چکیده پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type


گروه کامپیوتر: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
زبان تخصصی آقای مصلحی 8 تا 10
رایانش ابری آقای نصری 10 تا 12
شبکه های نوری آقای عمومی 12:30 تا 14:30
زبان ماشین و اسمبلی (کارشناسی) خانم حسینی 18 تا 20

 

گروه های مکانیک، هوافضا و انرژی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
سوخت و احتراق آقای فرقداني 9 تا 10
نيروگاه ها (حرارتی، آبی، هسته ای) آقای فرقدانی 10 تا 11
آئروديناميک 1 آقای ملک زاده 11 تا 12
مقدمه اي بر مهندسی هوافضا آقای ملک زاده 12 تا 13
طراحي اجزاء 1 آقای آقایی 16 تا 17
مبانی اقتصاد خانم قسوریان 13 تا 16

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
کنترل عصبی (ارشد) آقای نصری 8 تا 10
الکترونیک 1 خانم قسوریان 10 تا 12
مدارهای مخابراتی خانم غلام زاده 12 تا 14
ماشین های الکتریکی (کاردانی) خانم نصر 14 تا 16
مدارهای الکتریکی 2 خانم قسوریان 16 تا 18
مدارهای منطقی خانم قسوریان 18 تا 20

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۲: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ریاضیات مهندسی خانم حمیدپور 14 تا 16

 

گروه های شیمی و نفت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ایمنی در آزمایشگاه (شیمی کاربردی) خانم عسگری 9:30 تا 11
شیمی فیزیک (صنایع شیمیایی) خانم طائی 11 تا 12:30
اقتصاد مهندسی (صنایع شیمیایی) آقای ذبیحی 12:30 تا 14
کاربرد رایانه در صنایع شیمیایی آقای ذبیحی 14 تا 15:30
صنایع شیمیایی آقای یزدانی 15:30 تا 17

 

گروه های شیمی و نفت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
انتقال حرارت 1 (نفت، پلیمر و مهندسی شیمی) آقای صادقی 7:50 تا 9:30
کاربرد برق در صنایع شیمیایی خانم غلامزاده 9:30 تا 11
فیزیک رنگ (شیمی کاربردی) خانم شمس 11 تا 12:30
شیمی و فناوری رنگ (شیمی کاربردی) خانم شمس 12:30 تا 14
اندازه گیری کمیت های مهندسی آقای فرقدانی 14 تا 15:30
طراحی راکتور (صنایع شیمیایی) آقای پورضرغام 18:30 تا 20

 

گروه های شیمی و نفت 3: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
طراحی تجهیزات فرآیندی خانم طغیانی 7:50 تا 9:30
انتقال جرم پیشرفته آقای صادقی 9:30 تا 11

 

گروه های عمومی و پایه: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ریاضی عمومی (گروه مجازی) اقای ظاهری فر 8 تا 10
فیزیک 1 اقای حدادی 13:30 تا 15:30
ریاضی عمومی اقای ظاهری فر 18 تا 20

 

گروه های حسابداری و مدیریت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
حسابرسی (کارشناسی مدیریت بازرگانی) آقای شریفیان 8 تا 10
حسابرسی 1 (کاردانی حسابداری)
زبان تخصصی 2 (کارشناسی حسابداری) آقای محمدی 16 تا 18

 

گروه های حسابداری و مدیریت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام (کارشناسی مدیریت بازرگانی) آقای قجاوند 15 تا 17
مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن (کارشناسی مدیریت صنعتی )
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی (کارشناسی مدیریت صنعتی) جوزدانی 17 تا 19

 


گروه کامپیوتر: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
زبان ماشین و اسمبلی (کاردانی) خانم حسینی 10 تا 12
مباحث ویژه و طراحی وب (کارشناسی) آقای مصلحی 14 تا 16
شبکه های نوری آقای عمومی 18 تا 20

 

گروه های مکانیک، هوافضا و انرژی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
روشهای توليد و کارگاه آقای جهانفر 10 تا 11
ترمودینامیک 1 خانم سلطانی 11 تا 12
ديناميک ماشين آقای نصيری 14 تا 15:30
مکانيک سيالات 1 آقای روستا   15:30 تا 17:30
انتقال حرارت 1 آقای روستا 17:30 تا 19:30

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
بیوشیمی خانم خانی 8 تا 10
تکنیک پالس (کاردانی) خانم هراتیان 10 تا 12
منابع تغذیه (کاردانی) خانم هراتیان 12 تا 14
ریاضیات مهندسی خانم حمیدپور 14 تا 16
بیوفیزیک آقای ترکی 16 تا 18
فیزیک پزشکی آقای ترکی 18 تا 20

