توضیحات کلی

مرکز آموزش های مجازی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان از سال 1391 شروع به فعالیت کرده که تاکنون چندین پروژه خارج از سازمان و چند مورد درس دانشگاهی ارائه داده که دارای مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد. از جمله این دروس میتوان موارد زیر را نام برد :

  • تاریخ تحلیلی صدر اسلام  بر پایه کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام (محمد نصیری) زیر نظر استاد مهران معلمی
  • تفسیر موضوعی قرآن بر پایه کتاب تفسیر موضوعی قرآن کریم از جمعی از نویسندگان (نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) زیر نظر استاد بتول علامت ساز
  • ریاضیات عمومی بر پایه کتاب های انتگرال توابع یک متغیره (معصومه قجاوند) – ریاضی عمومی (مسعود نیکوکار) زیر نظر استاد معصومه قجاوند
  • زبان عمومی بر پایه کتاب Reading For General English ( دکتر فریده پورگیو و دکتر فیروز صدیقی و دکتر مرتضی یمینی) زیر نظر استاد زهرا روز افزای
  • شبکه های کامپیوتری بر پایه کتاب شبکه های کامپیوتری (اندرو اس. تنن بام) – اصول مهندسی اینترنت ( احسان ملکیان) زیر نظر استاد محمدرضا مصلحی
  • شیمی عمومی بر پایه کتاب شیمی عمومی (چارلز مورتیمر)زیر نظر استاد بنفشه سلطانی

دروس آماده شده در یک سامانه آموزش مجازی (LMS) جهت اخذ و مطالعه دانشجویان هر ترم ارائه می شود. آدرس سامانه جهت ورود به دروس اخذ شده در زیر موجود می باشد.

16128