چکیده پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

نام و نام خانوادگی:ایمان نیک طبع
عنوان پایان نامه: بررسی مقایسه­ ای و همزمان اثرات گلیکوگل و تمرینات ورزشی استقامتی بر بیان ژن­های میتوکندریایی کد کننده­ی پروتئین­های زنجیره­ی انتقال الکترون در موش­های چاق مدل دیابت نوع دو
رشته تحصیلی: زیست‌شناسی گرایش سلولی و مولکولی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما: دکتر مریم پیمانی -دکتر فرزاد سید فروتن

چکیده:

دیابت نوع دو یا دیابت وابسته به انسولین، یکی از شایع ترین اختلالات متابولیک، ناشی از اختلال عملکرد انسولین در بافت­های هدف به ویژه عضلات اسکلتی است. شیوه زندگی کنونی منجر به مصرف رژیم­های غذایی پرچرب غنی از AGEs و ورزش کمتر شده که دو عامل خطر اصلی دیابت هستند. تحقیقات نشان داده است که مصرف بیش از حد رژیم­های پرچرب غنی از AGEs منجر به اختلال عملکرد میتوکندری می­شود و کاهش تولید ATP می­شوند. با توجه به گران بودن داروهای شیمیایی و عوارض جانبی زیاد آن­ها ، توجه درمانی به سمت گیاهان جلب می­شود. علاوه بر این، اثرات مثبت ورزش بر بهبود عملکرد انسولین تأیید شده است.

مواد و روش­ها: این مطالعه روی موش­های نر C57BL / 6 انجام شد. به منظور القاء دیابت نوع دو، ابتدا موش­ها به مدت 16 هفته با رژیم پرچرب غنی از AGEs تغذیه شدند. سپس 8 هفته درمان مختلف جهت بررسی تأثیر آن­ها بر وضعیت دیابتی صورت گرفت تیمارها شامل داروی گیاهی گلیکوگل، ورزش، ورزش-داروی گیاهی گلیکوگل ، داروی شیمیایی متفورمین، داروی شیمیایی به همراه داروی گیاهی گلیکوگل  و جزء اصلی گلیکوگل (مریم گلی) بودند. آزمایشات بیوشیمیایی شاملFBS ، GTT ، انسولین ناشتا ، HOMA-IR و مطالعات مولکولی شامل بیان نسبی ژن­های mt-Nd1 ، mt-Nd5 ، mt-Co1 ، mt-Co2 و Atp5a و سطح ATP برای مقایسه اثرات درمان­های مختلف در عضله اسکلتی بودند.

نتایج: بعد از 16 هفته رژیم غذایی پرچرب غنی از AGEs، دیابت نوع 2 با موفقیت القا شد و نتایج بافت شناسی، FBS ، GTT و انسولین ناشتا آن را تأیید کرد. پس از آن، بهبود فنوتیپی و بیوشیمیایی کلی در همه تیمارها تا حدی مشاهده شد. پس از القای دیابت نوع 2، بیان نسبی ژن هایmt-Nd1 ، MT-Nd5 ، mt-Co1  و mt-Co2 ، در مقایسه با گروه دیابتی افزایش یافته است. با این حال، هیچ تغییر قابل توجهی در بیان Atp5a و سطح ATP مشاهده نشد. بالاترین میزان بیان ژن در گروه ورزش و بالاترین سطح ATP در گروه ورزش-گلیکوگل مشاهده شد.

بحث: نتایج این مطالعه نشان می دهد که موارد زیر: رژیم غذایی پرچرب غنی از AGEs منجر به نقص عملکرد طبیعی میتوکندری می­شود. بیشترین بهبود در وضعیت دیابتی با ورزش هوازی به همراه مصرف داروهای گیاهی گلیکوگل حاصل شد، زیرا گلیکوگل به تشدید اثرات مثبت ورزش هوازی کمک می­کند.

کلیدواژه: دیابت نوع 2، چاقی، اختلال عملکرد میتوکندری، محصولات نهایی گلیکاسیون پیشرفته، ورزش، ATP

تاریخ دفاع: تابستان 1398

نام و نام خانوادگی: مریم حق پرست آزاد
عنوان پایان نامه:بررسی مقایسه­ ای و همزمان اثرات گلایکوگل و تمرینات ورزشی استقامتی بر بیان ژن­های هسته­ای کد کننده­ی پروتئین­های زنجیره­ی انتقال الکترون در موش­های چاق مدل دیابت نوع دو
رشته تحصیلی: زیست‌شناسی گرایش سلولی و مولکولی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما: دکتر کامران قائدی- دکتر مریم پیمانی

چکیده: یکی از بیماری­های شایع قرن حاضر، دیابت نوع دو و یا دیابت غیر وابسته به انسولین است که ناشی از اختلال عملکرد هورمون انسولین در بافت های هدف می­باشد. سبک زندگی کنونی منجر به مصرف رژیم­های غذایی پرچرب فراوری شده (حاوی ترکیبات AGE) و کم تحرکی شده که این عوامل خطر ابتلا به دیابت را افرایش می­دهند. تحقیقات نشان داده­اند که مصرف بیش از حد مواد غذایی پرچرب حاوی ترکیباتAGE  باعث نقص در مسیرهای پیام رسانی دخیل در التهاب و استرس اکسیداتیو شده و نقص در عملکرد میتوکندری به معنای کاهش میزان ATP را در پی دارد. با توجه به عوارض جانبی داروهای شیمیایی امروزی،نگاه درمانی به سمت گیاهان دارویی متمرکز گردیده است. همچنین آثار مثبت مداخله­ی ورزش بر بهبود عملکرد انسولین بر همگان مشخص است. هدف این مطالعه بررسی مقایسه­ای و همزمان اثرات گلایکوگل و تمرینات ورزشی استقامتی بر بیان ژن­های هسته­ای کد کننده­ی پروتئین­های زنجیره­ی انتقال الکترون در موش­های چاق مدل دیابت نوع دو است.

مواد و روش­ها: این مطالعه بر روی موش­های نر نژاد C57BL/6 صورت گرفت. در ابتدا به منظور القاء دیابت نوع دو 16 هفته رژیم غذایی پرچرب حاوی ترکیباتAGE  مصرف شد. سپس به منظور بررسی روند درمان 8 هفته تیمارهای مختلف شامل داروی گیاهی گلایکوگل، ورزش، ورزش-داروی گیاهی گلایکوگل، داروی شیمیایی متفورمین، داروی شیمیایی به همراه داروی گیاهی گلایکوگل و جزء اصلی گلایکوگل (مریم گلی) مورد استفاده قرار گرفت. برای مقایسه تیمارهای مختلف از آزمایشات بافت شناسی، بیوشیمیایی شامل FBS، GTT، انسولین ناشتا و مطالعات مولکولی شامل میزان بیان ژن­های Ndufa2، Cox5a و Cox8b و میزان ATP موجود در بافت عضله اسکلتی استفاده شد.

نتایج: در پی 16 هفته مصرف رژیم غذایی پرچرب حاوی ترکیباتAGE  القاء دیابت نوع دو صورت گرفت و نتایج بافت شناسی، FBS، GTT، انسولین ناشتا بیانگر این مسئله هستند. از طرفی، تمامی تیمارها تا حدودی نشان از بهبود مشاهدات منتج از آزمایشات فنوتیپی و بیوشیمیایی دارند. در پی القاء دیابت نوع دو میزان بیان نسبی ژن­های Ndufa2، Cox5a و Cox8b به صورت معنی داری بالاتر از گروه کنترل مشاهده شد. اما میزان ATP تغییر چندانی نداشت. بیشترین میزان بیان ژن­ها در گروه ورزش-دارو مشاهده شد و بیشترین میزان ATP نیز در گروه ورزش-دارو وجود داشت.

بحث: نتایج این مطالعه حاکی از این است که در پی مصرف رژیم غذایی پرچرب حاوی ترکیباتAGE  نقایصی در عملکرد طبیعی میتوکندری­ها به وجود آمده و بیشترین بهبود در پی مصرف داروی گیاهی همراه با انجام فعالیت­های ورزشی هوازی حاصل می­شود بدین صورت که مصرف داروی گیاهی گلایکوگل منجر به تشدید اثرات مثبت فعالیت­های ورزشی هوازی می­شود.

کلیدواژه: دیابت نوع دو، چاقی، نقص عملکرد میتوکندری، AGEs، ورزش، ATP

تاریخ دفاع: بهار 1398

نام و نام خانوادگی:شقایق دستجردی
عنوان پایان نامه: بررسی مقایسه­ ای و همزمان اثرات گلیکوگل و تمرینات ورزشی استقامتی بر بیان ژن­های دخیل در مسیر بیوژنز میتوکندری  در موش­های چاق مدل دیابت نوع 2
رشته تحصیلی: زیست شناسی گرایش سلولی مولکولی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما: دکتر مریم پیمانی – دکتر کامران قائدی

چکیده: دیابت نوع دو یکی از فراگیرترین بیماری‌های چند دهه ی اخیر است.این بیماری با سه ناهنجاري پاتوفیزیولوژیـك شامل مقاومت محیطي به انسولین، اختلال در ترشح و عملکرد انسولین و افزایش بیش از حد گلوکز تعریف می‌‌شود. سبک زندگی مدرن یعنی چاقی و بی تحرکی همراه با مصرف رژیم‌های غذایی پرچرب فراوری شده (حاوی ترکیبات نهایی گلیکاسیون پیشرفته (AGEs ) ، به توسعه ی آن کمک کرده است. تحقیقات نشان داده اند که مصرف بیش از حد مواد غذایی پرچرب حاوی ترکیبات نهایی گلیکاسیون پیشرفته باعث نقص در مسیر‌های پیام رسانی دخیل در التهاب و استرس اکسیداتیو شده و همچنین نقص در عملکرد میتوکندری را در پی دارد. با توجه به عوارض جانبی داروهای شیمیایی ضد دیابتی، امروزه نگاه درمانی به سمت ترکیبات گیاهی متمرکز شده است همچنین انجام تمرینات ورزشی به دلیل دارا بودن اثرات مثبت بر بهبود عملکرد انسولین و کاهش مقاومت به انسولین به عنوان یک راهکار غیر دارویی، پیشنهاد می‌‌شود. بنابراین در مطالعه ی حاضر پس از دیابتی کردن موش‌‌ها با رژیم غذایی پر چرب حاوی AGEs، تأثیر ترکیب گیاهی گلیکوگل و ورزش استقامتی را به صورت جداگانه و همزمان بر بیان ژن‌های مرتبط با بیوژنز میتوکندری شامل Pgc1α و Tfam در بافت عضله مورد ارزیابی قرار دادیم.  غلظت پروتئین TFAM و PGC1α را که فاکتور رونویسی اصلی از ژن‌های میتوکندریایی می‌‌باشد در سلول‌های بافت عضله مورد بررسی قرار گرفت. آن چه که در نتیجه حاصل شد، افزایش میزان پروتئین TFAM در گروه‌های دارو و ورزش بود. بهبود دیابت درگروه هایی که دو تیمار با هم اعمال می‌شدند بسیار قابل ملاحظه بود. بنابر این استفاده از داروهای گیاهی و انجام تمرینات ورزشی به صورت هم زمان به جای استفاده از داروهای شیمیایی  باعث کاهش دوز اثر مصرف  داروهای شیمیایی  و  کاهش عوارض بیماری و درمان خواهد شد.

کلیدواژه:دیابت نوع دو، رژیم AGEs، بیوژنز میتوکندری، داروی گیاهی، ورزش استقامتی

تاریخ دفاع: تابستان 1398

نام و نام خانوادگی: معصومه سادات حر
عنوان پایان نامه:بررسی اثرات مقایسه­ای و همزمان گلیکوگل و تمرینات ورزشی استقامتی بر بیان پروتئین‌های دخیل در کمپلکس التهابی NLRP3 در موش‌های چاق مدل دیابت نوع ۲
رشته تحصیلی: زیست شناسی گرایش سلولی و مولکولی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما: دکتر کامران قائدی- دکتر مریم پیمانی

چکیده: دیابت نوع دو از دسته بیماری‌های متابولیک مزمنی است که در حال گسترش روز افزون می‌باشد. به طوری که سازمان بهداشت جهانی آمار افراد دیابتی تا سال ۲۰۲۵ را بیش از  ۳۰۰ میلیون نفر در سراسر جهان پیش‌بینی می‌کند. این بیماری در کشورهای توسعه یافته به دلیل شیوه نادرست زندگی افزایش چشمگیری دارد. در بیماری دیابت نوع دو قند خون به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده و بدن در مقابل انسولین مقاوم می‌شود. درواقع یکی از دلایل ایجاد مقاومت به انسولین راه‌اندازی مسیرهای التهابی می‌باشد.

مکانیسم‌های التهابی به دنبال تجمع بافت چربی و ترشح انواعی از سایتوکاین‌ها فعال می‌شوند. نمونه‌ایی از این مسیرهای التهابی، کمپلکس التهابی NLRP3 می‌باشد که موجبات فعال‌سازی پروتئین کاسپاز یک و  IL-1β را فراهم می‌کند. تجویز انسولین یکی از روش‌های درمانی در درمان این بیماری است. در حالی که تغییر در شیوه زندگی از طریق اصلاح رژیم غذایی و انجام فعالیت فیزیکی منظم گام مؤثری در درمان این بیماری می‌باشد.

در این راستا نشان داده شده است که استفاده از برخی فراورده‌های گیاهی منجر به بهبود متابولیسم گلوکز می‌شود. از جمله داروهای گیاهی مورد استفاده در درمان این بیماری می‌توان به داروی ترکیبی گلیکوگل اشاره نمود. از آنجا که رژیم غذایی پر چرب و عدم تحرک از دلایل اصلی ابتلا به این بیماری است محورهای مطالعاتی این پژوهش بر تأثیر داروی گلیکوگل بر اجزاء کمپلکس التهابی NLRP3  به همراه مداخلات ورزشی بر روی مدل‌های موشی که توسط رژیم غذایی پرچرب حاوی AGEs دیابتی شده‌اند، متمرکز می‌باشد.

از این رو با انجام تکنیک‌های وسترن بلات برای سنجش پروتئین کاسپاز-۱ و Real Time RT PCR به منظور سنجش IL-1β به بررسی بیان این پروتئین‌ها پرداخته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که مصرف ترکیب دارویی گلیکوگل به همراه تمرینات ورزشی موجب کاهش بیان پروتئین کاسپاز-۱ و IL-1β می‌گردد. بنابراین انجام فعالیت‌های منظم ورزشی به همراه استفاده از مکمل گیاهی مناسب (گلیکوگل) منجر به کاهش التهاب و بهبود مقاومت به انسولین می‌گردد.

کلیدواژه: دیابت نوع دو ، انسولین ،التهاب ، گلیکوگل

تاریخ دفاع: بهار 1398

نام و نام خانوادگی: الهام ملکی
عنوان پایان نامه: مدلسازی و شبیه‌سازی فرآیند جذب سطحی برای جداسازی گاز اکسیژن و نیتروژن بر روی جاذب کربن فعال با استفاده از نرم‌افزار Aspen Adsim
رشته تحصیلی: مهندسی شیمی- جداسازی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما: دکتر امید بختیاری

چکیده: در فرآیندهای جذب سطحی تجاری که برای جداسازی مخلوط­های گازی و مایع به کار می­روند، برخی از سازنده‌های خوراک فرآیند به صورت انتخابی توسط جاذب جذب می‌شوند. این فرآیند در بسیاری از خالص‌سازی مخلوط­های گازی و مایع و نیز خشک کردن برخی از گازها و مایع‌های صنعتی به کار می­رود. در این پروژه از مدلسازی و شبیه‌سازی فرآیند جذب سطحی با نوسانات فشار (PSA) با استفاده از کربن فعال به عنوان جاذب برای جداسازی و تولید گاز نیتروژن و اکسیژن با درصد خلوص بالا و بازیابی آن‌ها انجام می­شود. برای این منظور جداسازی اکسیژن از هوا با دو ترکیب 79 – 21 % و 50 – 50 % به ترتیب نیتروژن و اکسیژن بر جاذب کرب فعال با نرم‌افزار Aspen Adsim همانندسازی شد. برای انجام این همانندسازی ابتدا ایزوترم‌های تعادلی جذب سطحی اکسیژن و نیتروژن خالص بر روی کربن فعال به کمک بخش تخمین نرم‌افزار Aspen Adsorption برآورد شدند. سپس در نرم‌افزار Aspen Adsim با مدل لانگمویر توسعه یافته نوع اول به منظور توصیف رفتار جذب دینامیک مورد استفاده قرار گرفتند. مجموعا هشت مرحله شبیه‌سازی برای بررسی اثر دو دمای متفاوت 25 و °C 35، اثر شمار نقطه‌های محاسباتی متفاوت در طول بستر و مدت زمان مرحله جذب فرآیند چرخه­ای 60 و s 70 بر میزان خلوص گازهای جداسازی شده یعنی نیتروژن و اکسیژن در شرایط عملیاتی بهینه­ی گزارش شده از سوی دو مرجع که توسط تیان و همکاران و سیواکومار و همکارن منتشر شده است، در نظر گرفته می­شود.

نتایج نشان دادند كه دمای خوراک و نیز زمان مرحله جذب سطحی فرآیند چرخه­ای اثر چشم‌گیری بر کارکرد فرآيند جذب و خلوص گازهای جداسازی شده دارند. گاز اکسیژن، در محصول می­تواند با خلوص 98 % و بازیابی 96 % و گاز نیتروژن در مرحله ممانعت از جریان به داخل بستر به عنوان محصول سنگین با خلوص 97 % و بازیابی 95 % در شرایط بهینه به دست آمد. نتایج مطابقت خوبی با نتایج تجربی به دست آمده از سوی تیان و همکاران و سیواکومار و همکاران دارند.

کلیدواژه: جذب سطحی، اکسیژن، نیتروژن، کربن فعال، خالص‌سازی، مدل‌سازی، شبیه‌سازی و نرم‌افزار Aspen Adsim.

تاریخ دفاع: زمستان 1397

نام و نام خانوادگی: محمد حسن جوانبخت
عنوان پایان نامه: تشخیص عامل بیماری آسپرژیلوزیس ریوی از روی تصاویر پاتولوژی توسط روشهای شناسایی الگو
رشته تحصیلی: مهندسی پزشکی -بیوالکتریک
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما: دکتر حسین نوروزی

چکیده: پردازش تصویر دانش جدیدی است که پس از اختراع رایانه ها پدیدار شده و در چند دهه اخیر از هر دو جنبه نظری و عملی پیشرفت چشمگیری داشته است. الگو یک ابزار مفید برای تجزیه وتحلیل و توصیف رفتار سیستمهای پیچیده غیرخطی در غیاب معادلات اساسی میباشد و امکان آنالیز فنی را فراهم می نماید. الگوهای بافت سالم و ناسالم متناسب با هدف (بیماری) به طور طبیعی اساس شناسایی الگو محسوب می شوند. بیماری آسپرژیلوزیس ریوی یکی از کشنده ترین بیماریهای حاد و تحت حاد انسان در مقطع زمان کوتاه میباشد. تشخیص سریع و درمان مناسب، بهبودی و زنده ماندن را در این بیماران به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. درحال حاضر تنها روش تشخیص قطعی این بیماری، نمونه پاتولوژی و تاًیید آن براساس تجربیات شخصی پاتولوژیستها می باشد.
در این پایان نامه یک روش تشخیصی جدید برای این بیماری با استفاده از تکنیکهای پردازش تصویر و روش شناسایی الگو معرفی شده است. برای این منظور ابتدا پیش پردازشهای اولیه برروی تصاویر انجام شد، سپس
بخش بندی با استفاده از چهار روش؛ الگوریتم اتسو، اعمال آستانه دستی و الگوریتم اتسو، الگوریتم کانتور فعال و الگوریتم فیلترهای بافتی صورت پذیرفت. نتایج حاصل از یک ارزیابی اولیه در این قسمت و مقایسه مقادیر
میانگین و واریانس هر یک از الگوریتمها، الگوریتم بخشبندی اتسو به همراه اعمال آستانه گذاری دستی بدلیل دارا بودن بالاترین مقدار حساسیت و صحت به عنوان بهترین الگوریتم بخشبندی انتخاب گردید.  در مرحله استخراج ویژگی و طبقه بندی با استفاده از سه روش؛ الگوریتم طبقه بندی با استفاده از ویژگیهای آماری و شش ویژگی حوزه مکان، الگوریتم طبقه بندی با استفاده از شدت روشنایی و الگوریتم طبقه بندی بیز صورت پذیرفت. به منظور بهبود نتایج الگوریتمها از دو تکنیک همسانسازی هیستوگرام و اعمال دریچه تیزکننده نیز استفاده گردید. با انجام یک ارزیابی نهایی، الگوریتم طبقه بندی بیز به همراه اعمال فیلتر تیزکننده ، بعنوان بهترین روش و صحت مستقل بودن کلاس دادهها و همچنین مقدار اختصاصیت تشخیصی به ثبت رسید. نتایج حاصل بیانگر این است که از تکنیکهای پردازش تصویر و روش شناسایی الگو می توان برای تشخیص سریع و به موقع عامل بیماری قارچی آسپرژیلوزیس ریوی در نمونه بالینی استفاده نمود. در صورت تکمیل بانک اطلاعات و محقق شدن روش پیشنهادی در بالین، تشخیص اولیه را سرعت بخشیده و درنهایت شانس زنده ماندن بیماران را افزایش و عوارض ناشی از تشخیص دورهنگام و همچنین پرداخت هزینه تشخیص؛ توسط بیمار را کاهش میدهد.

کلیدواژه: پردازش تصویر، شناسایی الگو، عامل بیماری آسپرژیلوزیس ریوی، تصویر پاتولوژی ریه

تاریخ دفاع: پاییز 1398

نام و نام خانوادگی:مولود نیکخواه
عنوان پایان نامه: ارائه یک الگوریتم پیشنهادی جهت بهبود امنیت در سیستم­های نظارت بر بیمار به کمک اینترنت اشیاء
رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر -شبکه های کامپیوتری
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما: دکتر مهدی اکبری کوپایی

چکیده: امروزه به دلیل افزایش کاربردهای گوناگون کامپیوتر در امور مختلف، و نیز پیشرفت چشمگیر تکنولوژی اینترنت اشیاء (IoT ) به ویژه بخش مراقبت­های بهداشتی در مرکز توجهات و تحقیقات زیادی قرار گرفته و به کارگیری گسترده از این تکنولوژی، امکان بروز تهدیداتی جدی علیه امنیت و حریم خصوصی کاربران وجود خواهد داشت. بنابراین، تمایل به حفظ امنیت و صحت اطلاعات بیش از پیش مورد توجه افراد قرار گرفته و مسائل مهمی برای کاربردهای IoT بوده، و همچنان با چالش­های بزرگی جهت امنیت و یکپارچگی اطلاعات پزشکی برای برنامه­های خدمات بهداشتی مواجه می­باشد. در این راستا، برای تحقق اهداف مذکور از روش جدید رمزنگاری و نهان ­نگاری دیجیتال به عنوان یک راه حل برای ایمن­ سازی داده ­های محرمانه بیمار ارائه شده است که بدین شرح می­باشد: در مدل ارائه شده ابتدا با استفاده از الگوریتم­های رمزگذاری ترکیبی نامتقارنRSA  و متقارن AES داده­ ها قبل از نهان­ نگاری اطلاعات رمزگذاری می­شود و سپس با استفاده از تکنیک  نهان­ نگاری، اطلاعات رمز شده بوسیله الگوریتم تبدیل کسینوس گسسته که یکی از روش­های تکنیک حوزه تبدیل فرکانس در نهان­نگاری می­باشد در تصویر دیجیتال قرار داده می­شود. به این صورت که با تقسیم تصویر به بخش­هایی با درجه اهمیت­های مختلف، امکان ایجاد تغییرات در بخش­هایی را ایجاد می­کند و اطلاعات در کم ارزش­ترین بیتها و ضرایب حاصل از تبدیل DCT جاسازی شده است. در این پایان نامه روشی پیشنهاد شده است که از ایده جاسازی اطلاعات با روش کوانتیزه کردن استفاده می­کند و گیرنده می­تواند داده را به صورت کامل استخراج کند. نتایج حاصل، نشان دهنده­ی عملکرد مناسب روش پیشنهادی در مقایسه با روش­های مدرن و روش­های انجام شده پیشین توسط محققین دیگر می­باشد که جاسازی این روش با PSNR در حدود 51 و خطای تست0.4در مقابل حملات شبکه­ای بهترین نتیجه را نشان می­دهد. و از نظر امنیت و پنهان کردن داده­ های محرمانه بیمار در یک تصویر با مقاومت بالا تا حد نسبتاً مطلوبی امنیت در سیستم­های نظارت بر بیمار در اینترنت اشیاء را بهبود می­دهد.

کلیدواژه:رمزنگاری، نهان­نگاری، تبدیل کسینوس گسسته، RSA ، AES .

تاریخ دفاع: پاییز 1399

نام و نام خانوادگی: سعید قربانی ریزی
عنوان پایان نامه: بررسی و بهبود عملکرد  واحد محاسبه و منطق (ALU) چند لایه برگشت‌پذیر در فنّاوری آتوماتای کوانتومی سلولی نقطه­ای
رشته تحصیلی: مهندسی برق –الکترونیک
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما: دکتر عبدالحسین رضائی

چکیده: فناوری QCA یک فناوری جدید است که روش نوینی برای محاسبه در سطح نانو ارائه می‌دهد. مدارهایی که با فناوری  QCAطراحی می‌شوند، تفاوت بسیار چشمگیری در مساحت، تاخیر و توان مصرفی نسبت به مدارهای طراحی شده در فناوری  CMOSدارند. به همین دلیل طراحی مدارها در فناوری QCA با این خصوصیات منحصر به فرد می‌تواند تحول بزرگی در حوزه علم الکترونیک و کامپیوتر ایجاد نماید. واحد محاسبه و منطق (ALU)، بخش مهمی از واحد پردازنده مرکزی (CPU) کامپیوترها می‌باشد. این واحد وظیفه انجام عملیات ریاضی (مانند جمع، ضرب و …) و نیز عملیات منطقی را روی داده‌ها دارد. از طرفی بهترین شیوه برای کاهش انرژی تلف شده در طراحی مدارها به ویژه در حوزه علوم کامپیوتر استفاده از منطق برگشت‌پذیر می‌باشد. هدف این پایان‌نامه طراحی واحد محاسبه و منطق جدید در منطق برگشت‌پذیر با استفاده از فناوری QCA می‌باشد. در این پایان‌نامه سه طرح جدید برای پیاده‌سازی واحد محاسبه و منطق در فناوری QCA ارائه می‌گردد که طرح‌های پیشنهادی با رویکرد چند لایه طراحی شده و توانایی اجرا و محاسبه 4 عمل AND، NAND، XOR و جمع کردن را دارد. طرح‌های پیشنهادی با استفاده از نرم‌افزار QCADesigner نسخه 3/0/2 شبیه‌سازی شده‌اند. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که طرح اول شامل 209 سلول بوده و دارای 1 ورودی ثابت و 1 خروجی اضافه می‌باشد. همچنین مدار دوم شامل 174 سلول بوده و شامل 1 ورودی ثابت و 3 خروجی اضافه است. طرح پیشنهادی سوم دارای 596 سلول، 1 ورودی ثابت و 9 خروجی اضافه می‌باشد. مدارهای واحد محاسبه و منطق ارائه شده نسبت به کارهای پیشین از لحاظ معیارهای ارزیابی مدارهای برگشت‌پذیر نظیر تعداد سلول، مساحت مورد نیاز، پیچیدگی، هزینه کوانتومی، تعداد ورودی ثابت و خروجی اضافه بهبودی قابل قبولی را نشان می‌دهند.

کلیدواژه: QCA، واحد محاسبه و منطق، منطق برگشت‌پذیر، طراحی چند لایه

تاریخ دفاع: پاییز 1399

نام و نام خانوادگی:ساحل نکویی
عنوان پایان نامه: سنتز سبز نانو ذرات اکسید مس با استفاده از عصاره های گیاهی ومشخصه یابی آن­ها
رشته تحصیلی: مهندسی شیمی- نانوفناوری
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما: دکتر داریوش حاجی حیدری

چکیده: روش­های مختلف زیادی برای تولید نانوذرات اکسید مس وجود دارد ولی استفاده از گیاهان به ­دلیل کم هزینه و سازگار محیط زیست بودن در سنتز نانوذرات بسیار مورد توجه قرار گرفته است در این پایان­نامه سنتز زیستی نانوذرات اکسید مس بوسیله عصاره سه گیاه سنا،  سنجد تلخ و یاس وحشی و مشخصه یابی آن­ها گزارش شده است. در این مطالعه از عصاره گیاهان به عنوان عامل کاهنده برای تولید زیستی نانو ذرات اکسید مس استفاده شد. تشکیل  نانو ذرات زیستی اکسید مس در محدوده 400 الی 450 نانومتر با استفاده از دستگاه اسپکتوفتومتر (UV) نشان داده شد. همچنین نانو ذرات حاصله  برای تعیین اندازه ، خواص ساختاری، خواص اپتیکی، مورفولوژی و ریخت شناسی بترتیب با دستگاه­های پراش اشعه ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)، پراکندگی دینامیکی نور  (DLS) و اندازه­گیری پتانسیل زتا مورد آنالیز و بررسی قرار گرفتند. بررسی­ها نشان داد که شکل اکثر نانو ذرات تولید شده در (SEM) کروی است. در نهایت سنتز موفقیت آمیز نانو ذرات اکسید مس به روش سبز تایید گردید

کلیدواژه: سنتز سبز ، نانو ذرات اکسید مس، گیاه سنا، گیاه سنجد، گیاه یاس وحشی و مشخصه یابی نانو ذرات

تاریخ دفاع: زمستان 1396

نام و نام خانوادگی:منیژه اکبری بیشه
عنوان پایان نامه: Effects of Computer-Assisted language Teaching (effect of Word App Software) on Pronunciation Accuracy of Iranian EFL Learners
رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما:دکتر سیدامید طباطبائی

چکیده: هدف از این مطالعه بررسی تاثیر آموزش CALL / CD بر بهبود توانایی تلفظ زبان آموزان است. برای این منظور، 40 دانش آموز که در موسسه زبان  انگلیسی ره پویان علم در مبارکه، اصفهان ثبت نام کرده بودند به عنوان نمونه انتخاب شدند. این دانش آموزان به منظور تسلط در سطوح مهارت خود تحت آزمون همگن سازی آکسفورد مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس آنها به دو گروه 20 نفره تقسیم شدند و به طور تصادفی به دو شرایط درمان (آزمایش و کنترل) تقسیم شدند. پیش آزمون تلفظ برای هر دو گروه اجراشد و سپس دانش آموزان گروه تجربی به مدت 8 جلسه تحت مراقبت و اموزش قرار گرفتند. دستورالعمل مبتنی بر CALL / CD در گروه تجربی استفاده شد در حالیکه روشهای متعارف معمول در گروه کنترل استفاده شد. بر اساس تجزیه و تحلیل آماری، ملاحظه شد که بین عملکرد کنترل و گروه های تجربی تفاوت معناداری وجود دارد. یافته ها همچنین نشان داد که یادگیری مبتنی بر CD در افزایش انگیزه یادگیرندگان در بهبود تلفظ موثر بود. یافته های این مطالعه ممکن است پیامدهایی برای یادگیرندگان L2، معلمان و توسعه دهندگان مواد داشته باشد.

کلیدواژه: یادگیری زبان کامپیوتری (CALL)، آموزش / یادگیری مبتنی بر CD و مهارت تلفظ

تاریخ دفاع: بهار 1398

 

24507