چکیده پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد گروه مهندسی معدن

نام و نام خانوادگی:محمود مختاری
عنوان پایان نامه: انتخاب روش بهینه تخمین منابع در کانسار سنگ آهن سیریز از میان سه روش کریجینگ معمولی کریجینگ لگاریتمی و عکس فاصله وزن دار
رشته تحصیلی:مهندسی معدن-اکتشاف
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما: دکتر پیمان افضل

چکیده:
کانسار آهن سيريز در فاصله 75 کیلومتری شمال باختری شهرستان زرند (استان کرمان)، در پهنه ايران مرکزی جای گرفته است. کانی‌سازی آهن بیشتر به شکل توده نامنظم، عدسی‌ها و رگه‌هایی در واحدهای آهکی- دولومیتی دگرگون شده پالئوزوییک (سازند کوهبنان) و درون اسکارن‌های تشکیل شده در همبری توده نفوذی گرانیتویید سیریز یافت می‌شود. کانسار آهن سیریز ترکیب کانی‌شناختی ساده‌ای دارد. مگنتیت، پیریت، کالکوپیریت، هماتیت و هیدروکسیدهای آهن مهم‌ترین کانه‌های موجود در این کانسار هستند. توده نفوذی گرانیتویید سیریز از دید سنگ‌شناختی، شامل واحدهای سنگی مانند کوارتزسینیت، کوارتزمونزونیت، سینیت و سینوگابرو است و ماگمای سازنده آن از نوع کالک آلکالن است. بکارگیری روش‌های توانمند در تخمین ذخیره ماده معدنی نقش مهمی را در ارزیابی، طراحی و برنامه ریزی‌های معادن ایفا می‌کند. در این مطالعه بین روش تخمین‌گر عکس فاصلۀ وزن‌دار و روش‌های کریجینگ معمولی و کریجینگ لگاریتمی مقایسه انجام شد تا مناسب‌ترین روش از بین سه روش انتخاب گردد. داده‌های مورد استفاده شامل آنالیز نمونه‌های برداشت شده از مغزه‌های حفاری، 47 گمانه می‌باشد. هدف از تحقیق حاضر مدل‌سازی سه بعدی منطبق با واقعیات، تخمین ذخیره و رسم منحی عیار-تناژ معدن سنگ‌آهن سیریز می‌باشد. در اين تحقیق ابتدا داده‌های اکتشافي موجود مورد تجزيه وتحلیل قرار گرفت با رسم نمودار پراکندگي مقادير عیار آهن در برابر محورهای مختصات مشخص شد که داده‌ها روند قابل توجهی ندارند و داده‌ها نرمال می‌باشند. در نهایت با استفاده از روش اعتبار سنجی متقابل پارامترهای بهینه مورد نیاز برای تخمین به روش کریجینگ معمولی، کریجینگ لگاریتمی و روش عکس فاصلۀ وزن‌دار و تخمین ذخیره آهن این کانسار در یک مدل بلوکی انجام شد. باتوجه به نوع ذخیره کانسار و منحنی‌های عیار-تناژ نتایج رسم شد و نتایج سه روش فوق با داده‌های خام مقایسه شد. بر اساس محاسبات انجام شده ونحوه توزیع عیار آهن در کانسار سنگ‌ آهن سیریز نشان داد که روش عکس فاصلۀ وزن‌دار تطابق بهتری با واقعیت‌های شناخته شده در معدن دارد.

کلیدواژه:کریجینگ معمولی، کریجینگ لگاریتمی، عکس فاصلۀ وزن‌دار ، زمین‌آمار، تخمین ذخیره، کانسار سنگ آهن سیریز.

تاریخ دفاع: زمستان 1397

نام و نام خانوادگی:علی اکبر مجیدی
عنوان پایان نامه: متاسوماتیسم عناصر نادر خاکی در آنومالی XI، منطقه معدنی بافق استان یزد
رشته تحصیلی:مهندسی معدن اکتشاف
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما: دکتر محمد علی مکی زاده

چکیده:
آنومالی XI بخشی از معدن سه چاهون واقع در منطقه بافق که خود جزئی از واحد ایران مرکزی می باشد. ذخیره آهن در آنومالی XI بر اثر جابجایی های تکتونیکی که پس از تشکیل کانسار رخ داده (فاز تکتونیکی آلپی)، به دو توده معدنی شمالی و جنوبی تفکیک شده است. این دو توده توسط یک گسل بزرگ از یکدیگر جدا شده اند. توده شمالی دربرگیرنده سه کان تن آهن با حالتی تقریبا افقی و همچنین عدسی هایی با ابعاد کوچک است. این کان تن ها در میان سنگ های آتشفشانی –رسوبی دگرسان شده با ترکیب متوسط جای گرفته اند. کانسنگ عمدتا متشکل از مگنتیت و مارتیت است. توده جنوبی، ساختمانی گنبدی شکل دارد و به شکل تاقدیسی چین خورده و فرسایش یافته است. کانسار سازی در این آنومالی به صورت توده ای، رگچه ای و استوک ورک است. از لحاظ سنگ شناسی سنگ میزبان آنومالی XI شامل سنگ های ولکانیکی و توده های نفوذی (ریولیت، ریوداسیت، گرانودیوریت و گابرو) است. از لحاظ ترکیب سنگ شناسی سنگ میزبان حداقل به چند رخساره کاملا متمایز قابل تقسیم است. 1. سنگهای با درصد بالایی از آمفیبول از نوع ترمولیت – اکتینولیت و فلدسپات و قطعات دگرسان شده بیگانه اغلب آمفیبولیزه شده که تحت عنوان آمفیبولیت و آمفیبولیت پیروکسنیت هورنبلدیت است. 2. سنگ های با درصد بالایی آپاتیت (90%) که به سنگ های آپاتیتی معروف است. 3. سنگ هایی است که متشکل از آلبیت است و دارای ادخالهایی از اکتینولیت و هماتیت می باشد. حضور هماتیت در این سنگ ها موجب ایجاد رنگ صورتی شده است. آنومالی XI حاوی کانی آپاتیت در رنگ، شکل و اندازه های مختلف است. این کانی مهمترین کانی فسفاته آنومالی XI می باشد. زیر میکروسکوپ سه نوع آپاتیت قابل تشخیص است. 1- آپاتیت های شکل دار تا نیمه شکل دار که حاوی انکلوزیون های مونازیت و زنوتیم هستند. 2- آپاتیت های نیمه شکل تا بی شکل می باشند.3- آپاتیت هایی که کوچکتر از 6% میلی متر می باشند. در برخی از آپاتیت ها مناطق تیره و روشن دیده می شود. بعد از فلورآپاتيت مونازيت مونوکلينيک ((LREE, Th, U, Ce) (P SiO4)) و زنوتيم تتراگونال ((Y, HREE,U,Th)(P, SiO4) دو اورتوفسفات بسيار معمول در سنگ‏هاي آذرين هستند که به صورت انکلوزیون های اولیه و متاسوماتیک درون آپاتیت، و بر سطح آن و ما بین آن تشکیل شده اند مگنتیت به صورت اولیه، شکل دار تا نیمه شکل دار در مقاطع میکروسکوپی مشاهده می شود و در برخی موارد به شدت مارتیتی شده است.آمفیبول در سنگ میزبان ترکیب ادنیت و مگنزیوهاستنگزیت دارد. فلدسپارها ترکیب آلبیت تا الیگوکلاز را دارا می باشند.
نتایج آنالیزهای ICP-MS بر روی نمونه‌هاي آنومالی XI حاکی از آن است که ترکیب سنگ شناسی آنها عمدتا در محدوده‌ سنگ‎هاي ريوليت، ريوداسيت، بازالت و بازالت آندزيتي و به لحاظ تکتونيکي اکثر نمونه‎ها در محدوده گرانيت‌هاي درون قاره‌اي قرار مي‌گيرند. سنگ ميزبان آنومالی XI تغييرات زيادي را در طيف عناصر اصلي و کمياب نشان مي‎دهد، که منعکس کننده دگرساني شديد در اين مجموعه است. مقادير انديس‎هاي AI، SI و CCPI براي سنگ‌هاي دگرسان‎شده زون دگرساني سديک و کلسيک-آهن به ترتيب 31.47، 80.20، 22 درصد و 42.67، 80.79، 65.10 درصد است. لذا شدت دگرساني از سنگ‌هاي ريوليتي تقريبا سالم به سمت انواع دگرسان‎شده براي نمونه‎هاي مربوط به زون دگرساني کلسيک-آهن افزايش مي‌يابد. محاسبه تغییرات جرمی گرانت حاکی از آن است که عناصر Al, Zr,Ti, Nb از جمله عناصر نامتحرک ضمن دگرساني بوده‌اند. ميزان عناصر Na, Ca, Mg, Fe, Y در طي دگرساني افزيش و ميزان Si در نمونه‌هاي دگرسان نسبت به انواع کم دگرسان کاهش يافته است. نمودارهای ژئوشیمی نشان داده است که مگنتیت های آنومالی XI در محدوده مربوط به کانسارهای آهن-آپاتیت از نوع کایرونا قرار گرفته است.