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۲: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
الکترونیک صنعتی (کاردانی) خانم ابونصر 8 تا 10
میکروپروسسور 1 خانم ابونصر 10 تا 12
مدارهای الکتریکی 1 آقای محمودیان 12 تا 14
مباحث ویژه 2 آقای ابطحی 16 تا 18

 

گروه های شیمی و نفت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
خواص سیالات مخزن آقای قدوسی 7:50 تا 9:30
تکمیل و انگیزش چاه ها آقای قدوسی 9:30تا 11
نمودار گیری چاه ها آقای قدوسی 11 تا 12:30
کنترل فرایندها (صنایع شیمیایی) آقای ناصری 15:30 تا 17
انتقال جرم (صنایع شیمیایی) آقای ناصری 18:30 تا 20

 

گروه های شیمی و نفت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
خوردگی فلزات (شیمی کاربردی) خانم طلوعی 7:50 تا 9:30
کارگاه نرم افزار مهندسی خانم عیاشی 9:30 تا 11
آشنایی با واحد های تحقیق و توسعه آقای حاجی حیدری 11 تا 12:30
شیمی معدنی 2 خانم شمس 12:30 تا 14
کنترل فرایندها (نفت و مهندسی شیمی) خانم روستا زاده 14 تا 15:30
فرآیندهای پالایش خانم روستا زاده 15:30 تا 17

 

گروه های شیمی و نفت 3: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مدیریت صنعتی خانم اسماعیلیان 12:30 تا 14

 

گروه های عمومی و پایه: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ریاضیی پیش دانشگاهی خانم مسعودیان 10 تا 8
معادلات دیفرانسیل (2 واحدی) آقای ظاهری فر 11:30 تا 13
ریااضی گسسته آقای ظاهری فر 13:30 تا 15
شیمی عمومی خانم عیاشی 15 تا 17

 

گروه های حسابداری و مدیریت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
بازاریابی بین المللی (کارشناسی مدیریت بازرگانی) آقای مظاهری 8 تا 10
حسابداری صنعتی 3 (کارشناسی حسابداری) آقای گنجی 10 تا 12
آمار و احتمالات مقدماتی (کاردانی امور اداری) خانم منتظری 12 تا 14
روش های آماری (کاردانی حسابداری)
حسابداری صنعتی 2 (کارشناسی مدیریت صنعتی) خانم جانقربان 14 تا 16
حسابداری صنعتی 2 (کاردانی حسابداری)

 

گروه های حسابداری و مدیریت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت (کارشناسی مدیریت بازرگانی) خانم  اسماعیلیان 8 تا 9
برنامه ریزی و توسعه (کارشناسی حسابداری)
سازمان های پولی و مالی اسلامی و بین المللی (کارشناسی مدیریت بازرگانی) خانم جوزدانی 9:30 تا 11:30
کاربرد رایانه در امور اداری 1 (کاردانی امور اداری) آقای جبه داری 14 تا 16

 


گروه کامپیوتر: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مدار الکتریکی آقای محمودیان 8 تا 10
مباحث ویژه و طراحی وب کارشناسی آقای مصلحی 14 تا 16
شبکه های نوری آقای عمومی 18 تا 20

 

گروه های مکانیک، هوافضا و انرژی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
زبان تخصصی مهندسی هوافضا آقای جهانفر 10 تا 11
مقاومت مصالح ۲ آقای نادری 11 تا 12
طراحی سازه های صنايع هوايی آقای افقری 14 تا 15
مکانيک پرواز 2 آقای افقری 15 تا 16
اصول جلوبرنده ها آقای افقری 16 تا 17
طراحی هواپيما 2 آقای افقری 17 تا 18
توربوماشین آقای نادری 12 تا 13

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ماشین های الکتریکی (کاردانی) خانم نصر 10 تا 12
برنامه نویسی کامپیوتر آقای محمودیان 12 تا 14
تجزیه و تحلیل سیستمها خانم حمیدپور 14 تا 16
مدارهای الکتریکی 2 خانم قسوریان 18 تا 20

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۲: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
تحلیل مدارهای الکتریکی آقای محمودیان 8 تا 10

 

