نتایج کمیسیون داخلی مورخ یازدهم اسفند 97

نتایج کمیسیون داخلی مورخ 11/12/1397 در فایل زیر اعلام می گردد دریافت Read More

نتایج درخواست کمیسیون موارد خاص داخلی مورخ 23-8-1397

نتایج درخواست کمیسیون موارد خاص داخلی مورخ 23-08-1397 در فایل ضمیمه قابل دریافت می باشد. دریافت فایل Read More

نتایج درخواست کمیسیون موارد خاص داخلی مورخ 21-1-1397 قسمت دوم

نتایج درخواست کمیسیون موارد خاص داخلی مورخ 21-01-1397 قسمت دوم در فایل ضمیمه قابل دریافت می باشد. دریافت فایل Read More

اطلاعیه اتمام سنوات و کمیسیون استان

دانشجویان کاردانی و کارشناسی ناپیوسته با سه ترم مشروطی، کارشناسی ارشد با دو ترم مشروطی، کارشناسی پیوسته با چهار... Read More

نتایج کمیسیون استانی مورخ 25 اردیبهشت 98

نتایج کمیسیون استانی مورخ 25 اردیبهست 98 در فایل پیوست اعلام می گردد. دریافت Read More

حکم کمیسیون استانی مورخ 97/12/18

حکم کمیسیون استانی دانشجویان مورخ 97/12/18 در فایل زیر اعلام می گردد. کمیسیون 97/12/18دریافت Read More

11026