند به­عنوان یک جاذب مؤثر برای رنگبری کاتیونی از پساب­های صنعتی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین فرآیند جذب در شرایط متغیر ازنظر دبی ورودی و ارتفاع ستون جذب در یک سیستم پیوسته مورد بررسی قرار گرفت جاذب در دبی ۱۰ میلی­لیتر بر دقیقه، غلظت اولیه mg/lit 120 و ارتفاع ستون برابر  ۸ سانتی­متر بیشترین ظرفیت جذب را نشان داد.
کلمات کلیدی : کربن فعال، فوم پلی­یورتان، جذب، متیل گرین، فرایند نا­پیوسته جذب، فرایند پیوسته جذب
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۳۱۰۰۱
نام و نام خانوادگی : فرامرز قندی شیخ شبانی
عنوان پایان نامه : تهیه ماتریس پلیمری کیتوسان – موسیلاژ دانه ی بِه و بارگذاری پروتئین سرم آلبومین گاوی در آن و بررسی اثر نانو ذرات مگنتیت و پارامترهای تأثیرگذار بر نرخ رهایش پروتئین
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر وحید جوان بخت
چکیده : رهایش کنترل­شده­ی دارو به‌عنوان یکی از روش­های نوین انتقال دارو توجه محققان را به خود معطوف داشته است. از محاسن این‌گونه سیستم­ها، رهایش تدریجی دارو با سرعت ثابت است که بالطبع از تعداد دفعات مصرف دارو و تأثیرات جانبی سوء، به نحو قابل‌توجهی می­کاهد. یکی از روش­های نوین دارورسانی استفاده از سیستم­های پلیمری باقابلیت رهایش کنترل‌شده‌ی دارو در محیط بدن می­باشد. در این تحقیق از پلیمر ترکیبی کیتوسان – موسیلاژ دانه­ی بِه به‌منظور دست‌یابی به رهایش کنترل‌شده‌ی ماده­ی دارویی به‌عنوان حامل دارو استفاده‌شده است. همچنین جهت اثبات توانایی این پلیمر ترکیبی به‌عنوان یک حامل مغناطیسی دارو، ترکیب سنتز شده­ی کیتوسان – موسیلاژ دانه­ی بِه – مگنتیت نیز به‌عنوان یک حامل دارویی موردبررسی قرار گرفت. از روش هم­رسوبی برای تهیه­ی ساختار پلیمری کیتوسان – موسیلاژ دانه­ی بِه – مگنتیت و از پروتئین سرم آلبومین گاوی نیز به‌عنوان عامل دارویی استفاده شد. از تصویربرداری با میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) جهت بررسی کیفی و مشاهده‌ی ساختار محصولات، از آنالیز طیف­سنج مادون­قرمز (FTIR) جهت بررسی ساختار شیمیایی محصولات، از دستگاه اسپکتروفوتومتر UV جهت تعیین میزان بارگذاری دارو و نرخ رهایش و از دستگاه مغناطیس­سنج (VSM) جهت تعیین خاصیت مغناطیسی اشباع ترکیب سنتز شده­ی کیتوسان – موسیلاژ دانه­ی بِه – مگنتیت استفاده‌شده است. نتایج طیف­های حاصل از آنالیز FTIR، هم رسوبی کیتوسان – موسیلاژ دانه­ی بِه و همچنین ترسیب پروتئین در ساختار کیتوسان – موسیلاژ دانه­ی بِه را تأیید می‌نماید. علاوه بر این، سنتز موفق ترکیب کیتوسان – موسیلاژ دانه­ی بِه – مگنتیت و بارگذاری پروتئین بر روی آن را تأیید نمود. تصاویر آنالیز SEM نیز بارگذاری موفق پروتئین بر روی ساختار پلیمری کیتوسان – موسیلاژ دانه­ی بِه و پلیمر مغناطیسی آن را تائید نمود. ضمن اینکه تصاویر SEM سنتز ذرات مغناطیسی با اندازه­های کمتر از ۵۰۰ نانومتر را نشان می­دهد. نتایج حاصل از آزمایش VSM نشان