گروه های شیمی و نفت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
اصول عملیات واحد (صنایع شیمیایی) خانم سلطانی 7:50 تا 9:30
فرآیند های صنایع گاز خانم روستا زاده 9:30 تا 11
شیمی عمومی 2 (شیمی کاربردی) آقای مسجدی 11 تا 12:30
صنایع شیمیایی آلی(شیمی کاربردی) خانم منشئی 12:30 تا 14
انتقال جرم(پلیمر، نفت و مهندسی شیمی) آقای گلشیرازی 14 تا 15:30
شیمی فیزیک 1 خانم طلوعی 15:30 تا 17
کاربرد ریاضیات (نفت و مهندسی شیمی) خانم حیدری 17 تا 18:30
طرح اقتصاد مهندسی( نفت و مهندسی شیمی) آقای ذبیحی 18:30 تا 20

 

گروه های شیمی و نفت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
شیمی آلی 2 خانم عیاشی 7:50 تا 9:30
خواص سنگ های مخزن آقای قدوسی 9:30 تا 11
زمین شناسی عمومی آقای قدوسی 11 تا 12:30
عملیات بهره برداری 2 آقای قدوسی 12:30 تا 14
شیمی تجزیه 2 خانم خاشعی 14 تا 15:30
طراحی آزمایش (ارشد مهندسی شیمی) خانم طغیانی 15:30 تا 17
انتقال حرارت (صنایع شیمیایی) آقای پورضرغام 17 تا 18:30
مکانیک سیالات (صنایع شیمیایی) آقای پورضرغام 18:30 تا 20

گروه های شیمی و نفت 3: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
عملیات بهره برداری 1 آقای پریشانی 12:30 تا 14
مهندسی مخزن 1 آقای پریشانی 17 تا 18:30
موازنه (نفت و مهندسی شیمی) خانم سلطانی 18:30تا 20

 


گروه های عمومی و پایه:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ریاضی جبرانی اقای ذوالفقاری 8 تا 10
ریاضی عمومی 2 اقای ذوالفقاری 10 تا 12
فیزیک الکتریسیته خانم رحمتی 12 تا 13:30
معادلات دیفرانسیل اقای ظاهری فر 13:30 تا 15
فیزیک 1 خانم جعفری 15 تا 17
اندیشه اسلامی 2 خانم صمدی 17 تا 18

 

گروه های حسابداری و مدیریت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
کنترل و تنظیم بودجه (کاردانی امور اداری، کاردانی حسابداری) جوزدانی 9:30 تا 11
حسابداری شرکتها 1 (کاردانی حسابداری) خانم جانقربان 12 تا 14
زبان تخصصی 2 (کارشناسی حسابداری) آقای محمدی 16 تا 18
کاربرد رایانه در امور اداری 2 (کاردانی امور اداری) خانم حسینی 18 تا 20
کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2 (کاردانی حسابداری)

 

گروه های حسابداری و مدیریت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
نظام های حقوق و دستمزد (کاردانی امور اداری) آقای گنجی 8 تا 10
حسابرسی (کارشناسی مدیریت بازرگانی) آقای شریفیان 10 تا 12
حسابرسی 1 (کاردانی حسابداری)
کنترل پروژه آقای مظاهری 14 تا 16

 


گروه کامپیوتر: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
گرافیک کامپیوتری  (کاردانی) خانم آقاجانی 16 تا 18

 

گروه های مکانیک، هوافضا و انرژی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ترموديناميک خانم سلطانی   10 تا 11
روشهای توليد و کارگاه آقای جهانفر 11 تا 12
استاتيک آقای پورمدنی 14 تا 16

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
الکترونیک 2 آقای محمودیان 8 تا 10
روش تحقیق در مهندسی پزشکی خانم اسماعیلیان 10 تا 11
مقدمه ای بر مهندسی پزشکی خانم حمیدپور 14 تا 16
پردازش تصاویر پزشکی (ارشد) خانم حمیدپور 18 تا 20

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۲: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
استاتیک و مقاومت مصالح (در گروه شیمی) آقای روستا 15:30 تا 17

 

گروه های شیمی و نفت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
محاسبات عددی آقای صادقی 7:50 تا 9:30
طراحی راکتور آقای گلشیرازی 9:30 تا 11
ترمودینامیک 2 آقای صادقی 11 تا 12:30
مکانیک سیالات (مهندسی شیمی و نفت) آقای روستا 12:30 تا 14
شیمی صنعتی آقای گلشیرازی 14 تا 15:30
استاتیک و مقاومت مصالح آقای روستا 15:30 تا 17
محاسبات پالایش آقای مقاره زاده 17 تا 18:30

 

گروه های شیمی و نفت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مبانی حفاری آقای قدوسی 7:50  تا 9:30
زمین شناسی نفت آقای ذبیحی 14 تا 15:30
آشنایی با مهندسی نفت آقای ذبیحی 18:30 تا 20

 