کلیدواژه:منطقه بافق، آپاتیت، مگنتیت، عناصر نادر خاکی، ژئوشیمی

تاریخ دفاع: زمستان 1397

نام و نام خانوادگی: کوروش جعفری
عنوان پایان نامه:  مطالعه توزیع آلودگی زیست محیطی فلزات معدنی سرب و روی در محدوده برگه 1:100000 بروجرد
رشته تحصیلی:  مهندسی معدن – اکتشاف
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما:  دکتر سید افشین مجیدی

چکیدهاز جمله منابع آلودگی در محیط زیستِ این کره‌ی خاکی، آلودگی‌های ناشی از تأثیر فلزات سنگین از قبیل Mn، Se، Sb، As، Pb، Cr، Ni، Co، Cu، Zn، Ta و غیره در خاک است. بررسی مقدار و محل تجمع این عناصر در خاک و نیز سنجش شدت آلودگی آنها با توجه به استانداردهای موجود، از مهمترین اهداف متخصصین معدن و علوم زمین است. در این پایان‌نامه با توجه به استانداردهای موجود، مقدار و محل پراکندگی آلودگی سطحی عناصر سرب و روی در منطقه بروجرد براساس استانداردهای موجود که از آنالیز نمونه‌های رسوبات سطحی حاصل شده است، مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
محدوده‌ی مورد مطالعه چهارگوش 1:100000 بروجرد است که در فاصله 100 کیلومتری خرم‌آباد و 110 کیلومتری اراک در حدفاصل طول ′30 ◦48 تا ◦49 و عرض جغرافیایی ′30 ◦33 تا ◦34 در محدوده استان لرستان و در حوالی شهرستان بروجرد در جنوب‌غربی کشور واقع شده است.
براساس مطالعات صورت گرفته، آلودگی عنصر آرسنیک در شمال‌شرقی شهر بروجرد رخ داده است و در مرحله اول روستاهای «چیذر، کوشک» و در مرحله بعدی روستاهای «مرو، قپانوری، کهریز، دره‌ویره، لنستان و قلعه جلابر» را دربر گرفته است. ارتباط خاصی بین فعالیت‌های معدنی و آلودگی حاصل در این منطقه مشاهده نمی‌شود و به نظر می‌رسد آلودگی آرسنیک ناشی از مقادیر بالای آرسنیک در خاک منطقه باشد.
محدوده‌ی آلودگی فلز مس در محل روستاهای «تلخاص بالا و تلخاص پائین» مشاهده می‌شود و آلودگی فلز سرب در دو ناحیه رخ داده است. که با توجه به شدت و گسترش آن به دو آلودگی درجه یک و دو تقسیم شده است. آلودگی درجه دوم فلز سرب در نزدیکی روستای «گوشه محسن بن علی» و روستاهای «تلخاص بالا و تلخاص پائین» صورت گرفته است که هم‌پوشانی گسترده‌ای با آلودگی فلز مس دارد. آلودگی درجه دو فلز سرب و آلودگی فلز مس در نزدیکی معدن تالک «عباس آباد» رخ داده است و به نظر می‌رسد فعالیت های معدنی در این منطقه موجب انتقال فلزات در رسوبات سطحی و احتمالاً آب‌های جاری در این ناحیه شده است.
آلودگی درجه یک فلز سرب در شرق شهر چالان چولان با گستردگی و شدت بالاتر، روستاهای «یزدگرد، قاضی آباد، همیانه، عالم آباد و حشمت آباد» را دربر گرفته است.
آلودگی شدید فلز روی در هم‌پوشانی کامل با فلز سرب در شرق شهر چالان چولان، روستاهای «یزدگرد، قاضی آباد، همیانه، عالم آباد و حشمت آباد» را دربر گرفته است. به نظر می‌رسد فعالیت‌های معدن زغالسنگ «قاضی آباد» موجب آلودگی سرب و روی در این منطقه شده باشد.
کلیدواژه: آلودگی، زمین‌شناسی زیست‌محیطی، رسوبات آبراهه، ژئوشیمی، اکتشاف
تاریخ دفاع: زمستان 1397

 

نام و نام خانوادگی: سعید ولی زاده
عنوان پایان نامه:
ارائه مدل ژنز کانسار مگنتیت-آپاتیت سه­ چاهون (آنومالیX)
رشته تحصیلی: مهندسی معدن گرایش اکتشاف
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما: دکتر صديقه تقی پور