می­دهد که خاصیت مغناطیسی اشباع نانو ذرات مگنتیت پس از سنتز هم‌زمان با کیتوسان – موسیلاژ دانه­ی بِه، از حدود emu g-12/25 به emu g-1 20 کاهش‌یافته است که این امر نشان از وجود خاصیت مغناطیسی قابل‌قبول در ساختار پلیمر سنتز شده داشت. کاهش خاصیت مغناطیسی نیز دلیل دیگری بر موفقیت‌آمیز بودن سنتز این پلیمر دارد چراکه پلیمر ترکیبی کیتوسان – موسیلاژ دانه­ی به‌ مانند یک پوشش بر روی مگنتیت قرارگرفته و خاصیت مغناطیسی را کاهش داده است. به‌منظور بررسی میزان جذب پروتئین در ساختار کیتوسان – موسیلاژ دانه­ی بِه و ترکیب سنتز شده­ی کیتوسان – موسیلاژ دانه­ی بِه – مگنتیت و میزان رهایش پروتئین از آن­ها از تست بردفورد و جذب توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر UV استفاده شد. نتایج حاصل از آنالیز UV در طول‌موج ۵۹۵ نانومتر میزان جذب پروتئین در ساختار ترکیبی کیتوسان – موسیلاژ دانه­ی بِه را ۹۹۳/۶۲% و رهایش ۳۴ ساعته در محیط آزمایشگاهی و شبیه‌سازی‌شده‌ی بدن انسان یعنی دمای ۳۷ درجه­ی سانتی­گراد و pH 4/7 را برابر با ۳۴۱/۹۴% نشان می­دهد. نتایج حاصل از میزان جذب پروتئین نشان می­دهد که ترکیب نمودن موسیلاژ دانه­ی به به‌عنوان یک پلیمر طبیعی و ارزان با کیتوسان سبب بهبود میزان جذب پروتئین در ساختار حاصل‌شده و در مقایسه با نتایج کارهای پیشین که از عامل اتصال عرضی استفاده‌شده است، کارایی بهتری دارد. همچنین به‌منظور بررسی رهایش پروتئین از ترکیب سنتز شده­ی کیتوسان – موسیلاژ دانه­ی بِه – مگنتیت از یک میدان مغناطیسی ثابت (استفاده از یک آهنربای قوی) در محیط رهایش استفاده شد. نتایج حاصل از دستگاه جذب، میزان جذب ۶۳۶۷/۶۷% و رهایش ۲۷/۵۲% پروتئین از این ترکیب را نشان داد. نتایج حاصل از این پژوهش، اهمیت پلیمر ترکیبی کیتوسان – موسیلاژ دانه­ی بِه را به‌عنوان حامل دارویی خوب جهت تحقق بخشیدن در امر دارورسانی هدفمند و رهایش کنترل‌شده‌ی دارو نشان داد.
کلمات کلیدی : رهایش دارو، موسیلاژ دانه­ی بِه، کیتوسان، سرم آلبومین گاوی، نانو ذرات مغناطیسی مگنتیت
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۳۱۰۲۰
نام و نام خانوادگی : سمیه عارفیان جزی
عنوان پایان نامه : تهیه ی مهره های آلژینات حاوی پروتئین سرم آلبومین گاوی و بررسی اثر پارامترهای مؤثر و همچنین حضور نانوذرات مگنتیت بر نرخ رهایش پروتئین
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر وحید جوان بخت
چکیده : باوجود پیشرفت¬های بسیاری که درزمینه‌ی ساخت مواد دارویی صورت گرفته است، آثار جانبی ناشی از مصرف آن¬ها و آسیبی که به سایر بافت¬های سالم موجود در بدن می¬رسانند از چالش¬های پیش روی این علم است. دارورسانی هدفمند و توانایی کنترل رهایش ماده¬ی دارویی، موضوعی است که توجه بسیاری از محققان را در دو دهه¬ی اخیر به خود معطوف کرده است. در این پژوهش از مهره-های آلژینات به‌عنوان حامل دارو جهت دارورسانی و از پروتئین سرم آلبومین گاوی به‌عنوان ماده¬ی دارویی مدل استفاده‌شده است. به‌منظور