گروه های عمومی و پایه: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ریاضی عمومی (امور اداری) اقای ذوالفقاری 8:30 تا 10
ریاضی کاربردی اقای ذوالفقاری 11:30 تا 10
تفسیرموضوعی قرآن کریم( هردوگروه) آقای سمیعی 13:30 تا 15
اندیشه اسلامی 1 (هر دو گروه) آقای سمیعی 15 تا 16:30

 

گروه های حسابداری و مدیریت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در حسابداری (کارشناسی حسابداری) آقای شفائی 8 تا 10:30
کاربرد کامیپوتر در حسابداری 3 (کاردانی حسابداری) آقای شفائی 10:30 تا 12:30
کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در حسابداری (کارشناسی حسابداری) آقای شفائی 12:30 تا 13:30

 

گروه های حسابداری و مدیریت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مباحث جاری در حسابداری 2 (کارشناسی حسابداری) آقای گنجی 8 تا 10
بررسی اقتصادی طرحهای صنعتی (کارشناسی مدیریت صنعتی) آقای مظاهری 14 تا 16

 


گروه کامپیوتر: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
گرافیک کامپیوتری (کارشناسی) خانم آقاجانی 14 تا 16
شبکه ها ی کامپیوتری آقای مصلحی 16 تا 18
شبکه های نوری آقای عمومی 18 تا 20

 

گروه های مکانیک، هوافضا و انرژی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مباني مهندسي برق 1 آقای ابطحی 11 تا 12
ديناميک آقای ابطحی 13:30 تا 14:30

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۱: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
هوش مصنوعی (ارشد) آقای نصری 9 تا 11
شبیه سازی و مدلسازی (ارشد) آقای نصری 11 تا 13
مکاترونیک 2 (ارشد) آقای دلایلی 15:30 تا 17:30
سمینار (ارشد) آقای رضایی 17:30 تا 19:30

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۲: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ریاضی مهندسی خانم حمیدپور 16 تا 18

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی 3: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
شبکه های کامپیوتری (در گروه کامپیوتر) آقای مصلحی 16 تا 18

 

گروه های شیمی و نفت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
موازنه (نفت و مهندسی شیمی) خانم سلطانی 7:50 تا 9:30
تصفیه پساب های صنعتی (صنایع شیمیایی) خانم منشئی 9:30 تا 11
شیمی آلی مهندسی شیمی خانم شمس 11 تا 12:30
عملیات واحد 1 (نفت و مهندسی شیمی) خانم سلطانی 12:30 تا 14
شیمی تجزیه (مهندسی شیمی ) خانم خاشعی 14 تا 15:30
اصول و تصفیه پساب های صنعتی (شیمی کاربردی) خانم شفیعیون 17 تا 18:30

 

گروه های شیمی و نفت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
کاربرد رایانه در شیمی خانم عیاشی 11 تا 12:30
زبان تخصصی خانم منشئی 12:30 تا 14
شیمی تجزیه دستگاهی (صنایع شیمیایی) خانم شمس 15:30 تا 17
رایانه و کاربرد آن در مهندسی نفت آقای کچویی 17 تا 18:30

 

گروه های عمومی و پایه: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
زبان جبرانی اقای موحد 9 تا 10
زبان فارسی (هردو گروه) خانم زندی 13:30 تا 15
زبان خارجی اقای موحد 15 تا 16
ریاضی عمومی 2 اقای ذوالفقاری 16 تا 18
ریاضی عمومی 1 اقای ذوالفقاری 18 تا 20

 

گروه های حسابداری و مدیریت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
کارآفرینی و پروژه ( کاردانی حسابداری) آقای مظاهری 8 تا 10
اقتصاد خرد (کارشناسی مدیریت بازرگانی و کاردانی حسابداری) خانم جوزدانی 10 تا 12
حسابداری دولتی 2 (کارشناسی حسابداری) خانم مظاهری 16 تا 18
اقتصاد کلان (کارشناسی مدیریت بازرگانی، کارشناسی مدیریت صنعتی و کاردانی حسابداری ) خانم جوزدانی 18 تا 19:30

 

گروه های حسابداری و مدیریت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
حسابداری صنعتی 3 (مدیریت صنعتی) خانم جانقربان 16 تا 18
کاربرد کامپیوتر در مدیریت (کارشناسی مدیریت بازرگانی) خانم حسینی 18 تا 20

 

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
پردازش تصاویر پزشکی (ارشد) خانم حمیدپور 10 تا 12

 

گروه های عمومی و پایه: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
فیزیک 2 خانم آزاد شهرکی 8:30 تا 10
ریاضی جبرانی آقای ذوالفقاری 10 تا 11:30
ریاضی 2 آقای ذوالفقاری 13:30 تا 15