چکیده: محدوده مورد مطالعه بخشی از منطقه بافق – بیابانک از واحدهای ایران مرکزی می ­باشد. در این منطقه ذخائر آهن ماگمایی فراوانی وجود دارد. کانسار آهن سه ­چاهون از معادن منطقه­ ی بافق در ایران مرکزی است. ساختمان آنومالی X به صورت چین­خورده و تاقدیسی است. واحدهای آتشفشان- رسوبی تشکیل کانسنگ تاقدیسی را می دهد. ترکیب سنگ شناسی سنگ میزبان آنومالی X شامل سنگهای آتشفشانی (بازالت، ریوداسیت و ریولیت) و توده های نفوذی (گابرو، دیوریت و گرانودیوریت) است. کانسارسازی منطقه سه­ چاهون به صورت توده­ای، رگچه ­ای و استوک­ورک است. در برخی رخنمونها بلورهای مگنتیت معمولا شکسته یا برشی شده و توسط رگچه های آپاتیت، کوارتز، کلسیت، پیریت و کالکوپیریت قطع شده است. مگنتیت­های توده­ای توسط زون­های باریک آمفیبول، کوارتز و تالک قطع شده است. مگنتیت، کانه اصلی آهن است که به صورت تدریجی و به سمت بیرون توده معدنی به هماتیت تبدیل شده است. نه تنها آپاتیت به صورت شکل­ دار و در اندازه سانتیمتر تشکیل شده است. بلکه، به­ صورت ذرات بی شکل تا نیمه شکل­دار و در غالب رگچه و رگه در میان مگنتیت قابل تشخیص است. اکتینولیت مهمترین کانی سیلیکاته است که به ­صورت بی شکل تا نیمه­شکل­دار به همراه کانسار تشکیل شده­ است. تشکیل این کانی نشانگر درجات مختلفی از متاسوماتیسم آهن در سنگ میزبان می­باشد. دگرسانی سدیک منجر به ته ­نشینی آلبیت­های دانه­ ریز تا متوسط می­گردد که حضور انکلوزیون­های بسیار ریز هماتیت سبب ایجاد رنگ صورتی در سنگ­های آلبیتیتی شده است.
بررسی های پتروگرافی حاکی از آن است که مگنتیت، هماتیت، به مقدار کمتر پیریت، کالکوپیریت از مهمترین کانی­های تشکیل دهنده کانسنگ می باشند. آپاتيت اصليی ترين کاني فسفاته موجود در کانسار سه ­چاهون می­باشد. اين کانی به صورت اوليه و ثانويه در نمونه‌ها مشاهده مي‌شود. انواع اوليه به صورت شکل­دار تا نيمه شکل­دار و معمولا بزرگتر از 500 ميکرومتر هستند. ‌دگرسانی کلسیک- آهن، سدیک و سیلیسیک از مهمترین دگرسانی هایی است که سنگ میزبان کانسار را تحت تاثیر قرار داده است.
نتایج آنالیز ICP-MS بر روی مگنتیت های مورد بررسی نشان می دهد که نمونه های مورد بررسی همگی در محدوده کانسارهای Fe-Ap مشابه با منطقه کایرونا قرار گرفته است. آنالیزهای مایکروپروب بر روی آپاتیت های مورد بررسی حاکی از آن است که عمدتا از نوع هیدروکسیل فلور آپاتیت می باشند. بررسی های ژئوشیمیایی بر روی کانی آمفیبول نشان می دهد؛ حداقل دو نوع آمفیبول در نمونه­های مورد بررسی شناسایی شده است. گروه اول از نوع ادنیت و مگنزیوهاستنگزیت است و معمولاً همراه با سنگ میزبان کم دگرسان یافت می­گردد. ترکیب شیمیایی دسته دوم آمفیبول­ها از نوع اکتینولیت تا فرواکتینولیت و هورنبلند است.
بررسی های ژئوشیمیایی بر روی نمونه های مورد بررسی حاکی از آن است که ماگمای سازنده کانسار آهن سه چاهون طبیعت کالکوآلکالن دارد و از لحاظ LREE نسبت به HREE غنی شدگی دارند.
کلیدواژه‌‌ها: بافق، مگنتیت – آپاتیت، تیپ کایرونا، زمین شیمی، معدن سه ­چاهون
تاریخ دفاع: تیر 1397

شماره دانشجویی :
نام و نام خانوادگی : مهدی جهان پا
عنوان پایان نامه : مطالعات کانی سازی و ژئوشیمی آنتیموان در منطقه سیرزار، شمال غرب تربت جام، خراسان رضوی
رشته تحصیلی : مهندسی معدن – اکتشاف
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر هنگامه حسینی دینانی
چکیده : کانسار آنتیموان سیرزار در طول جغرافیایی 60 درجه و 27 دقیقه و 10.7 ثانیه و عرض جغرافیایی 35 درجه و 31 دقیقه و 23.3 ثانیه در جنوب شرق مشهد مقدس و شمال غرب تربت جام، واقع است. معدن آنتیموان سیرزار در سال 1377 شروع به فعالیت کرده است که تمرکز بیشتر کانی زایی در کوه معدن گزارش شده است. فعالیت هاي قدیمی نیز در این محدوده بر روي زون هاي مینرالیزه مشاهده می شود که تنها شواهد حضور آنتیموان در این محدوده است. کانسار آنتیموان سیرزار در چهارگوش نقشه زمین شناسی 1:250000 تربت جام در حد فاصل زون زمین ساختی ایران مرکزي با پی سنگ پان آفریکن و واحد ساختاري – رسوبی کپه داغ هزارمسجد با پی سنگ هرسینین یا به عبارت دیگر در محدوده برخورد صفحه توران –و صفحه ایران جاي گرفته است. کانی سازي در منطقه سیرزار داراي کنترل گسلی بوده و به صورت رگه اي و جانشینی در سنگ آهک هاي پرمین تشکیل شده است. کانی سازي در منطقه سیرزار به صورت رگه اي و جانشینی در سنگ میزبان کربناتی (پرمین) مشاهده می شود. کانی سازي اولیه در دو مرحله رخ داده است: 1 ( کانی سازي گالن پیریت کالکوپیریت اسفالریت سولفوسالت سولفید مس آنتیموان همراه با باطله ي کوارتز و باریت 2 ( کانی سازي استیبنیت پیریت اسفالریت فولوپیت همراه با باطله هاي کوارتز، باریت، دولومیت و کلسیت. کانی هاي ثانویه زون اکساینده نیز شامل مالاکیت، آزوریت، کوولیت، آنگلزیت، سروزیت والنتینیت، بیندهمیت، گوتیت، هماتیت و اکسیدهاي آنتیموان است. سه نوع دگرسانی شامل سیلیسی شدن، باریتی شدن و دولومیتی شدن همراه با ماده ي معدنی سیرزار مشاهده می شود. باریتی شدن به وفور در منطقه سیرزار قابل مشاهده است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی ژئوشیمیایی آبراهه هاي اصلی موجود در این محدوده می باشد، تا مناطق امید بخش و پتانسیل دار بر اساس عیار اقتصادي کانی آنتیموان، براي استخراج شناسایی گردد. نتایج نشان دادند که هر چه از قسمت جنوب غربی محدوده به سمت میانی محدوده حرکت می نماییم درصد استیبنیت افزایش می یابد. این افزایش غلظت در قسمت هاي میانی محدوده به اوج خود رسیده و به سمت شمال محدوده و نسبتا به سمت شرق محدوده از غلظت آنتیموان کاسته می گردد. با افزایش مقدار استبنیت، مقدار سرب و جیوه هم نسبت به سایر عناصر افزایش می یابد که می توان از آن ها بعنوان ردیاب استفاده نمود. کاربرد روشهاي جدید و کم هزینه فلوتاسیون توانسته عیار اقتصادي این ماده معدنی را با توجه به بهاي تمام شده براي تولید یک تن محصول و قیمت روز آنتیموان، کاهش دهد. با توجه به قیمت آنتیموان)به ازاي هرعیار 30 دلار در هر تن( فرآوري آنتیموان در کانسنگ هاي داراي 3 درصد استیبنیت نیز توجیه اقتصادي خواهد داشت.
کليد واژه : 
تاریخ دفاع : 1396

شماره دانشجویی :
نام و نام خانوادگی : الناز رضایی زاده
عنوان پایان نامه : بررسی مناطق پرپتانسیل منطقه جنوب بریتیش کلمبیا به روش رسوبات آبراهه ای
رشته تحصیلی : مهندسی معدن – اکتشاف
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر هنگامه حسینی دینانی
چکیده : روش تجزیه و تحلیل نمونههای رسوبات آبراههای بر اساس روش حوضه آبریز نمونه یكی از روشهای جدید در اکتشاف ذخایر فلزی بوده که دامنه آن گسترش روز افزونی دارد.هدف از این مطالعه تعیین مناطق پر پتانسیل جنوب ایالت بریتیش کلمبیا میباشد. بدین منظور بررسیها بر روی  937نمونه آبراههای به روش تجزیه و تحلیل رسوبات آبراه های انجام گرفت و پس از انجام محاسبات مربوطه از جمله محاسبه دادههای آماری و حذف اثر زمینه و محاسبه مقدار باقی مانده و تصحیح اثر رقیق شدگی اقدام به جدایش مناطق پر پتانسیل از زمینه با استفاده از روشهای تک متغیره MAD و چند متغیره PCA شده است.آنومالیهای بدست آمده با توجه به کانی سازی غالب منطقه مربوط به طلا، نقره و مس میباشد.
کليد واژه : روش حوضه آبریز،آنالیز تک متغیره،آنالیز چند متغیره،جدایش آنومالی از زمینه،جنوب بریتیش کلمبیا
تاریخ دفاع : 1396

