برنامه زمان بندی کلاسهای غیرحضوری آنلاین (هر روز آپدیت می شود)

زمان بندی کلاسها به شرح زیر می باشد:


گروه کامپیوتر: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
زبان تخصصی آقای مصلحی 8 تا 10
رایانش ابری آقای نصری 10 تا 12
شبکه های نوری آقای عمومی 12:30 تا 14:30
زبان ماشین و اسمبلی (کارشناسی) خانم حسینی 18 تا 20

 

گروه های مکانیک، هوافضا و انرژی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
سوخت و احتراق آقای فرقداني 9 تا 10
نيروگاه ها (حرارتی، آبی، هسته ای) آقای فرقدانی 10 تا 11
آئروديناميک 1 آقای ملک زاده 11 تا 12
مقدمه اي بر مهندسی هوافضا آقای ملک زاده 12 تا 13
طراحي اجزاء 1 آقای آقایی 16 تا 17
مبانی اقتصاد خانم قسوریان 13 تا 16

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
کنترل عصبی (ارشد) آقای نصری 8 تا 10
الکترونیک 1 خانم قسوریان 10 تا 12
مدارهای مخابراتی خانم غلام زاده 12 تا 14
ماشین های الکتریکی (کاردانی) خانم نصر 14 تا 16
مدارهای الکتریکی 2 خانم قسوریان 16 تا 18
مدارهای منطقی خانم قسوریان 18 تا 20

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۲: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ریاضیات مهندسی خانم حمیدپور 14 تا 16

 

گروه های شیمی و نفت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ایمنی در آزمایشگاه (شیمی کاربردی) خانم عسگری 9:30 تا 11
شیمی فیزیک (صنایع شیمیایی) خانم طائی 11 تا 12:30
اقتصاد مهندسی (صنایع شیمیایی) آقای ذبیحی 12:30 تا 14
کاربرد رایانه در صنایع شیمیایی آقای ذبیحی 14 تا 15:30
صنایع شیمیایی آقای یزدانی 15:30 تا 17

 

گروه های شیمی و نفت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
انتقال حرارت 1 (نفت، پلیمر و مهندسی شیمی) آقای صادقی 7:50 تا 9:30
کاربرد برق در صنایع شیمیایی خانم غلامزاده 9:30 تا 11
فیزیک رنگ (شیمی کاربردی) خانم شمس 11 تا 12:30
شیمی و فناوری رنگ (شیمی کاربردی) خانم شمس 12:30 تا 14
اندازه گیری کمیت های مهندسی آقای فرقدانی 14 تا 15:30
طراحی راکتور (صنایع شیمیایی) آقای پورضرغام 18:30 تا 20

 

گروه های شیمی و نفت 3: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
طراحی تجهیزات فرآیندی خانم طغیانی 7:50 تا 9:30
انتقال جرم پیشرفته آقای صادقی 9:30 تا 11

 

گروه های عمومی و پایه: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ریاضی عمومی (گروه مجازی) اقای ظاهری فر 8 تا 10
فیزیک 1 اقای حدادی 13:30 تا 15:30
ریاضی عمومی اقای ظاهری فر 18 تا 20

 

گروه های حسابداری و مدیریت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
حسابرسی (کارشناسی مدیریت بازرگانی) آقای شریفیان 8 تا 10
حسابرسی 1 (کاردانی حسابداری)
زبان تخصصی 2 (کارشناسی حسابداری) آقای محمدی 16 تا 18

 

گروه های حسابداری و مدیریت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام (کارشناسی مدیریت بازرگانی) آقای قجاوند 15 تا 17
مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن (کارشناسی مدیریت صنعتی )
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی (کارشناسی مدیریت صنعتی) جوزدانی 17 تا 19

 


گروه کامپیوتر: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
زبان ماشین و اسمبلی (کاردانی) خانم حسینی 10 تا 12
مباحث ویژه و طراحی وب (کارشناسی) آقای مصلحی 14 تا 16
شبکه های نوری آقای عمومی 18 تا 20

 

گروه های مکانیک، هوافضا و انرژی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
روشهای توليد و کارگاه آقای جهانفر 10 تا 11
ترمودینامیک 1 خانم سلطانی 11 تا 12
ديناميک ماشين آقای نصيری 14 تا 15:30
مکانيک سيالات 1 آقای روستا   15:30 تا 17:30
انتقال حرارت 1 آقای روستا 17:30 تا 19:30

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
بیوشیمی خانم خانی 8 تا 10
تکنیک پالس (کاردانی) خانم هراتیان 10 تا 12
منابع تغذیه (کاردانی) خانم هراتیان 12 تا 14
ریاضیات مهندسی خانم حمیدپور 14 تا 16
بیوفیزیک آقای ترکی 16 تا 18
فیزیک پزشکی آقای ترکی 18 تا 20

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۲: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
الکترونیک صنعتی (کاردانی) خانم ابونصر 8 تا 10
میکروپروسسور 1 خانم ابونصر 10 تا 12
مدارهای الکتریکی 1 آقای محمودیان 12 تا 14
مباحث ویژه 2 آقای ابطحی 16 تا 18

 

گروه های شیمی و نفت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
خواص سیالات مخزن آقای قدوسی 7:50 تا 9:30
تکمیل و انگیزش چاه ها آقای قدوسی 9:30تا 11
نمودار گیری چاه ها آقای قدوسی 11 تا 12:30
کنترل فرایندها (صنایع شیمیایی) آقای ناصری 15:30 تا 17
انتقال جرم (صنایع شیمیایی) آقای ناصری 18:30 تا 20

 

گروه های شیمی و نفت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
خوردگی فلزات (شیمی کاربردی) خانم طلوعی 7:50 تا 9:30
کارگاه نرم افزار مهندسی خانم عیاشی 9:30 تا 11
آشنایی با واحد های تحقیق و توسعه آقای حاجی حیدری 11 تا 12:30
شیمی معدنی 2 خانم شمس 12:30 تا 14
کنترل فرایندها (نفت و مهندسی شیمی) خانم روستا زاده 14 تا 15:30
فرآیندهای پالایش خانم روستا زاده 15:30 تا 17

 

گروه های شیمی و نفت 3: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مدیریت صنعتی خانم اسماعیلیان 12:30 تا 14

 

گروه های عمومی و پایه: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ریاضیی پیش دانشگاهی خانم مسعودیان 10 تا 8
معادلات دیفرانسیل (2 واحدی) آقای ظاهری فر 11:30 تا 13
ریااضی گسسته آقای ظاهری فر 13:30 تا 15
شیمی عمومی خانم عیاشی 15 تا 17

 

گروه های حسابداری و مدیریت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
بازاریابی بین المللی (کارشناسی مدیریت بازرگانی) آقای مظاهری 8 تا 10
حسابداری صنعتی 3 (کارشناسی حسابداری) آقای گنجی 10 تا 12
آمار و احتمالات مقدماتی (کاردانی امور اداری) خانم منتظری 12 تا 14
روش های آماری (کاردانی حسابداری)
حسابداری صنعتی 2 (کارشناسی مدیریت صنعتی) خانم جانقربان 14 تا 16
حسابداری صنعتی 2 (کاردانی حسابداری)

 

گروه های حسابداری و مدیریت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت (کارشناسی مدیریت بازرگانی) خانم  اسماعیلیان 8 تا 9
برنامه ریزی و توسعه (کارشناسی حسابداری)
سازمان های پولی و مالی اسلامی و بین المللی (کارشناسی مدیریت بازرگانی) خانم جوزدانی 9:30 تا 11:30
کاربرد رایانه در امور اداری 1 (کاردانی امور اداری) آقای جبه داری 14 تا 16

 


گروه کامپیوتر: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مدار الکتریکی آقای محمودیان 8 تا 10
مباحث ویژه و طراحی وب کارشناسی آقای مصلحی 14 تا 16
شبکه های نوری آقای عمومی 18 تا 20

 

گروه های مکانیک، هوافضا و انرژی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
زبان تخصصی مهندسی هوافضا آقای جهانفر 10 تا 11
مقاومت مصالح ۲ آقای نادری 11 تا 12
طراحی سازه های صنايع هوايی آقای افقری 14 تا 15
مکانيک پرواز 2 آقای افقری 15 تا 16
اصول جلوبرنده ها آقای افقری 16 تا 17
طراحی هواپيما 2 آقای افقری 17 تا 18
توربوماشین آقای نادری 12 تا 13

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ماشین های الکتریکی (کاردانی) خانم نصر 10 تا 12
برنامه نویسی کامپیوتر آقای محمودیان 12 تا 14
تجزیه و تحلیل سیستمها خانم حمیدپور 14 تا 16
مدارهای الکتریکی 2 خانم قسوریان 18 تا 20

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۲: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
تحلیل مدارهای الکتریکی آقای محمودیان 8 تا 10

 

گروه های شیمی و نفت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
اصول عملیات واحد (صنایع شیمیایی) خانم سلطانی 7:50 تا 9:30
فرآیند های صنایع گاز خانم روستا زاده 9:30 تا 11
شیمی عمومی 2 (شیمی کاربردی) آقای مسجدی 11 تا 12:30
صنایع شیمیایی آلی(شیمی کاربردی) خانم منشئی 12:30 تا 14
انتقال جرم(پلیمر، نفت و مهندسی شیمی) آقای گلشیرازی 14 تا 15:30
شیمی فیزیک 1 خانم طلوعی 15:30 تا 17
کاربرد ریاضیات (نفت و مهندسی شیمی) خانم حیدری 17 تا 18:30
طرح اقتصاد مهندسی( نفت و مهندسی شیمی) آقای ذبیحی 18:30 تا 20

 

گروه های شیمی و نفت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
شیمی آلی 2 خانم عیاشی 7:50 تا 9:30
خواص سنگ های مخزن آقای قدوسی 9:30 تا 11
زمین شناسی عمومی آقای قدوسی 11 تا 12:30
عملیات بهره برداری 2 آقای قدوسی 12:30 تا 14
شیمی تجزیه 2 خانم خاشعی 14 تا 15:30
طراحی آزمایش (ارشد مهندسی شیمی) خانم طغیانی 15:30 تا 17
انتقال حرارت (صنایع شیمیایی) آقای پورضرغام 17 تا 18:30
مکانیک سیالات (صنایع شیمیایی) آقای پورضرغام 18:30 تا 20

گروه های شیمی و نفت 3: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
عملیات بهره برداری 1 آقای پریشانی 12:30 تا 14
مهندسی مخزن 1 آقای پریشانی 17 تا 18:30
موازنه (نفت و مهندسی شیمی) خانم سلطانی 18:30تا 20

 


گروه های عمومی و پایه:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ریاضی جبرانی اقای ذوالفقاری 8 تا 10
ریاضی عمومی 2 اقای ذوالفقاری 10 تا 12
فیزیک الکتریسیته خانم رحمتی 12 تا 13:30
معادلات دیفرانسیل اقای ظاهری فر 13:30 تا 15
فیزیک 1 خانم جعفری 15 تا 17
اندیشه اسلامی 2 خانم صمدی 17 تا 18

 

گروه های حسابداری و مدیریت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
کنترل و تنظیم بودجه (کاردانی امور اداری، کاردانی حسابداری) جوزدانی 9:30 تا 11
حسابداری شرکتها 1 (کاردانی حسابداری) خانم جانقربان 12 تا 14
زبان تخصصی 2 (کارشناسی حسابداری) آقای محمدی 16 تا 18
کاربرد رایانه در امور اداری 2 (کاردانی امور اداری) خانم حسینی 18 تا 20
کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2 (کاردانی حسابداری)

 

گروه های حسابداری و مدیریت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
نظام های حقوق و دستمزد (کاردانی امور اداری) آقای گنجی 8 تا 10
حسابرسی (کارشناسی مدیریت بازرگانی) آقای شریفیان 10 تا 12
حسابرسی 1 (کاردانی حسابداری)
کنترل پروژه آقای مظاهری 14 تا 16

 


گروه کامپیوتر: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
گرافیک کامپیوتری  (کاردانی) خانم آقاجانی 16 تا 18

 

گروه های مکانیک، هوافضا و انرژی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ترموديناميک خانم سلطانی   10 تا 11
روشهای توليد و کارگاه آقای جهانفر 11 تا 12
استاتيک آقای پورمدنی 14 تا 16

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
الکترونیک 2 آقای محمودیان 8 تا 10
روش تحقیق در مهندسی پزشکی خانم اسماعیلیان 10 تا 11
مقدمه ای بر مهندسی پزشکی خانم حمیدپور 14 تا 16
پردازش تصاویر پزشکی (ارشد) خانم حمیدپور 18 تا 20

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۲: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
استاتیک و مقاومت مصالح (در گروه شیمی) آقای روستا 15:30 تا 17

 

گروه های شیمی و نفت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
محاسبات عددی آقای صادقی 7:50 تا 9:30
طراحی راکتور آقای گلشیرازی 9:30 تا 11
ترمودینامیک 2 آقای صادقی 11 تا 12:30
مکانیک سیالات (مهندسی شیمی و نفت) آقای روستا 12:30 تا 14
شیمی صنعتی آقای گلشیرازی 14 تا 15:30
استاتیک و مقاومت مصالح آقای روستا 15:30 تا 17
محاسبات پالایش آقای مقاره زاده 17 تا 18:30

 

گروه های شیمی و نفت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مبانی حفاری آقای قدوسی 7:50  تا 9:30
زمین شناسی نفت آقای ذبیحی 14 تا 15:30
آشنایی با مهندسی نفت آقای ذبیحی 18:30 تا 20

 

گروه های عمومی و پایه: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ریاضی عمومی (امور اداری) اقای ذوالفقاری 8:30 تا 10
ریاضی کاربردی اقای ذوالفقاری 11:30 تا 10
تفسیرموضوعی قرآن کریم( هردوگروه) آقای سمیعی 13:30 تا 15
اندیشه اسلامی 1 (هر دو گروه) آقای سمیعی 15 تا 16:30

 

گروه های حسابداری و مدیریت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در حسابداری (کارشناسی حسابداری) آقای شفائی 8 تا 10:30
کاربرد کامیپوتر در حسابداری 3 (کاردانی حسابداری) آقای شفائی 10:30 تا 12:30
کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در حسابداری (کارشناسی حسابداری) آقای شفائی 12:30 تا 13:30

 

گروه های حسابداری و مدیریت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مباحث جاری در حسابداری 2 (کارشناسی حسابداری) آقای گنجی 8 تا 10
بررسی اقتصادی طرحهای صنعتی (کارشناسی مدیریت صنعتی) آقای مظاهری 14 تا 16

 


گروه کامپیوتر: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
گرافیک کامپیوتری (کارشناسی) خانم آقاجانی 14 تا 16
شبکه ها ی کامپیوتری آقای مصلحی 16 تا 18
شبکه های نوری آقای عمومی 18 تا 20

 

گروه های مکانیک، هوافضا و انرژی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مباني مهندسي برق 1 آقای ابطحی 11 تا 12
ديناميک آقای ابطحی 13:30 تا 14:30

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۱: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
هوش مصنوعی (ارشد) آقای نصری 9 تا 11
شبیه سازی و مدلسازی (ارشد) آقای نصری 11 تا 13
مکاترونیک 2 (ارشد) آقای دلایلی 15:30 تا 17:30
سمینار (ارشد) آقای رضایی 17:30 تا 19:30

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۲: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ریاضی مهندسی خانم حمیدپور 16 تا 18

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی 3: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
شبکه های کامپیوتری (در گروه کامپیوتر) آقای مصلحی 16 تا 18

 

گروه های شیمی و نفت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
موازنه (نفت و مهندسی شیمی) خانم سلطانی 7:50 تا 9:30
تصفیه پساب های صنعتی (صنایع شیمیایی) خانم منشئی 9:30 تا 11
شیمی آلی مهندسی شیمی خانم شمس 11 تا 12:30
عملیات واحد 1 (نفت و مهندسی شیمی) خانم سلطانی 12:30 تا 14
شیمی تجزیه (مهندسی شیمی ) خانم خاشعی 14 تا 15:30
اصول و تصفیه پساب های صنعتی (شیمی کاربردی) خانم شفیعیون 17 تا 18:30

 

گروه های شیمی و نفت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
کاربرد رایانه در شیمی خانم عیاشی 11 تا 12:30
زبان تخصصی خانم منشئی 12:30 تا 14
شیمی تجزیه دستگاهی (صنایع شیمیایی) خانم شمس 15:30 تا 17
رایانه و کاربرد آن در مهندسی نفت آقای کچویی 17 تا 18:30

 

گروه های عمومی و پایه: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
زبان جبرانی اقای موحد 9 تا 10
زبان فارسی (هردو گروه) خانم زندی 13:30 تا 15
زبان خارجی اقای موحد 15 تا 16
ریاضی عمومی 2 اقای ذوالفقاری 16 تا 18
ریاضی عمومی 1 اقای ذوالفقاری 18 تا 20

 

گروه های حسابداری و مدیریت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
کارآفرینی و پروژه ( کاردانی حسابداری) آقای مظاهری 8 تا 10
اقتصاد خرد (کارشناسی مدیریت بازرگانی و کاردانی حسابداری) خانم جوزدانی 10 تا 12
حسابداری دولتی 2 (کارشناسی حسابداری) خانم مظاهری 16 تا 18
اقتصاد کلان (کارشناسی مدیریت بازرگانی، کارشناسی مدیریت صنعتی و کاردانی حسابداری ) خانم جوزدانی 18 تا 19:30

 

گروه های حسابداری و مدیریت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
حسابداری صنعتی 3 (مدیریت صنعتی) خانم جانقربان 16 تا 18
کاربرد کامپیوتر در مدیریت (کارشناسی مدیریت بازرگانی) خانم حسینی 18 تا 20

 

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
پردازش تصاویر پزشکی (ارشد) خانم حمیدپور 10 تا 12

 

گروه های عمومی و پایه: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
فیزیک 2 خانم آزاد شهرکی 8:30 تا 10
ریاضی جبرانی آقای ذوالفقاری 10 تا 11:30
ریاضی 2 آقای ذوالفقاری 13:30 تا 15

 

گروه زبان: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
تحلیل گفتمان آقای نجفی 9:30 تا 11

 


گروه کامپیوتر:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
رایانش ابری آقای نصری 8 تا 10
شبکه های نوری آقای عمومی 12:30 تا 14:30
طراحی الگوریتم آقای کریمی 14:30 تا 16:30
کارگاه شبکه آقای نصیری 18:30 تا 16:30
نظریه زبانها و ماشینها خانم شکرالهی 18:30 تا 20

 

گروه های مکانیک، هوافضا و انرژی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
سوخت واحتراق آقای فرقداني 9 تا 10
نيروگاه ها(حرارتي،آبي،هسته اي) آقای فرقداني 10 تا 11
آئروديناميک 1 آقای ملک زاده 11 تا 12
مقدمه اي بر مهندسي هوافضا آقای ملک زاده 12 تا 13

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مدار مجتمع خطی (ارشد) آقای رضایی 8 تا 10
مقدمه ای بر مهندسی پزشکی خانم حمیدپور 14 تا 16
الکترونیک صنعتی آقای زنجانی 16 تا 18
پردازش تصاویر پزشکی (ارشد) خانم حمیدپور 18 تا 20

 

گروه های شیمی و نفت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
شیمی رنگ (صنایع شیمیایی) خانم طائی 7:50 تا 9:30
ایمنی در آزمایشگاه (شیمی کاربردی) خانم عسگری 9:30 تا 11
شیمی فیزیک (صنایع شیمیایی) خانم طائی 11 تا 12:30
اقتصاد مهندسی (صنایع شیمیایی) آقای ذبیحی 12:30 تا 14
کاربرد رایانه در صنایع شیمیایی آقای ذبیحی 14 تا 15:30
صنایع شیمیایی آقای یزدانی 15:30 تا 17

 

گروه های شیمی و نفت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
انتقال حرارت 1 (نفت، پلیمر و مهندسی شیمی) آقای صادقی 7:50 تا 9:30
کاربرد برق در صنایع شیمیایی خانم غلامزاده 9:30 تا 11
فیزیک رنگ (شیمی کاربردی) خانم شمس 11 تا 12:30
شیمی و فناوری رنگ (شیمی کاربردی) خانم شمس 12:30 تا 14
اندازه گیری کمیت های مهندسی آقای فرقدانی 14 تا 15:30

 

 گروه های عمومی و پایه: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
آمار واحتمالات (2واحدی) خانم میریان 8 تا 9:30
فیزیک 2 خانم رنجبر 9:30 تا 11:30
محاسبات عددی خانم شیخی 11:30 تا 13
زبان خارجی اقای شیخی 13:30 تا 15:30
ریاضی عمومی 1 خانم شیخی 15:30 تا 17:30
امار و احتمالات خانم میریان 17:30 تا 19:30

 

گروه های حسابداری و مدیریت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
حسابرسی 2 (کارشناسی حسابداری) آقای شریفیان 8 تا 10
امور مالی بین الملل (کارشناسی  حسابداری) جوزدانی 10 تا 11:30
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام (کارشناسی مدیریت بازرگانی) آقای قجاوند 14 تا 16
مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن (کارشناسی مدیریت صنعتی)
آشنایی با قوانین کسب و کار آقای رفعتی 16 تا 18

 

 گروه های حسابداری و مدیریت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مدیریت مالی 2 (کارشناسی مدیریت بازرگانی و کارشناسی حسابداری) خانم آرش نیا 8 تا 10

 

آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت  1(کارشناسی مدیریت صنعتی) خانم منتظری 12 تا 14
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت  1(کارشناسی مدیریت بازرگانی)
آمار و احتمالات (کارشناسی حسابداری)
بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان آقای مظاهری 14 تا 16
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی (کارشناسی مدیریت صنعتی) جوزدانی 17 تا 19

 


گروه کامپیوتر: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
شیوه ارائه مطالب خانم اسماعیلیان 8 تا 10
شبیه سازی کامپیوتری خانم حاج حسنی 10 تا 12
برنامه سازی سیستم خانم حاج حسنی 12 تا 14
زبان تخصصی آقای مصلحی 14 تا 16
انتقال داده ها خانم غلامزاده 16 تا 18

 

گروه های مکانیک، هوافضا و انرژی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مبانی اقتصاد خانم قسوریان 8 تا 11
توربوماشین ها آقای نادری 11 تا 12
طراحی اجزاء 1 آقای آقایی 16 تا 17

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۱: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
الکترومغناطیس خانم غلام زاده 8 تا 10
ریاضیات مهندسی خانم حمیدپور 12 تا 14
بیوشیمی خانم خانی 14 تا 16
مباحث ویژه 2 آقای ابطحی 16 تا 18
اندازه گیری الکترونیکی آقای زنجانی 18 تا 20

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۲: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
الکترونیک 2 آقای محمودیان 10 تا 12
بیوفیزیک آقای ترکی 16 تا 18

 

گروه زبان: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
کلیات زبانشناسی آقای نجفی 17 تا 19

 

گروه های شیمی و نفت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
خواص سیالات مخزن مهندس قدوسی 7:50 تا 9:30
مبانی حفاری مهندس قدوسی 11 تا 12:30
جذب سطحی دکتر جوانبخت 13:30 تا 15
طراحی تجهیزات فرآیندی خانم دکتر طغیانی 15:30 تا 17
انتقال جرم پیشرفته دکتر صادقی 17 تا 18:30

 