بهبود خواص آلژینات به‌عنوان حامل دارو، از موسیلاژ دانه¬ی به و همچنین نانو ذرات مغناطیسی استفاده‌شده است. در این پژوهش نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن با استفاده از نمک¬های آن و به روش هم رسوبی سنتز شدند. از آنالیزهای طیف¬سنج مادون-قرمز (FTIR)، مغناطیس¬سنج (VSM) و میکروسکوپ الکترون روبشی (SEM) برای مشخصه¬یابی مهره¬ها استفاده گردید. نتایج حاصل از مقایسه¬ی طیف¬های آنالیز FTIR، ساخت موفقیت‌آمیز مهره¬های آلژینات، مهره¬های آلژینات – موسیلاژ دانه¬ی بِه و بارگذاری پروتئین در آن¬ها، مهره¬های مغناطیسی آلژینات – موسیلاژ دانه¬ی بِه و بارگذاری پروتئین روی آن¬ها را تأیید می¬نماید. تصاویر SEM محصولات، بارگذاری پروتئین BSA و همچنین سنتز و بارگذاری نانو ذرات مگنتیت با اندازه‌ی کمتر از ۱۰۰ نانومتر را در ساختار مهره¬ها نشان می¬دهد. از آنالیز VSM نیز برای تعیین خاصیت مغناطیسی اشباع مهره¬های مغناطیسی آلژینات حاوی پروتئین استفاده شد. این آزمایش نشان داد خاصیت مغناطیسی اشباع نانو ذرات مگنتیت پس از ترکیب شدن با آلژینات و تشکیل مهره¬های مغناطیسی آلژینات از حدود emu g-1 2/25 به emu g-1 24/12 کاهش‌یافته است که این امر نشان از وجود خاصیت مغناطیسی قابل‌قبول در مهره¬های مغناطیسی آلژینات می¬باشد. کاهش خاصیت مغناطیسی نیز دلیل دیگری بر موفقیت‌آمیز بودن ساخت این مهره¬ها دارد. به‌منظور بررسی میزان بارگذاری پروتئین در مهره¬های آلژینات و آلژینات – موسیلاژ و مهره¬های مغناطیسی این دو پلیمر از تست بردفورد استفاده شد. بر طبق نتایج حاصل از این پروژه، میزان بارگذاری دارو در مهره¬های آلژینات (۰۲۵/۷۹%)، مهره-های آلژینات – موسیلاژ دانه¬ی بِه (۱۵۹/۴۶%)، مهره¬های مغناطیسی آلژینات (۸۱/۸۰%) و مهره¬های مغناطیسی آلژینات – موسیلاژ دانه‌ی بِه (۴۶/۷۹%) به دست آمد. همچنین نتایج حاصل از رهایش داروی برون¬تنی (محلول فسفات بافر در دمای ۳۷ درجه¬ی سانتی¬گراد و pH 4/7) نشان می¬دهد که بیشترین میزان رهایش پروتئین مربوط به مهره¬های آلژینات – موسیلاژ دانه¬ی بِه (۷۳۲/۹۶%) و پس‌ازآن به ترتیب مهره¬های آلژینات (۳۵۸/۹۳%)، مهره¬های مغناطیسی آلژینات – موسیلاژ دانه¬ی بِه (۷۴۵/۳۹%) و مهره¬های مغناطیسی آلژینات (۴۱/۳۷%) بیشترین درصد رهایش را داشتند. مقایسه¬ی نتایج رهایش از ساختار آلژینات – موسیلاژ دانه¬ی بِه با آلژینات نشان می¬دهد که میزان رهایش در ساعت‌های اولیه از ساختار موسیلاژ – آلژینات کمتر از آلژینات است. با افزایش زمان و درنتیجه تخریب پیوند فیزیکی بین موسیلاژ و آلژینات، نرخ رهایش افزایش‌یافته و نهایتاً تقریباً تمام پروتئین آزاد می¬شود. درنتیجه موسیلاژ دانه¬ی به می¬تواند به‌عنوان عامل کنترل‌کننده‌ی نرخ رهایش، در دارورسانی توسط مهره¬های آلژینات استفاده گردد. علاوه بر این نتایج حاصل از این پژوهش، اهمیت پلیمر آلژینات و آلژینات – موسیلاژ را به‌عنوان حامل دارویی مؤثر جهت تحقق بخشیدن در امر دارورسانی هدفمند و رهایش کنترل‌شده‌ی دارو نشان داد.
