کانون های دانشجویی :

کانونها با هدف استمرار فعالیتهای مختلف با برگزاری کلاسهای آموزشی ، سمینارها و نمایشگاه‌ها و… تشکیل و فعالیت مینماید که اهم فعالیتهای انجام شده به شرح ذیل میباشد :

الف – سمینار وسخنرانی

ب – برگزاری کلاسهای آموزشی

ج – بازدیدهای دانشجویی

د – برگزاری نمایشگاهای عکس ، پوستر و کتاب و …

ر – همکاری در برگزاری برنامه های قسمت های مختلف موسسه

ز – شرکت در مسابقات علمی ، فرهنگی و ورزشی

10427