 

گروه زبان: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
تحلیل گفتمان آقای نجفی 9:30 تا 11

 


گروه کامپیوتر:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
رایانش ابری آقای نصری 8 تا 10
شبکه های نوری آقای عمومی 12:30 تا 14:30
طراحی الگوریتم آقای کریمی 14:30 تا 16:30
کارگاه شبکه آقای نصیری 18:30 تا 16:30
نظریه زبانها و ماشینها خانم شکرالهی 18:30 تا 20

 

گروه های مکانیک، هوافضا و انرژی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
سوخت واحتراق آقای فرقداني 9 تا 10
نيروگاه ها(حرارتي،آبي،هسته اي) آقای فرقداني 10 تا 11
آئروديناميک 1 آقای ملک زاده 11 تا 12
مقدمه اي بر مهندسي هوافضا آقای ملک زاده 12 تا 13

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مدار مجتمع خطی (ارشد) آقای رضایی 8 تا 10
مقدمه ای بر مهندسی پزشکی خانم حمیدپور 14 تا 16
الکترونیک صنعتی آقای زنجانی 16 تا 18
پردازش تصاویر پزشکی (ارشد) خانم حمیدپور 18 تا 20

 

گروه های شیمی و نفت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
شیمی رنگ (صنایع شیمیایی) خانم طائی 7:50 تا 9:30
ایمنی در آزمایشگاه (شیمی کاربردی) خانم عسگری 9:30 تا 11
شیمی فیزیک (صنایع شیمیایی) خانم طائی 11 تا 12:30
اقتصاد مهندسی (صنایع شیمیایی) آقای ذبیحی 12:30 تا 14
کاربرد رایانه در صنایع شیمیایی آقای ذبیحی 14 تا 15:30
صنایع شیمیایی آقای یزدانی 15:30 تا 17

 

گروه های شیمی و نفت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
انتقال حرارت 1 (نفت، پلیمر و مهندسی شیمی) آقای صادقی 7:50 تا 9:30
کاربرد برق در صنایع شیمیایی خانم غلامزاده 9:30 تا 11
فیزیک رنگ (شیمی کاربردی) خانم شمس 11 تا 12:30
شیمی و فناوری رنگ (شیمی کاربردی) خانم شمس 12:30 تا 14
اندازه گیری کمیت های مهندسی آقای فرقدانی 14 تا 15:30

 

 گروه های عمومی و پایه: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
آمار واحتمالات (2واحدی) خانم میریان 8 تا 9:30
فیزیک 2 خانم رنجبر 9:30 تا 11:30
محاسبات عددی خانم شیخی 11:30 تا 13
زبان خارجی اقای شیخی 13:30 تا 15:30
ریاضی عمومی 1 خانم شیخی 15:30 تا 17:30
امار و احتمالات خانم میریان 17:30 تا 19:30

 

گروه های حسابداری و مدیریت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
حسابرسی 2 (کارشناسی حسابداری) آقای شریفیان 8 تا 10
امور مالی بین الملل (کارشناسی  حسابداری) جوزدانی 10 تا 11:30
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام (کارشناسی مدیریت بازرگانی) آقای قجاوند 14 تا 16
مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن (کارشناسی مدیریت صنعتی)
آشنایی با قوانین کسب و کار آقای رفعتی 16 تا 18

 

 گروه های حسابداری و مدیریت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مدیریت مالی 2 (کارشناسی مدیریت بازرگانی و کارشناسی حسابداری) خانم آرش نیا 8 تا 10

 

آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت  1(کارشناسی مدیریت صنعتی) خانم منتظری 12 تا 14
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت  1(کارشناسی مدیریت بازرگانی)
آمار و احتمالات (کارشناسی حسابداری)
بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان آقای مظاهری 14 تا 16
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی (کارشناسی مدیریت صنعتی) جوزدانی 17 تا 19

 


گروه کامپیوتر: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
شیوه ارائه مطالب خانم اسماعیلیان 8 تا 10
شبیه سازی کامپیوتری خانم حاج حسنی 10 تا 12
برنامه سازی سیستم خانم حاج حسنی 12 تا 14
زبان تخصصی آقای مصلحی 14 تا 16
انتقال داده ها خانم غلامزاده 16 تا 18

 

گروه های مکانیک، هوافضا و انرژی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مبانی اقتصاد خانم قسوریان 8 تا 11
توربوماشین ها آقای نادری 11 تا 12
طراحی اجزاء 1 آقای آقایی 16 تا 17