کلمات کلیدی : رهایش دارو، آلژینات، سرم آلبومین گاوی، مهره، موسیلاژ دانه¬ی بِه، نانو ذرات مغناطیسی مگنتیت
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۳۱۰۰۹
نام و نام خانوادگی : ثریا راه پیما
عنوان پایان نامه : حذف آلاینده منگز از محلول آبی به کمک بیونانوکامپوزیت مغناطیسی کربن فعال/ مگهمیت/ نشاسته
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر وحید جوان بخت
چکیده : مقادیر فراوان منگنز باعث آلودگی منابع آبی سطحی و زیرزمینی شده و منجر به اثرات مضر بر سلامتی انسان گردیده است. سنتز بیونانوکامپوزیت مغناطیسی کربن فعال/ مگهمیت/ نشاسته برای حذف آلاینده منگنز از محلول های آبی به روش همرسوبی انجام شد. در این پژوهش، بیونانوکامپوزیت با تکنیک های مختلف پراش پرتو ایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی، تبدیل فوریه مادون قرمز و دستگاه مغناطیس سنج با نمونه ارتعاشی مشخصه یابی شد. همچنین، مدل های مختلف سینتیک، ایزوترم و ترمودینامیک فرایند جذب بررسی شد. فرآیند جذب با مدل سینتیکی شبه درجه دوم تطابق بیشتری نشان داد. داده های ایزوترم جذب حاکی از مطابقت بیشتر با مدل لانگمویر بود. نتایج ترمودینامیکی خود بخودی و گرماگیر بودن فرایند جذب را نشان داد. با بکارگیری روش پاسخ سطح، تحت شرایط بهینه ۲=pH،  g.L-1 5/0 دوز جاذب و    mg.L-1 50 میزان غلظت اولیه یون پرمنگنات، حداکثر ظرفیت جذب منگنز، mg.g-1 78/16حاصل گردید. بیونانوکامپوزیت پیشنهادی با قابلیت زیست سازگاری و غیر سمی بودن می تواند به عنوان یک جاذب موثر و در دسترس برای حذف آلودگی های آبی در غلظت های کم استفاده گردد.
کلمات کلیدی : فرآیند جذب، نشاسته،کربن فعال، مگهمیت، بیو نانوکامپوزیت
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۳۱۰۰۷
نام و نام خانوادگی : فاطمه آیین جان
عنوان پایان نامه : جداسازی رنگ کاتیونی متیلن بلو از محلول های آبی توسط نانوکامپوزیت کلینوپتیلولایت/ مگهمیت/ کیتوزان EDTA
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر وحید جوان بخت
چکیده : متیلن بلو به عنوان یک رنگ شیمیایی آروماتیک پر کاربرد و درعین حال سمی، مقاوم به تجزیه و سرطان زا است. جذب سطحی یکی از پرکاربردترین تکنیکهای حذف رنگ مخصوصا برای رنگهای غیر قابل تجزیه است. زئولیت طبیعی کلینوپتیلولایت به عنوان یک جاذب دردسترس و فراوان با ظرفیت تبادل کاتیونی بالا، پایداری شیمیایی، حرارتی و فیزیکی، قیمت پایین و عدم نیاز به بازیافت مورد توجه قرار دارد. در این پژوهش زئولیت کلینوپتیلولایت با استفاده از ترسیب نانوذرات مغناطیسی مگهمیت مغناطیسی شد در ادامه توسط  EDTAجهت افزودن گروههای عاملی جاذب اصلاح گردید و بررسی کارایی آن در حذف متیلن بلو از محلول آبی مورد بررسی قرار گرفت. نانوکامپوزیت مغناطیسی سنتز شده توسط آنالیزها ی FTIR،SEM ،XRD ،VSMمشخصه یابی شد. نتایج حاصل از مشخصه یابی بیانگر سنتز نانو کامپوزیتی با خاصیت اشباع مغناطیسی ۲۴ emu/g و اندازه متوسط نانو ذرات مگهمیت  ۱۴نانومتر بود. همچنین برای بررسی عوامل موثر بر فرآیند جذب و بهینه سازی آن از طرح آزمایش مرکب مرکزی و روش سطح پاسخ استفاده گردید. همچنین داده های حاصل توسط مدلهای مختلف ایزوترم، سینتیک جذب و ترمودینامیک مورد بررسی قرار گرفت . که حاصل امر نشانگر تطابق بهتر دادههای حاصل از مطالعه حاضر با مدل جذب فروندلیچ و همچنین مشخص شد جذب از سینتیک درجه دوم پیروی می کند. مقادیر منفی  ∆Gو مثبت  ∆Hاز مطالعه ترمودینامیک جذب نشان داد که فرآیند جذب متیلن بلو خود به خودی است.

نتایج حاصل نشان داد که نانو کامپوزیت حاصل می تواند به عنوان جاذب مناسبی برای جذب متیلن بلو و در ادامه سایر آلاینده های رنگی معرفی شود.