گروه های شیمی و نفت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
موازنه (صنایع شیمیایی) خانم دکتر حیدری 7:50 تا 9:30
شیمی  آلی3 خانم دکتر طائی 11 تا 12:30
ریاضی کاربردی (صنایع شیمیایی) خانم دکتر حیدری 12:30 تا 14

 

گروه های شیمی و نفت 3: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
طراحی راکتور (صنایع شیمیایی) مهندس پورضرغام 7:50 تا 9:30

 

گروه های عمومی و پایه: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ریاضی مهندسی خانم قجاوند 10 تا 8
ریاضی عمومی 2 خانم قجاوند 12 تا 10
فیزیک 1 اقای حدادی 14 تا 12
ریاضی عمومی اقای ظاهری فر 14 تا 15.30
اندیشه اسلامی 2 (هردوگروه) اقای سمیعی 15.30 تا 17
اخلاق اسلامی (هردو گروه) اقای نصر 17 تا 18.30
محاسبات عددی خانم قجاوند 18.30 تا 20

 

گروه های حسابداری و مدیریت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
بازاریابی بین المللی (کارشناسی مدیریت بازرگانی) آقای مظاهری 8 تا 10
پژوهش عملیاتی 1 (کارشناسی حسابداری) آقای کاظمی 10 تا 12
مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت (کارشناسی مدیریت بازرگانی) خانم  اسماعیلیان 12 تا 14
برنامه ریزی و توسعه (کارشناسی حسابداری)
حسابداری صنعتی 3 (مدیریت صنعتی) خانم جانقربان 14 تا 16
روش تحقیق در مدیریت (کارشناسی مدیریت بازرگانی) خانم سلطانی 16 تا 18
روش تحقیق  و مأخذ شناسی (کاردانی امور اداری)
کاربرد رایانه در امور اداری 2 (کاردانی امور اداری) خانم حسینی 18 تا 20
کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2 (کاردانی حسابداری)

 

گروه های حسابداری و مدیریت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مباحث جاری در حسابداری 2 (کارشناسی حسابداری) آقای گنجی 8 تا 10
حسابرسی (کارشناسی مدیریت بازرگانی) آقای شریفیان

 

10 تا 12
حسابرسی 1 (کاردانی حسابداری)
اقتصاد کلان (کارشناسی مدیریت بازرگانی، کارشناسی مدیریت صنعتی و کاردانی حسابداری) خانم جوزدانی 12 تا 14
اقتصاد کلان (کارشناسی مدیریت صنعتی)
اقتصاد کلان (کاردانی حسابداری)
اصول مهارت های حرفه ایی (کارشناسی مدیریت بازرگانی ) خانم آرش نیا 14:30 تا 16
زبان تخصصی 2 (کارشناسی حسابداری) آقای محمدی 16 تا 18
کنترل پروژه آقای مظاهری 18 تا 20

 


گروه کامپیوتر: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
طراحی صفحات وب خانم کتیرایی 8 تا 10
معماری کامپیوتر آقای کریمی 10 تا 12
مهندسی نرم افزار خانم نوری فر 12 تا 14
ایجاد بانکهای اطلاعاتی خانم کتیرایی 14 تا 16
آز مهندسی نرم افزار خانم نوری فر 16 تا 18
زبان ماشین و اسمبلی (کارشناسی) خانم حسینی 18 تا 20

 

 

گروه های مکانیک، هوافضا و انرژی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ديناميک ماشين آقای نصيری 14 تا 15:30
مکانيک سيالات 1 آقای روستا   15:30 تا 17:30
انتقال حرارت 1 آقای روستا 17:30 تا 19:30

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
روش تحقیق در مهندسی پزشکی خانم اسماعیلیان 8 تا 10
برنامه نویسی کامپیوتر آقای محمودیان 10 تا 12
فیزیک پزشکی آقای ترکی 12 تا 14
مدارهای الکتریکی 1 آقای محمودیان 14 تا 16
الکترونیک صنعتی آقای زنجانی 16 تا 18
آشنایی با مهندسی برق آقای ثابت قدم 19 تا 20

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
پردازش تصاویر پزشکی (ارشد) خانم حمیدپور 16 تا 18
مقدمه ای بر مهندسی پزشکی خانم حمیدپور 18 تا 20

 

 

گروه های شیمی و نفت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
نمودار گیری چاه ها آقای قدوسی 7:50 تا 9:30
تکمیل و انگیزش چاه ها آقای قدوسی 9:30تا 11
ترمودینامیک 1 آقای جوانبخت 11 تا 12:30
نقشه کشی صنعتی آقای صادقی 12:30 تا 14
کنترل فرایندها (صنایع شیمیایی) آقای ناصری 15:30 تا 17
انتقال جرم (صنایع شیمیایی) آقای ناصری 18:30 تا 20


گروه های شیمی و نفت 2:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
خوردگی فلزات (شیمی کاربردی) خانم طلوعی 7:50 تا 9:30
کارگاه نرم افزار مهندسی خانم عیاشی 9:30 تا 11
آشنایی با واحد های تحقیق و توسعه آقای حاجی حیدری 11 تا 12:30
شیمی معدنی 2 خانم شمس 12:30 تا 14
کنترل فرایندها (نفت و مهندسی شیمی) خانم روستا زاده 14 تا 15:30
فرآیندهای پالایش خانم روستا زاده 15:30 تا 17

 

گروه های عمومی و پایه 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
معادلات دیفرانسیل (3واحدی) اقای ظاهری فر 8 تا 10
معادلات دیفرانسیل (2 واحدی) اقای ظاهری فر 11:30 تا 13
ریااضی گسسته اقای ظاهری فر 13:30 تا 15
انقلاب اسلامی (هرسه گروه) خانم صالحی 15 تا 17
ارزشهای دفاع مقدس اقای مجیدی 17 تا 18:30
اندیشه اسلامی 2 خانم صمدی 18:30 تا 20

 

گروه های عمومی و پایه 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ریاضی پیش دانشگاهی خانم مسعودیان 8 تا 10

 

گروه های حسابداری و مدیریت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
کارآفرینی و پروژه ( کاردانی حسابداری) آقای مظاهری 8 تا 10
حسابداری صنعتی 3 (کارشناسی حسابداری) آقای گنجی 10 تا 12
آمار و احتمالات مقدماتی (کاردانی امور اداری) خانم منتظری 12 تا 14
روش های آماری (کاردانی حسابداری)
حسابداری صنعتی 2 (کارشناسی مدیریت صنعتی و کاردانی حسابداری) خانم جانقربان 14 تا 16
حسابداری صنعتی 2 (کاردانی حسابداری)
طرح ریزی، تعمیرات و نگهداری (کارشناسی مدیریت صنعتی) آقای جنترانی 16 تا 18

 

گروه های حسابداری و مدیریت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
زبان تخصصی (کاردانی امور اداری) خانم پوران شیروانی 8 تا 9:30
مدیریت منابع انسانی (کاردانی امور اداری) خانم ریگی 10 تا 11:30
اصول سازماندهی (کاردانی امور اداری) آقای پریشانی 12 تا 13:30
کاربرد رایانه در امور اداری 1 (کاردانی امور اداری) آقای جبه داری 14 تا 16
حقوق کار و تأمین اجتماعی (کاردانی امور اداری) آقای رفعتی 16 تا 18

 


گروه کامپیوتر 1: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مدار الکتریکی آقای محمودیان 8 تا 10
مباحث ویژه و طراحی وب (کارشناسی) آقای مصلحی 10 تا 12
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی خانم کتیرایی 12 تا 14
اصول سرپرستی خانم اسماعیلیان 14 تا 15
مدار منطقی و سخت افزار آقای کریمی 16 تا 18
ساختمان داده ها خانم باغبانی 18 تا 20

 

گروه کامپیوتر 2:  (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
سیگنالها و سیستمها (در گروه برق) خانم حمیدپور 12 تا 14

 

گروه های مکانیک، هوافضا و انرژی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
زبان تخصصی مهندسی هوافضا آقای جهانفر 10 تا 11
مقاومت مصالح ۲ آقای نادری 11 تا 12
طراحی سازه های صنايع هوايی آقای افقری 14 تا 15
مکانيک پرواز 2 آقای افقری 15 تا 16
اصول جلوبرنده ها آقای افقری 16 تا 17
طراحی هواپيما 2 آقای افقری 17 تا 18

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
منابع تغذیه (کاردانی) خانم هراتیان 10 تا 12
تکنیک پالس (کاردانی) خانم هراتیان 12 تا 14
مدار مجتمع خطی (ارشد) آقای رضایی 18 تا 20

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ریاضیات مهندسی خانم حمیدپور 10 تا 12
تجزیه و تحلیل سیستمها خانم حمیدپور 12 تا 14

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی 3: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
تحلیل مدارهای الکتریکی (کاردانی)  (در گروه کامپیوتر) آقای محمودیان 8 تا 10
برنامه نویسی کامپیوتر  (در گروه کامپیوتر) خانم کتیرایی 12 تا 14
اصول سرپرستی (کاردانی) (در گروه کامپیوتر) خانم اسماعیلیان 14 تا 15
اصول مدارهای دیجیتال (کاردانی)  (در گروه کامپیوتر) آقای کریمی 16 تا 18

 

گروه های شیمی و نفت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
اصول عملیات واحد (صنایع شیمیایی) خانم سلطانی 7:50 تا 9:30
فرآیند های صنایع گاز خانم روستا زاده 9:30 تا 11
شیمی عمومی 2 (شیمی کاربردی) آقای مسجدی 11 تا 12:30
صنایع شیمیایی آلی(شیمی کاربردی) خانم منشئی 12:30 تا 14
انتقال جرم(پلیمر، نفت و مهندسی شیمی) آقای گلشیرازی 14 تا 15:30
شیمی فیزیک 1 خانم طلوعی 15:30 تا 17
کاربرد ریاضیات (نفت و مهندسی شیمی) خانم حیدری 17 تا 18:30
طرح اقتصاد مهندسی( نفت و مهندسی شیمی) آقای ذبیحی 18:30 تا 20


گروه های شیمی و نفت 2:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
شیمی آلی 2 خانم عیاشی 7:50 تا 9:30
خواص سنگ های مخزن آقای قدوسی 9:30 تا 11
زمین شناسی عمومی آقای قدوسی 11 تا 12:30
عملیات بهره برداری 2 آقای قدوسی 12:30 تا 14
شیمی تجزیه 2 خانم خاشعی 14 تا 15:30
طراحی آزمایش (ارشد مهندسی شیمی) خانم طغیانی 15:30 تا 17
انتقال حرارت (صنایع شیمیایی) آقای پورضرغام 17 تا 18:30
مکانیک سیالات (صنایع شیمیایی) آقای پورضرغام 18:30 تا 20

 

گروه های عمومی و پایه: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
فیزیک 2 خانم ازاد شهرکی 8 تا 10
ریاضی عمومی 2 اقای ذوالفقاری 10 تا 12
فیزیک الکتریسیته خانم رحمتی 12 تا 13:30
معادلات دیفرانسیل اقای ظاهری فر 13:30 تا 15:30
زبان پیش دانشگاهی اقای شیخی 15:30 تا 17

 

گروه های حسابداری و مدیریت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
زبان تخصصی 2 (کارشناسی مدیریت بازرگانی) خانم پوران شیروانی 8:30 تا 10
حسابداری شرکتها 1 (کاردانی حسابداری) خانم جانقربان 12 تا 14
مدیریت رفتار سازمانی (کارشناسی مدیریت بازرگانی) آقای آقایی 14 تا 16
رفتار سازمانی (کاردانی امور اداری)
زبان تخصصی 2 (کارشناسی حسابداری) آقای محمدی 16 تا 18
کاربرد کامپیوتر در مدیریت (کارشناسی مدیریت بازرگانی) خانم حسینی 18 تا 20

 

گروه های حسابداری و مدیریت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
نظام های حقوق و دستمزد (کاردانی امور اداری) آقای گنجی 8 تا 10
کنترل و تنظیم بودجه (کاردانی امور اداری و کاردانی حسابداری ) خانم جوزدانی 10 تا 11:30
حسابداری میانه (کارشناسی حسابداری) آقای آقا کوچکی 12 تا 14
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 2 (کارشناسی مدیریت بازرگانی و مدیریت صنعتی) خانم منتظری 14 تا 16
اصول حسابداری 1 (کاردانی امور اداری و کارشناسی مدیریت بازرگانی) خانم آرش نیا 16 تا 18
برنامه ریزی کسب و کار (کارشناسی مدیریت صنعتی) خانم آرش نیا 18 تا 19:30

 


گروه کامپیوتر: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
طراحی سیستمهای شیء گرا خانم باغبانی 8 تا 10
سیستم عامل خانم پور وحید 10 تا12
کارگاه سیستم عامل خانم پور وحید 12 تا 14
پایگاه داده ها خانم کوچکی 14 تا 16
گرافیک کامپیوتری1 کاردانی خانم آقاجانی 16 تا 18
آز پایگاه داده ها خانم کوچکی 18 تا 20

 

گروه های مکانیک، هوافضا و انرژی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
روشهای توليد و کارگاه آقای جهانفر 11 تا 12
استاتيک آقای پورمدنی 16 تا 18

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
تجزیه و تحلیل سیستمها خانم حمیدپور 14 تا 16

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
استاتیک و مقاومت مصالح  (در گروه شیمی و نفت) آقای روستا 15:30 تا 17

 

گروه های شیمی و نفت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
محاسبات عددی آقای صادقی 7:50 تا 9:30
طراحی راکتور آقای گلشیرازی 9:30 تا 11
ترمودینامیک 2 اقای صادقی 11 تا 12:30
مکانیک سیالات (مهندسی شیمی و نفت) آقای روستا 12:30 تا 14
شیمی صنعتی آقای گلشیرازی 14 تا 15:30
استاتیک و مقاومت مصالح آقای روستا 15:30 تا 17
محاسبات پالایش آقای مقاره زاده 17 تا 18:30

 

گروه های شیمی و نفت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
زمین شناسی نفت آقای ذبیحی 14 تا 15:30
عملیات بهره برداری 1 آقای پریشانی 15:30 تا 17
مهندسی مخزن 1 آقای پریشانی 17 تا 18:30
آشنایی با مهندسی نفت آقای ذبیحی 18:30 تا 20

 

گروه های عمومی و پایه: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ریاضی عمومی (امور اداری) اقای ذوالفقاری 8:30 تا 10
ریاضی کاربردی اقای ذوالفقاری 10 تا 11:30
تفسیر موضوعی اقای سمیعی 13:30 تا 15
اندیشه اسلامی 1 خانم صمدی 15 تا 16:30
زبان خارجی خانم پوران شیروانی 16:30 تا 18:30
اندیشه اسلامی 1 (هردو گروه) اقای سمیعی 18:30 تا 20

 

گروه های حسابداری و مدیریت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در حسابداری (کارشناسی حسابداری) آقای شفائی  8 تا 10:30
کاربرد کامیپوتر در حسابداری 3 (کاردانی حسابداری) آقای شفائی 10:30 تا 12:30
کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در حسابداری (کارشناسی حسابداری) آقای شفائی 12:30 تا 13:30
فنون تجزیه وتحلیل و طراحی سیستم ها (کارشناسی مدیریت بازرگانی) آقای مظاهری 14 تا 16
فنون تجزیه وتحلیل و طراحی سیستم ها (کارشناسی مدیریت صنعتی)

 

گروه های حسابداری و مدیریت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
حسابداری دولتی 1 (کاردانی حسابداری) آقای آقا کوچکی 8 تا 10
سازمان های پولی و مالی اسلامی و بین المللی (کارشناسی مدیریت بازرگانی) جوزدانی 10 تا 12
مبانی بانکداری و مدیریت بانک (کارشناسی مدیریت بازرگانی) خانم خاکی 12 تا 13:30
پول و ارز و بانکداری (کارشناسی حسابداری) خانم خاکی 13:30 تا 15
مدیریت مالی (کارشناسی مدیریت صنعتی) خانم آرش نیا 16 تا 18
مدیریت مالی 1 (کاردانی حسابداری)
بررسی اقتصادی طرحهای صنعتی (کارشناسی مدیریت صنعتی) آقای مظاهری 18 تا 20

 


گروه کامپیوتر: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
برنامه سازی پیشرفته خانم باغبانی 8 تا 10
مباحث ویژه (کاردانی) خانم کوچکی 10 تا 12
کارگاه کامپیوتر خانم شکرالهی 12 تا 14
گرافیک کامپیوتری 1 (کارشناسی) خانم آقاجانی 14 تا 16
شبکه ها ی کامپیوتری آقای مصلحی 16 تا 18
زبان ماشین و اسمبلی (کاردانی) خانم حسینی 18 تا 20

 

گروه های مکانیک، هوافضا و انرژی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ترموديناميک خانم سلطانی   10 تا 11
مباني مهندسی برق 1 آقای ابطحی 11 تا 12
ديناميک آقای ابطحی 13:30 تا 14:30

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۱: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
سمینار (ارشد) آقای رضایی 18-تا 20

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۲: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
شبکه های کامپیوتری (در گروه کامپیوتر) آقای مصلحی 16 تا 18

 

 

گروه های شیمی و نفت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
موازنه (نفت و مهندسی شیمی) خانم سلطانی 7:50 تا 9:30
تصفیه پساب های صنعتی (صنایع شیمیایی) خانم منشئی 9:30 تا 11
شیمی آلی مهندسی شیمی خانم شمس 11 تا 12:30
عملیات واحد 1 (نفت و مهندسی شیمی) خانم سلطانی 12:30 تا 14
شیمی تجزیه (مهندسی شیمی ) خانم خاشعی 14 تا 15:30
اصول و تصفیه پساب های صنعتی (شیمی کاربردی) خانم شفیعیون 17 تا 18:30

 

گروه های شیمی و نفت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
کاربرد رایانه در شیمی خانم عیاشی 11 تا 12:30
زبان تخصصی خانم منشئی 12:30 تا 14
شیمی تجزیه دستگاهی (صنایع شیمیایی) خانم شمس 15:30 تا 17
رایانه و کاربرد آن در مهندسی نفت آقای کچویی 17 تا 18:30

 

گروه های عمومی و پایه: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ریاضی عمومی 2 خانم قجاوند 10 تا 11.30
ریاضی عمومی 1 خانم قجاوند 11.30 تا 13
زبان فارسی (هردو گروه) خانم زندی 13 تا 15
اخلاق اسلامی (هردو گره) خانم شیاسی 15 تا 16.30
دانش خانواده (هردو گروه) اقای نصر 16.30 تا 18
ریاضی عمومی 1 اقای ذوالفقاری 18 تا 20


گروه های حسابداری و مدیریت 1:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
حسابداری پیشرفته 1(کارشناسی حسابداری) آقای شیاسی 8 تا 10
اقتصاد خرد (کارشناسی مدیریت بازرگانی) جوزدانی 10 تا 12
اقتصاد خرد (کاردانی حسابداری)
حسابداری دولتی 2(کارشناسی حسابداری) خانم مظاهری 12 تا 14

 

گروه های حسابداری و مدیریت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مدیریت تولید (کارشناسی حسابداری) آقای قرنی 8 تا 10
بایگانی و اداره امور اسنادی (کاردانی امور اداری) خانم خاکساری 10:30 تا 12
اصول حسابداری 2 (کارشناسی مدیریت بازرگانی) آقای شیاسی 12 تا 14
اصول حسابداری 2 (کاردانی امور اداری) آقای شیاسی
تحقیق در عملیات 2 (کارشناسی مدیریت بازرگانی) آقای کاظمی 14 تا 16
پژوهش عملیاتی 2 (کارشناسی حسابداری) آقای کاظمی
حقوق بازرگانی (تطبیقی و اسلامی)(کارشناسی مدیریت بازرگانی) آقای برگ گل 16 تا 18
اصول برنامه ریزی (کاردانی امور اداری) خانم آرش نیا 18 تا 19:30
اصول برنامه ریزی (کاردانی امور اداری)

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۱: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مدار مجتمع نوری (ارشد) خانم اعلایی 8 تا 10
کنترل پیش بین (ارشد) آقای عسگری 10 تا 12
سیستمهای تصویرگر پزشکی (ارشد) آقای کیانی 12 تا 14

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۲: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
پردازش تصاویر پزشکی (ارشد) خانم حمیدپور 10 تا 12
مقدمه ای بر مهندسی پزشکی خانم حمیدپور 12 تا 14

 

گروه های عمومی و پایه: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
تفسیر موضوعی (گروه مجازی) اقای سمیعی 8 تا 10
زبان فارسی (هردو گروه) خانم زندی 10 تا 12
تاریخ اسلام خانم صالحی 12 تا 14

 

گروه های مکانیک، هوافضا و انرژی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
طراحی اجزا 1 آقای آقایی 10 تا 12


گروه کامپیوتر 1: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
طراحی صفحات وب خانم کتیرایی 8 تا 10
معماری کامپیوتر آقای کریمی 10 تا 12
ایجاد بانکهای اطلاعاتی خانم کتیرایی 14 تا 16
مهندسی نرم افزار خانم نوری فر 16 تا 18
زبان ماشین و اسمبلی کارشناسی خانم حسینی 18 تا 20

 

گروه کامپیوتر 2:  (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
سیگنالها و سیستمها (در گروه برق) خانم حمیدپور 12 تا 14

 

گروه های مکانیک، هوافضا و انرژی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ديناميک ماشين آقای نصيری 14 تا 15:30
مکانيک سيالات 1 آقای روستا   15:30 تا 17:30
انتقال حرارت 1 آقای روستا 17:30 تا 19:30

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۱: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
سیستمهای تصویرنگاری پزشکی خانم دانش 8 تا 10
پدیده های بیوالکتریک خانم دانش 10 تا 12
تجزیه و تحلیل سیستمها خانم حمیدپور 12 تا 14
مدارهای مخابراتی خانم غلام زاده 14 تا 16
الکترونیک صنعتی آقای زنجانی 16 تا 18
سمینار (ارشد) آقای رضایی 18 تا 19
آشنایی با مهندسی برق آقای ثابت قدم 19 تا 20

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۲: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ریاضیات مهندسی خانم حمیدپور 8 تا 10
الکترونیک 2 آقای محمودیان 12 تا 14
مدارهای الکتریکی 1 آقای محمودیان 14 تا 16
الکترونیک 1 خانم قسوریان 16 تا 18
کنترل کننده های صنعتی آقای راعی 18 تا 20

 

گروه زبان 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
بررسی و تحلیل کتب درسی قنواتی نسب 8 تا 10
روش تدریس 4 قنواتی نسب 10:30 تا 12:30
سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش قنواتی نسب 13 تا 15
زبانشناسی کاربردی قنواتی نسب 16 تا  18

 

گروه زبان 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
نگارش پیشرفته آقای درخشنده 8 تا 10
کاربرد اصطلاحات آقای درخشنده 10 تا 12
تدریس عملی آقای خدام باشی 14 تا 15

 

گروه های شیمی و نفت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ترمودینامیک 1 آقای جوانبخت 11 تا 12:30
نقشه کشی صنعتی آقای صادقی 12:30 تا 14
شناسایی ترکیبات آلی خانم قضاوی 14 تا 15:30
کنترل فرایندها (صنایع شیمیایی) آقای ناصری 15:30 تا 17
انتقال جرم (صنایع شیمیایی) آقای ناصری 18:30 تا 20

 