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۱: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
الکترومغناطیس خانم غلام زاده 8 تا 10
ریاضیات مهندسی خانم حمیدپور 12 تا 14
بیوشیمی خانم خانی 14 تا 16
مباحث ویژه 2 آقای ابطحی 16 تا 18
اندازه گیری الکترونیکی آقای زنجانی 18 تا 20

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۲: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
الکترونیک 2 آقای محمودیان 10 تا 12
بیوفیزیک آقای ترکی 16 تا 18

 

گروه زبان: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
کلیات زبانشناسی آقای نجفی 17 تا 19

 

گروه های شیمی و نفت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
خواص سیالات مخزن مهندس قدوسی 7:50 تا 9:30
مبانی حفاری مهندس قدوسی 11 تا 12:30
جذب سطحی دکتر جوانبخت 13:30 تا 15
طراحی تجهیزات فرآیندی خانم دکتر طغیانی 15:30 تا 17
انتقال جرم پیشرفته دکتر صادقی 17 تا 18:30

 

گروه های شیمی و نفت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
موازنه (صنایع شیمیایی) خانم دکتر حیدری 7:50 تا 9:30
شیمی  آلی3 خانم دکتر طائی 11 تا 12:30
ریاضی کاربردی (صنایع شیمیایی) خانم دکتر حیدری 12:30 تا 14

 

گروه های شیمی و نفت 3: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
طراحی راکتور (صنایع شیمیایی) مهندس پورضرغام 7:50 تا 9:30

 

گروه های عمومی و پایه: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ریاضی مهندسی خانم قجاوند 10 تا 8
ریاضی عمومی 2 خانم قجاوند 12 تا 10
فیزیک 1 اقای حدادی 14 تا 12
ریاضی عمومی اقای ظاهری فر 14 تا 15.30
اندیشه اسلامی 2 (هردوگروه) اقای سمیعی 15.30 تا 17
اخلاق اسلامی (هردو گروه) اقای نصر 17 تا 18.30
محاسبات عددی خانم قجاوند 18.30 تا 20

 

گروه های حسابداری و مدیریت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
بازاریابی بین المللی (کارشناسی مدیریت بازرگانی) آقای مظاهری 8 تا 10
پژوهش عملیاتی 1 (کارشناسی حسابداری) آقای کاظمی 10 تا 12
مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت (کارشناسی مدیریت بازرگانی) خانم  اسماعیلیان 12 تا 14
برنامه ریزی و توسعه (کارشناسی حسابداری)
حسابداری صنعتی 3 (مدیریت صنعتی) خانم جانقربان 14 تا 16
روش تحقیق در مدیریت (کارشناسی مدیریت بازرگانی) خانم سلطانی 16 تا 18
روش تحقیق  و مأخذ شناسی (کاردانی امور اداری)
کاربرد رایانه در امور اداری 2 (کاردانی امور اداری) خانم حسینی 18 تا 20
کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2 (کاردانی حسابداری)

 

گروه های حسابداری و مدیریت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مباحث جاری در حسابداری 2 (کارشناسی حسابداری) آقای گنجی 8 تا 10
حسابرسی (کارشناسی مدیریت بازرگانی) آقای شریفیان

 

10 تا 12
حسابرسی 1 (کاردانی حسابداری)
اقتصاد کلان (کارشناسی مدیریت بازرگانی، کارشناسی مدیریت صنعتی و کاردانی حسابداری) خانم جوزدانی 12 تا 14
اقتصاد کلان (کارشناسی مدیریت صنعتی)
اقتصاد کلان (کاردانی حسابداری)
اصول مهارت های حرفه ایی (کارشناسی مدیریت بازرگانی ) خانم آرش نیا 14:30 تا 16
زبان تخصصی 2 (کارشناسی حسابداری) آقای محمدی 16 تا 18
کنترل پروژه آقای مظاهری 18 تا 20

 


گروه کامپیوتر: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
طراحی صفحات وب خانم کتیرایی 8 تا 10
معماری کامپیوتر آقای کریمی 10 تا 12
مهندسی نرم افزار خانم نوری فر 12 تا 14
ایجاد بانکهای اطلاعاتی خانم کتیرایی 14 تا 16
آز مهندسی نرم افزار خانم نوری فر 16 تا 18
زبان ماشین و اسمبلی (کارشناسی) خانم حسینی 18 تا 20

 

 

گروه های مکانیک، هوافضا و انرژی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ديناميک ماشين آقای نصيری 14 تا 15:30
مکانيک سيالات 1 آقای روستا   15:30 تا 17:30
انتقال حرارت 1 آقای روستا 17:30 تا 19:30