کلمات کلیدی : مگهمیت، کلینوپتیلولایت،  ،EDTAمتیلن بلو، نانوکامپوزیت، فرآیند جذب سطحی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۳۱۰۱۲
نام و نام خانوادگی : فاطمه کیوانی
عنوان پایان نامه : ساخت و مشخصه یابی نانوکامپوزیت کربن فعالی مغناطیسی اصلاح شده توسط EDTA برای حذف منگنز از محلولهای آبی
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر وحید جوان بخت
چکیده : در دهه‌های اخیر روشهای متعددی برای حذف فلزات سنگین از پساب‌های صنایع و شیرابه‌ها انجام شده است. منگنز از جمله فلزات سنگین متداول در شیرابه‌ها، فاضلاب‌ها و محیط زیست است که  به وسیله‌ی فعالیت‌های صنعتی مانند: صنایع پتروشیمی، کارخانه های شیشه و سرامیک  و غیره وارد آب می‌شود، مقدار بیش از حد منگنز برای انسان  ودیگر جانداران خطرناک و سمی است. کربن فعال به عنوان يك جاذب باتوانايي بالاي جذب سطحی،كاربرد‌هاي وسيعي در زمينه تصفيه آب وپساب‌ها صنعتي دارد، امابه علت پودری بودن این جاذب همواره محدوديت‌هايي در پايان فرآیندجذب و جداسازي خواهد داشت بنابراین استفاده از نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن با کارکردها و خصوصیات ویژه مانند: خاصیت سوپر پارا مغناطیسی،ویژگی های خاصی برای کربن فعال فراهم می‌کند.  بنابراین کربن فعال مغناطیسی شده با نانو ذرات مگهمیت در مقادیر مختلف کربن فعال و دماهای مختلف به روش همرسوبی سنتز شد و نانو کامپوزیت تولید شده با اتیلن دی آمین تترا استیک اسید اصلاح شد تا علاوه بر افزایش ظرفیت جذب، از تخریب و اکسید شدن یون‌های فلزی جلوگیری شود.مشخصات فیزیکی، ساختاری و خواص مغناطیسی نانو کامپوزیت با تکنیک‌های مختلف مانند: میکروسکوپ الکترون روبشی، طیف سنج پراش اشعه ایکس، طیف سنج مادون قرمز  مغناطیس سنج مورد آنالیز قرار گرفت. همچنین ترمودینامیک، سینتیک فرآیند جذب و ایزوترم آن مورد بررسی قرار گرفت.برای بدست آوردن پارامتر‌های بهینه از روش طراحی آزمایش با استفاده از نرم افزار MINITAB 17واز طراحی باکس بنکن و روش سطح پاسخ مورد استفاده قرار گرفت.نتایج طراحی آزمایش  نشان دادکه شرایط بهینه جاذب برای حذف پرمنگنات توسط نانوکامپوزیت کربن فعال/مگهمیت/ EDTAعبارتند از: ۲=pH، غلظت اولیهppm50 و مقدار جاذب g05/0 می‌باشد.مقایسه داده‌ها با مدل‌های مختلف  سینتیکی نشان داد که داده‌ها در فرآیند جذب از مدل سینیتیکی شبه درجه دوم پیروی می‌نماید.مطالعه‌ی داده‌های ایزوترم‌های تعادلی در دماهای مختلف نشان داد که فرآیند جذب با مدل لانگمویر همخوانی بیشتری دارد و حداکثر ظرفیت جذب با توجه به این مدل mg/g 50/50 حاصل شد. مقادیر منفی  ∆Gو مثبت  ∆Hاز مطالعه ترمودینامیک فرآیند جذب نشان داد که فرآیند حذف منگنز خود به خودی وگرماگیر است.
