خبرهای تصویری

مصاحبه با دبیر اجرایی دومین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی استان اصفهان، دومین کنفرانس ملی فناوری [...]

آگهی جذب نیرو

موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی استان اصفهان در نظر دارد به صورت پاره وقت یک [...]

رییس موسسه آموزش عالی غیر دولتی_ غیر انتفاعی جهاددانشگاهی استان اصفهان منصوب شد

رییس جهاددانشگاهی طی حکمی دکتر عبدالحسین رضایی را به عنوان رییس موسسه آموزش عالی [...]

2017/05/31 09:55:48
null

84