گروه های شیمی و نفت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
خوردگی فلزات (شیمی کاربردی) خانم طلوعی 7:50 تا 9:30
کارگاه نرم افزار مهندسی خانم عیاشی 9:30 تا 11
آشنایی با واحد های تحقیق و توسعه آقای حاجی حیدری 11 تا 12:30
شیمی معدنی 2 خانم شمس 12:30 تا 14
کنترل فرایندها (نفت و مهندسی شیمی) خانم روستا زاده 14 تا 15:30
فرآیندهای پالایش خانم روستا زاده 15:30 تا 17

 

گروه های عمومی و پایه 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
معادلات دیفرانسیل(3 واحدی) اقای ظاهری فر 10 تا 8
معادلات دیفرانسیل (2 واحدی) اقای ظاهری فر 11:30 تا 13
ریااضی گسسته اقای ظاهری فر 13:30 تا 15
شیمی عمومی خانم عیاشی 15 تا 17
ارزشهای دفاع مقدس اقای مجیدی 18 تا 19:30

 

گروه های عمومی و پایه 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ریاضی پیش دانشگاهی خانم مسعودیان 10 تا 8

 

گروه های حسابداری و مدیریت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
کارآفرینی و پروژه (کاردانی حسابداری) آقای مظاهری 8 تا 10
زبان تخصصی (کاردانی امور اداری) خانم پوران شیروانی 10 تا 11:30
آمار و احتمالات مقدماتی (کاردانی امور اداری) خانم منتظری 12 تا 14
روش های آماری (کاردانی حسابداری)
حسابداری صنعتی 2 (کارشناسی مدیریت صنعتی، کاردانی حسابداری) خانم جانقربان 14 تا 16
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها (کارشناسی مدیریت صنعتی) آقای جنترانی 16 تا 18
حسابداری صنعتی 3 (کارشناسی مدیریت صنعتی) خانم جانقربان 18 تا 20

 

گروه های حسابداری و مدیریت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
حسابداری صنعتی 3 (کارشناسی حسابداری) آقای گنجی 8 تا 10
حسابداری دولتی 1 (کاردانی حسابداری) آقای آقا کوچکی 10 تا 12
امور مالی بین الملل (کارشناسی  حسابداری) خانم جوزدانی 12 تا 13:30
بازاریابی بین المللی (کارشناسی مدیریت بازرگانی) آقای مظاهری 14 تا 16
کاربرد رایانه در امور اداری 1 (کاردانی امور اداری) آقای جبه داری 16 تا 18
آشنایی با قوانین کسب و کار (کارشناسی مدیریت بازرگانی) آقای رفعتی 18 تا 20

 


گروه کامپیوتر: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مدار الکتریکی آقای محمودیان 8 تا 10
مباحث ویژه و طراحی وب کارشناسی آقای مصلحی 10 تا 12
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی خانم کتیرایی 12 تا 14
اصول سرپرستی خانم اسماعیلیان 14 تا 16
مدار منطقی و سخت افزار آقای کریمی 16 تا 18
سیستمهای شیء گرا خانم باغبانی 18 تا 20

 

گروه های مکانیک، هوافضا و انرژی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
زبان تخصصي مهندسي هوافضا آقای جهانفر 10 تا 11
مقاومت مصالح ۲ آقای نادری 11 تا 12
طراحي سازه هاي صنايع هوايي آقای افقري 14 تا 15
مکانيک پرواز 2 آقای افقري 15 تا 16
اصول جلوبرنده ها آقای افقري 16 تا 17
طراحي هواپيما 2 آقای افقري 17 تا 18

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۱: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
روش تحقیق در مهندسی پزشکی خانم اسماعیلیان 8:30 تا 10
ماشین های الکتریکی (کاردانی) خانم نصر 10 تا 12
منابع تغذیه (کاردانی) خانم هراتیان 12 تا 14
تکنیک پالس (کاردانی) خانم هراتیان 14 تا 16
مباحث ویژه 2 آقای ابطحی 16 تا 18
مدارهای الکتریکی 2 خانم قسوریان 18 تا 20

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۲: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
فیزیک پزشکی آقای ترکی 12 تا 14
بیوفیزیک آقای ترکی 14 تا 16

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی 3: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
تحلیل مدارهای الکتریکی (کاردانی)  (در گروه کامپیوتر) آقای محمودیان 8 تا 10
برنامه نویسی کامپیوتر  (در گروه کامپیوتر) خانم کتیرایی 12 تا 14
اصول سرپرستی (کاردانی)  (در گروه کامپیوتر) خانم اسماعیلیان 14 تا 16
اصول مدارهای دیجیتال کاردانی (در گروه کامپیوتر) آقای کریمی 16 تا 18

 

گروه زبان 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
خواندن و درک مفاهیم 2 مدنی 8 تا  10
دستور و نگارش 2 مدنی 10:30 تا 12:30
نگارش پیشرفته نجفی 16 تا 17
کلیات زبانشناسی نجفی 17 تا 19

 

گروه زبان 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
طراحی و مطالعه مسایل یادگیری زبان خانم خیرزاده 8 تا 9
نامه نگاری خانم خیرزاده 9 تا 10
مبانی برنامه ریزی درسی خانم میرزایی 10:30 تا 12:30
شعر و نثر ساده آقای خدام باشی 15 تا 17
اصول و فلسفه آموزش و پرورش خانم میرزایی 17 تا 19


گروه های شیمی و نفت 1:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
اصول عملیات واحد (صنایع شیمیایی) خانم سلطانی 7:50 تا 9:30
فرآیند های صنایع گاز خانم روستا زاده 9:30 تا 11
شیمی عمومی 2 (شیمی کاربردی) آقای مسجدی 11 تا 12:30
صنایع شیمیایی آلی(شیمی کاربردی) خانم منشئی 12:30 تا 14
انتقال جرم(پلیمر، نفت و مهندسی شیمی) آقای گلشیرازی 14 تا 15:30
کاربرد ریاضیات (نفت و مهندسی شیمی) خانم حیدری 15:30 تا 17
شیمی فیزیک 1 خانم طلوعی 17 تا 18:30
طرح اقتصاد مهندسی (نفت و مهندسی شیمی) آقای ذبیحی 18:30 تا 20

 

گروه های شیمی و نفت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
شیمی آلی 2 خانم عیاشی 7:50 تا 9:30
شیمی تجزیه 2 خانم خاشعی 14 تا 15:30
طراحی آزمایش (ارشد مهندسی شیمی) خانم طغیانی 15:30 تا 17
مدیریت صنعتی خانم اسماعیلیان 17 تا 18:30

 

 

گروه های عمومی و پایه: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
فیزیک 2 خانم ازادشهرکی 8 تا 10
ریاضی عمومی 2 اقای ذوالفقاری 10 تا 12
فیزیک 1 خانم جعفری 12 تا 14
معادلات دیفرانسیل اقای ظاهری فر 14 تا 16
ریاضی عمومی 1 اقای ذوالفقاری 16 تا 18
ریاضی جبرانی اقای ذوالفقاری 18 تا 20

 

گروه های حسابداری و مدیریت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
حسابداری شرکتها 1 (کاردانی حسابداری) خانم جانقربان 8 تا 10
زبان تخصصی 2 (کارشناسی مدیریت بازرگانی) خانم پوران شیروانی 10 تا 11:30
اصول سازماندهی (کاردانی امور اداری) آقای پریشانی 12 تا 13:30
مدیریت رفتار سازمانی (کارشناسی مدیریت بازرگانی) آقای آقایی 14 تا 16
رفتار سازمانی (کاردانی امور اداری)
روش تحقیق در مدیریت (کارشناسی مدیریت بازرگانی) خانم سلطانی 16 تا 18
روش تحقیق  و مأخذ شناسی (کاردانی امور اداری)
زبان تخصصی 2 (کارشناسی حسابداری) آقای محمدی 18 تا 20

 

گروه های حسابداری و مدیریت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
نظام های حقوق و دستمزد (کاردانی امور اداری) آقای گنجی 8 تا 10
سازمان های پولی و مالی اسلامی و بین المللی (کارشناسی مدیریت بازرگانی) جوزدانی 10 تا 12
حسابرسی 2 (کارشناسی حسابداری) آقای شریفیان 12 تا 14
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 2 (کارشناسی مدیریت بازرگانی و مدیریت صنعتی) خانم منتظری 14 تا 16
اقتصاد خرد (کارشناسی مدیریت بازرگانی و کاردانی حسابداری) جوزدانی 16 تا 18
برنامه ریزی کسب و کار (کارشناسی مدیریت صنعتی) خانم آرش نیا 18 تا 19:30

 


گروه کامپیوتر: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
سیستم عامل خانم پور وحید 8 تا 10
کارگاه سیستم عامل خانم پور وحید 10 تا 12
پایگاه داده ها خانم کوچکی 12 تا 14
گرافیک کامپیوتری 1 (کاردانی) خانم آقاجانی 14 تا 16
آز پایگاه داده ها خانم کوچکی 16 تا 18

 

گروه های مکانیک، هوافضا و انرژی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مبانی اقتصاد خانم قسوریان 8 تا 10
روشهای توليد و کارگاه آقای جهانفر 11 تا 12
استاتيک آقای پورمدنی 16 تا 18

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
استاتیک و مقاومت مصالح (در گروه شیمی و نفت 1) آقای روستا 15:30 تا 17

 

گروه زبان 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
دستور و نگارش 2 مدنی 8 تا 10
خواندن و درک مطلب 2 مدنی 10:30 تا 12:30
خواندن و درک مطلب پیشرفته خدام باشی 14 تا 16
داستان کوتاه و رمان خدام باشی 16 تا 17
نگارش پیشرفته نجفی 17:30 تا 19:30

 

گروه زبان 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مکالمه موضوعی درخشنده 8 تا 10
نگارش 2  درخشنده 10:30 تا 12:30
ترجمه متون علوم انسانی خدابخشی 13 تا 15
گفت و شنود 4 میرزایی 17:30 تا 19:30


گروه های شیمی و نفت 1:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
محاسبات عددی دکتر صادقی 7:50 تا 9:30
طراحی راکتور مهندس گلشیرازی 9:30 تا 11
ترمودینامیک 2 دکتر  صادقی 11 تا 12:30
مکانیک سیالات (مهندسی شیمی و نفت) مهندس روستا 12:30 تا 14
شیمی صنعتی مهندس گلشیرازی 14 تا 15:30
استاتیک و مقاومت مصالح مهندس روستا 15:30 تا 17
محاسبات پالایش مهندس مقاره زاده 17 تا 18:30

 

گروه های شیمی و نفت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
عملیات بهره برداری 1 مهندس پریشانی 15:30 تا 17
مهندسی مخزن 1 مهندس پریشانی 17 تا 18:30

 

گروه های عمومی و پایه: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ریاضی عمومی (امور اداری) اقای ذوالفقاری 8.30 تا 10
ریاضی کاربردی اقای ذوالفقاری 11.30 تا 10
فیزیک الکتریسیته خانم رحمتی 11.30 تا 13
تفسیر موضوعی اقای سمیعی 13.30 تا 15
اندیشه اسلامی 1 خانم صمدی 15 تا 16.30
زبان خارجی خانم پوران شیروانی 16.30 تا 18.30
اندیشه اسلامی 1 (هردو گروه) اقای سمیعی 18.30 تا 20

 

گروه های حسابداری و مدیریت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در حسابداری (کارشناسی حسابداری) آقای شفائی 8 تا 10
کاربرد کامیپوتر در حسابداری 3 (کاردانی حسابداری) آقای شفائی 10 تا 12
کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در حسابداری (کارشناسی حسابداری) آقای شفائی 12 تا 13:30
اصول مهارت های حرفه ایی (کارشناسی مدیریت بازرگانی ) خانم آرش نیا 13:30 تا 15
اقتصاد کلان (کارشناسی مدیریت بازرگانی، کارشناسی مدیریت صنعتی، کاردانی امور اداری) جوزدانی 15 تا 17
حقوق کار و تأمین اجتماعی (کاردانی امور اداری) آقای رفعتی 17 تا 19

 

گروه های حسابداری و مدیریت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مباحث جاری در حسابداری 2 (کارشناسی حسابداری) آقای گنجی 8 تا 10
پول و ارز و بانکداری (کارشناسی حسابداری ) خانم خاکی 10 تا 11:30
مبانی بانکداری و مدیریت بانک (کارشناسی مدیریت بازرگانی) خانم خاکی 11:30 تا 13
حسابرسی 1 (کارشناسی مدیریت بازرگانی، کاردانی حسابداری) آقای شریفیان 13 تا 15
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت  1 (کارشناسی مدیریت صنعتی، کارشناسی مدیریت بازرگانی) خانم منتظری 15 تا 17
آمار و احتمالات (کارشناسی حسابداری)
مدیریت مالی (کارشناسی مدیریت صنعتی) خانم آرش نیا 17 تا 19
مدیریت مالی 1 (کاردانی حسابداری) خانم آرش نیا 17 تا 19

 


گروه کامپیوتر: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
برنامه سازی پیشرفته خانم باغبانی 8 تا 10
مباحث ویژه کاردانی خانم کوچکی 10 تا 12
کارگاه کامپیوتر خانم شکرالهی 12 تا 14
گرافیک کامپیوتری 1 (کارشناسی) خانم آقاجانی 14 تا 16
شبکه ها ی کامپیوتری آقای مصلحی 16 تا 18
طراحی الگوریتم آقای کریمی 18 تا 20

 

گروه کامپیوتر ۲: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
زبان ماشین و اسمبلی (مشترک با گروه برق) خانم ابونصر 10 تا 12

 

گروه های مکانیک، هوافضا و انرژی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ترموديناميک خانم سلطانی   10 تا 11
مباني مهندسي برق 1 آقای ابطحی 11 تا 12
ديناميک آقای ابطحی 13:30 تا 14:30

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۱: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
هوش مصنوعی (ارشد) آقای نصری 9 تا 11
شبیه سازی و مدلسازی (ارشد) آقای نصری 11 تا 13
مکاترونیک 2 (ارشد) آقای دلایلی 15:30 تا 17:30
سمینار (ارشد) آقای رضایی 17:30 تا 19:30

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۲: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
میکروپروسسور 1 خانم ابونصر 10 تا 12
اکترونیک صنعتی (کاردانی) خانم ابونصر 12 تا 14

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی 3: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
شبکه های کامپیوتری (در گروه کامپیوتر) آقای مصلحی 16 تا 18

 


گروه زبان 1:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
تهیه و تدوین مطالب درسی آقای طباطبایی 8 تا 9
روش تدریس مهارتهای زبان آقای طباطبایی 9 تا 10
کیفیت سنجی ترجمه آقای جمالی منش 10 تا 11
آزمون سازی خانم میرزایی 11:30 تا 12:30
اصول و روش ترجمه آقای جمالی منش 14 تا 15
بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1 آقای چمالی منش 15 تا 16

 

گروه زبان 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
گفت و شنود 2 خانم خدابخشی 8 تا 9
طراحی و مطالعه مسایل یادگیری زبان خانم خیرزاده 9 تا 10
روش تحقیق در علوم تربیتی خانم خیرزاده 10 تا 11
فن اوری در ترجمه آقای جمالی منش 11 تا 12
ترجمه متون آقای خدام باشی 12 تا 13
خواندن پیشرفته آقای خدام باشی 15  تا 17

 

گروه های شیمی و نفت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
موازنه (نفت و مهندسی شیمی) خانم دکتر سلطانی 7:50 تا 9:30
تصفیه پساب های صنعتی (صنایع شیمیایی) خانم مهندس منشئی 9:30 تا 11
شیمی آلی مهندسی شیمی خانم مهندس شمس 11 تا 12:30
عملیات واحد 1 (نفت و مهندسی شیمی) خانم دکتر سلطانی 12:30 تا 14
شیمی تجزیه (مهندسی شیمی ) خانم مهندس خاشعی 14 تا 15:30
شیمی پلیمر خانم دکتر قضاوی 15:30 تا 17
اصول و تصفیه پساب های صنعتی (شیمی کاربردی) خانم دکتر شفیعیون 17 تا 18:30

 

گروه های شیمی و نفت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
کاربرد رایانه در شیمی خانم دکتر عیاشی 11 تا 12:30
زبان تخصصی خانم مهندس منشئی 12:30 تا 14
زمین شناسی نفت دکتر ذبیحی 14 تا 15:30
شیمی تجزیه دستگاهی (صنایع شیمیایی) خانم مهندس شمس 15:30 تا 17
رایانه و کاربرد آن در مهندسی نفت مهندس کچویی 17 تا 18:30
آشنایی با مهندسی نفت دکتر ذبیحی 18:30 تا 20

 

 

گروه های عمومی و پایه: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
زبان جبرانی اقای موحد 8 تا 10
ریاضی عمومی 2 خانم قجاوند 10 تا 11.30
ریاضی عمومی 1 خانم قجاوند 11.30 تا 13
زبان خارجی اقای موحد 13.30 تا 15
اخلاق اسلامی (هردو گروه) خانم شیاسی 15 تا 16.30
دانش خانواده (هردو گروه) اقای نصر 16.30 تا 18
ریاضی عمومی 1 اقای ذوالفقاری 18 تا 20

 

گروه های حسابداری و مدیریت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
حسابداری پیشرفته 1 (کارشناسی حسابداری) آقای شیاسی 8 تا 10
سیستم های، خرید انبارداری و توزیع (کارشناسی مدیریت بازرگانی) آقای گنجی 10 تا 12
اصول حسابداری 2 (کارشناسی مدیریت بازرگانی،کاردانی امور اداری) آقای شیاسی 12 تا 14
تحقیق در عملیات  2 (کارشناسی مدیریت بازرگانی) آقای کاظمی 14 تا 16
پژوهش عملیاتی  2 (کارشناسی حسابداری)
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی (کارشناسی مدیریت صنعتی) خانم جوزدانی 16 تا 18
اصول حسابداری 1 (کاردانی امور اداری، کارشناسی مدیریت بازرگانی) خانم آرش نیا 18 تا 20

 

گروه های حسابداری و مدیریت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
حسابداری میانه (کارشناسی حسابداری) آقای آقا کوچکی 8 تا 10
مدیریت منابع انسانی (کاردانی امور اداری) خانم ریگی 10 تا 11:30
کنترل و تنظیم بودجه (کاردانی امور اداری، کاردانی حسابداری) خانم جوزدانی 11:30 تا 13
حسابداری دولتی 2 (کارشناسی حسابداری) خانم مظاهری 13 تا 15
حقوق بازرگانی تطبیقی و اسلامی (کارشناسی مدیریت بازرگانی) آقای برگ گل 15 تا 17
طرح ریزی، تعمیرات و نگهداری (کارشناسی مدیریت صنعتی) آقای جنترانی 17 تا 19

 

 

گروه های عمومی و پایه: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
محاسبات عددی خانم قجاوند 8 تا 9.30
فیزیک 2 خانم ازادشهرکی 9.30 تا 11.30
اندیشه اسلامی 1 خانم صمدی 11.30 تا 13
ریاضی جبرانی اقای ذوالفقاری 13.30 تا 15.30
ریاضی عمومی (امور اداری) اقای ذوالفقاری 15.30 تا 17.30

 

گروه زبان: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
تحلیل گفتمان (ارشد) نجفی 9:30 تا 10:30
فن آوری در آموزش زبان (ارشد) خیرزاده 11 تا 12

 


گروه کامپیوتر: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
رایانش ابری آقای نصری 8  تا 10
مباحث ویژه در شبکه های کامپیوتری آقای مرادی 10 تا 12
شبکه های نوری آقای عمومی 12:30 تا 14:30
طراحی الگوریتم آقای کریمی 14:30 تا 16:30
کارگاه شبکه آقای نصیری 16:30 تا 18:30
نظریه زبانها و ماشینها خانم شکرالهی 18:30 تا 20

 

گروه های مکانیک، هوافضا و انرژی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
سوخت و احتراق آقای فرقدانی 9 تا 10
نيروگاه ها (حرارتی، آبی، هسته ای) آقای فرقدانی 10 تا 11
آئروديناميک 1 آقای ملک زاده 11 تا 12
مقدمه ای بر مهندسی هوافضا آقای ملک زاده 12 تا 13

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۱: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
روش تحقیق در مهندسی پزشکی خانم اسماعیلیان 8 تا 10
کنترل فازی (ارشد) آقای عسگری 10 تا 12
کنترل دیجیتال (ارشد) آقای راعی 12 تا 14
مدار مجتمع خطی (ارشد) آقای رضایی 14 تا 16
سیستمهای تصویرگر پزشکی (ارشد) آقای کیانی 16 تا 18
پردازش تصاویر پزشکی (ارشد) خانم حمیدپور 18 تا 20

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۲: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
روش تحقیق در مهندسی پزشکی خانم اسماعیلیان 8 تا 10
کنترل فازی (ارشد) آقای عسگری 10 تا 12
کنترل دیجیتال (ارشد) آقای راعی 12 تا 14
مدار مجتمع خطی (ارشد) آقای رضایی 14 تا 16
سیستمهای تصویرگر پزشکی (ارشد) آقای کیانی 16 تا 18
پردازش تصاویر پزشکی (ارشد) خانم حمیدپور 18 تا 20

 


گروه های شیمی و نفت 1:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
شیمی رنگ (صنایع شیمیایی) خانم دکتر طائی 7:50 تا 9:30
ایمنی در آزمایشگاه (شیمی کاربردی) خانم مهندس عسگری 9:30 تا 11
شیمی فیزیک (صنایع شیمیایی) خانم دکتر طائی 11 تا 12:30
اقتصاد مهندسی (صنایع شیمیایی) دکتر ذبیحی 12:30 تا 14
کاربرد رایانه در صنایع شیمیایی دکتر ذبیحی 14 تا 15:30
صنایع شیمیایی مهندس یزدانی 15:30 تا 17
مکانیک سیالات (صنایع شیمیایی) مهندس پورضرغام 17 تا 18:30

 

گروه های شیمی و نفت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
انتقال حرارت 1 (نفت، پلیمر و مهندسی شیمی) دکتر صادقی 7:50 تا 9:30
کاربرد برق در صنایع شیمیایی خانم مهندس غلامزاده 9:30 تا 11
فیزیک رنگ (شیمی کاربردی) خانم مهندس شمس 11 تا 12:30
شیمی و فناوری رنگ (شیمی کاربردی) خانم مهندس شمس 12:30 تا 14
اندازه گیری کمیت های مهندسی مهندس فرقدانی 14 تا 15:30

 

گروه های عمومی و پایه: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
آمار واحتمالات (2واحدی) خانم میریان 8 تا 9:30
فیزیک 2 خانم رنجبر 9:30 تا 11:30
محاسبات عددی خانم شیخی 11:30 تا 13
زبان خارجی خانم پوران شیروانی 13 تا 14:30
ریاضی عمومی 1 خانم شیخی 14:30 تا 16:30
امار و احتمالات خانم میریان 16:30 تا 18:30
معادلات دیفرانسیل (گروه دوشنبه) اقای ظاهری فر 18:30 تا 20

 

گروه های حسابداری و مدیریت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
حسابرسی 2 (کارشناسی حسابداری) آقای شریفیان 8 تا 10
سازمان های پولی و مالی اسلامی و بین المللی (کارشناسی مدیریت بازرگانی) خانم جوزدانی 10 تا 12
مدیریت مالی 2 (کارشناسی مدیریت بازرگانی) خانم آرش نیا 12 تا 14
مدیریت مالی 2 (کارشناسی حسابداری)
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام(کارشناسی مدیریت بازرگانی) آقای قجاوند 14 تا 16
مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن (کارشناسی مدیریت صنعتی)
آشنایی با قوانین کسب و کار آقای رفعتی 16 تا 18
طرح ریزی، تعمیرات و نگهداری (کارشناسی مدیریت صنعتی) آقای جنترانی 18 تا 20