کلمات کلیدی : کربن فعال، مغناطیسی، نانوذرات مگهمیت، EDTA، همرسوبی، فرآیند جذب
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۳۱۰۰۲
نام و نام خانوادگی : شکوفه رضایی
عنوان پایان نامه : جذب رنگ آنیونی متیل اورانژ بوسیله نانو کامپوزیت مگهمیت/ بنتونیت
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر جواد اسمعیلی
چکیده : 
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۳۱۰۱۱
نام و نام خانوادگی : مهسا بیات
عنوان پایان نامه : ساخت و مشخصه یابی نانوکامپوزیت زئولیت طبیعی/ فریت نیکل/ سدیم آلژینات برای جذب سطحی رنگ کاتیونی متلین بلو
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر جواد اسمعیلی
چکیده : تخلیه پساب های سمی از صنایع مختلف اثرات زیان باری برروی منابع آبی،حاصل خیزی خاک،موجودات زنده آبزی و تمامیت اکوسیستم ها می گذارد.از میان روش های تصفیه ،جذب سطحی یکی از موثرترین روش های حذف رنگ از پساب می باشد.زئولیت به عنوان یک جاذب با توانایی بالای جذب سطحی کاربردهای وسیعی در زمینه تصفیه آب و پسابهای صنعتی دارد.در این میان سنتز و استفاده از نانو ذرات اکسید آهن فریت نیکل با کاربردها و خصوصیات ویژه مانند سطح ویژه بالا،اندازه در حد نانو و سوپرپارامغناطیس بودن مورد توجه قرار گرفته و استفاده از این نانو ذرات مغناطیسی برای ترکیب بازئولیت و تهییه نانوکامپوزیت مغناطیسی ویژگی خاصی برای زئولیت به وجود آورده است.هدف از این پژوهش سنتز نانوکامپوزیت مغناطیسی زئولیت/فریت نیکل به روش همرسوبی و اصلاح سطح آن توسط سدیم آلژینات به منظور افزایش ظرفیت جذب و جلوگیری از اکسید شدن می باشد.ویژگی این نانوکامپوزیت توسط آنالیزهای SEM،VSM،XRD و FTIR مورد بررسی قرار گرفت و نتایج بیانگر این امر است که سنتز و اصلاح نانوکامپوزیت با موفقیت انجام شده است.ترمودینامیک،سینتیک و ایزوترم فرایند جذب مورد بررسی قرار گرفت و برای بدست آوردن پارامترهای بهینه از روش طراحی آزمایش با نرم افزار Minitab  ،روش سطح پاسخ و از طرح Box-Benhken استفاده شده است.بالاترین ظرفیت جذب رنگ متیلن بلو از محلول آبی در pH بهینه۵،مدت زمان تماس ۱۲۰ دقیقه،غلظت رنگزای ۱۰ میلی گرم بر لیتر و مقدار جاذب ۰۳/۰گرم و حدود ۶۷/۶۹ میلی گرم بر گرم  حاصل شد.بررسی داده های سینتیکی آزمایشات جذب موید تطابق فرایند با مدل سینتیکی شبه مرتبه دوم می باشد و مطالعه ی داده های ایزوترم تعادلی در دماهای مختلف نشان دهنده تطابق فرایند جذب با مدل ایزوترم لانگمویر است و حداکثر ظرفیت جذب در دمای ۲۹۸کلوین ،۰۴/۵۴ میلی گرم بر گرم بدست آمده است.
کلمات کلیدی : نانوکامپوزیت، فریت نیکل، زئولیت، ، سنتز، جذب، متیلن بلو
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۳۱۰۱۹
نام و نام خانوادگی : زهرا ساربان
عنوان پایان نامه : ساخت و مشخصه یابی نانوکامپوزیت کلینوپتیلولایت/ مگهمیت / کیتوزان / اوره برای حذف فلز سنگین منگز از محلولهای آبی
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر وحید جوان بخت
چکیده : مقدار زیاد منگنز به عنوان یکی از فلزات سنگین می¬تواند باعث آسیب رسیدن به بافت¬های سیستم عصبی و اختلالات عصبی ¬شود. در این پژوهش یک نانو کامپوزیت مغناطیسی زئولیت/ مگهمیت/ کیتوزان / اوره  سنتز و برای حذف منگنز استفاده شد.زئولیت کلینوپتیلولایت با استفاده از نانوذرات مغناطیسی مگهمیت مغناطیسی و سپس توسط کیتوزان به عنوان یک پلیمر زیست تخریب¬پذیر و غیر سمی پوششدار و همچنین برای افزایش ظرفیت جذب، توسط اوره عاملدار شد.برای مشخصه یابی نانو کامپوزیت سنتزی از آنالیزهای پراش اشعه ایکس، طیف سنج مادون قرمز، مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی و میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده شد. اثر دما، زمان تماس، غلظت فلز ،مقادیر pH و مقدار جاذب بر ظرفیت حذف منگنز بررسی شد.سینتیک فرایند جذب توسط مدل¬های شبه درجه اول، شبه درجه دوم، الوویچ و نفوذ ذره¬ای مورد ارزیابی قرار گرفت و مدل شبه درجه دوم بهترین انطباق را با داده¬های سینتیکی نشان داد.ایزوترم جذب با مدل¬های لانگمویر، فرندلیچ، تمکین و دوبینین رادوشکویچ بررسی شد و مدل لانگمویر بهترین تطابق را با داده¬های ایزوترم نشان داد.در بررسی نتایج ترمودینامیکی، منفی بودن انرژی آزاد گیبس بیانگر خودبخودی بودن فرایند حذف منگنز بود. برای دستیابی به شرایط بهینه حذف منگنز از روش پاسخ سطح و برای طراحی آزمایش از روش طراحی مرکب مرکزی استفاده و فرایند جذب به عنوان تابعی از سه فاکتور شامل pH( 6-4)، غلظت اولیه یون¬های پرمنگنات (۵۰-۱۰ میلی گرم بر لیتر) و مقدار جاذب (۰۵/۰-۰۱/۰ گرم) بررسی شد. حداکثر ظرفیت جذب  منگنز تحت شرایط بهینه ۱۳/۲pH= ، مقدار جاذب ۰۲/۰ گرم، غلظت اولیه منگنز ۰۰/۴۶ میلی گرم بر لیتر، ۳/۱۶ میلی گرم بر گرم بدست آمد. نانو کامپوزیت سوپرپارامغناطیس حاصل می¬تواند به عنوان جاذب مناسب برای حذف منگنز از محلولهای آبی و  پساب¬ها مورد استفاده قرار گیرد.