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
روش تحقیق در مهندسی پزشکی خانم اسماعیلیان 8 تا 10
برنامه نویسی کامپیوتر آقای محمودیان 10 تا 12
فیزیک پزشکی آقای ترکی 12 تا 14
مدارهای الکتریکی 1 آقای محمودیان 14 تا 16
الکترونیک صنعتی آقای زنجانی 16 تا 18
آشنایی با مهندسی برق آقای ثابت قدم 19 تا 20

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
پردازش تصاویر پزشکی (ارشد) خانم حمیدپور 16 تا 18
مقدمه ای بر مهندسی پزشکی خانم حمیدپور 18 تا 20

 

 

گروه های شیمی و نفت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
نمودار گیری چاه ها آقای قدوسی 7:50 تا 9:30
تکمیل و انگیزش چاه ها آقای قدوسی 9:30تا 11
ترمودینامیک 1 آقای جوانبخت 11 تا 12:30
نقشه کشی صنعتی آقای صادقی 12:30 تا 14
کنترل فرایندها (صنایع شیمیایی) آقای ناصری 15:30 تا 17
انتقال جرم (صنایع شیمیایی) آقای ناصری 18:30 تا 20


گروه های شیمی و نفت 2:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
خوردگی فلزات (شیمی کاربردی) خانم طلوعی 7:50 تا 9:30
کارگاه نرم افزار مهندسی خانم عیاشی 9:30 تا 11
آشنایی با واحد های تحقیق و توسعه آقای حاجی حیدری 11 تا 12:30
شیمی معدنی 2 خانم شمس 12:30 تا 14
کنترل فرایندها (نفت و مهندسی شیمی) خانم روستا زاده 14 تا 15:30
فرآیندهای پالایش خانم روستا زاده 15:30 تا 17

 

گروه های عمومی و پایه 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
معادلات دیفرانسیل (3واحدی) اقای ظاهری فر 8 تا 10
معادلات دیفرانسیل (2 واحدی) اقای ظاهری فر 11:30 تا 13
ریااضی گسسته اقای ظاهری فر 13:30 تا 15
انقلاب اسلامی (هرسه گروه) خانم صالحی 15 تا 17
ارزشهای دفاع مقدس اقای مجیدی 17 تا 18:30
اندیشه اسلامی 2 خانم صمدی 18:30 تا 20

 

گروه های عمومی و پایه 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ریاضی پیش دانشگاهی خانم مسعودیان 8 تا 10

 

گروه های حسابداری و مدیریت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
کارآفرینی و پروژه ( کاردانی حسابداری) آقای مظاهری 8 تا 10
حسابداری صنعتی 3 (کارشناسی حسابداری) آقای گنجی 10 تا 12
آمار و احتمالات مقدماتی (کاردانی امور اداری) خانم منتظری 12 تا 14
روش های آماری (کاردانی حسابداری)
حسابداری صنعتی 2 (کارشناسی مدیریت صنعتی و کاردانی حسابداری) خانم جانقربان 14 تا 16
حسابداری صنعتی 2 (کاردانی حسابداری)
طرح ریزی، تعمیرات و نگهداری (کارشناسی مدیریت صنعتی) آقای جنترانی 16 تا 18

 

گروه های حسابداری و مدیریت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
زبان تخصصی (کاردانی امور اداری) خانم پوران شیروانی 8 تا 9:30
مدیریت منابع انسانی (کاردانی امور اداری) خانم ریگی 10 تا 11:30
اصول سازماندهی (کاردانی امور اداری) آقای پریشانی 12 تا 13:30
کاربرد رایانه در امور اداری 1 (کاردانی امور اداری) آقای جبه داری 14 تا 16
حقوق کار و تأمین اجتماعی (کاردانی امور اداری) آقای رفعتی 16 تا 18

 


گروه کامپیوتر 1: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مدار الکتریکی آقای محمودیان 8 تا 10
مباحث ویژه و طراحی وب (کارشناسی) آقای مصلحی 10 تا 12
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی خانم کتیرایی 12 تا 14
اصول سرپرستی خانم اسماعیلیان 14 تا 15
مدار منطقی و سخت افزار آقای کریمی 16 تا 18
ساختمان داده ها خانم باغبانی 18 تا 20

 

گروه کامپیوتر 2:  (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
سیگنالها و سیستمها (در گروه برق) خانم حمیدپور 12 تا 14

 

گروه های مکانیک، هوافضا و انرژی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
زبان تخصصی مهندسی هوافضا آقای جهانفر 10 تا 11
مقاومت مصالح ۲ آقای نادری 11 تا 12
طراحی سازه های صنايع هوايی آقای افقری 14 تا 15
مکانيک پرواز 2 آقای افقری 15 تا 16
اصول جلوبرنده ها آقای افقری 16 تا 17
طراحی هواپيما 2 آقای افقری 17 تا 18