 

گروه های حسابداری و مدیریت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2 (کارشناسی مدیریت بازرگانی، کارشناسی مدیریت صنعتی) خانم قجاوند 8  تا 10
ریاضی کاربردی (کارشناسی حسابداری)
ریاضی عمومی 2 (کاردانی حسابداری)
اصول حسابداری 2 (کارشناسی مدیریت بازرگانی، کاردانی امور مالی) آقای شیاسی 10 تا 12
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 1 (کارشناسی مدیریت صنعتی، کارشناسی مدیریت بازرگانی) خانم منتظری 12 تا 14
آمار و احتمالات (کارشناسی حسابداری)
بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان آقای مظاهری 14 تا 16
امور مالی بین الملل (کارشناسی  حسابداری) خانم جوزدانی 16 تا 17:30
کاربرد کامپیوتر در مدیریت (کارشناسی مدیریت بازرگانی) خانم حسینی 17:30 تا 19:30

 


گروه کامپیوتر: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
شیوه ارائه مطالب خانم اسماعیلیان 8 تا 10
شبیه سازی کامپیوتری خانم حاج حسنی 10 تا 12
برنامه سازی سیستم خانم حاج حسنی 12 تا 14
زبان تخصصی آقای مصلحی 14 تا 16
ساختمان داده ها خانم باغبانی 18 تا 16

 

گروه های مکانیک، هوافضا و انرژی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مبانی اقتصاد خانم قسوریان 8 تا 11
مقاومت مصالح ۲ آقای نادری 12 تا 13
توربوماشین ها آقای نادری 13 تا 14
اصول جلوبرنده ها آقای افقری 14 تا 15
طراحی سازه های صنايع هوايی آقای افقری 15 تا 16
مکانيک پرواز 2 آقای افقری 16 تا 17
طراحی هواپيما 2 آقای افقری 17 تا 18

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۱: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
برنامه نویسی کامپیوتر آقای محمودیان 8 تا 10
الکترومغناطیس خانم غلام زاده 10 تا 12
ریاضیات مهندسی خانم حمیدپور 12 تا 14
بیوشیمی خانم خانی 14 تا 16
مباحث ویژه 2 آقای ابطحی 16 تا 18
مدارهای منطقی خانم قسوریان 18 تا 20

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۲: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
آناتومی آقای حیدری 10 تا 12
بیوفیزیک آقای ترکی 16 تا 18


گروه زبان 1:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1 آقای جمالی منش 8 تا 10
اصول و روش ترجمه آقای جمالی منش 10:30 تا 12:30

 

گروه زبان 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
گفت و شنود 4 خانم میرزایی 8 تا 10
گفت و شنود 2 خانم خدابخشی 10 تا 12


گروه های شیمی و نفت 1:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
خواص سیالات مخزن مهندس قدوسی 7:50 تا 9:30
مبانی حفاری مهندس قدوسی 11 تا 12:30
جذب سطحی دکتر جوانبخت 13:30 تا 15
طراحی تجهیزات فرآیندی خانم دکتر طغیانی 15:30 تا 17
انتقال جرم پیشرفته دکتر صادقی 17 تا 18:30

 

گروه های شیمی و نفت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
موازنه (صنایع شیمیایی) خانم دکتر حیدری 7:50 تا 9:30
انتقال حرارت (صنایع شیمیایی) مهندس پورضرغام 9:30 تا 11
شیمی  آلی3 خانم دکتر طائی 11 تا 12:30
ریاضی کاربردی (صنایع شیمیایی) خانم دکتر حیدری 12:30 تا 14

 

گروه های شیمی و نفت 3: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
طراحی راکتور (صنایع شیمیایی) مهندس پورضرغام 7:50 تا 9:30

 

گروه های عمومی و پایه: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ریاضی مهندسی خانم قجاوند 8 تا 10
ریاضی عمومی 2 خانم قجاوند 10 تا 12
فیزیک 1 اقای حدادی 12 تا 14
ریاضی عمومی اقای ظاهری فر 14 تا 16
دانش خانواده (هر دو گروه) خانم شیاسی 15:30 تا 17
اخلاق اسلامی (هردو گروه) اقای نصر 17 تا 18.30
زبان خارجی اقای شیخی 18.30 تا 20.30

 

گروه های حسابداری و مدیریت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
بازاریابی بین المللی (کارشناسی مدیریت بازرگانی) آقای مظاهری 8 تا 10
اقتصاد خرد (کارشناسی مدیریت بازرگانی) خانم جوزدانی 10 تا 12
اقتصاد خرد (کاردانی حسابداری)
پژوهش عملیاتی 1 (کارشناسی حسابداری) آقای کاظمی 12 تا 14
حسابداری صنعتی 3 (مدیریت صنعتی) خانم جانقربان 14 تا 16
زبان تخصصی 2 (کارشناسی حسابداری) آقای محمدی 16 تا 18
کاربرد رایانه در امور اداری 2 (کاردانی امور اداری) خانم حسینی 18 تا 20
کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2 (کاردانی حسابداری)

 

گروه های حسابداری و مدیریت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مباحث جاری در حسابداری (2) (کارشناسی حسابداری) آقای گنجی 8 تا 10
حسابرسی (کارشناسی مدیریت بازرگانی) آقای شریفیان 10 تا 12
حسابرسی 1 (کاردانی حسابداری)
نظام های حقوق و دستمزد (کاردانی امور اداری) آقای گنجی 12 تا 14
اقتصاد کلان (کارشناسی مدیریت بازرگانی، کارشناسی مدیریت صنعتی، کاردانی حسابداری) خانم جوزدانی 14 تا 16
حقوق کار و تأمین اجتماعی (کاردانی امور اداری) آقای رفعتی 16 تا 18
بررسی اقتصادی طرحهای صنعتی (کارشناسی مدیریت صنعتی) آقای مظاهری 18 تا 20

 


گروه کامپیوتر 1: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
طراحی صفحات وب خانم کتیرایی 8 تا 10
معماری کامپیوتر آقای کریمی 10 تا 12
مدار الکتریکی آقای محمودیان 12 تا 14
ایجاد بانکهای اطلاعاتی خانم کتیرایی 14 تا 16
آز مهندسی نرم افزار خانم نوری فر 16 تا 18
زبان ماشین و اسمبلی کاردانی خانم حسینی 18 تا 20

 

گروه کامپیوتر 2:  (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
سیگنالها و سیستمها (در گروه برق) خانم حمیدپور 10 تا 12

 

گروه های مکانیک، هوافضا و انرژی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
زبان تخصصی مهندسی هوافضا آقای جهانفر 8:30 تا 10
ديناميک ماشين آقای نصيری 14 تا 15:30
مکانيک سيالات 1 آقای روستا   15:30 تا 17
انتقال حرارت 1 آقای روستا 17:30 تا 19

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۱: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مدیریت و کارآفرینی خانم دانش 8:30 تا 10
تجزیه و تحلیل سیستمها خانم حمیدپور 10 تا 12
فیزیک پزشکی آقای ترکی 12 تا 14
الکترونیک صنعتی آقای زنجانی 15 تا 17
اصول سیستمهای مخابراتی خانم قسوریان 17 تا 19
آشنایی با مهندسی برق آقای ثابت قدم 19 تا 20

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۲: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
تکنیک پالس (کاردانی) خانم هراتیان 8 تا 10
منابع تغذیه (کاردانی) خانم هراتیان 10 تا 12
ماشین های الکتریکی (کاردانی) خانم نصر 14 تا 16
الکترونیک صنعتی (کاردانی) خانم ابونصر 16 تا 18
سمینار (ارشد) آقای رضایی 18 تا 20

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی 3: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
تحلیل مدارهای الکتریکی کاردانی (در گروه کامپیوتر) آقای محمودیان 12 تا 14

 

گروه زبان 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مکالمه موضوعی آقای درخشنده 8 تا 10
کاربرد اصطلاحات آقای درخشنده 10:30 تا 12:30
تدریس عملی آقای خدام باشی 13 تا 14:30
ترجمه متون آقای خدام باشی 15 تا 17
روش تدریس 4 خانم قنواتی نسب 17 تا 19

 

گروه زبان 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
بررسی و تحلیل کتب درسی خانم قنواتی نسب 8 تا 10
سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش خانم قنواتی نسب 10:30 تا 12:30
دستور و نگارش 2 آقای مدنی 13 تا 15
زبانشناسی کاربردی خانم قنواتی نسب 15 تا 17
خواندن و درک مطلب 2 آقای مدنی 17 تا 19

 

گروه های شیمی و نفت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
نمودار گیری چاه ها مهندس قدوسی 7:50 تا 9:30
تکمیل و انگیزش چاه ها مهندس قدوسی 9:30تا 11
ترمودینامیک 1 دکتر جوانبخت 11 تا 12:30
نقشه کشی صنعتی مهندس صادقی 12:30 تا 14
شناسایی ترکیبات آلی خانم دکتر قضاوی 14 تا 15:30
کنترل فرایندها (صنایع شیمیایی) مهندس ناصری 15:30 تا 17
انتقال جرم (صنایع شیمیایی) مهندس ناصری 18:30 تا 20

 

گروه های شیمی و نفت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
خوردگی فلزات (شیمی کاربردی) خانم مهندس طلوعی 7:50 تا 9:30
کارگاه نرم افزار مهندسی خانم دکتر عیاشی 9:30 تا 11
آشنایی با واحد های تحقیق و توسعه دکتر حاجی حیدری 11 تا 12:30
شیمی معدنی 2 خانم مهندس شمس 12:30 تا 14
کنترل فرایندها (نفت و مهندسی شیمی) خانم دکتر روستا زاده 14 تا 15:30
فرآیندهای پالایش خانم دکتر روستا زاده 15:30 تا 17

 

گروه های شیمی و نفت 3: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
عملیات واحد خانم دکتر سلطانی 9:30 تا 11

 

گروه های عمومی و پایه: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
معادلات دیفرانسیل (3واحدی) اقای ظاهری فر 8 تا 10
ریاضی پیش دانشگاهی خانم مسعودیان 8 تا 10
معادلات دیفرانسیل (2واحدی) اقای ظاهری فر 11:30 تا 13
شیمی عمومی (مبانی شیمی) خانم عیاشی 13:30 تا 15:30
انقلاب اسلامی (همه گروهها) خانم صالحی 15:30 تا 17
ریاضی گسسته اقای ظاهری فر 17 تا 18:30
ریاضی عمومی 1 اقای ذوالفقاری 18:30 تا 20

 

گروه های حسابداری و مدیریت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
حسابداری شرکتها 1 (کاردانی حسابداری) خانم جانقربان 8 تا 10
زبان تخصصی (کاردانی امور اداری) خانم پوران شیروانی 10 تا 11:30
آمار و احتمالات مقدماتی (کاردانی امور اداری) خانم منتظری 12 تا 14
روش های آماری (کاردانی حسابداری)
حسابداری صنعتی 2 (کارشناسی مدیریت صنعتی) خانم جانقربان 14 تا 16
حسابداری صنعتی 2 (کاردانی حسابداری)
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها (کارشناسی مدیریت صنعتی) آقای جنترانی 16 تا 18

 

گروه های حسابداری و مدیریت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
حسابداری صنعتی 3 (کارشناسی حسابداری) آقای گنجی 8 تا 10
حسابداری دولتی 1 (کاردانی حسابداری) آقای آقا کوچکی 10 تا 12
اصول حسابداری 1 (کاردانی امور اداری) خانم آرش نیا 12 تا 14
اصول حسابداری 1 (کارشناسی مدیریت بازرگانی)
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی (کارشناسی مدیریت صنعتی) جوزدانی 14 تا 16
کاربرد رایانه در امور اداری 1 (کاردانی امور اداری) آقای جبه داری 16 تا 18
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 2 (کارشناسی مدیریت بازرگانی) خانم منتظری 18 تا 20
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 2 (کارشناسی مدیریت صنعتی)

 


گروه کامپیوتر: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
کارگاه کامپیوتر خانم شکرالهی 8 تا 10
مباحث ویژه کاردانی خانم کوچکی 10 تا 12
مهندسی نرم افزار خانم نوری فر 12 تا 14
طراحی سیستمهای شیء گرا خانم باغبانی 14 تا 16
شبکه ها ی کامپیوتری آقای مصلحی 16 تا 18
زبان ماشین و اسمبلی کارشناسی خانم حسینی 20 تا 18

 


گروه های مکانیک، هوافضا و انرژی:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ترموديناميک خانم سلطانی   10 تا 11
مباني مهندسي برق 1 آقای ابطحی 11 تا 12
ديناميک آقای ابطحی 13:30 تا 14:30
استاتيک آقای پورمدنی 16 تا 18

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۱: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
هوش مصنوعی (ارشد) آقای نصری 9 تا 11
شبیه سازی و مدلسازی (ارشد) آقای نصری 11 تا 13
مقدمه ای بر مهندسی پزشکی خانم حمیدپور 13:30 تا 15:30
مکاترونیک 2 (ارشد) آقای دلایلی 15:30 تا 16:30
مکاترونیک 2 (ارشد) آقای عسگری 16:30 تا 18:30
سمینار (ارشد) آقای رضایی 18:30 تا 20

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۲: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
شبکه های کامپیوتری آقای مصلحی 16 تا 18

 

گروه زبان 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
تهیه و تدوین مطالب درسی آقای طباطبایی 8 تا 10
روش تدریس مهارتهای زبان آقای طباطبایی 10:30 تا 12:30
کیفیت سنجی ترجمه آقای جمالی منش 13 تا 15
فن اوری در ترجمه آقای جمالی منش 15:30 تا 17:30

 

گروه زبان 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
گفت و شنود 2  خانم خدابخشی 8 تا 10
طراحی و مطالعه مسایل یادگیری زبان خانم خیرزاده 10 تا 12
روش تحقیق در علوم تربیتی خانم خیرزاده 13 تا 15
آزمون سازی خانم میرزایی 15:30 تا 17:30


گروه های شیمی و نفت 1:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
موازنه (نفت و مهندسی شیمی) خانم سلطانی 7:50 تا 9:30
تصفیه پساب های صنعتی (صنایع شیمیایی) خانم منشئی 9:30 تا 11
شیمی آلی مهندسی شیمی خانم شمس 11 تا 12:30
عملیات واحد 1 (نفت و مهندسی شیمی) خانم سلطانی 12:30 تا 14
شیمی تجزیه (مهندسی شیمی ) خانم خاشعی 14 تا 15:30
شیمی پلیمر خانم قضاوی 15:30 تا 17
اصول و تصفیه پساب های صنعتی (شیمی کاربردی) خانم شفیعیون 17 تا 18:30

 

گروه های شیمی و نفت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
خواص سنگ های مخزن آقای قدوسی 7:50 تا 9:30
کاربرد رایانه در شیمی خانم عیاشی 11 تا 12:30
زبان تخصصی خانم منشئی 12:30 تا 14
زمین شناسی نفت آقای ذبیحی 14 تا 15:30
شیمی تجزیه دستگاهی (صنایع شیمیایی) خانم شمس 15:30 تا 17
رایانه و کاربرد آن در مهندسی نفت مهندس کچویی 17 تا 18:30
آشنایی با مهندسی نفت آقای ذبیحی 18:30 تا 20

 

گروه های عمومی و پایه: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
زبان جبرانی اقای موحد 10 تا 8.30
ریاضی عمومی 2 خانم قجاوند 10 تا 11.30
ریاضی عمومی 1 خانم قجاوند 11.30 تا 13
زبان خارجی اقای موحد 13.30 تا 15
اخلاق اسلامی (هردو گروه) خانم شیاسی 15 تا 16.30
دانش خانواده (هردو گروه) اقای نصر 16.30 تا 18

 

گروه های حسابداری و مدیریت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
تحقیق در عملیات 2 (کارشناسی مدیریت بازرگانی) آقای کاظمی 8 تا 10
پژوهش عملیاتی 2 (کارشناسی حسابداری)
سیستم های خرید، انبارداری و توزیع (کارشناسی مدیریت بازرگانی) آقای گنجی 10 تا 12
حسابداری دولتی 2 (کارشناسی حسابداری) خانم مظاهری 12 تا 14
فنون تجزیه وتحلیل و طراحی سیستم ها (کارشناسی مدیریت صنعتی) آقای مظاهری 14 تا 16
فنون تجزیه وتحلیل و طراحی سیستم ها (کارشناسی مدیریت صنعتی)
حسابداری پیشرفته 1 (کارشناسی حسابداری) آقای شیاسی 16 تا 18
زبان تخصصی 2 (کارشناسی مدیریت بازرگانی) خانم پوران شیروانی 18 تا 19:30

 

گروه های حسابداری و مدیریت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مدیریت تولید (کارشناسی حسابداری) آقای قرنی 8 تا 10
حسابداری میانه (کارشناسی حسابداری) آقای آقا کوچکی 10 تا 12
کنترل و تنظیم بودجه (کاردانی امور اداری ) خانم جوزدانی 12 تا 13:30
کنترل و تنظیم بودجه (کاردانی حسابداری )
بایگانی و اداره امور اسنادی (کاردانی امور اداری) خانم خاکساری 13:30 تا15
حقوق بازرگانی تطبیقی و اسلامی (کارشناسی مدیریت بازرگانی) آقای برگ گل 15:30 تا 17:30
حقوق تجارت (کاردانی حسابداری) آقای برگ گل 18 تا 19:30

 


گروه های برق و مهندسی پزشکی:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
پردازش تصاویر پزشکی (ارشد) خانم حمیدپور 10 تا 12
ریاضیات مهندسی خانم حمیدپور 12 تا 14

 

گروه های عمومی و پایه: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
محاسبات عددی خانم قجاوند 8:30 تا 10
معادلان دیفرانسیل آقای ظاهری فر 10 تا 11:30
اندیشه اسلامی 1 آقای سمیعی 11:30 تا 13
ریاضی جبرانی آقای ذوالفقاری 13:30 تا 15
ریاضی عمومی (اموراداری) آقای ذوالفقاری 15 تا 16:30

 

گروه زبان: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
تحلیل گفتمان (ارشد) نجفی 9:30 تا 11
فن آوری در آموزش زبان (ارشد) خیرزاده 11:30 تا 13

 

 


گروه کامپیوتر: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
رایانش ابری آقای نصری 8 تا 10
مباحث ویژه در شبکه های کامپیوتری آقای مرادی 10 تا 12
شبکه های نوری آقای عمومی 12:30 تا 14:30
طراحی الگوریتم اقای کریمی 14:30 تا 16:30
کارگاه شبکه آقای نصیری 16:30 تا 18:30
نظریه زبانها و ماشینها خانم شکرالهی 18:30 تا 20

 


گروه های مکانیک، هوافضا و انرژی:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
سوخت و احتراق آقای فرقدانی 9 تا 10
نیروگاه ها (حرارتی، آبی، هسته ای) آقای فرقدانی 10 تا 11
آیرودینامیک 1 آقای ملک زادده 11 تا 12
مقدمه ای بر مهندسی هوافضا آقای ملک زادده 12 تا 13

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۱: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
میکروپروسسور 1 خانم ابونصر 8 تا 10
کنترل پیش بین (ارشد) آقای عسکری 10 تا 12
کنترل عصبی (ارشد) آقای نصری 12:30 تا14:30
مدار مجتمع نوری (ترشد) خانم اعلایی 14:30 تا 16:30
سیستم های تصویرگر پزشکی (ارشد) آقای کیائی 16:30 تا 18:30

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۲: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
روش تحقیق در مهندسی پزشکی خانم اسماعیلیان 8 تا 10
پردازش تصاویر پزشکی (ارشد) اقای عسکری 10 تا 12

 


گروه های شیمی و نفت 1:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
شیمی رنگ (صنایع شیمیایی) خانم طائی 7:50 تا 9:30
ایمنی در آزمایگاه (شیمی کاربردی) خانم عسکری 9:30 تا 11
شیمی فیزیک (صنایع شیمیایی) خانم طائی 11 تا 12:30
اقتصاد مهندسی (صنایع شیمیایی) آقای ذبیحی 12:30 تا 14
کاربرد رایانه در صنایع شیمیایی آقای ذبیحی 14 تا 15:30
صنایع شیمیایی آقای یزدانی 15:30 تا 17
مکانیک سیالات (صنایع شیمیایی) آقای پورضرغام 17 تا 18:30

 

گروه های شیمی و نفت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
انتقال حرارت 1 (نفت، پلیمر و مهندسی شیمی) آقای صادقی 7:50 تا 9:30
کاربرد برق در صنایع شیمیایی خانم غلامزاده 9:30 تا 11
فیزیک رنگ (شیمی کاربردی) خانم شمس 11 تا 12:30
شیمی و فناوری رنگ (شیمی کاربردی) خانم شمس 12:30 تا 14
اندازه گیری کمیت های مهندسی آقای فرقدانی 14 تا 15:30

 

گروه های عمومی و پایه 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
آمار و احتمالات مهندسی (2 واحدی) خانم میریان 8:30 تا 10
فیزیک 2 خانم رنجبر 10 تا 11:30
محاسبات عددی خانم شیخی 11:30 تا 15
زبان خارجی آقای شیخی 13:30 تا 15
ریاضی عمومی 1 خانم شیخی 15 تا 16:30
آمار و احتمالات خانم میریان 16:30 تا 18

 

گروه های عمومی و پایه 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
فیزیک 1 خانم جعفری 16:30 تا 18

 

گروه های حسابداری و مدیریت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
حسابرسی 2 (کارشناسی حسابداری) آقای شریفیان 8 تا 10
سازمان پولی و مالی اسلامی و بین المللی (کارشناسی مدیریت بازرگانی) خانم جوزدانی 10 تا 12
مدیریت مالی (کارشناسی مدیریت بازرگانی) خانم آرش نیا 12 تا 14
مدیریت مالی 2 (کارشناسی حسابداری)
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام (کارشناسی مدیریت بازرگانی) آقای قجاوند 14 تا 16
مبانی مدیریت و اسلامی و الگوهای آن (کارشناسی مدیریت باصنعتی)
آشنایی با قوانین کسب و کار آقای رفعتی 16 تا 18

 

گروه های حسابداری و مدیریت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2 (کارشناسی مدیریت بازرگانی و مدیریت صنعتی) خانم قجاوند 8 تا 10
ریاضی کاربردی
ریاضی عمومی 2 (کاردانی حسابداری)
اصول حسابرسی 2 (کارشناسی مدیریت بازرگانی و کاردانی امور اداری) آقای شیاسی 10 تا 12
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 1 (کارشناسی مدیریت بازرگانی و مدیریت صنعتی) خانم منتظری 12 تا 14
آمار و احتمالات (کارشناسی حسابداری)
بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان آقای مظاهری 14 تا 16

 


گروه کامپیوتر: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
شیوه ارائه مطالب خانم اسماعیلیان 8 تا 10
شبیه سازی کامپیوتری خانم حاج حسنی 10 تا 12
برنامه سازی سیستم خانم حاج حسنی 12 تا 14
زبان تخصصی آقای مصلحی 14 تا 16
ساختمان داده ها خانم باغبانی 16 تا 18

 


گروه های مکانیک، هوافضا و انرژی:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مباني اقتصاد خانم قسوریان 8 تا 11
توربوماشین ها آقای نادری 11 تا 14
طراحي اجزاء1 آقای آقایی 16 تا 17