کلمات کلیدی : زئولیت، مگهمیت، کیتوزان، اوره، نانو کامپوزیت، جذب سطحی، منگنز.
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۳۱۰۰۵
نام و نام خانوادگی : محمدصادق طناب تاب زاده
عنوان پایان نامه : جداسازی رنگدانه های بتاسیانین و بتازانتین از گیاه چغندر قرمز توسط کیتوسان استخراج شده از ضایعات میگو
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر وحید جوان بخت
چکیده : افزایش سریع استفاده از رنگ‌های شیمیایی در صنایع غذایی  اثرات مضر آن ها بر کیفیت مواد غذایی و سلامت انسان ها، منجر به وضع قوانین زیادی در استفاده از آن ها شده است. استفاده از رنگ هاي طبیعی علیرغم ثبات و قدرت رنگی کمتر نسبت به رنگ هاي مصنوعی به دلیل مطمئن تر بودن و داشتن ارزش غذایی و  عدم اثرات مسمومیت زایی آن ها ترجیح داده می شوند. یکی از منابع طبیعی، رنگ طبیعی چغندر قرمز است که خاصیت آنتی اکسیدانی، ضد رادیکال، محافظت کبدی وخواص ضد سرطانی دارد. کیتوسان مشتق استیل زدایی شده کیتین بوده که به طور طبیعی فراوان ترین موکوپلی ساکارید موجود در پوسته سخت پوستان، حشرات و قارچ ها است. کیتوسان به دلیل داشتن ویژگی های منحصر به فردی همچون سمی نبودن، تجزیه پذیری و زیست سازگاری به طور گسترده در زمینه های مختلفی همچون تصفیه آب و فاضلاب، صنایع غذایی، پزشکی، صنایع بهداشتی و آرایشی، بیوتکنولوژی و کشاورزی کاربرد دارد. هدف از این پژوهش استخراج جاذب کیتوسانی از ضایعات میگو طی فرآیندهای پروتئین زدایی، معدنی زدایی و تبدیل کیتین به کیتوسان و سپس استفاده از آن به عنوان استخراج کننده رنگدانه های بتاسیانین و بتازانتین از گیاه چغندر قرمز است. بازدهی وزنی استخراج کیتوسان از ضایعات میگو ۲۵ درصد و درجه استیل زدایی آن ۴۹ درصد  بدست آمد.  بهینه سازی فرآیند جداسازی رنگدانه های بتاسیانین و بتازانتین از گیاه چغندر قرمز توسط کیتوسان به وسیله طراحی آزمایش به روش طرح مرکب مرکزی انجام شد. آزمایشات تاثیر pH ،  مقدار جاذب (کیتوسان) و غلظت های مختلف محلول چغندر قرمز روی جداسازی رنگدانه های بتاسیانین و بتازانتین توسط نرم افزار ۷٫۰٫۰Design Expert  مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که درصد جداسازی رنگدانه های بتاسیانین و بتازانتین با افزایش pH و مقدار جاذب جداسازی کاهش و با افزایش غلظت محلول چغندر قرمز جداسازی افزایش یافت. پارامترهای بهینه در سیستم برای pH، دوز جاذب و غلظت اولیه محلول چغندر قرمز در محدوده ۱۲/۵ ، ۰۲/۰ و۴۲/۱۳۱ به ترتیب برای رنگدانه بتاسیانین و ۴۷/۵ ، ۰۱/۰ و ۷۱/۱۱۲ به ترتیب برای رنگدانه بتازانتین و همچنین برای مخلوط هر دو رنگدانه ۹۶/۳ ، ۰۲/۰ و ۸۹/۱۳۵ به ترتیب  بدست آمد. می توان ازکیتوسان استخراج شده از ضایعات میگو جاذبی مناسب و قابل دسترس برای جداسازی رنگدانه های بتاسیانین و بتازانتین ارائه نمود.