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
منابع تغذیه (کاردانی) خانم هراتیان 10 تا 12
تکنیک پالس (کاردانی) خانم هراتیان 12 تا 14
مدار مجتمع خطی (ارشد) آقای رضایی 18 تا 20

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ریاضیات مهندسی خانم حمیدپور 10 تا 12
تجزیه و تحلیل سیستمها خانم حمیدپور 12 تا 14

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی 3: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
تحلیل مدارهای الکتریکی (کاردانی)  (در گروه کامپیوتر) آقای محمودیان 8 تا 10
برنامه نویسی کامپیوتر  (در گروه کامپیوتر) خانم کتیرایی 12 تا 14
اصول سرپرستی (کاردانی) (در گروه کامپیوتر) خانم اسماعیلیان 14 تا 15
اصول مدارهای دیجیتال (کاردانی)  (در گروه کامپیوتر) آقای کریمی 16 تا 18

 

گروه های شیمی و نفت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
اصول عملیات واحد (صنایع شیمیایی) خانم سلطانی 7:50 تا 9:30
فرآیند های صنایع گاز خانم روستا زاده 9:30 تا 11
شیمی عمومی 2 (شیمی کاربردی) آقای مسجدی 11 تا 12:30
صنایع شیمیایی آلی(شیمی کاربردی) خانم منشئی 12:30 تا 14
انتقال جرم(پلیمر، نفت و مهندسی شیمی) آقای گلشیرازی 14 تا 15:30
شیمی فیزیک 1 خانم طلوعی 15:30 تا 17
کاربرد ریاضیات (نفت و مهندسی شیمی) خانم حیدری 17 تا 18:30
طرح اقتصاد مهندسی( نفت و مهندسی شیمی) آقای ذبیحی 18:30 تا 20


گروه های شیمی و نفت 2:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
شیمی آلی 2 خانم عیاشی 7:50 تا 9:30
خواص سنگ های مخزن آقای قدوسی 9:30 تا 11
زمین شناسی عمومی آقای قدوسی 11 تا 12:30
عملیات بهره برداری 2 آقای قدوسی 12:30 تا 14
شیمی تجزیه 2 خانم خاشعی 14 تا 15:30
طراحی آزمایش (ارشد مهندسی شیمی) خانم طغیانی 15:30 تا 17
انتقال حرارت (صنایع شیمیایی) آقای پورضرغام 17 تا 18:30
مکانیک سیالات (صنایع شیمیایی) آقای پورضرغام 18:30 تا 20

 

گروه های عمومی و پایه: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
فیزیک 2 خانم ازاد شهرکی 8 تا 10
ریاضی عمومی 2 اقای ذوالفقاری 10 تا 12
فیزیک الکتریسیته خانم رحمتی 12 تا 13:30
معادلات دیفرانسیل اقای ظاهری فر 13:30 تا 15:30
زبان پیش دانشگاهی اقای شیخی 15:30 تا 17

 

گروه های حسابداری و مدیریت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
زبان تخصصی 2 (کارشناسی مدیریت بازرگانی) خانم پوران شیروانی 8:30 تا 10
حسابداری شرکتها 1 (کاردانی حسابداری) خانم جانقربان 12 تا 14
مدیریت رفتار سازمانی (کارشناسی مدیریت بازرگانی) آقای آقایی 14 تا 16
رفتار سازمانی (کاردانی امور اداری)
زبان تخصصی 2 (کارشناسی حسابداری) آقای محمدی 16 تا 18
کاربرد کامپیوتر در مدیریت (کارشناسی مدیریت بازرگانی) خانم حسینی 18 تا 20

 

گروه های حسابداری و مدیریت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
نظام های حقوق و دستمزد (کاردانی امور اداری) آقای گنجی 8 تا 10
کنترل و تنظیم بودجه (کاردانی امور اداری و کاردانی حسابداری ) خانم جوزدانی 10 تا 11:30
حسابداری میانه (کارشناسی حسابداری) آقای آقا کوچکی 12 تا 14
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 2 (کارشناسی مدیریت بازرگانی و مدیریت صنعتی) خانم منتظری 14 تا 16
اصول حسابداری 1 (کاردانی امور اداری و کارشناسی مدیریت بازرگانی) خانم آرش نیا 16 تا 18
برنامه ریزی کسب و کار (کارشناسی مدیریت صنعتی) خانم آرش نیا 18 تا 19:30

 

22457