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۱: (برای ورود کلیک کنید)
کلاس استاد ساعت
مدارهای الکتریکی 1 آقای محمودیان 8 تا 10
مدارهای مخابراتی خانم غلام زاده 10 تا 12
ریاضیات مهندسی خانم حمیدپور 12 تا 14
الکترونیک 2 آقای محمودیان 14 تا 16
فیزیک پزشکی آقای ترکی 16 تا 18
کنترل کننده های صنعتی آقای راعی 18 تا 20

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۲: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
الکترومغناطیس خانم غلام زاده 8 تا 10

 

گروه زبان 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1 آقای جمالی منش 8 تا 10
اصول و روش ترجمه آقای جمالی منش 10:30 تا 12:30

 

گروه زبان 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
تدریس عملی آقای خدام باشی 8 تا 10

 

گروه های شیمی و نفت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
خواص سیالات مخزن آقای قدوسی 7:50 تا 9:30
مبانی حفاری آقای قدوسی 11 تا 12:30
جذب سطحی آقای جوانبخت 13:30 تا 15
طراحی تجهیزات فرآیندی خانم طغیانی 15:30 تا 17
انتقال جرم پیشرفته آقای صادقی 17 تا 18:30

 

گروه های شیمی و نفت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
موازنه (صنایع شیمیایی) خانم حیدری 7:50 تا 9:30
شیمی  آلی 3 خانم طائی 9:30 تا 11
ریاضی کاربردی (صنایع شیمیایی) خانم حیدری 12:30 تا 14
طراحی راکتور (صنایع شیمیایی) آقای پورضرغام 14 تا 15:30
انتقال حرارت (صنایع شیمیایی) آقای پورضرغام 15:30 تا 17

 

گروه های عمومی و پایه: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ریاضی مهندسی خانم قجاوند 8.30 تا 10
ریاضی عمومی 2 خانم قجاوند 10 تا 11030
فیزیک 1 اقای حدادی 12 تا 13.30
ریاضی عمومی اقای ظاهری فر 14 تا 15.30
دانش خانواده (هر دو گروه) خانم شیاسی 15.30 تا 17
اخلاق اسلامی(هردو گروه) اقای نصر 17 تا 18.30

 

گروه های حسابداری و مدیریت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
بازاریابی بین المللی (کارشناسی مدیریت بازرگانی) آقای مظاهری 8 تا 10
پژوهش عملیاتی 1 (کارشناسی حسابداری) آقای کاظمی 10 تا 12
مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت (کارشناسی مدیریت بازرگانی) خانم  اسماعیلیان 12 تا 14
برنامه ریزی و توسعه (کارشناسی حسابداری)
حسابداری صنعتی 3 (مدیریت صنعتی) خانم جانقربان 14 تا 16
زبان تخصصی 2 (کارشناسی حسابداری) آقای محمدی 16 تا 18
کاربرد رایانه در امور اداری 2 (کاردانی امور اداری) خانم حسینی 18 تا 20
کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2 (کاردانی حسابداری)

 

گروه های حسابداری و مدیریت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مباحث جاری در حسابداری (2) (کارشناسی حسابداری) آقای گنجی 8 تا 10
حسابرسی (کارشناسی مدیریت بازرگانی) آقای شریفیان 10 تا 12
حسابرسی 1 (کاردانی حسابداری)
حسابداری پیشرفته 1 (کارشناسی حسابداری) آقای شیاسی 12 تا 14
اقتصاد کلان(کاردانی حسابداری، کارشناسی مدیریت بازرگانی و مدیریت صنعتی) خانم جوزدانی 14 تا 16
حقوق کار و تأمین اجتماعی (کاردانی امور اداری) آقای رفعتی 16 تا 18
اصول برنامه ریزی (کاردانی امور اداری) خانم آرش نیا 18 تا 19:30

 


گروه کامپیوتر 1: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
شیوه ارائه مطالب خانم اسماعیلیان 8 تا 10
شبیه سازی کامپیوتری خانم حاج حسنی 10 تا 12
برنامه سازی سیستم خانم حاج حسنی 12 تا 14
زبان تخصصی آقای مصلحی 14 تا 16
ساختمان داده ها خانم باغبانی 16 تا 18

 


گروه کامپیوتر 2: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
سیگنالها و سیستمها خانم حمیدپور 12 تا 14

 

 

گروه های مکانیک، هوافضا و انرژی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ديناميک ماشين آقای نصيري 14 تا 15:30
مکانيک سيالات ۱ آقای روستا   15:30 تا 17:30
انتقال حرارت 1 آقای روستا 17:30 تا 19:30

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۱: (برای ورود کلیک کنید)
کلاس استاد ساعت
سیستمهای تصویرنگاری پزشکی خانم دانش 8 تا 10
پدیده های بیوالکتریک خانم دانش 10 تا 12
تجزیه و تحلیل سیستمها خانم حمیدپور 12 تا 14
اندازه گیری الکترونیکی آقای زنجانی 14:30 تا 16:30
بیوفیزیک آقای ترکی 16:30 تا 18
آشنایی با مهندسی برق آقای ثابت قدم 19 تا 20

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۲: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
تکنیک پالس (کاردانی) خانم هراتیان 8 تا 10
الکترونیک صنعتی (کاردانی) خانم ابونصر 10 تا 12
بیوشیمی خانم خانی 12 تا 14
مقدمه ای بر مهندسی پزشکی خانم حمیدپور 14 تا 16
سمینار (ارشد) آقای رضایی 18 تا 20

 

گروه زبان 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مکالمه موضوعی آقای درخشنده 8 تا 10
کاربرد اصطلاحات آقای درخشنده 10:30 تا 12:30
ترجمه متون خدام باشی 15 تا 17

 

گروه زبان 2: (برای ورود کلیک کنید)

 

کلاس استاد ساعت
بررسی و تحلیل کتب درسی قنواتی نسب 8 تا 10
سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش قنواتی نسب 10:30 تا 12:30
دستور و نگارش 2 مدنی 13:30 تا 15:30
زبانشناسی کاربردی قنواتی نسب 15 تا 17
روش تدریس 4 قنواتی نسب 17 تا 19


گروه های شیمی و نفت 1:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
نمودار گیری چاه ها آقای قدوسی 7:50 تا 9:30
تکمیل و انگیزش چاه ها آقای قدوسی 9:30 تا 11
ترمودینامیک 1 آقای جوانبخت 11 تا 12:30
نقشه کشی صنعتی آقای صادقی 12:30 تا 14
شناسایی ترکیبات آلی خانم قضاوی 14 تا 15:30
کنترل فرایندها (صنایع شیمیایی) آقای ناصری 15:30 تا 17
انتقال جرم (صنایع شیمیایی) آقای ناصری 18:30 تا 20

 

گروه های شیمی و نفت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
خوردگی فلزات (شیمی کاربردی) خانم طلوعی 7:50 تا 9:30
کارگاه نرم افزار مهندسی خانم  عیاشی 9:30 تا 11
آشنایی با واحدهای تحقیق و توسعه آقای حاجی حیدری 11 تا 12:30
شیمی معدنی 2 خانم  شمس 12:30 تا 14
کنترل فرایندها (نفت و مهندسی شیمی) خانم روستازاده 14 تا 15:30
فرایندهای پالایش خانم روستازاده 15:30 تا 17

 

گروه های عمومی و پایه 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
معادلات دیفرانسیل (3واحدی) اقای ظاهری فر 8:30 تا 10
معادلات دیفرانسیل (2واحدی) اقای ظاهری فر 11:30 تا 13
شیمی عمومی (مبانی شیمی) خانم عیاشی 13:30 تا 15
انقلاب اسلامی خانم صالحی 15 تا 16:30
ریاضی گسسته اقای ظاهری فر 16:30 تا 18

 


گروه های عمومی و پایه 2:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ریاضی پیش دانشگاهی خانم مسعودیان 8:30 تا 10

 

گروه های حسابداری و مدیریت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
حسابداری صنعتی 3 (کارشناسی حسابداری) آقای گنجی 8 تا 10
حسابداری دولتی 1 (کاردانی حسابداری) آقای آقا کوچکی 10 تا 12
اصول سازماندهی (کاردانی امور اداری) آقای پریشانی 12 تا 13:30
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی (کارشناسی مدیریت صنعتی) خانم حوزدانی 14 تا 16
کاربرد رایانه در امور اداری 1 (کاردانی امور اداری) آقای جبه داری 16 تا 18

 

گروه های حسابداری و مدیریت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
کارآفرینی و پروژه (کاردانی حسابداری) آقای مظاهری 8 تا 10
زبان تخصصی (کاردانی امور اداری) خانم پوران شیروانی 10 تا 12
آمار و احتمالات مقدماتی (کاردانی امور اداری) خانم منتظری 12 تا 14
روش های آماری (کاردانی حسابداری)
حسابداری صنعتی 2 (کارشناسی مدیریت صنعتی) خانم جانقربان 14 تا 16
حسابداری صنعتی 2 (کاردانی حسابداری)
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها (کارشناسی مدیریت صنعتی) آقای جنترانی 16 تا 18

 


گروه کامپیوتر: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مدار الکتریکی آقای محمودیان 8 تا 10
مباحث ویژه و طراحی وب کارشناسی آقای مصلحی 10 تا 12
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی خانم کتیرایی 12 تا 14
اصول سرپرستی خانم اسماعیلیان 14 تا 16
مدار منطقی و سخت افزار آقای کریمی 16 تا 18
سیستمهای شیء گرا خانم باغبانی 18 تا 20

 

گروه های مکانیک، هوافضا و انرژی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
زبان تخصصی مهندسي هوافضا آقای جهانفر 10 تا 11
مقاومت مصالح ۲ آقای نادری 11 تا 14
طراحی سازه های صنايع هوايی آقای افقری 14 تا 15
مکانيک پرواز 2 آقای افقری 15 تا 16
اصول جلوبرنده ها آقای افقری 16 تا 17
طراحي هواپيما 2 آقای افقری 17 تا 18

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۱: (برای ورود کلیک کنید)
کلاس استاد ساعت
ماشین های الکتریکی (کاردانی) خانم نصر 10 تا 12
منابع تغذیه (کاردانی) خانم هراتیان 12 تا 14

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۲: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
تحلیل مدارهای الکتریکی (کاردانی) آقای محمودیان 8 تا 10
برنامه نویسی کامپیوتر خانم کتیرایی 12 تا 14
اصول سرپرستی (کاردانی) خانم اسماعیلیان 14 تا 16
اصول مدارهای دیجیتال (کاردانی) آقای کریمی 16 تا 18

 

گروه زبان 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
نامه نگاری خانم خیرزاده 8 تا 10
اصول و فلسفه آموزش و پرورش خانم میرزایی 10 تا 12
شعر و نثر ساده آقای خدام باشی 15 تا 17
کلیات زبانشناسی آقای نجفی 17:30 تا 19

 

گروه زبان 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
دستور و نگارش 2 آقای مدنی 8 تا 10
مبانی برنامه ریزی درسی خانم میرزایی 15 تا 17


گروه های شیمی و نفت 1:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
اصول عملیات واحد (صنایع شیمیایی) خانم سلطانی 7:50 تا 9:30
فرآیند های صنایع گاز خانم روستا زاده 9:30 تا 11
شیمی عمومی 2 (شیمی کاربردی) آقای مسجدی 11 تا 12:30
صنایع شیمیایی آلی (شیمی کاربردی) خانم  منشئی 12:30 تا 14
انتقال جرم (پلیمر، نفت و مهندسی شیمی) آقای گلشیرازی 14 تا 15:30
کاربرد ریاضیات (نفت و مهندسی شیمی) خانم حیدری 15:30 تا 17
شیمی فیزیک 1 خانم  طلوعی 17 تا 18:30
طرح اقتصاد مهندسی ( نفت و مهندسی شیمی) آقای ذبیحی 18:30 تا 20

 

گروه های شیمی و نفت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
شیمی آلی 2 خانم عیاشی 7:50 تا 9:30
خواص سنگ های مخزن آقای قدوسی 9:30 تا 11
زمین شناسی عمومی آقای قدوسی 11 تا 12:30
عملیات بهره برداری 2 آقای قدوسی 12:30 تا 14
شیمی تجزیه 2 خانم خاشعی 14 تا 15:30
طراحی آزمایش (ارشد مهندسی شیمی) خانم طغیانی 15:30 تا 17
مدیریت صنعتی خانم  اسماعیلیان 17 تا 18:30

 

گروه های عمومی و پایه: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
فیزیک 2 خانم آزادشهرکی 8.30 تا 10
ریاضی عمومی 2 اقای ذوالفقاری 10 تا 11.30
فیزیک  1 خانم جعفری 11.30 تا 13
فیزیک الکتریسیته خانم رحمتی 13.30 تا 15
انقلاب اسلامی خانم صالحی 15 تا 16.30
ریاضی عمومی 1 اقای ذوالفقاری 16.30 تا 18

 

گروه های حسابداری و مدیریت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
زبان تخصصی 2 (کارشناسی مدیریت بازرگانی) خانم پوران شیروانی 8:30 تا 10
مدیریت منابع انسانی (کاردانی امور اداری) خانم ریگی 10 تا 11:30
حسابداری شرکتها 1 (کاردانی حسابداری) خانم جانقربان 12 تا 14
مدیریت رفتار سازمانی (کارشناسی مدیریت بازرگانی) آقای آقایی 14 تا 16
رفتار سازمانی (کاردانی امور اداری)
روش تحقیق در مدیریت (کارشناسی مدیریت بازرگانی) خانم سلطانی 16 تا 18
روش تحقیق  و مأخذ شناسی (کاردانی امور اداری)

 

گروه های حسابداری و مدیریت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
نظام های حقوق و دستمزد (کاردانی امور اداری) آقای گنجی 8 تا 10
اصول حسابداری 1 (کاردانی امور اداری) خانم آرش نیا 10 تا 12
اصول حسابداری 1 (کارشناسی مدیریت بازرگانی)
حسابداری میانه (کارشناسی حسابداری) آقای آقا کوچکی 12 تا 14
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 2 (کارشناسی مدیریت بازرگانی) خانم منتظری 14 تا 16
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 2 (کارشناسی مدیریت صنعتی)
اقتصاد خرد (کارشناسی مدیریت بازرگانی) خانم جوزدانی 16 تا 18
اقتصاد خرد (کاردانی حسابداری)
برنامه ریزی کسب و کار (کارشناسی مدیریت صنعتی) خانم آرش نیا 18 تا 19:30

 


گروه کامپیوتر: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
سیستم عامل خانم پور وحید 10 تا 11:30
کارگاه سیستم عامل خانم پور وحید 11:45 تا 13:30
پایگاه داده ها خانم کوچکی 13:30 تا 15
گرافیک کامپیوتری1 کاردانی خانم آقاجانی 15 تا 16:30
آز پایگاه داده ها خانم کوچکی 16:30 تا 18

 

گروه های مکانیک، هوافضا و انرژی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
روشهاي توليدوکارگاه آقای جهانفر 11 تا 12
استاتيک آقای پورمدنی 16 تا 18

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
استاتیک و مقاومت مصالح  (در گروه شیمی و نفت) آقای روستا 15:30 تا 17

 

گروه زبان 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
خواندن و درک مطلب 2 آقای مدنی 10:30 تا 12:30
ترجمه متون علوم انسانی خانم خدابخشی 13 تا 15
گفت و شنود 2 خانم خدابخشی 15:30 تا 17:30
گفت و شنود 4 خانم میرزایی 17:30 تا 19:30

 

گروه زبان 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
نگارش 2 آقای درخشنده 10:30 تا 12:30
خواندن و درک مطلب پیشرفته آقای خدام باشی 13 تا 15
داستان کوتاه و رمان آقای خدام باشی 15:30 تا 17:30
نگارش پیشرفته آقای نجفی 17:30 تا 19:30

 

گروه های شیمی و نفت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
محاسبات عددی آقای  صادقی 10تا 11
ترمودینامیک 2 آقای  صادقی 11 تا 12:30
مکانیک سیالات (مهندسی شیمی و نفت) آقای روستا 12:30 تا 14
شیمی صنعتی  آقای گلشیرازی 14 تا 15:30
استاتیک و مقاومت مصالح آقای روستا 15:30 تا 17
محاسبات پالایش آقای مقاره زاده 17 تا 18:30

 

گروه های شیمی و نفت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
طراحی راکتور آقای گلشیرازی 10 تا 11
عملیات بهره برداری 1 آقای پریشانی 15:30 تا 17
مهندسی مخزن 1  آقای پریشانی 17 تا 18:30

 

گروه های شیمی و نفت 3: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
طراحی آزمایش (ارشد مهندسی شیمی) خانم طغیانی 17 تا 18:30

 


گروه های عمومی و پایه:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ریاضی کاربردی اقای ذوالفقاری 10 تا 11:30
زبان پیش دانشگاهی اقای شیخی 11:30 تا 13
تفسیر موضوعی قرآن اقای سمیعی 13:30 تا 15
زبان خارجی خانم پوران شیروانی 15 تا 16:30
اندیشه اسلامی 2 اقای سمیعی 16:30 تا 18

 

گروه های حسابداری و مدیریت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در حسابداری (کارشناسی حسابداری) آقای شفائی 10 تا 12:30
کاربرد کامیپوتر در حسابداری 3 (کاردانی حسابداری) آقای شفائی 12:30 تا 14:30
کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در حسابداری (کارشناسی حسابداری) آقای شفائی 14:30 تا 15:30
بررسی اقتصادی طرحهای صنعتی (کارشناسی مدیریت صنعتی) آقای مظاهری 15:30 تا 17:30
کاربرد کامپیوتر در مدیریت (کارشناسی مدیریت بازرگانی) خانم حسینی 17:30 تا 19:30

 

گروه های حسابداری و مدیریت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
اصول مهارت های حرفه ای خانم آرش نیا 10 تا 11:30
پول و ارز و بانکداری خانم خاکی 12:30 تا 14
مبانی بانکداری و مدیریت بانک (کارشناسی مدیریت بازرگانی) خانم خاکی 14 تا 15:30
امور مالی بین الملل (کارشناسی  حسابداری) خانم جوزدانی 16 تا 17:30
طرح ریزی، تعمیرات و نگهداری (کارشناسی مدیریت صنعتی) آقای جنترانی 17:30 تا 19:30

 


گروه کامپیوتر: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
برنامه سازی پیشرفته خانم باغبانی 8 تا 10
مباحث ویژه (کاردانی) خانم کوچکی 10 تا 12
کارگاه کامپیوتر خانم شکرالهی 12 تا 14
گرافیک کامپیوتری 1 (کارشناسی) خانم آقاجانی 14 تا 16
شبکه های کامپیوتری آقای مصلحی 16 تا 18

 

گروه های مکانیک، هوافضا و انرژی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ترموديناميک خانم سلطانی   10 تا 11
مباني مهندسي برق 1 آقای ابطحی 11 تا 12
ديناميک آقای ابطحی 13:30 تا 14:30

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
هوش مصنوعی (ارشد) آقای نصری 9 تا 11
شبیه سازی و مدلسازی (ارشد) آقای نصری 11 تا 13
مکاترونیک 2 آقای دلایلی 15:30 تا 17:30
سمینار (ارشد) آقای رضایی 17:30 تا 19:30

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
شبکه های کامپیوتری آقای مصلحی 16 تا 18

 

گروه زبان 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
تهیه و تدوین مطالب درسی طباطبایی 8 تا 10
روش تدریس مهارتهای زبان طباطبایی 10:30 تا 12:30
کیفیت سنجی ترجمه جمالی منش 13 تا 15
فن اوری در ترجمه جمالی منش 15:30 تا 17:30
تحلیل گفتمان نجفی 18 تا 19:30

 

گروه زبان 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
گفت و شنود 2 خدابخشی 8 تا 10
طراحی و مطالعه مسایل یادگیری زبان خیرزاده 10 تا 12
روش تحقیق در علوم تربیتی خیرزاده 13 تا 15
فن اوری در اموزش زبان خیرزاده 15:30 تا 17:30
آزمون سازی میرزایی 17:30 تا 19:30


گروه های شیمی و نفت 1:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
موازنه (نفت و مهندسی شیمی) خانم دکتر سلطانی 7:50 تا 9:30
تصفیه پساب های صنعتی (صنایع شیمیایی) خانم مهندس منشئی 9:30 تا 11
شیمی آلی مهندسی شیمی خانم مهندس شمس 11 تا 12:30
عملیات واحد 1 (نفت و مهندسی شیمی) خانم دکتر سلطانی 12:30 تا 14
شیمی تجزیه (مهندسی شیمی ) خانم مهندس خاشعی 14 تا 15:30
شیمی پلیمر خانم دکتر قضاوی 15:30 تا 17
اصول و تصفیه پساب های صنعتی (شیمی کاربردی) خانم دکتر شفیعیون 17 تا 18:30

 

گروه های شیمی و نفت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
کاربرد رایانه در شیمی خانم دکتر عیاشی 11 تا 12:30
زبان تخصصی خانم مهندس منشئی 12:30 تا 14
زمین شناسی نفت دکتر ذبیحی 14 تا 15:30
شیمی تجزیه دستگاهی (صنایع شیمیایی) خانم مهندس شمس 15:30 تا 17
رایانه و کاربرد آن در مهندسی نفت مهندس کچویی 17 تا 18:30
آشنایی با مهندسی نفت دکتر ذبیحی 18:30 تا 20

 

گروه های عمومی و پایه: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
زبان جبرانی اقای موحد 10 تا 8:30
ریاضی عمومی 2 خانم قجاوند 11:30 تا 13
ریاضی عمومی 1 خانم قجاوند 13:30 تا 15
اخلاق اسلامی (هردو گروه) خانم شیاسی 15 تا 16:30
دانش خانواده  (هر دو گروه) آقای نصر 16:30 تا 18

 

گروه های حسابداری و مدیریت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
تحقیق در عملیات 2 (کارشناسی مدیریت بازرگانی) آقای کاظمی 8 تا 10
پژوهش عملیاتی 2 (کارشناسی حسابداری)
سیستم های، خرید انبارداری و توزیع (کارشناسی مدیریت بازرگانی) آقای گنجی 10 تا 12
حسابداری دولتی 2 (کارشناسی حسابداری) خانم مظاهری 12 تا 14
فنون تجزیه وتحلیل و طراحی سیستم ها (کارشناسی مدیریت بازرگانی) آقای مظاهری 16 تا 18
فنون تجزیه وتحلیل و طراحی سیستم ها (کارشناسی مدیریت صنعتی)

 

گروه های حسابداری و مدیریت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مدیریت تولید (کارشناسی حسابداری) آقای قرنی 8 تا 10
کنترل و تنظیم بودجه (کاردانی امور اداری ) جوزدانی 12 تا 13:30
کنترل و تنظیم بودجه (کاردانی حسابداری )
بایگانی و اداره امور اسنادی (کاردانی امور اداری) خانم خاکساری 13:30 تا 15:30
حقوق بازرگانی تطبیقی و اسلامی(کارشناسی مدیریت بازرگانی) آقای برگ گل 15:30 تا 17:30
حقوق تجارت (کاردانی حسابداری) آقای برگ گل 18 تا 19:30

 

 

 


گروه کامپیوتر: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
رایانش ابری آقای نصری 8 تا 10
مباحث ویژه در شبکه های کامپیوتری آقای مرادی 10 تا 12
شبکه های نوری آقای عمومی 12:30 تا 14:30
طراحی الگوریتم آقای کریمی 14:30 تا 16:30
کارگاه شبکه آقای نصیری 18:30 تا 16:30