کلمات کلیدی : چغندر قرمز، کیتوسان، رنگدانه بتاسیانین، رنگدانه بتازانتین، ضایعات میگو
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۳۱۰۶
نام و نام خانوادگی : سعیده فیروزی راد
عنوان پایان نامه : شبیه سازی جذب دی اکسید کربن با محلول مونو اتانول آمین در میکرو کانال با دینامیک سیالات محاسباتی
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر روح اله صادقی
چکیده : گرم شدن کره ‌زمین و تغیرات آب‌ و هوایی انگیزه تحقیقات گسترده‌ای را در جهت توسعه و بهبود تکنولوژی‌های کارآمدتر برای جذب دی‌اکسیدکربن از منابع بزرگ مانند واحد نیروگاه‌ها بر پایه ذغال‌سنگ و پالایشگاه‌ها فراهم کرده است. در حال حاضر، تکنیک‌های گسترده‌ای برای حذف دی‌اکسید‌کربن استفاده می‌شود و یکی از فرآیند‌های معمول حذف دی‌اکسیدکربن از گازهای احتراق، فرآیند جذب می‌باشد. نمونه‌ای از فرآیند جذب، فرآیند جذب با حلال‌ است که برای عملیات جذب دی‌اکسیدکربن، می‌توان به استفاده از محلول آبی مونواتانول‌آمین اشاره کرد. برای بهبود این فرآیند می‌توان سطح انتقال جرم را به‌وسیله میکروکانال افزایش داد. با توجه به افزایش سطح آنها نسبت به حجم این دستگاه‌ها فرآیند جذب بهبود می‌یابد و تماس واختلاط مایعات و واکنش‌دهنده‌ها را سرعت می‌بخشد. در این پژوهش شبیه‌سازی فرآیند انتقال جرم جذب دی‌اکسیدکربن به‌وسیله محلول آبی مونواتانول‌آمین در میکروکانال توسط تکنیک دینامیک سیالات محاسباتی انجام شد. در این شبیه‌سازی از مدل دو فازی همگن استفاده شده است. شبیه‌سازی بصورت سه بعدی برای جریان دو فازی شامل گازی حاوی دی‌اکسیدکربن- نیتروژن و محلول آبی مونواتانول‌آمین انجام شد. ضریب انتقال ‌جرم در فاز مایع با استفاده از نرم‌افزار محاسبه گردید و با مقادیر تجربی مقایسه شد. اثرات پارامترهای عملیاتی مختلف مانند سرعت گاز، دما، سرعت مایع، نسبت ابعاد میکروکانال ، غلظت گاز و مایع ورودی بر میزان انتقال جرم و درصد تبدیل گاز دی‌اکسیدکربن مورد بررسی قرارگرفت. مقایسه نتایج شبیه‌سازی با داده‌های تجربی نشان داد که اختلاف کمی بین آنها وجود دارد. بررسی هیدرودینامیک جریان داخل میکروکانال نشان داد که اگر سرعت گاز بیش‌تر از  m/s10 باشد الگوی جریان اسلاگ به حلقوی تبدیل می‌شود. این بررسی همچنین نشان داد که با افزایش سرعت گاز و کاهش ابعاد میکروکانال گرادیان سرعت نزدیک دیواره افزایش می‌یابد و افت فشار نزدیک دیواره زیاد می‌شود. نتابج بررسی فرآیند انتقال جرم نشان دادکه ضریب انتقال جرم را می‌توان در غالب عدد بدون بعد شروود توسط رابطه مناسب بیان کرد. هم‌چنین نتایج نشان داد که  در سرعت یکسان مایع با افزایش سرعت جریان گاز و افزایش دما میزان ضریب انتقال‌ جرم افزایش می‌یابد. هم‌چنین با افزایش دما و غلظت حلال میزان تبدیل نیز افزایش می‌یابد این میزان تبدیل می‌تواند با افزایش غلظت گاز ورودی و نسبت ابعاد کاهش یابد. بررسی اثر سرعت مایع نشان داد که انتقال جرم در فاز مایع با سرعت مایع افزایش می یابد.
کلمات کلیدی : دی‌اکسیدکربن، مونواتانول‌آمین، میکروکانال، ضریب انتقال جرم، جریان حلقوی، دینامیک سیالات محاسباتی.
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

2549