چکیده پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

نام و نام خانوادگی:محمدقاسمی
عنوان پایان نامه: شبیه سازی و ارزیابی عملکرد موتور خودرو توسط پمپ روغن برقی با استفاده از منطق فازی در نرم افزار انسیس
رشته تحصیلی:مهندسی مکاترونیک
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما: دکتر عبدالحسین رضائی
چکیده:

تاخير زماني در افزايش فشار روغن در موتور در لحظه استارت سرد مي تواند عواقب نامطلوبي را براي موتور بوجود آورد .از آنجايي که موتوردیزل مورد مطالعه داراي استکاني هيدروليکي و سیستم توربوشارژر مي باشد، تاخير در افزايش فشار روغن علاوه بر افزايش نرخ سايش قطعات موتور، عمر کارکرد را نيز کاهش مي دهد. در این تحقیق عملکرد موتور خودرو توسط پمپ روغن برقی با استفاده از منطق فازی شبیه سازی و مورد ارزیابی قرار گرفته است. هدف از این طرح بررسی و بهبود روغنکاری موتور خودرو در لحظه استارت سرد است. از آنجا که در لحظه استارت سرد، به دلیل خالی بودن کانال های روغن و غلظت زیاد روغن و دور کم پمپ روغن موتور، روغن با  تاخیر به یاتاقان ها و میل سوپاپ می رسد و عملا محور میل لنگ روی یاتاقان بدون فیلم روغن روی هم می چرخند و این عمل باعث گرم شدن، کاهش عمر و سایش یاتاقان می شود. در این طرح برای اولین بار از یک پمپ روغن برقی کمکی استفاده شده است که قبل از استارت سرد برای پرکردن کانال های روغن و در زمان استارت سرد با فرمان منطق فازی برای روغن کاری فعال می شود. پمپ روغن برقی در لحظه استارت سرد همزمان با پمپ روغن موتور در مدار روغنکاری قرار دارد زیرا دور پمپ روغن در زمان استارت جواب گوی روغن کاری موتور نیست پس پمپ روغن برقی تا رسیدن فشار مدار روغنکاری به عدد 6 بار در مدار روغنکاری عمل روغنکاری را انجام می دهد. پس از رسیدن فشار پمپ روغن موتور به عدد 6 بار پمپ برقی توسط منطق فازی خاموش و روغن کاری توسط پمپ روغن موتور انجام می شود با این کار روغن با تاخیر بسیار کم در لحظه استارت به یاتاقان ها رسیده و فیلم روغن بین یاتاقان و محور میل لنگ برای جلوگیری از تماس محور میلنگ با یاتاقان با تاخیر کم تشکیل می شود. برای شبیه سازی این طرح از نرم افزار انسیس  ورکبنچ R1 2020 استفاده شده است. برای شبیه سازی در مرحله اول قطعات را بدون پیش روغن کاری و با مشخصات سیال روغن با فشار روغن ورودی 5/0 بار و دمای 5 درجه با گردش میل لنگ 900 دور در دقیقه شبیه سازی کردیم، و دمای اولیه یاتاقان 60 درجه و ضخامت فیلم روغن 21 میکرومتر بدست آمد. در مرحله دوم قطعات را با پیش روغن کاری اولیه شبیه سازی کردیم به طوری که محور میل لنگ و یاتاقان را با در نظر گرفتن سیال روغن با دمای 30 درجه و فشار روغن ورودی 6 بار در دور 900 شبیه سازی کردیم و پارامترهایی نظیر دمای یاتاقان، و ضخامت فیلم روغن را بدست آوردیم. دمای یاتاقان در حالت پیش روغنکاری حدود 35 درجه و ضخامت فیلم روغن هم 45 میکرومتر به دست آمد. با مقایسه پارامتر های دست آمده به این نتیجه می رسیم با پیش روغنکاری در لحظه استارت می توان فیلم روغن بین یاتاقان و محور میل لنگ روغن کاری موتور را بهبود بخشید. منطق فازی در این طرح نقش کنترل کننده پیش روغنکاری قبل از استارت و روغنکاری حین استارت را دارد با استفاده از پیش روغنکاری توسط پمپ روغن برقی تاخیر روغنکاری موتور و تشکیل فیلم روغن را در هنگام استارت سرد بهبود و از تماس محور میل لنگ با یاتاقان ها در لحظه استارت سرد موتور جلوگیری می شود.

کلیدواژه: پمپ برقی روغن، منطق فازی، ویسکوزیته روغن، ضخامت فیلم روغن، استارت سرد

 

نام و نام خانوادگی:حسن افیونی چیان
عنوان پایان نامه: طراحی و ارزيابی سیستم كیسه هوای خارجی خودرو با استفاده از FPGA
رشته تحصیلی:مهندسی برق – مدارهای مجتمع الکترونیک
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما: دکتر عبدالحسین رضائی
چکیده:

امنيت خودروهاي ساخته شده تاکنون، به مرور زمان پيشرفت هاي چشمگيري داشته است که يکي از مهمترين عوامل آن کيسه هوا يا ايربگ است. سيستم کيسه ي هوا وسيله اي براي جلوگيري از ضربه خوردن سرنشين با محيط خودرو از جمله داشبورد است. يکي از اجزاء اصلي آن سنسور است که در جاهاي مختلف ماشين کارگذاشته مي شود. در لحظه تصادف سنسور تحريک شده و با اعمال سيگنال به مرکز کنترل، دستور باز شدن کيسه ي هوا داده مي شود کيسه هاي هوا براي به کارگيري در نقاط مختلف خودرو، مدلهاي مختلفي دارند که مي توان به ايربگ داخل فرمان، ايربگ هاي داخل ستون، ايربگ هاي پرده اي و ايربگ هاي مياني اشاره کرد يکي از انواع آسيب ها در تصادفات، آسيب ناشي از تصادف عابر پياده با خودرو مي باشد. آسيب هاي جسمي ناشي از تصادف بين عابر پياده و خودرو را مي توان به دو قسمت تقسيم کرد:
الف- آسيب و جراحت در اثر برخورد با جلوي خودرو
ب- صدمات بعد از برخورد با خودرو و پرتاب شدن شخص به زمين
درصد اين آسيب ها در تصادفات اکثرا بستگي به سرعت و شکل جلوي خودرو دارد . در اين پايان نامه سعي بر آن مي شود تا با طراحي و معرفي سيستم پيشنهادي از وارد شدن آسيب ها و جراحات در قسمت الف تا حد زيادي جلوگيري شود. مسئله اي که اکنون به آن پرداخته مي شود به حداقل رساندن آسيب جسمي در تصادفات بين خودرو و عابر پياده است. براي اين کار کيسه هوايي در زير سپر جلو کارگذاشته مي شود که توسط پردازنده مديريت مي شود. اين کيسه هوا اين امکان را ايجاد ميکند که تا قبل از برخورد انسان با خودرو باد شده و بين عابر و خودرو قرارگيرد تا از آسيب ها و صدمات جدي که براي عابرپياده اتفاق مي افتد جلوگيري کند . لازم به ذکر است که کيسه هواي پيشنهادي، عابر پياده را در لحظه تصادف به صورت کامل جذب نمي کند.

سيستم پيشنهادي از سه قسمت اصلي تشکيل شده است :
1 -تشخيص عابر پياده که روبروي خودرو قرار گرفته است (توسط دوربين و پردازش تصوير)
2 -تشخيص فاصله ي عابر پياده تا خودرو (توسط سنسورهاي فاصله سنج)
3 -فرمان دادن به کمپرس کيسه هوا با توجه به در نظر گرفتن سرعت خودرو
اين سيستم به صورت اتوماتيک توسط پردازش تصوير، عابر پياده را که روبروي خودرو قرار گرفته است تشخيص مي دهد ؛ همزمان توسط سنسورهاي تعبيه شده در جلوي سپر، فاصله عابر پياده تا خودرو را اندازه گيري مي کند . سپس سرعت خودرو در پردازشگر محاسبه مي شود؛ حال در صورتي که سيستم عابر را تشخيص دهد و همچنين سنسورها فاصله عابر را در محدوده ي فاصله خطرناک تشخيص دهند(اين فاصله مقداري است که عابر زماني براي نجات خود ندارد مثال 2 تا 3 متر) و نيز سرعت خودرو از حد مجاز تعريف شده بيشتر باشد ، پردازنده دستور باز شدن کيسه ي هوا را مي دهد. سيستم کيسه هواي خودرو شامل کيسه هايي در اطراف خودرو مي باشد که روز به روز در حال اضافه شدن و بهبود است که تمرکز بر سلامت سرنشينان خودرو دارد. هدف از ارائه اين پروژه طراحي و اضافه کردن کيسه هوايي در خارج از اتاق خودرو براي جلوگيري و به حداقل رساندن صدمات جسمي عابرپياده در تصادفات بين عابرپياده و خودرو مي باشد . امروزه با استفاده از تکنولوژي مي توان اين سيستم ايمني را طراحي نمود. در اين پروژه از کيسه هوا تا برنامه نويسي، اعم از پردازش تصوير توسط پايتون و محاسبه فاصله و پردازش نهايي براي عملکردن کيسه هوا توسط FPGA طراحي مي شود که خروجي نهايي توسط FPGA مشخص ميشود و فرمان به کيسه هوا مي دهد. به طور خالصه اين پروژه بر طراحي يک کيسه هوا براي حفاظت بيشتر از عابرپياده در هنگام تصادف و چگونگي عملکرد آن با به کار گيري FPGA تمرکز دارد. لازم به ذکر است که سيستم پيشنهادي براي اولين بار ارائه، طراحي و مورد بررسي قرار مي گيرد.

کلیدواژه: کيسه هوا – پردازش تصوير – امنيت – تصادف خودرو – آرايه گيت برنامه پذير ميداني

 

نام و نام خانوادگی:محمد صادقی میر لطف اله
عنوان پایان نامه: بررسی و بهبود روش بخش بندی در تصاویرتشدید مغناطیسی (MRI) مغز برای تشخیص تومورهای مغزی با استفاده از شبکه عصبی پیچشی کاملا سه بعدی ( 3D-FCNN)
رشته تحصیلی:مهندسی پزشکی- بیوالکتریک
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما: دکتر امید مرادی
چکیده:

تومور مغزی یکی از خطرناک ترین انواع سرطان است که موجب اختلالات شناختی می شود. این حقیقت توجیه کننده ی تحقیقات برای رسیدن به تشخیص زود هنگام و نیز بهبود امید به زندگی بیماران است. از MRI برای تشخیص گلیوم و تومور مغزی و نشان دادن روند پیشرفت و یا درمان بیماری استفاده می شود. با استفاده از تصاویر MRI می توان تومور را شناسایی نمود و خوش خیم و یا بدخیم بودن تومور را مشخص کرد. MRI می تواند اسکن 3 بعدی مغز را در اختیار پزشکان قرار دهد. کنتراست تصاویر MRI بالاتر از روش های دیگر تصویر برداری می باشد. در تصاویر MRI، تصاویر از جهت های مختلفی تهیه می شود و از پرتو های یونیزه شده نیز استفاده نمی  شود. هم چنین در این تصویر برداری از خاصیت ویژه اسپین هسته های هیدروژنی در این میدان مغناطیسی استفاده می شود. پس از انتخاب برش مورد نظر، اسپین ها تحت میدان مغناطیسی پالس های الکترو مغناطیسی قرار گرفته و سپس از حالت برانگیختگی به مرور به حالت اولیه خود باز بازمی گردند. هر برش تصویر توسط فاز و بسامد امواج دریافت شده و به ترتیب در محور هایx و y کد گذاری می-گردد. اطلاعات دریافتی در یک فضای داده قرار می گیرد و نهایتا به کمک تبدیل فوریه به شکل تصویر در آورده می شود. شبکه های عصبی پیچشی در پردازش تصاویر طبیعی و تصاویر بیولوژیکی استفاده می شوند. همچنین این شبکه های عصبی برای تقسیم بندی تومور مغزی و تقسیم بندی تصاویر پزشکی طراحی شده اند. در این پایان نامه ابتدا یک مدل بهبود یافته شبکه عصبی پیچشی کاملا سه بعدی ارائه می شود و سپس با استفاده از این مدل، تومور های مغزی موجود در تصاویر MRIمغز بخش بندی می شوند. برای پیاده سازی روش پیشنهادی، از نرم افزار python3.6 استفاده شده است و برای ارزیابی از 259 نمونه تومور بد خیم، 76 نمونه تومور خوش خیم، 125 نمونه اعتبار سنجی و 166 نمونه آزمایشی تصویر MRI تومور مغزی افراد مبتلا به سرطان در پایگاه داده Kaggle موجود می باشد، استفاده شده است. نتایج ارزیابی نشان می دهد که معیار DSC به¬دست آمده ی روش پیشنهادی با استفاده از دیتابیس 2019BRATS به ترتیب برای تومور کامل95.2 درصد، برای هسته تومور 96 درصد و برای تومور تقویت شده 81.73 در صد می باشد.

کلیدواژه: تومور مغزی، شبکه عصبی پیچشی کاملا سه بعدی، پردازش تصویر، تصاویر

 

نام و نام خانوادگی:منا شوکتیان
عنوان پایان نامه: ساخت یک حامل minicircle مبتنی برRNAی تکثیر شونده ی ویروس Sindbis جهت بیان سریع و بالای EGFP در سلول های HEK293T
رشته تحصیلی:زیست شناسی گرایش سلولی و مولکولی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما:دکترکیانوش درمیانی

چکیده:

تولید پروتئین های برون تنی با کاربردهای مختلف نظیر ساخت واکسن و تمایزسلولی در سلول هدف به چندین روش امکان پذیر است. در این میان رونویسی درون آزمایشگاهی و استفاده از mRNAهایی که با این روش تولید شده اند دارای محدودیت هایی است. لذا در این مطالعه هدف ما استفاده از روشی جایگزین در تولید سریع و انبوه mRNA با قابلیت تکثیر در سلول های هدف می باشد. ویروس سیندبیس متعلق به خانواده ی آلفاویروس ها و دارای RNAژنومی با قابلیت تکثیر می باشد که در توالی آن نواحی کدکننده ی پروتئین های ساختاری و غیر ساختاری وجود دارد. توالی کدکننده ی پروتئین های غیر ساختاری یک آنزیم همانندسازی با قابلیت تکثیر RNA ژنومی را کد می کند که این آنزیم همچنین می تواند از توالی تحت پروموتر ساب ژنومی موجود در پایین دست توالی کدکننده این آنزیم، میزان بسیار زیادی mRNA رونویسی کند. توالی های تحت پروموتر ساب ژنومی، کدکننده ی پروتئین های ساختاری مورد نیاز در فرآیند بسته بندی، اجتماع و جوانه زنی ذره ی ویروسی است که در وکتورهای مورد استفاده با منشا این ویروس در مطالعات گوناگون با توالی ژن مورد نظر جایگزین شده است که در این تحقیق جهت سنجش کارایی این سیستم با توالی ژن EGFP جایگزین شده است. لذا در این مطالعه با بهره گیری از آنزیم RNAرپلیکاز این ویروس، mRNA و در نتیجه پروتئین مورد نظر به میزان انبوه در سلول هدف تولید گردد. حامل به کاررفته جهت انتقال سیستم بیانی ویروس سیندبیس به سلول حامل مینی سیرکل نام داشته که یک حامل یوکاریوتی مبتنی بر DNA می باشد که در ژنوم میزبان الحاق نشده و طی تقسیمات سلولی از بین می رود. برای ساخت این مینی سیرکل قطعه ای شامل توالی رپلیکاز سیندبیس، پروموتر ساب ژنومی و ژن EGFP بین دو توالی attB و attP در پلاسمیدوالدی TDH کلون شده و طی فرآیند القا مینی سیرکل CMV-SinRep5-EGFP تولید شد. هم چنین کارایی سیستم و ماندگاری این مینی سیرکل در سلول در مقایسه با مینی سیرکل کنترل مثبت CMV-EGFP سنجیده شد. نتایج حاصل از تکنیک فلوسایتومتری و تصاویر میکروسکوپ فلورسنت، بیان بالای EGFP توسط سیستم رپلیکاز و ماندگاری کوتاه مدت مینی سیرکل در سلول های HEK293T را اثبات کرد.

کلیدواژه: آلفاویروس ، پروموتر ساب ژنومی، minicircle، RNA خودتکثیرشونده ، RNAرپلیکاز

 

نام و نام خانوادگی:فرزانه کاشیان
عنوان پایان نامه:Effect of Mobile Assisted Language Learning on EFL Learners’ Self-Esteem and Vocabulary learning
رشته تحصیلی:آموزش زبان انگلیسی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر امید طباطبائی
چکیده:

مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر یادگیری زبان به کمک تلفن همراه (MALL) بر عزت نفس و یادگیری واژگان زبان آموزان زبان انگلیسی در بافت ایرانی طراحی شده است. یک روش نمونه گیری آسان به منظور انتخاب 40 (زن = 23 و مرد = 17) زبان آموز زبان انگلیسی متوسط همگن از طریق (OQPT) از برخی موسسات خصوصی انگلیسی زبان اجرا شد. برای اجرای این پژوهش از چهار ابزار استفاده شد که عبارتند از: آزمون قرارگیری سریع آکسفورد (OQPT)، اپلیکیشن سازنده واژگان، پرسشنامه عزت نفس و آزمون واژگان. به منظور انجام این پژوهش، محقق به طور تصادفی شرکت کنندگان را به دو گروه آزمایش (20 نفر) و گروه کنترل (20 نفر) تقسیم کرد. قبل از مرحله آموزشی، پرسشنامه عزت نفس و آزمون واژگان برای سنجش میزان عزت نفس و دانش واژگان زبان آموزان اجرا شد. در طول دوره آموزشی با توجه به وضعیت همه گیری کووید-19 و ضرورت آموزش از راه دور، تمامی شرکت کنندگان آموزش لغات آنلاین دریافت کردند، اما گروه آزمایشی باید با پشتیبانی اپلیکیشن واژگان ساز (مگوش) این آموزش را دنبال می کردند. شرکت‌ کنندگان گروه آزمایشی قرار بود در یک بازه زمانی از پیش تعیین ‌شده برنامه را مرور کنند و بر هر لایه از سطح خاص مسلط شوند. مرحله آموزشی به مدت نزدیک به یک ماه طی هشت جلسه 60 دقیقه ای، دو بار در هفته به طول انجامید. در پایان دوره آموزشی مجدداً از پرسشنامه عزت نفس و آزمون واژگان برای سنجش میزان عزت نفس فراگیران و میزان دانش واژگان استفاده شد. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این مطالعه، دو یافته را نشان داد. اول اینکه، یادگیری زبان به کمک تلفن همراه هیچ تأثیر آماری معنا ‌داری بر بهبود عزت نفس زبان آموزان EFL نداشت. دوم، یادگیری زبان به کمک تلفن همراه تأثیر آماری معنا داری بر پیشرفت دانش واژگان زبان آموزان زبان انگلیسی داشت. یافته‌های این تحقیق کاربردهای آموزشی برای کمک به معلمان زبان انگلیسی، دانش‌آموزان و طراحان برنامه درسی و برنامه درسی دارد.

کلیدواژه:یادگیری زبان به کمک تلفن همراه، زبان آموزان EFL، عزت نفس، یادگیری واژگان.

 

نام و نام خانوادگی:مصطفی رادبروجنی
عنوان پایان نامه: زمان بندی بلادرنگ آگاه از خوشه بندی-مسیریابی در اینترنت اشیای صنعتی مبتنی بر مدل تصمیم گیری مارکُف
رشته تحصیلی:مهندسی کامیپوتر -شبکه‌های کامیپوتری
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما: دکتر بهرنگ برکتین
چکیده:

With the advent of the Internet , the process has begun to adopt wireless sensor networks for large – scale control plans .real – time communication in this cluster of emerging networks is very important and routing has significant effects on communication delays in these networks . However , despite significant research on the timing of data transmission in real time and analysis of service quality metrics , we include throughput and delay for such networks , clustering problem – routing problem at the real time of an open research area for the Internet . in this study , a scheduling method for data transmission on the internet is offered industrial objects using the hybrid method of TDMA and optimization with a Markov chain model called TDMA – MCH . based on the large dimensions of the internet network , the scheduling – routing problem has been proposed in the scheduling to provide the best metrics for the quality of service quality and energy consumption . first , TDMA – MCH refers to the clustering and then selecting the appropriate location for each instrument to prevent interference and overlap at the time of the data transmission . The best route and channel is then determined by specifying the scheduling priority in terms of the data volume and the routing path .the results show that throughput improves throughput , throughput , consumption energy , and appropriate rate of priority scheduling capacity of data transfer priority in terms of delay and prioritization of data in the Internet context of industrial objects relative to previous methods .

کلیدواژه: internet , industrial objects , scheduling , clustering , tracking , tracking , TDMA , TDMA protocol , markov chain

 

نام و نام خانوادگی:ساره سروش زاده
عنوان پایان نامه: کشت صفحه ای سلول های رنگدانه دار شبکیه، مشتق از سلول های بنیادی جنینی انسانی بر روی بستر آلژینات اصلاح شده
رشته تحصیلی:زیست شناسی گرایش سلولی و مولکولی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما اول: دکتر محمد حسین نصر اصفهانی

چکیده:

ماتریکس خارج سلولی نقش مهمی در بقای سلولی و هموستاز ایفا می­کند. در واقع، بسیاری از سلول­ها مستقل از ماتریکس شان نمی تواند زنده بمانند. به منظور حفظ این مهم، ایده مهندسی بافت که حیطه­ای چند رشته­ای از روش­های مهندسی و علوم زیستی میباشد داده شد. علاوه بر معرفی موادی با خواص نزدیک به غشای پایه ی سلول ها، برخی از محققان بر این باورند که دستیابی به صفحات سلولی بدون حفظ داربست بسیار حائز اهمیت است. برخی از اختلالات بینایی در سراسر جهان به علت آسیب دیدن یا از دست رفتن کامل سلول­های رنگدانه دار شبکیه (RPE)  میباشد. با توجه به تحولات قابل توجه در دستیابی به سلول­های RPE از سلول­های بنیادی جنینی انسان (hESCs)، ما به سلول­های RPEدر یک سیستم همکشتی بدون استفاده از هیچ فاکتور خارجی دست پیدا کردیم.از طرفی دیگر، یک داربست دو لایه از هیدروژل آلژینات آماده کردیم که به منظور بهبود پیوست سلول­هابه داربست و به دست آوردن یک لایه سلولی، لایه فوقانی آلژینات را توسط پپتید سه اسید آمینه­ای آرژنین-گلایسین-آسپارتیک اسید(RGD) ،پروتئین لامینین 111 و ماتریژل به طور جداگانه اصلاح کردیم.لایه سلولی رها شده از بستر، بیان مارکرهای اختصاصی و ترشح ترکیبات خاص غشای پایه را دارا بود، همچنین دارای اتصالات محکم خاص توسط پروتئینZO-1 بود که به عنوان سد خونی شبکیه معرفی میشود و نقش مهمی در هموستاز شبکیه بازی می­کند. در این مطالعه، ما یک روش جدید دستیابی به صفحات سلول RPE بدون حفظ داربست برای هدف درمانی آینده معرفی کردیم.

کلیدواژه: صفحات سلول های رنگدانه دار شبکیه (RPE) ، آلژینات، پپتید سه اسید آمینه ای آرژنین-گلایسین-آسپارتیک اسید (RGD)، لامینین 111

 

نام و نام خانوادگی:نرگس شمس
عنوان پایان نامه: ساخت یک حامل ویروسی دارای پروموتر انسولین انسانی
رشته تحصیلی: زيست فناوري – ميکروبی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما اول: دکتر کامران قائدی

چکیده:

دیابت شایع‌ترین بیماری غدد درون ریز است که سالانه تعداد زیادی از افراد مبتلا به آن، جان خود را از دست می‌دهند. دیابت یک اختلال متابولیک در بدن است که با افزایش سطح گلوکز خون همراه است. این بیماری نوعی بیماری مزمن است که بر توانایی بدن برای استفاده از انرژی موجود در غذاها، تأثیر می‌گذارد. سه گروه اصلی دیابت عبارتند از: دیابت نوع 1، دیابت نوع 2 و دیابت بارداری. دیابت نوع 2 با بالا بودن گلوکز خون در شرایط مقاومت به انسولین و کمبود نسبی انسولین شناسایی می‌شود. دیابت نوع 1 ناشی از حمله خود ایمنی علیه سلول‌های β مولد انسولین بخش درون ریز پانکراس است. سلول‌های β پانکراس مسئول تولید هورمون انسولین هستند که گلوکز خون را در سطح طبیعی حفظ می‌کند. درمان جایگزینی سلول‌های بتا پانکراس یکی از امیدوارکننده‌ترین روش‌های درمانی محسوب می‌شود. تمایز hPSC‌ها به IPC‌های عملکردی نویدبخش درمان جایگزینی سلول برای بیماران مبتلا به دیابت است. علی‌رغم پیشرفت‌های اخیر در توسعه پروتکل‌های تمایز سلول‌های بتا از hPSCs، مشخص می‌شود که سلول‌های شبیه بتا مشتق از hPSC نسبت به سلول‌های بتا انسانی دارای کاستی‌هایی هستند. روش‌های پیشرفته برای کمک به تلاش‌ها برای توسعه و اصلاح پروتکل‌های تمایز سلول‌های بتا از hPSC‌ها بسیار مطلوب است. این ایده با مطالعات اخیر تأیید می‌شود که PSC‌های اصلاح شده ژنتیکی که بیان ژن‌های خاص را گزارش می‌دهند، یکی از رویکرد‌های درمان امیدوارکننده جایگزینی سلول است که برپایه تمایز سلول‌های بنیادی به سلول‌های β است. Pdx1 و انسولین نشانگرهای کلیدی اختصاصی سلول‌های بتا در مراحل مختلف تکامل سلول‌های بتا هستند. نظارت بر بیان Pdx1 و انسولین تا حد زیادی به ایجاد پروتکل‌های تمایز سلول بتا کمک می‌کند. برای بررسی عملکرد رده‌های سلولی، وکتور حاوی پروموتر انسولین انسانی برای نظارت بر تمایز سلولی استفاده می‌شود. هدف اصلی در این طرح تولید وکتور ویروسی حاوی پروموتر انسولین انسانی است تا بتوان در آینده از این وکتور جهت تخمین میزان بازده تمایز سلول‌های پرتوان انسانی به سلول‌های β پانکراس استفاده نمود.

کلیدواژه: دیابت نوع 2، پروموتر انسولین، وکتور

 

نام و نام خانوادگی:زینب جولایی
عنوان پایان نامه: اثر مصرف پروبیوتیک توسط موش های سوری نژاد BALB/C در دوران بارداری و شیردهی بر برخی از میکروفلورهای روده در مدل استرس حاد موش های ماده بالغ نسل بعد
رشته تحصیلی:زیست شناسی گرایش سلولی و مولکولی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما اول: دکتر حمیدرضا مهاجرانی
استاد راهنما دوم:دکترکیانوش درمیانی

چکیده:

research has shown that probiotics affect mental health and brain function by acting through the intestinal and brain axes. Therefore, intestinal microbiota can be an important target for the effect of probiotics on behavior that has been considered in this study. Evidence gathered in recent years has shown that gastrointestinal disorders are directly related to mental illnesses such as depression. Features of tic effects such as a combination of intestinal microbiota, hormones and epigenetic characteristics include host age, environment, characteristics and sex. Both males and females have similar patterns in terms of nutritional and microbial use. This means that there is instability and changes in the gut microbiota during the life stages that may be related to a particular age and disease of a genus. In addition, a comparison of the number of intestinal microbiota at different stages of development (meaning the time from birth to) has been shown. Is. In the acute stress model of adult female next-generation mice, BALB / C mice are paid to determine if probiotic use can reduce the population of potentially diseased microbiota.

کلیدواژه: Probiotics, Intestinal microflora, Acute stress, BALB / C mice.

 

نام و نام خانوادگی:حسین خوشبخت
عنوان پایان نامه: A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for The Degree of Master of Arts in Teaching English as A Foreign Language (TEFL)
رشته تحصیلی:آموزش زبان انگلیسی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر احسان رضوانی
چکیده:

This study was an attempt to investigate whether using Inter-group peer online feedback through Edmodo has any significant impact on the EFL students` collaborative learning. To collect data to support or reject the hypotheses of the study, a total number of 40 Iranian intermediate male English Foreign Language (EFL) learners were selected based on their performance on Oxford Placement Test. Then, they were randomly assigned into two groups (20 as a control group and 20 as an experimental group). After that, the participants of both groups took a collaborative learning questionnaire pre-test adopted from Haythornthwaite’s (2000) study that aimed at investigating the learners’ perception of collaborative learning. Then, the treatment started. While the experimental group received its specific treatment, the control group experienced their conventional classroom. The experimental group was asked to practice writing through Edmodo twice a week for ten sessions.   In the end, a collaborative learning questionnaire post-test was administered to both groups. The same as the pre-test, all the participants completed the questionnaire. Descriptive statistics of data provided information such as group’s means, standard deviations, normality, and frequency. Inferential statistics helped us to test the research hypothesis. For doing this, paired-samples t-test and independent-sample t-test were run to make comparisons between the experimental and the control groups’ test scores. The results showed that inter-group peer online feedback through Edmodo has a significant impact on Iranian EFL students` collaborative learning.  In other words, the experimental group made a considerably higher advancement as compared to the control group in the post-test of collaborative learning.

کلیدواژه: Inter-group peer online feedback, Edmodo, Collaborative learning

 

36521