 

گروه های مکانیک، هوافضا و انرژی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
سوخت واحتراق آقای فرقدانی 8 تا 9:30
نيروگاه ها (حرارتی، آبی، هسته ای) آقای فرقدانی 9:30 تا 11
آئروديناميک 1 آقای ملک زاده 11 تا 13
مقدمه ای بر مهندسی هوافضا آقای ملک زاده 13:30 تا 15
مقاومت مصالح ۲ آقای نادری 15 تا 18

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
روش تحقیق در مهندسی پزشکی خانم اسماعیلیان 8 تا 10
کنترل فازی (ارشد) آقای عسگری 10 تا 12
کنترل دیجیتال (ارشد) آقای راعی 12 تا 14
مدار مجتمع خطی (ارشد) آقای رضایی 14 تا 16
سیستمهای تصویرگر پزشکی (ارشد) آقای کیانی 16 تا 18
پردازش تصاویر پزشکی (ارشد) خانم حمیدپور 18 تا 20

 


گروه های برق و مهندسی پزشکی 2:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
تجزیه و تحلیل سیستمها خانم حمیدپور 10-12

 

گروه های شیمی و نفت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
شیمی رنگ (صنایع شیمیایی) خانم طائی 7:50 تا 9:30
ایمنی در آزمایشگاه (شیمی کاربردی) خانم عسگری 9:30 تا 11
شیمی فیزیک (صنایع شیمیایی) خانم طائی 11 تا 12:30
اقتصاد مهندسی (صنایع شیمیایی) آقای ذبیحی 12:30 تا 14
کاربرد رایانه در صنایع شیمیایی آقای ذبیحی 14 تا 15:30
صنایع شیمیایی آقای یزدانی 15:30 تا 17

 

گروه های شیمی و نفت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
انتقال حرارت 1 (نفت، پلیمر و مهندسی شیمی) آقای صادقی 7:50 تا 9:30
کاربرد برق در صنایع شیمیایی خانم غلامزاده 9:30 تا 11
فیزیک رنگ (شیمی کاربردی) خانم شمس 11 تا 12:30
شیمی و فناوری رنگ (شیمی کاربردی) خانم شمس 12:30 تا 14
اندازه گیری کمیت های مهندسی آقای فرقدانی 14 تا 15:30
انتقال حرارت (صنایع شیمیایی) آقای پورضرغام 15:30 تا 17

 

گروه های شیمی و نفت 3: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
موازنه(صنایع شیمیایی) خانم حیدری 7.50 تا 9.30
کنترل فرایندها (صنایع شیمیایی) آقای ناصری 9:30 تا 11
آشنایی با مهندسی نفت آقای ذبیحی 11 تا 12:30
انتقال جرم (صنایع شیمیایی) آقای ناصری 15:30 تا 17
زمین شناسی نفت آقای ذبیحی 17 تا 18:30

 

گروه های عمومی و پایه: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
آمار واحتمالات (2واحدی) خانم میریان 8:30 تا 10
فیزیک 2 خانم رنجبر 10 تا 11.30
محاسبات عددی خانم شیخی 11.30 تا 13
ریاضی عمومی 1 خانم شیخی 15 تا 16.30
آمار واحتمالات (3واحدی) خانم میریان 16:30 تا 18

 

گروه های حسابداری و مدیریت: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
حسابداری پیشرفته 1 آقای شیاسی 9 تا 11
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2 خانم قجاوند 11 تا 13
ریاضی کاربردی
ریاضی عمومی 2
پژوهش عملیاتی 1 آقای کاظمی 13 تا 15
حسابداری شرکتها 1 خانم جانقربان 15 تا 17
مدیریت مالی 2 خانم آرش نیا 17 تا 19

 

 

 


گروه کامپیوتر: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
شیوه ارائه مطالب خانم اسماعیلیان 10 تا 11:30
شبیه سازی کامپیوتری خانم حاج حسنی 11:30 تا 13
برنامه سازی سیستم خانم حاج حسنی 13 تا 14:30
زبان تخصصی آقای مصلحی 14:30 تا 16
مباحث ویژه (کاردانی) خانم کوچکی 18 تا 16

 


گروه های مکانیک، هوافضا و انرژی:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
توربو ماشین ها مهندس نادری 11 تا 14
مبانی اقتصاد مهندس قسوریان 15 تا 18

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
الکترومغناطیس خانم غلام زاده 10 تا 12
ریاضیات مهندسی خانم حمیدپور 12 تا 14
برنامه نویسی کامپیوتر آقای محمودیان 14 تا 16
مباحث ویژه 2 آقای ابطحی 16 تا 18
الکترونیک 1 خانم قسوریان 18 تا 20


گروه زبان:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
فن اوری در ترجمه آقای جمالی منش 10 تا 11
بررسی آثار ترجمه اسلامی 1 آقای جمالی منش 11 تا 12
اصول و روش ترجمه آقای جمالی منش 14 تا 15
کیفیت سنجی ترجمه آقای جمالی منش 15 تا 16
آزمون سازی خانم میرزایی 16 تا 17

 

گروه های شیمی و نفت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
خواص سیالات مخزن آقای قدوسی 10 تا 11
شیمی آلی مهندسی شیمی خانم  شمس 11 تا 12:30
عملیات واحد 1 (نفت و مهندسی شیمی) خانم  سلطانی 12:30 تا 14
شیمی پلیمر خانم  قضاوی 15:30 تا 17
اصول و تصفیه پساب های صنعتی (شیمی کاربردی) خانم  شفیعیون 17 تا 18:30
مهندسی مخزن 1 آقای پریشانی 18:30 تا 20

 

گروه های شیمی و نفت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
تصفیه پساب های صنعتی (صنایع شیمیایی) خانم منشئی 10 تا 11
کاربرد رایانه در شیمی خانم  عیاشی 11 تا 12:30
زبان تخصصی خانم  منشئی 12:30 تا 14
شیمی تجزیه دستگاهی(صنایع شیمیایی) خانم شمس 15:30 تا 17
رایانه و کاربرد آن در مهندسی نفت آقای کچویی 17 تا 18:30

 

گروه های شیمی و نفت 3: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
شیمی  آلی3 خانم  طائی 10 تا 11
مبانی حفاری آقای قدوسی 11 تا 12:30
ریاضی کاربردی (صنایع شیمیایی) خانم  حیدری 12:30 تا 14
موازنه (صنایع شیمیایی) خانم  حیدری 14 تا 15:30
طراحی تجهیزات فرآیندی خانم طغیانی 15:30 تا 17
انتقال جرم پیشرفته آقای صادقی 17 تا 18:30
طراحی راکتور (صنایع شیمیایی) آقای پورضرغام 18:30 تا 20

 

گروه های عمومی و پایه: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ریاضی عمومی 2 خانم قجاوند 10 تا 11.30
فیزیک 1 اقای حدادی 11.30 تا 13
ریاضی عمومی اقای ظاهری فر 14 تا 15.30
دانش خانواده خانم شیاسی 15.30 تا 17
اندیشه اسلامی ۲ آقای سمیعی 17 تا  18:30

 


گروه های حسابداری و مدیریت: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مباحث جاری در حسابداری (2) آقای گنجی 10 تا 12
مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت خانم  اسماعیلیان 12 تا 14
برنامه ریزی و توسعه
روش تحقیق در مدیریت خانم سلطانی 14 تا 16
روش تحقیق  و مأخذ شناسی
اقتصاد کلان خانم جوزدانی 16 تا 18
حسابداری صنعتی 3 خانم جانقربان 18 تا 20

گروه زیست شناسی سلولی ملکولی:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
اصول روشهای سلولی مولکولی دکتر درمیانی 10 تا 12
مهندسی پروتئین دکتر قاسمی 14-16
سلولی پیشرفته دکتر صفایی نژاد 16 تا 18

 


گروه کامپیوتر ۱: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
طراحی صفحات وب خانم کتیرایی 8 تا 10
معماری کامپیوتر آقای کریمی 10 تا 12
آز مهندسی نرم افزار خانم نوری فر 12 تا 14
ایجاد بانکهای اطلاعاتی خانم کتیرایی 14 تا 16
زبان ماشین و اسمبلی (کاردانی) خانم حسینی 18 تا 20

 


گروه کامپیوتر ۲:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
سیگنالها وسیستم ها (در گروه برق) خانم حمیدپور 12 تا 14

 


گروه های مکانیک، هوافضا و انرژی:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
دینامیک ماشین آقای نصیری 15 تا 16:30
مکانیک سیالات ۱ آقای روستا 16:30  تا  17:45
انتقال حرارت 1 آقای روستا 18  تا ۱۹:15

 


گروه های برق و مهندسی پزشکی۱:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
سیستمهای تصویرنگاری پزشکی خانم دانش 8 تا 10
مدیریت و کارآفرینی خانم دانش 10 تا 11:30
تجزیه و تحلیل سیستمها خانم حمیدپور 12 تا 14
بیوشیمی خانم خانی 14 تا 16
الکترونیک صنعتی آقای زنجانی 16 تا 17:30
مدارهای الکتریکی 2 خانم قسوریان 17:30 تا 19
آشنایی با مهندسی برق آقای ثابت قدم 19 تا 20

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی۲: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
سمینار (ارشد ) آقای رضائی 18 تا 20

 

گروه زبان: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
بررسی و تحلیل کتب درسی خانم قنواتی نسب 8 تا 9
روش تدریس 4 خانم قنواتی نسب 9 تا 10
ترجمه متون آقای خدام باشی 10 تا 11
سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش خانم قنواتی نسب 11 تا 12
تدریس عملی آقای خدام باشی 13 تا 14
نثر و شعر ساده آقای خدام باشی 14 تا 16
زبانشناسی کاربردی خانم قنواتی نسب 16 تا 17
مبانی برنامه ریزی درسی خانم میرزایی 17 تا 18

 

گروه های شیمی و نفت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
نمودار گیری چاه ها آقای قدوسی 7:50 تا 9:30
تکمیل و انگیزش چاه ها آقای قدوسی 9:30 تا 11
ترمودینامیک 1 آقای جوانبخت 11 تا 12:30
نقشه کشی صنعتی آقای صادقی 12:30 تا 14
شناسایی ترکیبات آلی خانم قضاوی 14 تا 15:30
کنترل فرایندها (صنایع شیمیایی) آقای ناصری 15:30 تا 17
انتقال جرم (صنایع شیمیایی) آقای ناصری 18:30 تا 20

 

گروه های شیمی و نفت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
خوردگی فلزات (شیمی کاربردی) خانم طلوعی 7:50 تا 9:30
کارگاه نرم افزار مهندسی خانم عیاشی 9:30 تا 11
آشنایی با واحد های تحقیق و توسعه آقای حاجی حیدری 11 تا 12:30
شیمی معدنی 2 خانم شمس 12:30 تا 14
کنترل فرایندها (نفت و مهندسی شیمی) خانم روستا زاده 14 تا 15:30
فرآیندهای پالایش خانم روستا زاده 15:30 تا 17
مکانیک سیالات (صنایع شیمیایی) آقای پورضرغام 17 تا 18


گروه های عمومی و پایه:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ریاضی پیش دانشگاهی خانم مسعودیان 8:30 تا 10
معادلات دیفرانسیل  (2 واحدی) اقای ظاهری فر 13 تا 11:30
شیمی عمومی (مبانی شیمی) خانم عیاشی 15:30 تا 14
انقلاب اسلامی خانم صالحی 15:30 تا 17

 


گروه های حسابداری و مدیریت: 
(برای ورود کلیک کنید)

 

کلاس استاد ساعت
زبان تخصصی 2 (مدیریت بازرگانی) خانم پوران شیروانی 8 تا :9:30
حسابداری صنعتی 3 (کارشناسی حسابداری) آقای گنجی 9:30 تا 11:30
اقتصاد خرد (مدیریت بازرگانی) خانم جوزدانی 11:30 تا 13:30
اقتصاد خرد (کاردانی حسابداری)
حسابداری صنعتی 2 (کاردانی حسابداری) خانم جانقربان 13:30 تا 15:30
حسابداری صنعتی 2 (مدیریت صنعتی)
زبان تخصصی 2 (کارشناسی حسابداری) آقای محمدی 15:30 تا 17:30
بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان (مدیریت صنعتی) آقای مظاهری 17:30 تا 19:30

 

 

 


گروه کامپیوتر: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مباحث ویژه و طراحی وب کارشناسی آقای مصلحی 10  تا 12
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی خانم کتیرایی 12 تا 14
مدار منطقی و سخت افزار آقای کریمی 16 تا 18
مدار الکتریکی آقای محمودیان 18 تا 20

 

گروه های مکانیک، هوافضا و انرژی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
زبان تخصصي مهندسي هوافضا آقای جهانفر 9:30 تا 11
مقاومت مصالح ۲ آقای نادری 11 تا 14
طراحي سازه هاي صنايع هوايي آقای افقری 14 تا 15
اصول جلوبرنده ها آقای افقری 15 تا 16
طراحي هواپيما 2 آقای افقری 16 تا 17
مکانيک پرواز 2 آقای افقری 17 تا 18

 


گروه های برق و مهندسی پزشکی:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
منابع تغذیه (کاردانی) خانم هراتیان 8 تا 10
الکترونیک صنعتی (کاردانی) خانم ابونصر 10 تا 12
برنامه نویسی کامپیوتر -> در گروه کامپیوتر خانم کتیرایی 12 تا 14
اصول مدارهای دیجیتال (کاردانی) -> در گروه کامپیوتر آقای کریمی 16 تا 18
تحلیل مدارهای الکتریکی (کاردانی) -> در گروه کامپیوتر آقای محمودیان 18 تا 20


گروه زبان:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
خواندن و درک مفاهیم 2 آقای مدنی 8 تا 10
روش تحقیق در علوم تربیتی خانم خیرزاده 10 تا 11
طراحی و مطالعه مسایل یادگیری زبان خانم خیرزاده 11 تا 13
خواندن و درک مطلب پیشرفته آقای خدام باشی 13 تا 15
اصول و فلسفه آموزش و پرورش خانم میرزایی 15 تا 17
کلیات زبانشناسی آقای نجفی 17 تا 18
نگارش پیشرفته آقای نجفی 18 تا 19

 

گروه های شیمی و نفت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
اصول عملیات واحد (صنایع شیمیایی) خانم  سلطانی 7:50 تا 9:30
فرآیند های صنایع گاز خانم روستا زاده 9:30 تا 11
شیمی عمومی 2 (شیمی کاربردی) آقای مسجدی 11 تا 12:30
صنایع شیمیایی آلی(شیمی کاربردی) خانم منشئی 12:30 تا 14
انتقال جرم(پلیمر، نفت و مهندسی شیمی) آقای گلشیرازی 14 تا 15:30
کاربرد ریاضیات (نفت و مهندسی شیمی) خانم حیدری 15:30 تا 17
شیمی فیزیک 1 خانم  طلوعی 17 تا 18:30
طرح اقتصاد مهندسی( نفت و مهندسی شیمی) آقای ذبیحی 18:30 تا 20

 

گروه های شیمی و نفت 2: (برای ورود کلیک کنید)

 

کلاس استاد ساعت
شیمی آلی 2 خانم عیاشی 7:50 تا 9:30
خواص سنگ های مخزن آقای قدوسی 9:30 تا 11
زمین شناسی عمومی آقای قدوسی 11 تا 12:30
عملیات بهره برداری 2 آقای قدوسی 12:30 تا 14
شیمی تجزیه 2 خانم خاشعی 14 تا 15:30
طراحی آزمایش (ارشد مهندسی شیمی) خانم طغیانی 15:30 تا 17
مدیریت صنعتی خانم اسماعیلیان 17 تا 18:30
جذب سطحی آقای جوانبخت 18:30 تا 20

 

گروه های عمومی و پایه: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ریاضی جبرانی اقای ذوالفقاری 8:30 تا 10
فیزیک الکتریسته خانم رحمتی 10 تا 11:30
ریاضی عمومی 2 اقای ذوالفقاری 11:30 تا 13
فیزیک  1 خانم جعفری 13:30 تا 15
انقلاب اسلامی خانم صالحی 15 تا 16:30

 

گروه های حسابداری و مدیریت: (برای ورود کلیک کنید)

 

کلاس استاد ساعت
نظام های حقوق و دستمزد (امور اداری) آقای گنجی 8 تا 10
اصول حسابداری 1 (امور اداری) خانم آرش نیا 10 تا 12
اصول حسابداری 1 (مدیریت بازرگانی)
حسابداری میانه (کارشناسی حسابداری) آقای آقا کوچکی 12 تا 14
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 2 (مدیریت بازرگانی) خانم منتظری 14 تا 16
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 2 (مدیریت صنعتی)
کنترل پروژه (مدیریت صنعتی) آقای مظاهری 16 تا 18
زبان تخصصی (امور اداری) خانم پوران شیروانی 18 تا 19:30

 

 

 


گروه کامپیوتر: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
سیستم عامل خانم پوروحید 8 تا 10
کارگاه سیستم عامل خانم پوروحید 10 تا 12
پایگاه داده ها خانم کوچکی 12 تا 14
گرافیک کامپیوتری 1 (کاردانی) خانم آقاجانی 14 تا 16
آژ پایگاه داده ها خانم کوچکی 16 تا 18

 

گروه های مکانیک، هوافضا و انرژی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
روشهای تولید و کارگاه آقای جهانفر 8 تا 10
استاتیک آقای پورمدنی 16 تا 18

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
استاتیک و مقاومت مصالح آقای روستا 15:30 تا 17

 

گروه زبان: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
دستور و نگارش 2 آقای مدنی 8 تا 10
نگارش 2 آقای درخشنده 10 تا 12
کاربرد اصطلاحات آقای درخشنده 12 تا 13
ترجمه متون علوم انسانی آقای خدابخشی 13 تا 14
داستان کوتاه و رمان آقای خدام باشی 14 تا 15
گفت و شنود 2 خانم خدابخشی 15 تا 17
گفت و شنود 4 خانم میرزایی 17 تا 19

 

گروه های شیمی و نفت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
محاسبات عددی آقای صادقی 7:50 تا 9:30
طراحی راکتور آقای گلشیرازی 9:30 تا 11
ترمودینامیک 2 آقای صادقی 11 تا 12:30
مکانیک سیالات (مهندسی شیمی و نفت) آقای روستا 12:30 تا 14
شیمی صنعتی آقای گلشیرازی 14 تا 15:30
استاتیک و مقاومت مصالح آقای روستا 15:30 تا 17

 

گروه های شیمی و نفت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
محاسبات پالایش آقای مقاری زاده 17 تا 18:30
عملیات بهره برداری آقای پریشانی 18:30 تا20

 

گروه های عمومی و پایه: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ریاضی عمومی (1مور اداری) آقای ذوالفقاری 8:30 تا 10
ریاضی کاربردی آقای ذوالفقاری 12:30 تا 14
زبان خارجی آقای شیخی 14 تا 15:30
اندیشه اسلامی 1 خانم صمدی 15:30 تا 17
اندیشه اسلامی 2 خانم صمدی 17 تا 18:30

گروه های حسابداری و مدیریت:
(برای ورود کلیک کنید)
کلاس استاد ساعت
حسابداری دولتی 1 آقای آقاکوچکی 8 تا 10
سیستمهای خرید انبارداری و توزیع آقای گنجی 10 تا 12
مدیریت تولید آقای قرنی 12 تا 14
مدیریت مالی  خانم آرش  نیا 14 تا 16
مدیریت مالی 1
بررسی اقتصادی طرحهای صنعتی آقای مظاهری 16 تا 18
امور مالی بین الملل خانم جوزدانی 18 تا 19:30

گروه زیست شناسی سلولی ملکولی:
(برای ورود کلیک کنید)
کلاس استاد ساعت
بیوفیزیک سلولی دکتر رستگاری 8 تا 10
روش تحقیق دکتر میراحمدی 12تا 14
فناوری محیط زیست دکتر عباسی 14 تا 16
سلولی پیشرفته دکتر صفایی نژاد 16 تا 18

 

 

گروه زبان: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
درآمدی بر تحلیل گفتمان آقای نجفی 9:30 تا 11
فناوری در آموزش زبان خانم خیر زاده 11 تا 12

 

گروه های عمومی و پایه: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
محاسبات عددی خانم قجاوند 8:30 تا 10
ریاضی جبرانی آقای ذوالفقاری 13:30 تا 15

 

گروه های حسابداری و مدیریت: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ریاضیات وکاربرد آن در مدیریت 2 (کارشناسی مدیریت بازرگانی) خانم قجاوند 10:30 تا 12:30
ریاضیات وکاربرد آن در مدیریت 2 (کارشناسی مدیریت صنعتی)
ریاضی کاربردی (کارشناسی حسابداری)
ریاضی عمومی 2 (کاردانی حسابداری)

 


گروه کامپیوتر 1: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
رایانش ابری آقای نصری 8 تا 10
مباحث ویژه در شبکه های کامپیوتری آقای مرادی 10 تا 12
شبکه های نوری آقای عمومی 12 تا 14
طراحی الگوریتم آقای کریمی 14 تا 16
کارگاه شبکه آقای نصیری 16 تا 18گروه کامپیوتر 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ریز پردازنده و زبان اسمبلی خانم ابونصر 8 تا 10

 

گروه های مکانیک و هوافضا و انرژی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
سوخت واحتراق آقای فرقدانی 8 تا 9:30
نيروگاه ها (حرارتی، آبی، هسته ای) آقای فرقدانی 9:30 تا 11
آئروديناميک 1 آقای ملک زاده 11 تا 13
مقدمه ای بر مهندسی هوافضا آقای ملک زاده 13:30 تا 15
طراحي هواپيما 2 آقای افقری 16 تا 17
مکانيک پرواز 2 آقای افقری 17 تا 18

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
میکروپروسسور 1 خانم ابونصر 8 تا 10
کنترل پیش بین (ارشد) آقای عسکری 10 تا 12
کنترل عصبی (ارشد) آقای نصری 12:30 تا 14:30
مدار مجتمع نوری (ارشد) خانم اعلایی 14:30 تا 16:30
سیستمهای تصویرگر پزشکی (ارشد) آقای کیانی 16:30 تا 18:30
پردازش تصاویر پزشکی (ارشد) خانم حمیدپور 18:30 تا 20

 

گروه زبان: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
خواندن و درک مفاهیم 2 آقای مدنی 9 تا 11
دستور نگارش 2 آقای مدنی 13 تا 15
دستور نگارش پیشرفته آقای نجفی 16 تا 18


گروه های شیمی و نفت 1:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
شیمی فیزیک (صنایع شیمیایی) خانم طائی 7:50 تا 9:30
ایمنی در آزمایشگاه (شیمی کاربردی) خانم عسکری 9:30 تا 11
شیمی رنگ (صنایع شیمیایی) خانم طائی 11 تا 12:30
اقتصاد مهندسی (صنایع شیمیایی) آقای ذبیحی 12:30 تا 14
کاربرد رایانه در صنایع شیمیایی آقای ذبیحی 14 تا 15:30
صنایع شیمیایی آقای یزدانی 15:30 تا 17

 

گروه  های شیمی و نفت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
انتقال حرارت 1 (نفت، پلیمر و مهندسی شیمی) آقای صادقی 7:50 تا 9:30
کاربرد برق در صنایع شیمیایی خانم غلامزاده 9:30 تا 11
فیزیک رنگ (شیمی کاربردی) خانم شمس 11 تا 12:30
شیمی و فناوری رنگ (شیمی کاربردی) خانم شمس 12:30 تا 14
اندازه گیری کمیت های مهندسی آقای فرقدانی 14 تا 15:30

