کارشناسی پیوسته مهندسی معدن گرایش اکتشاف

– هدف :

هدف این برنامه تربیت کارشناسانی است که علاوه بر آشنایی کلی با رشته معدن در یکی از زمینه‌های استخراج معدن، اکتشاف مواد معدنی، مکانیک سنگ و فرآوری مواد معدنی دارای تخصص نسبی باشند. دروس این مجموعه ترکیبی از دروس عمومی، دروس علوم پایه، دروس اصلی مهندسی، دروس تخصصی مشترک و دروس تخصصی استخراج معدن، دروس تخصصی اکتشاف مواد معدنی، دروس تخصصی مکانیک سنگ و دروس تخصصی فرآوری مواد معدنی است.

هر دانشگاه یا مؤسسه به نسبت نیروی تخصصی موجود و امکانات خاص آزمایشگاهی می‌تواند از یک تا چهار بسته تخصصی استخراج معدن، اکتشاف معدنی، مکانیک سنگ و فرآوری مواد معدنی را برای دانشجویان پذیرفته شده رشته معدن ارایه نماید و هیچ الزامی به ارائه تمام چهار بسته مذکور نمی‌باشد این مجموعه این ویژگی و انعطاف را دارد که با حفظ ساختار خود و با توجه به پیشرفت‌های حاصله در بخش معدن و علوم وابسته می‌تواند بسته‌های تخصصی جدید از جمله معدن و محیط زیست و غیره را پذیرا باشد بدون اینکه چهارچوب اولیه آن دستخوش تغییر اساسی شود.

دانشجویان پس از گذراندن کلیه دروس پایه، اصلی و تخصصی مشترک، بر اساس معدل این دروس و علاقه خود یکی از چهار بسته تخصصی را در سال آخر انتخاب می‌نمایند که با گذراندن واحدهای مربوط فارغ‌التحصیل می شوند.

– تفاوت‌های اصلی برنامه جدید بازنگری شده کارشناسی مهندسی معدن با برنامه‌های مشابه قبلی :

  • ادغام دو رشته استخراج و اکتشاف در یک رشته مهندسی معدن
  • افزودن چهار گرایش یا بسته تخصصی شامل استخراج، اکتشاف، فرآوری مواد معدنی و مکانیک سنگ به انتهای دوره به گونه‌ای که نه تنها دروس تخصصی دو رشته سابق را بیش از قبل پوشش داده است بلکه برخی از دروس تخصصی یا گرایش‌های مذکور از مقطع ارشد به برنامه اضافه شده است. این موضوع باعث می‌شود کارایی فارغ‌التحصیلان افزایش یابد.
  • پویا بودن برنامه نسبت به قبل بگونه‌ای که می‌توان بسته‌ها یا گرایش‌های جدید را هم به این مجموعه برای سال چهارم اضافه کرد بدون اینکه ساختار و پایه برنامه دچار تغییر شود مانند گرایش محیط زیست معدنی. لذا دوره‌های جدید یا بین رشته‌ای را می‌توان به عنوان گرایش‌های جدید به مجموعه اضافه کرد یا می‌توان بسته‌های قدیمی و ناکارآمد را از آن حذف و برنامه را به‌روز نمود.
  • اضافه نمودن 20 واحد دروس اختیاری به مجموعه که دانشجویان می‌توانند با توجه به علاقه خود نسبت به اخذ آنها اقدام نمایند. علاوه بر 20 واحد فوق دانشجویان هر گرایش می‌توانند از دروس تخصصی سایر گرایش‌ها نیز با رعایت پیش‌نیاز به عنوان درس اختیاری اخذ نمایند.
  • حذف دروس غیر ضروری و غیرمرتبط مانند فیزیک 3 و آزمایشگاه، اجزاء ماشین، مبانی مهندسی برق، دینامیک، ماشین‌های حرارتی از دروس پایه و اصلی
  • اضافه نمودن دروس جدید مانند ریاضی مهندسی، روش و ارایه تحقیق، ترمودینامیک، ایمنی و بهداشت و محیط زیست، زبان تخصصی به عنوان دروس پایه و اصلی
  • ادغام بعضی از دروس مانند نقشه‌برداری عمومی و معدنی در نقشه‌برداری معدنی، روشنایی، آبکشی در خدمات فنی 1 و 2
  • لحاظ نمودن 25 واحد تخصصی برای گرایش اکتشاف مواد معدنی، 26 واحد تخصصی برای گرایش استخراج معدن، 25 واحد تخصصی برای گرایش مکانیک سنگ و 25 واحد تخصصی برای گرایش فرآوری مواد معدنی

 – طول دوره :

طول متوسط این دوره 4 سال و برنامه‌های درسی آن در طول 8 ترم بشرح پیوست برنامه‌ریزی شده است. این دوره علاوه بر دروس نظری – عملی شامل یک واحد کارگاه، سه واحد پروژه و دو کارآموزی 1 و 2 جمعاً به میزان یک واحد می‌باشد.

– واحدهای درسی :

تعداد کل واحدهای درسی این دوره 140 واحد درسی بشرح زیر است :

دروس عمومی                                    20 واحد

دروس علوم پایه                                32 واحد

دروس اصلی                                     35 واحد

دروس تخصصی مشترک                  5/20 واحد

دروس تخصصی      استخراج معدن (5/29 واحد)، اکتشاف مواد معدنی، مکانیک سنگ و فرآوری مواد معدنی (هر کدام 5/28 واحد)

دروس اختیاری                                   20 واحد

جمع                                                140 واحد

13941