جایگاه و شرح وظایف اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

الف) جایگاه :

این اداره مستقیماً زیر نظر معاونت پشتیبانی فعالیت می‌نماید.

ب) شرح وظایف :

  • بسترسازی مناسب در جهت اتوماسیون کامل و یکپارچه اداری و آموزشی سیستم
  • نیازسنجی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بخش‌های مختلف و ارائه نظر کارشناسی در این خصوص
  • نظارت بر خرید، نصب و راه‌اندازی، رفع عیب و استفاده از سیستم‌های مختلف سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مجموعه
  • راه‌اندازی و توسعه جایگاه اینترنتی اختصاصی مجموعه آموزش عالی و به روزرسانی اطلاعات آن
  • نظارت و پشتیبانی شبکه‌های داخلی، اینترنتی و سایت کامپیوتری مجموعه
  • مهیاسازی شرایط ارائه آموزش‌های مجازی
  • ارائه آموزش‌های مرتبط و موردنیاز به همکاران
  • ایجاد تسهیلات لازم در دسترسی مجاز همکاران به شبکه‌های داخلی و اینترنتی مجموعه در کلیه ساعات شبانه‌روز
  • انجام سایر امور محوله مرتبط با موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات

10438