 

گروه های عمومی و پایه: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
آمار واحتمالات (2واحدی) خانم میریان 8:30 تا 10
فیزیک 2 خانم رنجبر 10 تا 11:30
محاسبات عددی خانم شیخی 11:30 تا 13
زبان خارجی اقای شیخی 13:30 تا 15
ریاضی عمومی 1 خانم شیخی 15 تا 16:30
امار و احتمالات (3واحدی) خانم میریان 16:30 تا 18

 


گروه های حسابداری و مدیریت:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مباحث جاری در حسابداری (2) آقای گنجی 8 تا 10
سازمان های پولی، مالی، اسلامی و بین المللی خانم جوزدانی 10 تا 12
اصول حسابداری 2 آقای شیاسی 12 تا 14
مدیریت مالی 2 خانم آرش نیا 14 تا 16
حقوق کار و تأمین اجتماعی آقای رفعتی 16 تا 18
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها آقای جنترانی 18 تا 20

 


گروه کامپیوتر: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
شیوه ارائه مطالب خانم اسماعیلیان 8 تا 10
شبیه سازی کامپیوتری خانم حاج حسنی 10 تا 12
برنامه سازی سیستم خانم حاج حسنی 12 تا 14
زبان تخصصی آقای مصلحی 14 تا 16
ساختمان داده ها خانم باغبانی 16 تا 18گروه های مکانیک و هوافضا و انرژی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مباني اقتصاد خانم قسوریان 8 تا 11
مقاومت مصالح 2 آقای نادری 11 تا 14
طراحي اجزاء 1 آقای آقایی 16 تا 17

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
برنامه نویسی کامپیوتر آقای محمودیان 8 تا 10
مدارهای مخابراتی خانم غلام زاده 10 تا 12
ریاضیات مهندسی خانم حمیدپور 12 تا 14
الکترونیک 2 آقای محمودیان 14 تا 16
فیزیک پزشکی آقای ترکی 16 تا 18
کنترل کننده های صنعتی آقای راعی 18 تا 20

 

گروه زبان: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1 آقای جمالی منش 8 تا 9
فن آوری در ترجمه آقای جمالی منش 9 تا 10
مبانی برنامه ریزی درسی خانم میرزایی 10 تا 12
اصول و فلسفه آموزش و پرورش خانم میرزایی 12 تا 14
شعر و نثر ساده آقای خدام باشی 17 تا 19


گروه های شیمی و نفت 1:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
خواص سیالات مخزن آقای قدوسی 7:50 تا 9:30
شیمی  آلی3 خانم طائی 9:30 تا 11
جذب سطحی آقای جوانبخت 11 تا 12:30
مبانی حفاری آقای قدوسی 12:30 تا 14
ریاضی کاربردی (صنایع شیمیایی) خانم حیدری 14 تا 15:30
موازنه (صنایع شیمیایی) خانم حیدری 15:30 تا 17
طراحی تجهیزات فرآیندی خانم طغیانی 17 تا 18:30
انتقال جرم پیشرفته آقای صادقی 18:30 تا 20

 

گروه  های شیمی و نفت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
انتقال حرارت (صنایع شیمیایی) آقای پورضرغام 18:30 تا 20

 


گروه های عمومی و پایه:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ریاضی مهندسی خانم قجاوند 8:30 تا 10
ریاضی عمومی 2 خانم قجاوند 11:30 تا 13
فیزیک 1 اقای حدادی 13:30 تا 15
ریاضی عمومی اقای ظاهری فر 15 تا 16:30

 


گروه های حسابداری و مدیریت:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
بازاریابی بین المللی آقای مظاهری 8 تا 10
حسابداری شرکتها 1 خانم جانقربان 10 تا 12
آمارواحتمالات وکاربرد آن در مدیریت 1 (مدیریت و حسابداری) خانم منتظری 12 تا 14
آمار و احتمالات
کاربرد رایانه در امور اداری 1 آقای جبه داری 14 تا 16
آشنایی با قوانین کسب و کار آقای رفعتی 16 تا 18
کاربرد کامپیوتر در مدیریت خانم حسینی 18 تا 20

 


گروه کامپیوتر 1: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
طراحی صفحات وب خانم کتیرایی 8 تا 10
معماری کامپیوتر آقای کریمی 10 تا 12
مهندسی نرم افزار خانم نوری فر 12 تا 14
ایجاد بانکهای اطلاعاتی خانم کتیرایی 14 تا 16
زبان ماشین و اسمبلی کارشناسی خانم حسینی 18 تا 20

 

گروه کامپیوتر 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
سیگنالها و سیستمها خانم حمیدپور 12 تا 14

 

گروه های مکانیک و هوافضا: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ديناميک ماشين آقای نصيری 15:00 تا 16:30
مکانيک سيالات 1 آقای روستا 16:30 تا 17:45
انتقال حرارت1 آقای روستا 18 تا 19:15

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
سیستمهای تصویرنگاری پزشکی خانم دانش 8 تا 10
پدیده های بیوالکتریک خانم دانش 10 تا 12
تجزیه و تحلیل سیستمها خانم حمیدپور 12 تا 14
الکترونیک صنعتی آقای زنجانی 14:30 تا 16:30
بیوفیزیک آقای ترکی 16:30 تا 18
سمینار (ارشد) آقای رضایی 18 تا 19
آشنایی با مهندسی برق آقای ثابت قدم 19 تا 20

 

گروه زبان: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
بررسی و تحلیل کتب درسی خانم قنواتی نسب 8 تا 10
روش تدریس 4 خانم قنواتی نسب 10 تا 11
مکالمه موضوعی آقای درخشنده 11 تا 13
سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش خانم قنواتی نسب 13 تا 14
زبانشناسی کاربردی خانم قنواتی نسب 14 تا 16
خوانذن و درک مطلب پیشرفته آقای خدام باشی 16 تا 18
ترجمه متون آقای خدام باشی 18 تا 20


گروه های شیمی و نفت 1: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
نمودار گیری چاه ها مهندس قدوسی 7:50 تا 9:30
تکمیل و انگیزش چاه ها مهندس قدوسی 9:30 تا 11
ترمودینامیک 1 دکتر جوانبخت 11 تا 12:30
نقشه کشی صنعتی مهندس صادقی 12:30 تا 14
کنترل فرایندها (صنایع شیمیایی) مهندس ناصری 15:30 تا 17
انتقال جرم (صنایع شیمیایی) مهندس ناصری 18:30 تا 20

 

گروه های شیمی و نفت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
خوردگی فلزات (شیمی کاربردی) خانم مهندس طلوعی 7:50 تا 9:30
کارگاه نرم افزار مهندسی خانم دکتر عیاشی 9:30 تا 11
آشنایی با واحد های تحقیق و توسعه دکتر حاجی حیدری 11 تا 12:30
شیمی معدنی 2 خانم مهندس شمس 12:30 تا 14
کنترل فرایندها (نفت و مهندسی شیمی) خانم دکتر روستا زاده 14 تا 15:30
فرآیندهای پالایش خانم دکتر روستا زاده 15:30 تا 17
مکانیک سیالات (صنایع شیمیایی) مهندس پورضرغام 17 تا 18:30
شناسایی ترکیبات آلی خانم دکتر قضاوی 18:30 تا 20

 

گروه های عمومی و پایه: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
معادلات دیفرانسیل (3واحدی) آقای ظاهری فر 8:30 تا 10
معادلات دیفرانسیل (2واحدی) آقای ظاهری فر 11:30 تا 13
ریاضی گسسته اقای ظاهری فر 14 تا 15:30
شیمی عمومی (مبانی شیمی) خانم عیاشی 15:30 تا 17

 

گروه های مدیریت و حسابداری: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
حسابداری صنعتی 3 آقای گنجی 8 تا 10
بایگانی و اداره امور اسنادی خانم خاکساری 10 تا 12
حسابداری میانه آقای آقا کوچکی 12 تا 14:30
حسابداری صنعتی 2 خانم جانقربان 14:30 تا 16:30
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی خانم جوزدانی 16:30 تا 18:30
برنامه ریزی کسب و کار خانم آرش نیا 18:30 تا 20

 


گروه کامپیوتر: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
سیستم عامل خانم پور وحید 8 تا 10
مباحث ویژه و طراحی وب کارشناسی آقای مصلحی 10 تا 12
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی خانم کتیرایی 12 تا 14
نظریه زبانها و ماشینها خانم شکرالهی 14 تا 16
مدار منطقی آقای کریمی 16 تا 18
مدار الکتریکی آقای محمودیان 18 تا 20

 

گروه های مکانیک و هوافضا: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
زبان تخصصي مهندسي هوافضا آقای جهانفر 9:30 تا 11
توربو ماشين ها آقای نادری 11 تا 14
طراحي سازه هاي صنايع هوايي آقای افقري 14 تا 15
اصول جلوبرنده ها آقای افقري 15 تا 16

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
تکنیک پالس (کاردانی) خانم هراتیان 8 تا 10
ماشین های الکتریکی (کاردانی) خانم نصر 10 تا 12

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
برنامه نویسی خانم کتیرایی 12 تا 14
اصول مدارهای دیجیتال آقای کریمی 16 تا 18
تحلیل مدارهای الکتریکی آقای محمودیان 18 تا 20

 

گروه زبان: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
فن آوری در آموزش زبان خانم خیرزاده 8 تا 10
نامه نگاری خانم خیرزاده 10 تا 11
روش تحقیق در علوم تربیتی خانم خیرزاده 11 تا 12
داستان  کوتاه و رمان آقای خدام باشی 12 تا 13
خواندن و درک مفاهیم 2 آقای مدنی 13 تا 15
آزمون سازي خانم میرزایی 15 تا 17
کلیات زیانشناسی آقای نجفی 17 تا 19


گروه های شیمی و نفت 1: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
اصول عملیات واحد (صنایع شیمیایی) خانم سلطانی 7:50 تا 9:30
فرآیند های صنایع گاز خانم روستا زاده 9:30 تا 11
شیمی عمومی 2 (شیمی کاربردی) آقای مسجدی 11 تا 12:30
صنایع شیمیایی آلی(شیمی کاربردی) خانم  منشئی 12:30 تا 14
انتقال جرم(پلیمر، نفت و مهندسی شیمی) آقای گلشیرازی 14 تا 15:30
کاربرد ریاضیات (نفت و مهندسی شیمی) خانم حیدری 15:30 تا 17
شیمی فیزیک 1 خانم طلوعی 17 تا 18:30
طراحی راکتور (صنایع شیمیایی)  آقای پورضرغام 18:30 تا 20

 

گروه های شیمی و نفت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
شیمی آلی 2 خانم عیاشی 7:50 تا 9:30
خواص سنگ های مخزن آقای قدوسی 9:30 تا 11
زمین شناسی عمومی آقای قدوسی 11 تا 12:30
عملیات بهره برداری 2 آقای قدوسی 12:30 تا 14
مدریت صنعتی خانم اسماعیلیان 14 تا 15:30
طراحی آزمایش (ارشد مهندسی شیمی) خانم طغیانی 15:30 تا 17
طرح اقتصاد مهندسی( نفت و مهندسی شیمی) آقای ذبیحی 17 تا 18:30
شیمی تجزیه 2 خانم مهندس خاشعی 18:30 تا 20


گروه های عمومی و پایه:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
فیزیک 2 خانم آزادشهرکی 8:30 تا 10
فیزیک الکتریسیته خانم رحمتی 10 تا 11:30
ریاضی عمومی 1 اقای ذوالفقاری 12 تا 13:30
معادلات دیفرانسیل آقای ظاهری فر 14 تا 15:30
فیزیک  1 خانم جعفری 15:30 تا 17
ریاضی پیش دانشگاهی خانم مسعودیان 17 تا 18:30

گروه های حسابداری و مدیریت:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
کارآفرینی و پروژه آقای مظاهری 8 تا 10
اصول مهارت های حرفه ایی خانم آرش نیا 10 تا 11:30
حسابرسی 2 آقای شریفیان 11:30 تا 13:30
اصول سازماندهی آقای پریشانی 13:30 تا 15
مدیریت رفتار سازمانی آقای آقایی 17 تا 15
رفتار سازمانی
کاربرد رایانه در امور اداری 2 خانم حسینی 17 تا 19
کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2


گروه کامپیوتر: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
سیتمهای شیء گرا خانم باغبانی 8 تا 10
کارگاه سیستم عامل خانم پور وحید 10 تا 12
پایگاه داده ها خانم کوچکی 12 تا 14
گرافیک کامپیوتری 1 (کاردانی) خانم آقاجانی 14 تا 16
آز پایگاه داده ها خانم کوچکی 16 تا 18
اصول سرپرستی خانم اسماعیلیان 18 تا 20

 

گروه های مکانیک، هوافضا و انرژی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
روشهای توليد و کارگاه آقای جهانفر 8 تا 10
مبانی اقتصاد خانم قسوریان 10 تا 13
استاتيک آقای پورمدنی 16 تا 18

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
استاتیک و مقاومت مصالح آقای روستا 15:30 تا 17
اصول سرپرستی (کاردانی) خانم اسماعیلیان 18 تا 20

 

گروه زبان: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
دستور نگارش 2 آقای مدنی 8 تا 10
داستان کوتاه و رمان خدام باشی 10 تا 11
نگارش 2 آقای درخشنده 11 تا 13
کاربرد اصطلاحات آقای درخشنده 13 تا 14
گفت و شنود 2 خانم خدابخشی 14 تا 16
ترجمه متون علوم انسانی خانم خدابخشی 16 تا 17
گفت و شنود 4 خانم میرزایی 17 تا 19

 

گروه های شیمی و نفت: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
محاسبات عددی آقای صادقی 7:50 تا 9:30
طراحی راکتور آقای گلشیرازی 9:30 تا 11
ترمودینامیک 2 آقای صادقی 11 تا 12:30
مکانیک سیالات (مهندسی شیمی و نفت) آقای روستا 12:30 تا 14
شیمی صنعتی آقای گلشیرازی 14 تا 15:30
استاتیک و مقاومت مصالح آقای روستا 15:30 تا 17
محاسبات پالایش آقای مقاری زاده 17 تا 18:30

 

گروه های عمومی و پایه: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ریاضی عمومی (اموراداری) اقای ذوالفقاری 8.30 تا 10
ریاضی کاربردی اقای ذوالفقاری 11.30 تا 13
زبان پیش دانشگاهی اقای شیخی 13.30 تا 15
زبان خارجی خانم پوران شیروانی 15 تا 16.30

گروه های حسابداری و مدیریت:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در حسابداری آقای شفائی 8 تا 10:30
کاربرد کامیپوتر در حسابداری 3 آقای شفائی 10:30 تا 12:30
مبانی بانکداری و مدیریت بانک خانم خاکی 12:30 تا 14
پول و ارز و بانکداری خانم خاکی 14 تا 15:30
اقتصاد کلان خانم جوزدانی 15:30 تا 17:30
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام آقای قجاوند 17:30 تا 19:30
مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن

 

 


گروه کامپیوتر: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
برنامه سازی پیشرفته خانم باغبانی 8 تا 10
مباحث ویژه کاردانی خانم کوچکی 10 تا 12
کارگاه کامپیوتر خانم شکرالهی 12 تا 14
گرافیک کامپیوتری 1 (کارشناسی) خانم آقاجانی 14 تا 16
شبکه ها ی کامپیوتری آقای مصلحی 16 تا 18

 

گروه های مکانیک و هوافضا و انرژی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ترموديناميک دکتر سلطانی   9:00 تا 10:30
مباني مهندسي برق1  مهندس ابطحي 11 تا 13
ديناميک  مهندس ابطحي 13:30 تا 15:30

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
شبیه سازی و مدلسازی در مکاترونیک (ارشد) آقای نصری 13:30 تا 15:30
مکاترونیک 2 (ارشد) آقای دلایلی 15:30 تا 17:30
سمینار (ارشد) آقای رضایی 17:30 تا 19:30
شبکه های کامپیوتری آقای مصلحی 16 تا 18


گروه زبان:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
تهیه و تدوین مطالب درسی دکتر طباطبایی 8 تا 10
روش تدریس مهارتهای زبان دکتر طباطبایی 10 تا 12
روش تحقیق در علوم تربیتی دکتر خیرزاده 12 تا 13
طراحی و مطالعه مسایل یادگیری زبان دکتر خیرزاده  14 تا 16
کیفیت سنجی ترجمه آقای جمالی منش 13 تا 14
اصول و روش ترجمه آقای جمالی منش 16 تا 18
تدریس عملی آقای خدام باشی 18 تا 20


گروه های شیمی و نفت 1: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
موازنه (نفت و مهندسی شیمی) خانم دکتر سلطانی 7:50 تا 9:30
تصفیه پساب های صنعتی (صنایع شیمیایی) خانم مهندس منشئی 9:30 تا 11
شیمی آلی مهندسی شیمی خانم مهندس شمس 11 تا 12:30
عملیات واحد 1 (نفت و مهندسی شیمی) خانم دکتر سلطانی 12:30 تا 14
شیمی تجزیه (مهندسی شیمی ) خانم مهندس خاشعی 14 تا 15:30
شیمی پلیمر خانم دکتر قضاوی 15:30 تا 17
اصول و تصفیه پساب های صنعتی (شیمی کاربردی) خانم دکتر شفیعیون 17 تا 18:30


گروه های شیمی و نفت 2:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مهندسی مخزن 1 مهندس پریشانی 7:50 تا 9:30
عملیات بهره برداری 1 مهندس پریشانی 9:30 تا 11
کاربرد رایانه در شیمی خانم دکتر عیاشی 11 تا 12:30
زبان تخصصی خانم مهندس منشئی 12:30 تا 14
زمین شناسی نفت دکتر ذبیحی 14 تا 15:30
شیمی تجزیه دستگاهی (صنایع شیمیایی) خانم مهندس شمس 15:30 تا 17
رایانه و کاربرد آن در مهندسی نفت مهندس کچویی 17 تا 18:30
آشنایی با مهندسی نفت دکتر ذبیحی 18:30 تا 20


گروه های عمومی و پایه:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
زبان جبرانی اقای موحد 8:30 تا 10
ریاضی عمومی 2 خانم قجاوند 11:30 تا 13
ریاضی عمومی 1 خانم قجاوند 13:30 تا 15
زبان خارجی اقای موحد 15 تا 16:30


گروه های حسابداری و مدیریت:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
پژوهش عملیاتی 1 (کارشناسی حسابداری) آقای کاظمی 8 تا 10
حسابرسی 1 (کاردانی حسابداری) آقای شریفیان

 

10 تا 12

 

حسابرسی 1 (مدیریت بازرگانی)
مدیریت منابع انسانی ( امور اداری) خانم ریگی 12 تا 14
اصول برنامه ریزی (امور اداری) خانم آرش نیا 14 تا 16
حقوق بازرگانی – تطبیقی و اسلامی (مدیریت بازرگانی) آقای برگ گل 16 تا 18
حقوق تجارت (کاردانی حسابداری) آقای برگ گل 18 تا 19:30


گروه های عمومی و پایه:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
محاسبات عددی خانم قجاوند 9 تا 11
آمار و احتمالات مهندسی (3 واحدی) خانم میریان 11 تا 13
ریاضی عمومی 2 آقای دوالفقاری 14 تا 16

گروه های حسابداری و مدیریت:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
کنترل وتنظیم بودجه (کاردانی امور اداری) خانم جوزدانی 8:30 تا 10
حسابداری دولتی 2 (کارشناسی حسابداری) خانم مظاهری 10 تا 12

گروه کامپیوتر:  (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
رایانش ابری آقای نصری 8 تا 10
مباحث ویژه در شبکه های کامپیوتری آقای مرادی 10 تا 12
شبکه های نوری آقای عمومی 12 تا 14
طراحی الگوریتم آقای کریمی 14 تا 16
کارگاه شبکه آقای نصیری 16 تا 18

 

گروه های مکانیک و هوافضا: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
سوخت و احتراق آقای فرقدانی 8 تا 9:30
نيروگاه ها (حرارتی، آبی، هسته ای) آقای فرقدانی 9:30 تا 11
آئروديناميک 1 آقای ملک زاده 11 تا 13
مقدمه ای بر مهندسی هوافضا آقای ملک زاده 13:30 تا 15

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
الکترومغناطیس خانم غلام زاده 8 تا 9:30
مدار مجتمع خطی (ارشد) آقای رضایی 10 تا 12
مقدمه ای بر مهندسی پزشکی خانم حمیدپور 12 تا 14
کنترل فازی (ارشد) آقای عسگری 14 تا 16
کنترل دیجیتال (ارشد) آقای راعی 16 تا 18
پردازش تصاویر پزشکی (ارشد) خانم حمیدپور 18 تا 20

 

گروه زبان: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
خواندن و درک مفاهیم 2 آقای مدنی 9 تا 11
دستور نگارش 2 آقای مدنی 13 تا 15


گروه های شیمی و نفت 1: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ریاضی کاربردی (صنایع شیمیایی) خانم حیدری 7:50 تا 9:30
ایمنی در آزمایشگاه (شیمی کاربردی) خانم عسگری 9:30 تا 11
شیمی رنگ (صنایع شیمیایی) خانم طائی 11 تا 12:30
اقتصاد مهندسی (صنایع شیمیایی) آقای ذبیحی 12:30 تا 14
کاربرد رایانه در صنایع شیمیایی آقای ذبیحی 14 تا 15:30
صنایع شیمیایی آقای یزدانی 15:30 تا 17

 

گروه های شیمی و نفت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
فیزیک رنگ (شیمی کاربردی) خانم شمس 7:50 تا 9:30
کاربرد برق در صنایع شیمیایی خانم غلامزاده 9:30 تا 11
انتقال حرارت 1 (نفت، پلیمر و مهندسی شیمی) آقای صادقی 11 تا 12:30
شیمی و فناوری رنگ (شیمی کاربردی) خانم شمس 12:30 تا 14
اندازه گیری کمیت های مهندسی آقای فرقدانی 14 تا 15:30


گروه های عمومی و پایه:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
آمار و احتمالات (2 واحدی) خانم میریان 8 تا 10
فیزیک 2 خانم رنجبر 10 تا 12
محاسبات عددی خانم شیخی 12 تا 14
ریاضی عمومی 1 خانم شیخی 14 تا 16

گروه های حسابداری و مدیریت:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2 خانم قجاوند 10ـ8
ریاضی کاربردی
ریاضی عمومی 2
حسابداری پیشرفته 1 آقای شیاسی 12 ـ 10
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 2 خانم منتظری 14ـ12
بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان آقای مظاهری 16ـ14
آشنایی با قوانین کسب و کار آقای رفعتی 18ـ16
بررسی اقتصادی طرحهای صنعتی آقای مظاهری 20ـ18


گروه کامپیوتر: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
شیوه ارائه مطالب خانم اسماعیلیان 8 تا 10
شبیه سازی کامپیوتری خانم حاج حسنی 10 تا 12
ریز پردازنده و زبان اسمبلی * خانم ابونصر * 10 تا 12 *
برنامه سازی سیستم خانم حاج حسنی 12 تا 14
زبان تخصصی آقای مصلحی 14 تا 16


* به دلیل اشتراک با درس میکروپروسسور، به لینک گروه برق مراجعه شود

گروه های مکانیک و هوافضا و انرژی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مبانی اقتصاد  خانم قسوریان 8 تا 11
توربو ماشين ها آقای نادری 11 تا 14
مقاومت مصالح 2 آقای نادری 14:30 تا 16
طراحي اجزا 1 آقای آقایی 16 تا 17