شماره دانشجویی :
نام و نام خانوادگی : جواد معروفی
عنوان پایان نامه : امکان سنجی جایگزینی مارن قهوه‌ای و سبزبجای سنگ سیلیس در مواد اولیه کارخانه سیمان کنگان، بوشهر
رشته تحصیلی : مهندسی معدن – اکتشاف
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر هنگامه حسینی دینانی
چکیده : ماده معدنی مارن جم در 38 کیلومتری جنوب شرقی کنگان در بوشهر واقع شده است. محدوده معدن بخشی از پلانج جنوبی طاقدیس کنگان یا نمک در سازند میشان از گروه فارس است که گستردگی وسیعی در این مناطق دارد و سن آن را به دوران سنوزوئیک و دوره میوسن آغازین تا میانی نسبت می‌دهند. در بالاترین لایه مارن سبز قرار گرفته و در زیر آن یک لایه آهکی است که با گذر از آن به مارنی قهوه ای رنگ میرسیم، زیر مارن قهوه ای یک لایه آهکی دیگر و زیر این لایه آهکی آخرین لایه مارن با رنگ سبز فراردارد. در این مطالعه، امکان استفاده و جایگزینی مارن قهوه‌ای و سبز (با کلر و آلکالی پایین) معدن جم بجای سیلیس خام مورد مصرف در کارخانه سیمان کنگان مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه‌برداری‌های اولیه که از مارن‌های سبز رنگ واقع در بخش رویی محدوده انجام شده است، آلاینده بودن این پتانسیل معدنی را از لحاظ مواد مضر در تولید سیمان (Na₂O، K₂O،SO₃ و MgO) نشان داد. با این وجود، بررسی‌های دقیق‌تر از معدن فوق، پیمایش و مطالعه‌ی رخنمون‌های موجود، نتایج تجزیه‌ی شیمیائی حاصل از حفاری‌های اکتشافی جدید در این پژوهش نشان داد که برخلاف لایه رویی که سرشار از عناصر مزاحم است، مارن قهوه‌ای رنگ و سبز رنگی در زیر آن قرار گرفته که از این عناصر مصون مانده و دارای ترکیب درصد مناسبی از سیلیس می‌باشند، بطوری که استفاده حداقل 5 درصدی از مارن جم در مواد اولیه کارخانه سیمان کنگان می‌تواند با کاهش مصرف سنگ سیلیس علاوه بر کاهش هزینه‌های تأمین این ماده اولیه از فاصله 500 کیلومتری کارخانه، مسائل زیست محیطی مصرف سنگ سیلیس را تا حد قابل قبولی مرتفع نموده و گامی در راستای رونق معدن و معدنکاری و اشتغالزایی بردارد.
کليد واژه:
تاریخ دفاع : 1396

شماره دانشجویی : 93227005
نام و نام خانوادگی : شاهین مومیوند
عنوان پایان نامه : تحلیل داده های ژئوشیمیایی و زمین شناسی ورقه 1:100،000 ملایر به منظور مدل سازی و پتانسیل ذخایر آهن و سرب و روی
رشته تحصیلی : مهندسی معدن – اکتشاف
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر مهیار یوسفی
چکیده : امروزه با استفاده از روش هاي تلفيق اطلاعات، مي توان مطالعات اکتشافي را به صورت يک جا وتوأماً بر روي تمامي داده هاي در دسترس از منطقه مورد مطالعه انجام داد. بديهي است نتايجي که با درنظر گرفتن کليه داده ها و ارتباط بين آن ها به دست مي آيد داراي دقت و اطمينان بيشتري است. درچنين شرايطي عموماً از مدل سازي پتانسيل معدني براي تلفيق و ترکيب نتايج روش هاي اکتشافي مختلف به منظور توليد نواحي اهداف اکتشاف و تعيين نواحي اميدبخش استفاده مي شود. در اين تحقيق، اطلاعات اکتشافي سطحي در منطقه 1:100000ملایر در استان همدان به منظور تعيين مناطق با پتانسيل بالاي کاني سازي با استفاده از يک روش جديد ترکيبي فازي داده محور و دانش محور تلفيق شدند. اطلاعات سطحي شامل نقشه هاي واحد سنگي، ژئوشيميايي و گسل ها بود. نقشه هاي شاهد ژئوشيميايي و چگالي گسل ها بدون نظر کارشناس و نقشه شاهد زمين شناسي با استفاده از نظر کارشناس تهيه شدند. سپس لايه هاي اطلاعاتي با استفاده از عملگرهاي گاما تلفيق شدند. با استفاده از رخدادهاي معدني مربوط به کاني سازي سرب ، روي و آهن درمنطقه، مشخص شد که عملگر هاي گاما انطباق بهتري با رخدادهاي موجود دارند.
کليد واژه: 1-ژئوشیمی 2-مدل سازی 3-ملایر 4- آهن 5- سرب و روی
تاریخ دفاع : 1395

شماره دانشجویی : 93227009
نام و نام خانوادگی : مصطفی عالی نژاد
عنوان پایان نامه : مدل سازی پتانسیل معدنی ذخایر سرب، روی و فلورین تیپ می سی سی پی با استفاده از تلفیق معیارهای سنگ شناسی
رشته تحصیلی : مهندسی معدن – اکتشاف
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر مهیار یوسفی
چکیده : یکی از شاخههای علم گسترده  ،GISبررسیهای اکتشافی با استفاده از این تکنولوژی می باشد.  GISبا ایجاد یک پایگاه مناسب دادهها، فضای مناسبی را برای دسترسی به اطلاعات معدنی و تحلیل دادهها و تعیین مناطق جدید اکتشافی پدید میآورد. همچنین توسط این سیستم میتوان در مقیاسهای مختلف به طراحی شبکه برداشت، تعیین مکانهای حفر گمانه، تونل و چاه اکتشافی، تهیه سکشنهای مختلف و نظایر آن پرداخت. در چنین شرایطی عموماً از مدلسازی پتانسیل معدنی برای تلفیق و ترکیب نتایج حاصل از روشهای اکتشافی مختلف و به منظور تولید نواحی هدف اکتشاف و تعیین نواحی امیدبخش استفاده میشود. در این پایان نامه، اطلاعات اکتشافی سطحی مربوط به منطقه  1:100000پلسفید در جنوب استان مازندران، با استفاده از یک روش جدید ترکیبی فازی دادهمحور و دانشمحور و به منظور تعیین مناطقی با پتانسیل بالای کانیسازی، با یکدیگر تلفیق شدهاند. اطلاعات سطحی شامل نقشههای واحد سنگی، ژئوشیمیایی و گسلها میباشند. در راستای این هدف ابتدا نقشههای شاهد ژئوشیمیایی، چگالی گسلها و نقشه شاهد زمینشناسی بدون دخالت نظر کارشناس و با استفاده از روش منطق فازی وزندهی شدند. سپس لایههای اطلاعاتی ژئوشیمیایی با استفاده از عملگر ORتلفیق شدهاند. نهایتاً در مرحله آخر با استفاده از عملگر گاما، لایه به دست آمده با لایههای وزندار شده چگالی گسل و لایه شاهد زمینشناسی با یکدیگر تلفیق شدند و نقشه نهایی به دست آمد. با استفاده از این نقشه به دست آمده، رخدادهای معدنی مربوط به کانیسازی سرب، روی و فلورین در منطقه مورد مطالعه، مشخص شدند. نتایج این تحقیق نشان میدهد که عملگرهای گاما و  ORانطباق بهتری را با رخدادهای موجود دارند.
کلمات کلیدی : : ژئوشیمی، مدلسازی، جنوب مازندران، سرب و روی، فلورین
تاریخ دفاع : 1395

شماره دانشجویی : 92227002
نام و نام خانوادگی : علی رمضانی
عنوان پایان نامه : پتانسیل یابی عناصر پلی متال منطقه زه آباد با استفاده از پردازش تصاویر ASTER
رشته تحصیلی : مهندسی معدن – اکتشاف
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر مهیار یوسفی
چکیده : پلی متال یکی از با‌ ارزش­ترین عناصر در اکتشاف مواد معدنی است.درکشورایران زون­های کانی­سازی پلی‌متال متعددی وجود داردازجمله اینکه کانسار زه آباد درجنوب روستاي زه آباد واقع در70کيلومتري شمال شهرستان قزوين دربخش طارم سفلي واقع شده است.این کانساز محدوده اي درحدود 9/4 کيلومتر مربع را دربرمي گيردکه نقشه زمين شناسي- معدني آن در مقياس 1:100000     می باشد.سازند دربرگيرنده کانسار به طورکلي ازسنگ هاي آذرآواري، گدازي و سنگهاي رسوبي ائوسن(سازند کرج)تشکيل شده است که به 22 واحد چينه شناسي تقسيم بندي و بررسي شده است.ترکيب سنگ شناسي واحدهاي توفي به طورعمده ريوسيتي تا داسيتي است و واحدهاي گدازه اي به صورت ريوليت،داسيت،آندزيت نیز می باشند.توده هاي نفوذي با ترکيب بازي تا اسيدي درائوسن يا اليگوسن واحدهاي فوق را تحت تأثيرقرارداده است که نيمه عميق مي باشند و به سري آلکالن با ترکيب غني از پتاسيم وشوشونيتي تعلق دارند.گسله هاي غرب- جنوب شرقي بوده و راستالغزهستند.درزه هاي عمده شرقي- غربي هستند که کاني سازي درآنها انجام گرفته است. رگه هاي کانه دارتمامي واحدهاي توفي،گدازه اي و نيمه عميق را قطع کرده است.سن کانه سازي به اوليگوسن آغازي نسبت داده شده است.درمحدود معدن زه آباد 4 رگه و در متره چنگل دوره کامران 8 رگه برونزد وجود دارد.بي هنجاريهاي p3 با رگه هاي کاني سازي شده انطباق بردوروند کلي   زون هاي بي هنجاري شرقي- غربي است يافت کانه سازي به صورت پرکننده ناخالصي خالي است.

هدف از انجام این پروژه پتانسیل یابی پلی متال منطقه زه‌ آباد با استفاده از پردازش تصاویرASTER می باشد.این بررسی با استفاده از سنجش‌ از دور می‌باشد معیار­های کانی­سازی مانند آلتراسیون­ و ساختاری تعیین می­شوند و با پردازش تصاویر استر و خصوصیات طیفی کانی های مختلف در کتابخانه طیفی نقاط مهم که دارای پتانسیل عناصر پلی‌متال می باشند تعیین می شوند.در این روند پس از تهیه تصویر ماهواره‌ای از منطقه مورد نظر به انجام تصحیحات هندسی و رادیومتریک و سپس با روش‌های مختلف تحلیلی به شناسایی و تفکیک دگرسانی‌های مورد نظر پرداخته می‌شود.این روش‌ها با سیر سلسله مراتبی از متدهای ساده مانند ترکیب رنگی کاذب آغاز و به روش‌های پیچیده و دقیق‌تر مانند نقشه بردار زاویه طیفی و فیلتر تطبیق‌یافته ختم می‌شود.
کلمات کلیدی : پتانسیل یابی، پلی متال، زه آباد،ASTER
تاریخ دفاع : 1395

شماره دانشجویی : 93127001
نام و نام خانوادگی : سعید غلامی پور
عنوان پایان نامه : مطالعات منابع آب زیرزمینی دشت روانسر در استان کرمانشاه با استفاده از روشهای ژئوفیزیکی
رشته تحصیلی : مهندسی معدن – اکتشاف
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر مرتضی طبایی
چکیده : یکی از مسائل اساسي بشردر قرن حاضر تأمین انرژی  ومنابع مورد نیاز برای بهتر زیستن است و از موارد مهم در منابع مورد نیاز، منابع آب های زیرزمینی میباشد.امروزه دسترسي به منابع آب مطمئن و با کیفیت يكي از مهمترين چالش هاي دولت ها و ملت ها است. چرا كه با افزايش جمعيت و فعاليت انسانها مصرف آب نيز زيادتر مي شود. باتوجه به اهمیت منابع آب اینجانب مطالعه بر روی منابع آب دشت رامسر واقع در استان کرمانشاه را انتخاب واین پژوهش را به انجام رساندم.

تشکیلات اطراف دشت روانسر غالبا آهکی، مارنی- آهکی یا آهکی-مارنی هستند و آبرفتهای حاصل از فرسایش تشکیلات مشرف به دشت روانسر که سراسر دشت مذکور را پوشش داده‌اند غالباً ریزدانه یا با دانه‌بندی متوسط بوده و از مقاومت ویژه نسبتاً پایینی برخوردارند. همانطور که انتظار می‌رود بیشترین ضخامت آنها در بخش میانی و جنوبی دشت بدست آمده که وسیعتر بوده و از ارتفاع کمتری برخوردار می‌باشد. برای بررسی ویژگیهای سفره آب زیرزمینی دشت مذکور 247 سونداژ الکتریکی، با آرایه الکترودی شلومبرگر برداشت شده که حداکثر فاصله الکترودهای فرستنده جریان در آنها 1000 متر در نظر گرفته شده و در نتیجه بیشترین عمق مورد مطالعه در حدود 250 متر بوده است.

مقاومت ویژه پایین رسوبات آبرفتی که بخش وسیعی از دشت روانسر را در برگرفته و از ضخامت قابل توجهی نیز برخوردارند حاکی از آبدهی نه چندان قابل ملاحظه سفره آب زیرزمینی در دشت مذکور هستند و تنها در حاشیه دشت که رسوبات آبرفتی به دلیل نزدیکی به کوهپایه سازندهای مشرف به دشت با مقاومت ویژه بالاتر از دانه‌بندی نسبتا درشت‌تری برخوردارند احتمال آبدهی سفره آب زیرزمینی بیشتر است اما در مقابل در این نقاط نیز به دلیل کاهش ضخامت آبرفتها آبدهی سفره آب زیرزمینی کم می‌شود.

با توجه به نقشۀ RT محدوده‌هایی که در آنها سفرۀ آب زیرزمینی از میزان آبدهی بیشتری برخوردار است در شمال شرقی و جنوب غربی دشت روانسر  واقع شده‌اند . بطوریکه در نیمۀ اول پروفیل‌های شمارۀ 1 تا 4 که در جنوب غربی دشت روانسر قرار گرفته ، محدودۀ نسبتاً وسیعی با مقادیرRT بیش از 2000 اهم‌متر مربع گسترش یافته است .
کلمات کلیدی : ژئوالکتریک ، سونداژ الکتریکی ،  مقاومت ویژه ظاهری ، آرایه شلومبرگر
تاریخ دفاع : 1395

شماره دانشجویی : 92127004
نام و نام خانوادگی : مجتبی یعقوبی
عنوان پایان نامه : بررسی عوامل کنترل کننده کانی زایی مس در منطقه جنوب بیرجند
رشته تحصیلی : مهندسی معدن – اکتشاف
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : محمدرضا ایران نژادی
چکیده : منطقه مورد مطالعه در جنوب شهر بیرجند و درکمربند ولکانو-پلوتونیکی ترشیری بلوک لوت واقع شده است. از نظر سنگ شناسی شامل واحدهای واحدهای تخریبی-رسوبی، واحدهای رسوبی، واحدهای دگرگونی درجه پایین، واحدهای آذرین شامل: آندزیت، دایک دیابازی و گرانیت میباشد. در نمودارهای ردهبندی سنگهای آذرین نفوذی، نمونههای مورد مطالعه در محدوده گرانیت و گرانودیوریت، در نمودارهای تعیین سری ماگمایی در محدوده کالکآلکالن قرار میگیرند. نمونهها در محدوده پرآلومین قرار میگیرند.
در بخش جنوب شرقی محدوده مورد مطالعه در واحد سنگی گرانیتوئیدی کانیزایی مس وجود دارد. بر اساس ویژگیهای صحرایی و کانیزایی مس واحد گرانیتی به سه بخش قابل تقسیمبندی است. بخش پایینی که تحت تاثیر دگرسانی سیلیسی قرار گرفته است،  بخش میانی گرانیتها که کانیزایی اصلی مس در این بخش صورت گرفته است و کانیزایی به دو صورت اکسیدی (مالاکیت-آزوریت) و سولفیدی (کالکوسیت) میباشد. در این بخش علاوه بر کانیزایی مس، کانیزایی منگنز نیز دیده میشود. بالاترین بخش واحد گرانیتی به رنگ زرد و نارنجی دیده میشوند که حاصل کانیهای آهندار هماتیت، لیمونیت و گوتیت است. احتمالا منشا سیال کانیساز، دایک دیابازی منطقه میباشند. کانیزایی منگنز در بخش جنوب شرقی منطقه مورد مطالعه و در میان سنگهای تخریبی سیلتستون و شیلها وجود دارد. در بیشتر بخشهای این رگهی منگنزی، واحد یا رگهی سیلیسی وجود دارد که این رگههای سیلیسی یا بصورت جدا در کنار رگه منگنزی قرار دارد یا بصورت رگه و رگچهای داخل رگهی منگنز قرار گرفته است. با توجه به همراهی رگههای منگنز و سیلیس و حضور برشهای سیلیسی در رگهها و وجود رگچههای فراوان که عمدتا حالت استوک ورک دارند، می توان تشکیل این رگههای منگنزی را به احتمال فراوان مرتبط با سیال گرمابی دانست.
کلمات کلیدی : کانهزایی مس، دایک، گرانیت، دگرسانی هیدروترمال، مختاران
تاریخ دفاع : 1395

شماره دانشجویی : 93127002
نام و نام خانوادگی : مسعود مالیان
عنوان پایان نامه : شناسایی خاکهای صنعتی ورقه 100.000 متر با استفاده از داده های ماهواره ای Aster و ETM­+
رشته تحصیلی : مهندسی معدن – اکتشاف
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر هوشنگ اسدی هارونی
چکیده : ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺮرﺳﯽ داده ﻫﺎي ﺳﻨﺠﻨﺪه ﻫﺎي +ETM و ASTER ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎي هر ﯾﮏ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ داراي خاک صنعتی ورﻗﻪی زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ 1:100.000 سرو (گنگجین) واﻗﻊ در شمال ﺑﺎﺧﺘﺮ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

از داده ﻫﺎي ASTER، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻃﯿﻔﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، جهت تهیهی منحنی رفتار طیفی ﮐﺎﻧﯽ ﻫﺎي مونت موریلونیت، ایلیت و آلبیت از طریق کتابخانهی طیفی مرجع USGS – min – sli استفاده شد و شباهت رفتار طیفی خاک صنعتی پیکسل هدف با منحنی رفتار طیفی استاندارد هر یک از کانیهای نام برده شده مقایسه گردید و شبیهترین منحنی رفتار طیفی استاندارد به عنوان شاخص رفتار طیفی خاک صنعتی معرفی شد. از روﺷﻬﺎي ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت رﻧﮕﯽ ﮐﺎذب، ﻧﺴﺒﺖ ﮔﯿﺮي ﺑﺎﻧﺪي ، آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﯽ، ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار زاوﯾﻪ ﻃﯿﻔﯽ، روش کمترین مربعات و فیلتر تطبیقی ترکیبی تعدیل شده، اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ.

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻧﺪي 3/2 داده ﻫﺎي +ETM ﻣﻨﺎﻃﻖ داراي خاک صنعتـــی را ﺑﺎرزﺳﺎزي ﮐﺮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎﻧﺪي 3/8 ﺟﻬﺖ ﺑﺎرز ﺳﺎزي مناطق حاوی خاک صنعتی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ASTER اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.

آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪهی ﻣؤﻟﻔﻪی اﺻﻠﯽ بر روي داده ﻫﺎي ASTER و +ETM اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، پس از بررسی ماتریس ویژه، بهترین PC یا مؤلفهی اصلی ﺑﺮاي داده ﻫﺎي ASTER و +ETM ﺟﻬﺖ ﺑﺎرزﺳﺎزي ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي ﺧﺎص حاوی خاک صنعتی ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﺪﻧﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از روش ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري زاوﯾﻪ ﻃﯿﻔﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻃﯿﻒ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﺎرزﺳﺎزي خاک صنعتی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.

از روش برازش کمترین مربعات جهت بارزسازی مناطق دارای آلتراسیون در تصویر+ETM استفاده شد.

روش فیلتر تطبیقی ترکیبی تعدیل شده بر روی تصویر ASTER اعمال گشت که در نهایت مناطق حاوی خاک صنعتی بارزسازی شد.

پس از انجام پردازشها به روشهای مختلف، از محدودهی اندیس خاک صنعتی در برگهی 1:100.000 سرو بازدید بعمل آمد و نتایج حاکی از آن بود که روش نقشهبردار زاویهی طیفی ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻃﯿﻒ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪهی پیکسل هدف، به عنوان بهترین روش پردازش جهت بارزسازی خاک صنعتی در کل محدودهی مورد پژوهش معرفی گردد.
کلمات کلیدی : ASTER،+ETM، خاک صنعتی، دورسنجی، سرو
تاریخ دفاع : 1395

شماره دانشجویی : 92127002
نام و نام خانوادگی : محسن یاسری نژاد
عنوان پایان نامه : تحلیل عددی پدیده های ارتعاشاتی و خستگی در یک ارتعاشگر سرند معدنی با استفاده از روش اجزاء محدود
رشته تحصیلی : مهندسی معدن – اکتشاف
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما :
چکیده : 
کلمات کلیدی : 
تاریخ دفاع : 1395

شماره دانشجویی : 93127003
نام و نام خانوادگی : دیاکو باربد
عنوان پایان نامه : پتانسیل یابی طلای کرویان با استفاده از تلفیق لایه های دورسنجی زمین شناسی و ژئوشیمی
رشته تحصیلی : مهندسی معدن – اکتشاف
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر هوشنگ اسدی هارونی
چکیده : کانسار طلای کرویان در بخش شمال باختری پهنه ساختاری سنندج سیرجان و در بخش جنوب باختری ورقه 100.000/1 سقز قرار دارد. تحقیق حاضر با هدف پتانسیل یابی و بررسی شواهد اکتشافی در کانه زایی طلای کرویان و در ادامه، اولویت بندی برای اکتشاف و تعیین مناطق دارای پتانسیل مناسب برای اکتشاف طلا در بخش های جنوب غربی برگه صد هزار سقز، صورت گرفته که از نکات قابل توجه در این مورد استفاده از تکنیک سنجش از دور، مطالعات ژئوشیمیایی و داده های زمین شناسی و در نهایت تلفیق این اطلاعات در محیط GIS می باشد در هر مرحله بر روی داده های مورد نظر مطالعات اساسی صورت گرفته و در مطالعات ژئوشیمیایی محدوده پردازش های آماری در نرم افزار Minital انجام گرفته و داده ها در محیط این نرم افزار به هنجار شده و پس از محاسبات آماری نسبت به رسم نمودارهای هیستوگرام، محاسبات همبستگی با استفاده از تابع پیرسون و رسم نقشه های بی هنجاری عناصر برای مشخص کردن ارتباط معنادار مطالعات ژئوشیمیایی با طلا انجام شده و مشخص گردید که عناصر طلا و نیکل همبستگی مناسبی در توزیع عناصر در منطقه از خود نشان می دهند که این امر با بررسی نقشه های بدست آمده در شکل ها نمایش داده شده در بررسی آنومالی مس تنها در اولویت اول مس شاهد انطباق با آنومالی طلا هستیم که این آنومالی های ژئوشیمیایی برای طلا و عناصر ردیاب آن اشاره به محدوده هایی در شمال جنوب غربی، غرب و شمال غربی منطقه دارد، که نقشه این آنومالی ها برای تحلیل های بیشتر به صورت رستری به روش کریجینگ آماده شده، در بخش سنجش از دور از پردازش تصاویر استر برای تعیین آلتراسیون های مهم محدوده و استفاده از روش پردازشی نسبت باندی با استفاده از کتابخانه طیفی انجام گرفته شد و محدوده طول موج مورد نیاز با واحد میکرومتر مورد بررسی قرار گرفته شد و نتایج حاصله از این مطالعات به صورت لایه هایی برای ورود به محیط GIS جهت انجام تلفیق با روش هم پوشانی وزن دار آماده شده که عملیات پتانسیل یابی منطقه بنا بر هدف پروژه برای عنصر طلا در نظر گرفته شد به همین دلیل لایه های شاهد به منظور بارزسازی پتانسیل های این عنصر تهیه و تنظیم گردید که با اتمام عملیات پتانسیل یابی منطقه مورد مطالعه از لحاظ پتانسیل طلا به پنج منطقه تقسیم شد که به هر کدام از این مناطق بازه امتیازی از منطقه با پتانسیل خوب تا منطقه نامناسب از نظر کیفی و امتیاز بندی از صفر تا 10 بر اساس میزان کمی اختصاص داده شد، جهت حصول اطمینان از صحت مناطق مشخص شده، موقعیت مکانی اندیس ها و شواهد کانی سازی منطقه مورد بررسی قرار گرفته شد که در محدوده های پیش بینی با پتانسیل خوب و پر پتانسیل بوده و نتایج حاصل از تلفیق لایه آنومالی های شدید برای طلا در بخش های جنوب غربی، غرب، شرق و بخش کوچکی از شمال غرب منطقه قابل رؤیت می باشد که بخش جنوب غرب و غرب دارای شد و گستردگی بیشتری می باشند.
کلمات کلیدی : پتانسیل یابی، تابع پیرسون، روش کریجینگ، دورسنجی، ژئوشیمی، تلفیق لایه ها، کرویان
تاریخ دفاع : 1395

شماره دانشجویی : 92127007
نام و نام خانوادگی : مسعود مهرجو
عنوان پایان نامه : پردازش و تحلیل داده های رادیومتری هوابرد منطقه قره گل زنجان با استفاده از روش آمار کلاسیک
رشته تحصیلی : مهندسی معدن – اکتشاف
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر افشار ضیاء ظریفی
چکیده : پردازش و تفسیر داده‌های پرتوسنجی در اكتشاف عناصر اورانیوم و توریوم یکی از بهترین روش‌ها برای دستیابی به ذخایر معدنی و نشانه‌هایي از کانی‌سازی عناصر رادیواکتیو می‌باشد. منطقه مطالعاتي قره‌گل در شمال‌غرب زنجان، در محدوده برگه زمين‌شناسي 250000/1 تكاب و هم چنین در محدوده جزئی‌تر برگه زمين‌شناسي 100000/1 ماه‌نشان قرار دارد. در این پژوهش تعداد ٥٥٦٥٠ داده ژئوفیزیک‌راديومتري و به روش هوابرد، در سالهاي ١٩٧٧ و ١٩٧٨ به سفارش سازمان انرژي اتمي كشور و توسط شرکت پراکلا ـ سايزموز تهيه شده است، مورد مطالعه قرار گرفت. در این مرحله، ابتدا داده‌ها مرتب‌سازی شدند و سپس با استفاده از روش‌ آمارکلاسیک ضمن تعبیر و تفسیر برروي آنها و پس‌از ترسيم منحني‌هاي هيستوگرام فراواني، نقشه‌های تفكيك مقاديرآنومالي‌، حد آستانه و زمينه براي عناصر پرتوزاي اورانیوم، توریوم و پتاسيم و همچنين نقشه هم‌شدت مجموع تشعشعات و ناهنجاري‌هاي مغناطيسي منطقه توليد و ارایه ‌شد. آنگاه پراکندگی وآنومالي‌هاي عناصر رادیواکتیو با ‌زمین‌شناسی از طريق کنترل زمینی و انجام آنالیزشیمیایی تكميل و نتایج حاصل تفسير و ارایه شده است.
کلمات کلیدی : پردازش، پرتوگاما، رادیومتری، حد آستانه، آنومالي
تاریخ دفاع : 1395

شماره دانشجویی : 92127011
نام و نام خانوادگی : روح ا… ارمغانی منش
عنوان پایان نامه : مقایسه روشهای نسبت باندی و شاخص طیفی برای تشخیص کانیهای رسی صنعتی با استفاده از داده های ماهواره ای استر در منطقه جنوبی کرانه ملا احمد نائین
رشته تحصیلی : مهندسی معدن – اکتشاف
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر محمدرضا ایران نژاد
چکیده : خاکهاي صنعتي اصطلاحي است که براي کليه ي مواد معدنی  که از طبيعت استخراج شده و در صنعت کاربرد دارند اطلاق مي شود از معمولترين خاکهاي صنعتي کائولن مي باشد.کائولن  يك اصطلاح اقتصادي است كه براي كانسارهاي رسي تقريباً سفيد به كار مي رود و از نظر صنعتي به رس هايي كه داراي مقدار قابل توجهي كائولينيت باشند،اطلاق مي‌شود.كاني هاي كائولن شامل كائولينيت، ديكيت، ناكريت و هالوزيت مي باشد.

در استان اصفهان و یزد صنایع زیادی وجود دارند که مصرف کننده خاکهای صنعتی مخصوصا کائولن میباشند و خوشبختانه منطقه نایین که در مرز این دو استان قرار دارد از پتانسیل بالای خاک صنعتی برخوردار میباشد.

محدوده مورد مطالعه بر روی کمربند ولکانیکی – پلوتونیکی ارومیه دختر در شرق اصفهان ونزدیک به مرز استان یزد واقع شده است، سنگهای تشکیل دهنده این کمربند اساساً سنگهای آتشفشانی با ترکیب عمدتاً آندزیتی می باشد. سنگهای این منطقه تحت تأثیر محلول های هیدروترمال دچار دگرسانی شده است. با توجه به هزینه پایین و سرعت روشهای دورسنجی، هدف اصلی این پروژه تعیین مناطق مستعد خاکهای صنعتی با استفاده از روش ها ی ترکیب رنگی کاذب، نسبت باندی،  فیلتر تطبیق یافته ونقشه بردار زاویه طیفی  با استفاده از داده های ماهواره ای  استر در نرم افزار  ENVI می باشد.

در انجام این تحقیق مطالعه ای بر روی زمین شناسی منطقه انجام پذیرفت و سپس در حین این مطالعه بازدید صحرایی از محدوده مختصات نقطه ای از محدوده که دارای خاک صنعتی کائولن بود توسط جی پی اس برداشت گردید تا بعنوان شاخص برای طیف کائولن استفاده گردد. و سپس پردازش روی داده های ماهواره ای به روشهای  مختلف انجام پذیرفت که مهمترین آنها که در این پایان نامه نیز آورده شده است ، روش ها ی ترکیب رنگی کاذب، نسبت باندی،  فیلتر تطبیق یافته ونقشه بردار زاویه طیفی بوده  که پس از بازدید مجدد صحرایی از محدوده مشخص گردید که روش نقشه بردار زاویه طیفی بهترین نتیجه را ارائه نموده است.
کلمات کلیدی : خاک صنعتی – کائولن- دورسنجی- استر
تاریخ دفاع : 1395

شماره دانشجویی : 92127001
نام و نام خانوادگی : روح ا… ارمغانی منش
عنوان پایان نامه : ژئو شیمی و ژئو کانسار آهن- آپاتیت چادرملو
رشته تحصیلی : مهندسی معدن – اکتشاف
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما :
چکیده :
کلمات کلیدی : 
تاریخ دفاع : 1395

شماره دانشجویی : 92227004
نام و نام خانوادگی : علی اصغر محاسنی
عنوان پایان نامه : پتروگرافی و خاستگاه بوکسیت های تیپ البرز منطقه جاجرم
رشته تحصیلی : مهندسی معدن – اکتشاف
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر صدیقه تقی پور
چکیده : شهرستان جاجرم در ناحيه شمال غربي استان خراسان شمالی قرار دارد. معدن بوكسيت جاجرم با وسعت تقريبي 11 كيلومتر مربع بزرگترين معدن بوكسيت شناخته شده در ايران است‌. عمليات اكتشافي انجام شده وجود دو افق بوكسيتي را در این معدن نشان مي دهد‌. در افق بوكسيتي A ماده معدني بيشتر شامل بوكسيت شيلي است‌، ضخامت اين افق بين 5/0 تا 10 متر است. ماده معدنی در افق بوكسيتي B بصورت لايه‌اي شكل مي‌باشد . بطور كلي افق بوكسيتي B از 4 واحد ليتولوژيكي مهم تشكيل شده است كه از پايين به بالا بشرح: بوكسيت كائولني پاييني ـ بوكسيت نرم ( شيلي ) ـ بوكسيت سخت ( دياسپوري ) ـ بوكسيت كائولني فوقاني می باشد.

تنها ذخیره اقتصادی این افق در صنعت آلومینا را بوکسیت سخت دیاسپوری تشکیل می دهد که با توجه به شیب لایه های معدنی فوق نسبت به سطح افق با زاویه 60 – 35 درجه قرار دارد، هنگام استخراج این لایه، بوکسیت نرم شیلی که در زیر این لایه قرار دارد نمایان می شود.

نتایج حاصل از کانی شناسی نشان می‌دهد که بوکسیت منطقه تاگویی جاجرم، درحقیقت مخلوطی از دیاسپور به عنوان کانی اصلی به همراه ناخالصی‌هایی نظیر ماگهمیت، هماتیت، کائولینیت، آناتاز، ایلیت و به میزان کمتری روتیل، کلسیت و کوارتز می‌باشد. مهم‌ترین فرآیند دیاژنتیک در این کانسار تشکیل اووئیدها و پیزوئیدها است. همچنین از فرآیندهای اپی‌ژنتیک مشاهده شده در این منطقه، فرآیندهای سیلیسی شدن مجدد و آهن‌شویی می‌باشد.

شواهد سنگ نگاری نشان می دهد که برخی نهشته ها از یک ژنز برجازا برخوردار بوده، هر چند که در برخی از بخش ها متحمل جابجابی های اندکی شده است. با توجه به این مطالعات به نظر می رسد که فرایندهای دیاژنتیک همراه با عواملی چون نوسانات سطح سفره آبهای زیرزمینی، تغییرات در فعالیت آب در محیط تشکیل نهشته و نوسانات آب و هوایی نقش ارزنده ای در توسعه کانسنگ های بوکسیتی در این منطقه از شمال غرب ایران ایفا نموده اند.

نتایج به دست آمده از بررسیهای زمین شیمیایی نشان می دهند که عواملی نظیر تغییرات pH محلول های هوازده کننده، عملکرد فرایندهای جذب سطحی و روبش، حضور در شبکه کانیهای مقاوم در برابر هوازدگی، ناهمگنی پروتولیت و بافرینگ محلولهای هوازده کننده توسط سنگ بستر کربناتی مهمترین فاکتورهای کنترل کننده توزیع REEs دربرخی نهشته های بوکسیتی می باشند.
کلمات کلیدی : بوکسیت، جاجرم، ژنز ، پتروگرافی، تیپ البرز
تاریخ دفاع : 1395

شماره دانشجویی : 92127003
نام و نام خانوادگی : علی مقصودی
عنوان پایان نامه : تحلیل ریسک معدن سرب و روی زه آباد با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو
رشته تحصیلی : مهندسی معدن – اکتشاف
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر صدیقه تقی پور
چکیده : صنعت معدن به دلیل حجم بالای سرمایه گذاری، طبیعت تغییرپذیر کانسار، دوره عمر طولانی آماده سازی و تولید، تأثیرپذیری از محیط و اثرگذاری فراوان بر محیط و نیز ماهیت داده ها در آن که اغلب با عدم قطعیت های فراوانی همراه است، صنعتی پر ریسک شناخته می شود. روش شبیه سازی مونت کارلو یک روش شناخته شوده است که به راحتی پیش بینی ما را درباره معیارهای ناشناخته بهبود می بخشد و به کاهش ریسک ها کمک می کند. در این پایان نامه سعی شده است تا با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو به تحلیل و بررسی ریسک معدن سرب و روی زه آباد پرداخته شود. نتایج بدست آمده از شبیه سازی نشان می دهد که مقادیر NPV بدست آمده از روش های سنتی به مراتب بزرگتر از نتایج شبیه سازی می باشند. همچنین تحلیل حساسیت نشان داد که قیمت فلز بیشترین تأثیر را در مقادیر NPV دارد. برای محاسبه مقادیر NPV، از روش های سنتی مربوط به داده های مطلق استفاده شد که نمی توان از آن برای تعیین سطح ریسک پروژه استفاده کرد. مقدار NPV محاسبه شده با استفاده از روش سنتی 32987339،36 دلار است که موجه بودن سرمایه گذاری را نشان می دهد ولی بدون پرداختن به مسئله مهم پر ریسک بودن پروژه های معدنی امکان پذیر نخواهد بود. با وارد کردن عدم قطعیت به وسیله شبیه سازی مقدار NPV بدست آمده 24925722،95 دلار می باشد که مقدار واقع بینانه تری بوده و ریسک های طرح را نیز شامل می شود. نتایج آنالیز حساسیت نشان دهنده این است که قیمت کنسانتره پارامتر حساس برای NPV می باشد و با تغییرات کم این فاکتور، NPV دست خوش تغییرات قابل توجهی خواهد شد. عیار ذخیره نیز تأثیر زیادی بر روند تغییرات NPV دارد.

کلمات کلیدی : معدن سرب و روی زه آباد – تحلیل ریسک – شبیه سازی مونت کارلو – NPV
تاریخ دفاع : 1394

9140