اعضای هیأت امناء موسسه

نام و نام خانوادگی رتبه علمی مسئولیت در هیأت امناء
دکتر حسن مسلمی نائینی استادیار رئیس هیأت امناء
دکتر مهران زینلیان استادیار نماینده وزیر علوم
دکتر حسن نیلی استادیار نماینده استاندار
حجت‌ الاسلام محمدتقی رهبر حوزوی روحانی
دکتر سید حسن قاضی عسگر استادیار نماینده استاندار
دکتر عبدالحمید احمدی استادیار عضو
دکتر عبدالحسین شاهوردی استادیار عضو
دکتر محسن قرنفلی دانشیار عضو

وظایف و اختیـارات هیأت امناء

 • پیشنهاد رئیس مؤسسه به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری .
 • تصویب سازمان و تشکیلات مؤسسه و آیین‌نامه‌های لازم بنا به پیشنهاد رئیس مؤسسه .
 • بررسی و تصویب بودجه جاری، عمرانی و تحقیقاتی مؤسسه و پیشنهاد طرحهای توسعه مؤسسه به مؤسس.
 • تعیین خزانه‌دار و حسابرس رسمی مؤسسه و همچنین تعیین اشخاصی که حق گشایش حسابهای بانکی به نام مؤسسه و حق برداشت از حسابهای آن را دارند.
 • تأیید حسابها و ترازنامه‌های سالانه مؤسسه باتوجه به گزارش حسابرس مؤسسه و ارسال آن به مؤسس.
 • جلب کمک‌های مالی و امکانات از اشخاص حقیقی و حقوقی .
 • تصویب مقررات استخدامی مؤسسه و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایا.
 • تعیین میزان حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌التألیف و حق‌الترجمه با رعایت ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • پیشنهاد هر نوع توسعه و یا انحلال رشته‌های آموزشی مؤسسه به مؤسس.
 • تصویب آیین‌نامه تشکیل شورای مؤسسه .
 • تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی مؤسسه .
 • پیشنهاد میزان شهریه دانشجویان و آیین‌نامه چگونگی دریافت آن به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تصویب .
 • تصویب ظرفیت پذیرش دانشجو که برای هر سال و دوره تحصیلی توسط رئیس مؤسسه پیشنهاد می‌شود و ارسال آن به شورای گسترش آموزش عالی برای تصویب نهایی.
 • تنظیم و تصویب آیین‌نامه داخلی هیأت امناء .
 • تصویب اخذ قرض‌الحسنه و تسهیلات بانکی .
 • پیشنهاد عزل رئیس مؤسسه به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری .

12121