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مدار  1 آقای محمودیان 8 تا 10
میکروپروسسور 1 خانم ابونصر 10 تا 12
ریاضیات مهندسی خانم حمیدپور 12 تا 14
روش تحقیق خانم اسماعیلیان 14 تا 16
فیزیک پزشکی آقای ترکی 16 تا 18
سیستم های مخابراتی خانم قسوریان 18 تا 20

 

گروه زبان: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1 آقای جمالی منش 9 تا 11
فن آوری در ترجمه آقای جمالی منش 11 تا 12
مبانی برنامه ریزی درسی خانم میرزایی 12 تا 14
شعر و نثر ساده آقای خدام باشی 14 تا 16
اصول و فلسفه آموزش و پرورش خانم میرزایی 16 تا 18
نگارش پیشرفته آقای  نجفی 18 تا 20


گروه های شیمی و نفت:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
خواص سیالات مخزن آقای قدوسی 7:50 تا 9:30
شیمی  آلی 3 خانم  طائی 9:30 تا 11
جذب سطحی آقای جوانبخت 11 تا 12:30
مبانی حفاری آقای قدوسی 12:30 تا 14
شیمی فیزیک (صنایع شیمیایی) خانم  طائی 14 تا 15:30
موازنه (صنایع شیمیایی) خانم  حیدری 15:30 تا 17
طراحی تجهیزات فرآیندی خانم  طغیانی 17 تا 18:30
انتقال جرم پیشرفته آقای صادقی 18:30 تا 20

 

گروه  زیست شناسی سلولی مولکولی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مهندسی پروتئین خانم قاسمی 8 تا 10
اصول روشهای سلولی مولکولی آقای درمیانی 10 تا 12
اومیکس خانم شاهپیری 12 تا 14
روش تحقیق آقای حاجیان  14 تا 16
ساختار ماکرومولکول ها آقای اسماعیلی 18 تا 20


گروه های عمومی و پایه:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ریاضی مهندسی خانم قجاوند 8 تا 10
ریاضی عمومی 2 خانم قجاوند 10 تا 12
فیزیک 1 آقای حدادی 12 تا 14
ریاضی عمومی آقای ظاهری فر 15 تا 17
ریاضی کاربردی آقای ذوالفقاری 17 تا 18:30

گروه های حسابداری و مدیریت:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
زبان تخصصی خانم پوران شیروانی 8 تا 9:30
نظام های حقوق و دستمزد آقای گنجی 9:30 تا 11:30
مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت خانم  اسماعیلیان

 

11:30 تا 13:30
برنامه ریزی و توسعه
اصول حسابداری 1 خانم آرش نیا 13:30 تا 15:30
اصول حسابداری 1
روش تحقیق در مدیریت خانم سلطانی 15:30 تا 17:30
روش تحقیق  و مأخذ شناسی
زبان تخصصی 2 آقای محمدی 17:30 تا 19:30


گروه کامپیوتر: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
طراحی صفحات وب خانم کتیرایی 8 تا 10
معماری کامپیوتر آقای کریمی 12تا 14
ایجاد بانکهای اطلاعاتی خانم کتیرایی 14 تا 16
آز مهندسی نرم افزار خانم نوری فر 16 تا 18
زبان ماشین و اسمبلی خانم حسینی 18 تا 20
سیگنالها و سیستمها خانم حمیدپور 12 تا 14

 

گروه های مکانیک و هوافضا: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مقاومت مصالح 2 آقای نادری 11 تا 13
ديناميک ماشين آقای نصيری 15 تا 17
مکانيک سيالات 1 آقای روستا   17 تا 19

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
بیوشیمی خانم خانی 8 تا 10
مدیریت و کارآفرینی خانم دانش 10 تا 11:30
تجزیه و تحلیل سیستمها خانم حمیدپور 12 تا 14
اندازه گیری الکترونیکی آقای زنجانی 14 تا 16
بیوفیزیک آقای ترکی 16 تا 17:30
سمینار (ارشد) آقای رضایی 17:30 تا 19
آشنایی با مهندسی برق آقای ثابت قدم 19 تا 20

 

گروه زبان: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
بررسی و تحلیل کتب درسی خانم قنواتی نسب 8 تا 9
روش تدریس 4 خانم قنواتی نسب 9 تا 11
مکالمه موضوعی آقای درخشنده 11 تا 13
ترجمه متون آقای خدام باشی 13 تا 14
سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش خانم قنواتی نسب 14 تا 15
زبانشناسی کاربردی خانم قنواتی نسب 15 تا 16
خوانذن و درک مطلب پیشرفته آقای خدام باشی 16 تا 18
روش تحقیق در علوم تربیتی دکتر خیرزاده 18 تا 19


گروه های شیمی و نفت 1: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
نمودار گیری چاه ها آقای قدوسی 7:50 تا 9:30
تکمیل و انگیزش چاه ها آقای قدوسی 9:30 تا 11
ترمودینامیک 1 آقای جوانبخت 11 تا 12:30
نقشه کشی صنعتی آقای صادقی 12:30 تا 14
شناسایی ترکیبات آلی خانم  قضاوی 14 تا 15:30
کنترل فرایندها (صنایع شیمیایی) آقای ناصری 15:30 تا 17
انتقال جرم (صنایع شیمیایی) آقای ناصری 17 تا 18:30

 

گروه های شیمی و نفت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
خوردگی فلزات (شیمی کاربردی) خانم  طلوعی 7:50 تا 9:30
کارگاه نرم افزار مهندسی خانم عیاشی 9:30 تا 11
آشنایی با واحد های تحقیق و توسعه آقای حاجی حیدری 11 تا 12:30
شیمی معدنی 2 خانم شمس 12:30 تا 14
کنترل فرایندها (نفت و شیمی) خانم روستا زاده 14 تا 15:30
فرآیندهای پالایش خانم روستا زاده 15:30 تا 17
شیمی تجزیه 2 خانم  خاشعی 17 تا 18:30
مکانیک سیالات (صنایع شیمیایی) آقای پورضرغام 18:30 تا 20


گروه های عمومی و پایه:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ریاضی پیش دانشگاهی خانم مسعودیان 8 تا 10
معادلات دیفرانسیل (2واحدی) آقای ظاهری فر 11.30 تا 13
ریاضی گسسته آقای ظاهری فر 14 تا 15.30
شیمی عمومی (مبانی شیمی) خانم عیاشی 15.30 تا 17.30
ریاضی عمومی (امور اداری) آقای ذوالفقاری 17.30 تا 19

گروه های حسابداری و مدیریت:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مباحث جاری در حسابداری (2) آقای گنجی 8 تا 10
حسابداری دولتی 1 (کاردانی حسابداری) آقای آقا کوچکی 10 تا 12
آمار و احتمالات مقدماتی (کاردانی امور اداری) خانم منتظری 12 تا 14
روش های آماری (کاردانی حسابداری)
مدیریت مالی (کارشناسی مدیریت صنعتی) خانم آرش نیا 14 تا 16
مدیریت مالی 1 (کاردانی حسابداری)
حسابداری صنعتی 3 (کارشناسی مدیریت صنعتی) خانم جانقربان 16 تا 18
کنترل پروژه آقای مظاهری 18 تا 20

 


گروه کامپیوتر: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
سیستم عامل خانم پور وحید 8 تا 10
مباحث ویژه و طراحی وب کارشناسی آقای مصلحی 10 تا 12
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی خانم کتیرایی 12 تا 14
مدار منطقی آقای کریمی 16 تا 18
مدار الکتریکی آقای محمودیان 18 تا 20

 

گروه های مکانیک و هوافضا: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
طراحی هواپيما 2 آقای افقری 9 تا 11
مکانيک پرواز 2 آقای افقری 11 تا 13
طراحی سازه های صنايع هوايی آقای افقری 14 تا 16
اصول جلوبرنده ها آقای افقری 16 تا 18

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
منابع تغذیه (کاردانی) خانم هراتیان 8 تا 10
الکترونیک صنعتی (کاردانی) خانم ابونصر 10 تا 12

 

گروه زبان: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
فن آوری در آموزش زبان خانم  خیرزاده 9 تا 11
دستور نگارش 2 آقای مدنی 11 تا 13
نامه نگاری خانم خیرزاده 13 تا 14
خواندن و درک مفاهیم 2 آقای مدنی 14 تا 16
آزمون سازی خانم میرزایی 16 تا 18
داستان  کوتاه و رمان آقای خدام باشی 18 تا 19


گروه های شیمی و نفت 1: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
اصول عملیات واحد (صنایع شیمیایی) خانم  سلطانی 7:50 تا 9:30
فرآیند های صنایع گاز خانم روستا زاده 9:30 تا 11
شیمی عمومی 2 (شیمی کاربردی) آقای مسجدی 11 تا 12:30
صنایع شیمیایی آلی (شیمی کاربردی) خانم  منشئی 12:30 تا 14
انتقال جرم (پلیمر، نفت و مهندسی شیمی) آقای گلشیرازی 14 تا 15:30
کاربرد ریاضیات (نفت و مهندسی شیمی) خانم حیدری 15:30 تا 17
شیمی فیزیک 1 خانم  طلوعی 17 تا 18:30
ترمودینامیک 2 آقای صادقی 18:30 تا 20

 

گروه های شیمی و نفت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
شیمی آلی 2  خانم عیاشی 7:50 تا 9:30
خواص سنگ های مخزن آقای  قدوسی 9:30 تا 11
زمین شناسی عمومی آقای  قدوسی 11 تا 12:30
عملیات بهره برداری 2 آقای  قدوسی 12:30 تا 14
مدیریت صنعتی خانم  اسماعیلیان 14 تا 15:30
طراحی آزمایش (ارشد مهندسی شیمی) خانم طغیانی 15:30 تا 17
طرح اقتصاد مهندسی ( نفت و مهندسی شیمی) آقای  ذبیحی 17 تا 18:30
طراحی راکتور (صنایع شیمیایی) آقای پورضرغام 18:30 تا 20


گروه های عمومی و پایه:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ریاضی جبرانی آقای ذوالفقاری 8 تا 10
فیزیک الکتریسته خانم رحمتی 10 تا 12
ریاضی عمومی 1 آقای ذوالفقاری 12 تا 14
معادلات دیفرانسیل آقای ظاهری فر 14 تا 16
فیزیک 1 خانم جعفری 16 تا 18

گروه های حسابداری و مدیریت:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
اقتصاد خرد (مدیریت بازرگانی) خانم جوزدانی 8 تا 10
اقتصاد خرد (حسابداری)
مدیریت مالی 2 (مدیریت بازرگانی) خانم آرش نیا 10 تا 12
مدیریت مالی 2 (حسابداری)
حسابداری صنعتی 3 (حسابداری) آقای گنجی 12 تا 14
حسابداری صنعتی 2 (مدیریت صنعتی) خانم جانقربان 14 تا 16
حسابداری صنعتی  2 (حسابداری)
برنامه ریزی وکنترل تولید و موجودی ها (مدیریت صنعتی) آقای جنترانی 16 تا 18
امور مالی بین الملل (حسابداری) خانم جوزدانی 18 تا 19:30


گروه کامپیوتر: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
سیستمهای شیء گرا خانم باغبانی 8 تا 10
کارگاه سیستم عامل خانم پور وحید 10 تا 12
پایگاه داده ها خانم کوچکی 12 تا 14
گرافیک کامپیوتری 1 (کاردانی) خانم آقاجانی 14 تا 16
آز پایگاه داده ها خانم کوچکی 16 تا 18

 

گروه های مکانیک، هوافضا و انرژی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
روشهای توليد و کارگاه آقای جهانفر 8 تا 10
زبان تخصصي مهندسی هوافضا آقای جهانفر 10 تا 11:30
مبانی مهندسی برق آقای ابطحی 12 تا 14
ترموديناميک خانم سلطانی 14:30 تا 16
استاتيک آقای پورمدنی 16 تا 19

 

گروه زبان: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
کاربرد اصطلاحات آقای درخشنده 8 تا 10
نگارش 2 آقای درخشنده 10 ال 12
گفت و شنود 2 خانم خدابخشی 12 تا 14
ترجمه متون علوم انسانی خانم خدابخشی 16 تا 17
تدریس عملی آقای خدام باشی 14 تا 16
گفت و شنود 4 خانم میرزایی 17 تا 19

 

گروه های شیمی و نفت: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
محاسبات عددی آقای صادقی 7:50 تا 9:30
طراحی راکتور آقای گلشیرازی 9:30 تا 11
مکانیک سیالات (مهندسی شیمی و نفت) آقای روستا 12:30 تا 14
شیمی صنعتی آقای گلشیرازی 14 تا 15:30
استاتیک و مقاومت مصالح آقای روستا 15:30 تا 17
محاسبات پالایش آقای مقاری زاده 17 تا 18:30
انتقال حرارت (صنایع شیمیایی) آقای پورضرغام 18:30 تا20

 

گروه های عمومی و پایه: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
زبان خارجی خانم پوران شیروانی 14 تا 16
زبان پیش دانشگاهی آقای شیخی 16 تا 18

گروه های حسابداری و مدیریت:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
حسابداری میانه آقای آقا کوچکی 8 تا 10:30
سیستم های خرید، انبارداری و توزیع آقای گنجی 10:30 تا 12:30
تحقیق در عملیات 2 آقای کاظمی 12:30 تا 14:30
پژوهش عملیاتی 2
اصول حسابداری 2 آقای شیاسی 14:30 تا 16:30
فنون تجزیه وتحلیل و طراحی سیستم ها آقای مظاهری 16:30 تا 18:30

گروه زیست شناسی سلولی ملکولی:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
بیوفیزیک سلولی آقای رستگاری 8 تا 10
اصول روشهای سلولی مولکولی آقای درمیانی 10 تا 12
روش تحقیق خانم میراحمدی 12 تا 14
محیط زیست آقای عباسی 14 تا 16


گروه کامپیوتر: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
برنامه سازی پیشرفته خانم باغبانی 8 تا 10
مباحث ویژه (کاردانی) خانم کوچکی 10 تا 12
کارگاه کامپیوتر خانم شکرالهی 12 تا 14
گرافیک کامپیوتری 1 (کارشناسی) خانم آقاجانی 14 تا 16
شبکه های کامپیوتری آقای مصلحی 16 تا 18
کارگاه شبکه آقای نصیری 18 تا 20

 

گروه های مکانیک و هوافضا و انرژی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مبانی اقتصاد خانم قسوریان 10 تا 11
مبانی مهندسی برق 1  آقای ابطحی 11 تا 13
ديناميک آقای ابطحی 13:30 تا 15:30
انتقال حرارت 1  آقای روستا 15:30 تا 17:30

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
هوش مصنوعی (ارشد) آقای نصری 13:30 تا 15:30
مکاترونیک 2 آقای عسکری 15:30 تا 17:30
سمینار (ارشد) آقای رضایی 17:30 تا 19:30


گروه زبان:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
تهیه و تدوین مطالب درسی (ارشد) آقای طباطبایی 8 تا 10
روش تحقیق در علوم تربیتی (کارشناسی ناپیوسته) خانم خیرزاده 10 تا 11
طراحی و مطالعه مسایل یادگیری زبان (کارشناسی ناپیوسته) خانم خیرزاده 11 تا 13
روش تدریس مهارتهای زبان (ارشد) آقای طباطبایی 13 تا 15
کیفیت سنجی ترجمه (کارشناسی) آقای جمالی منش 15 تا 16
اصول و روش ترجمه (کارشناسی) آقای جمالی منش 16 تا 18
کلیات زبان شناسی (کارشناسی) آقای نجفی 18 تا 19
درآمدی بر تحلیل گفتمان (ارشد) آقای نجفی 19 تا 20


گروه های شیمی و نفت 1: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
موازنه (نفت و مهندسی شیمی) خانم  سلطانی 7:50 تا 9:30
تصفیه پساب های صنعتی (صنایع شیمیایی) خانم  منشئی 9:30 تا 11
شیمی آلی مهندسی شیمی خانم  شمس 11 تا 12:30
عملیات واحد 1 (نفت و مهندسی شیمی) خانم سلطانی 12:30 تا 14
شیمی تجزیه (مهندسی شیمی ) خانم خاشعی 14 تا 15:30
شیمی پلیمر خانم قضاوی 15:30 تا 17
اصول و تصفیه پساب های صنعتی (شیمی کاربردی) خانم شفیعیون 17 تا 18:30


گروه های شیمی و نفت 2:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مهندسی مخزن 1 آقای پریشانی 7:50 تا 9:30
عملیات بهره برداری 1 آقای پریشانی 9:30 تا 11
کاربرد رایانه در شیمی خانم عیاشی 11 تا 12:30
زبان تخصصی خانم منشئی 12:30 تا 14
زمین شناسی نفت آقای ذبیحی 14 تا 15:30
شیمی تجزیه دستگاهی (صنایع شیمیایی) خانم شمس 15:30 تا 17
رایانه و کاربرد آن در مهندسی نفت آقای کچویی 17 تا 18:30
آشنایی با مهندسی نفت آقای ذبیحی 18:30 تا 20


گروه های عمومی و پایه:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
زبان جبرانی آقای موحد ۸ تا ۱۰
ریاضی عمومی ۱ خانم قجاوند 12 تا 14
زبان خارجی آقای موحد 14 تا 16
ریاضی عمومی ۲ خانم قجاوند ۱۶ تا ۱۸


گروه های حسابداری و مدیریت:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مدیریت تولید (کارشناسی حسابداری) آقای قرنی 8 تا 10
حسابداری شرکتها 1 (کاردانی حسابداری) خانم جانقربان 10 تا 12
حسابداری دولتی 2 (کارشناسی حسابداری) خانم مظاهری 12 تا 14
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 1 (مدیریت صنعتی) خانم منتظری 14 تا 16
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 1 (مدیریت بازرگانی)
آمار و احتمالات (کارشناسی حسابداری)
زبان تخصصی 2 (مدیریت بازرگانی) خانم پوران شیروانی 16 تا 17:30
طرح ریزی، تعمیرات و نگهداری (مدیریت صنعتی) آقای جنترانی 17:30 تا 19:30


گروه های برق و مهندسی پزشکی:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
الکترونیک 1 خانم قسوریان 8:30  تا 10
کنترل پیش بین (ارشد) آقای عسگری 10 تا 12
پردازش تصاویر پزشکی خانم حمیدپور 12 تا 14


گروه های عمومی و پایه:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
فیزیک 2 آزاد شهرکی 8  تا 10
فیزیک الکتریسیته خانم رحمتی 10  تا 11:30
زبان پیش دانشگاهی آقای شیخی 11:30 تا 13:30
زبان فارسی (هردوگروه( خانم زندی 14  تا 16
ریاضی 2 ذوالفقاری 16  تا 18

گروه کامپیوتر:  (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
رایانش ابری (ارشد) آقای   نصری 8 تا 10
مباحث ویژه در شبکه های کامپیوتری 2 (ارشد) آقای  مرادی 10 تا 12
شبکه های نوری (ارشد) آقای  عمومی 12 تا 14
طراحی الگوریتم (کارشناسی پیوسته و ناپیوسته) آقای  کریمی 14 تا 16
نظریه زبانها و ماشینها (کارشناسی پیوسته) خانم  شکرالهی 16 تا 18

 

گروه های مکانیک و هوافضا: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مباني اقتصاد خانم قسوریان 8 تا 11
آئروديناميک 1 آقای ملک زاده 11 تا 14
مقدمه ای بر مهندسي هوافضا آقای ملک زاده 14 تا 16
اصول جلوبرنده ها آقای افقری 16 تا 19

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
میکروپروسسور 1 خانم ابونصر 8 تا 10
الکترونیک صنعتی (کاردانی) خانم ابونصر 10 تا 12
کنترل فازی (ارشد) آقای عسگری 12 تا 14
مدار مجتمع نوری (ارشد) خانم اعلایی 14 تا 16
سیستمهای تصویرگر پزشکی (ارشد) آقای کیانی 16 تا 18
کنترل عصبی (ارشد) آقای نصری 18 تا 20

 

گروه زبان: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
خواندن و درک مفاهیم 2 آقای مدنی 9 تا 11
گفت و شنود 4 خانم میرزایی 11 تا 13
دستور نگارش 2 آقای مدنی 13 تا 15


گروه های شیمی و نفت 1: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ریاضی کاربردی (صنایع شیمیایی) خانم  حیدری 7:50 تا 9:30
اندازه گیری کمیت های مهندسی آقای فرقدانی 9:30 تا 11
شیمی رنگ (صنایع شیمیایی) خانم طائی 11 تا 12:30
اقتصاد مهندسی (صنایع شیمیایی) آقای  ذبیحی 12:30 تا 14
کاربرد رایانه در صنایع شیمیایی آقای  ذبیحی 14 تا 15:30
صنایع شیمیایی آقای  یزدانی 15:30 تا 17

 

گروه های شیمی و نفت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
فیزیک رنگ (شیمی کاربردی) خانم شمس 7:50 تا 9:30
کاربرد برق در صنایع شیمیایی خانم غلامزاده 9:30 تا 11
ایمنی در آزمایشگاه (شیمی کاربردی) خانم عسگری 11 تا 12:30
شیمی و فناوری رنگ (شیمی کاربردی) خانم شمس 12:30 تا 14
انتقال حرارت 1 (نفت، پلیمر و مهندسی شیمی) آقای صادقی 14 تا 15:30


گروه های عمومی و پایه:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
آمار واحتمالات (2واحدی) خانم میریان 8 تا 10
فیزیک 2 خانم رنجبر 10 تا 12
محاسبات عددی خانم شیخی 12 تا 14
زبان خارجی آقای شیخی 14 تا 16
ریاضی عمومی1 خانم شیخی 16 تا 18
آمارواحتمالات (3واحدی) خانم میریان 18 تا 20

گروه های حسابداری و مدیریت:
(برای ورود کلیک کنید)
کلاس استاد ساعت
سازمان های پولی و مالی اسلامی و بین المللی خانم جوزدانی 8 تا 10
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2 خانم قجاوند 10 تا 12
ریاضی کاربردی
ریاضی عمومی 2
پژوهش عملیاتی 1 آقای کاظمی 12 تا 14
حقوق کار و تأمین اجتماعی آقای رفعتی 15 تا 17
اقتصاد کلان جوزدانی 17 تا 19
اقتصاد کلان
اقتصاد کلان

Comments (6)

 • videotemplate.rozblog.com Reply

  تو زمینه ای که فعالیت میکنید جزو بهترین
  سایت ها هستید.

  17 آوریل 2020 at 23:42
  • نوید عاطفی Reply

   سلام، خوشحالیم که مورد توجه شما قرار گرفته

   25 آوریل 2020 at 10:49
 • پوکه معدنی قروه Reply

  عاشق این وبسایت شدم من.عالی هستید شما

  19 آوریل 2020 at 00:16
  • نوید عاطفی Reply

   سلام، خوشحالیم که مورد توجه شما قرار گرفته

   25 آوریل 2020 at 10:50
 • سبحانی Reply

  سلام.اگر امکان دارد برنامه زمانی کلاس ها را زودتر ازقبل به روز رسانی کنید.

  25 آوریل 2020 at 06:37
  • نوید عاطفی Reply

   سلام. حق با شماست ولی گاهی برنامه ها دیر آماده می شود. تلاش میکنیم زودتر منتشر شود

   25 آوریل 2020 at 20:40

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *