چکیده پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

نام و نام خانوادگی: سید محمد موسوی
عنوان پایان نامه: کنترل مقاوم غیرخطی دوحلقه ای برای مساله ردیابی مسیر زیردریایی های بدون سرنشین
رشته تحصیلی:مهندسی برق – کنترل
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما: دکتر مسعود عسکری

چکیده:
در این پژوهش یک طرح کنترلی غیرخطی مقاوم برای مساله پیروی مسیر در صفحه افقی یک زیردریایی خودگردان زیرتحریک در حضور عدم قطعیت های مدل و اغتشاشات خارجی متغیر با زمان طراحی شد. در ابتدا، مدل خطای پیروی مسیر بر مبنای روش هدایت مجازی به دست آمد. سپس، طراحی کنترل کننده با استفاده از روش برگشت به عقب در سطح سینماتیکی آغاز شد و با استفاده از روش مود لغزشی بر مبنای رویتگر اغتشاش در سطح دینامیکی توسعه یافت. تحلیل پایداری بر مبنای لیاپانوف اثبات می کند که تمام سیگنال ها در نهایت کراندار هستند و خطاهای پیروی مسیر به یک همسایگی کوچک حول مبدا همگرا خواهند شد. مواردی که در ادامه ذکر خواهد شد در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است: 1) به منظور ساده سازی طراحی کنترل کننده و کاهش پیچیدگی محاسبات، مشتق کنترل مجازی با استفاده از رویتگر اغتشاش تخمین زده می شود که مساله پیچیدگی محاسبه قانون کنترلی را بدون استفاده از تکنیک های فیلترینگ متداول برطرف می کند و 2) کنترل پیشنهادی می تواند بدون هیچ گونه اطلاعاتی در مورد کران بالای عدم قطعیت و اغتشاشات خارجی در یک محیط متغیر، به سادگی پیاده سازی شود. شبیه سازی های کامپیوتری نشان می دهد که سیستم حلقه بسته ی کل دارای عملکرد پیروی مسیر خوب است که امکان پذیری و مقاومت بالای طرح کنترل پیشنهادی را اثبات می کند.
کلیدواژه: زیردریایی خودگردان زیرتحریک، پیروی مسیر، برگشت به عقب، مود لغزشی، رویتگر اغتشاش

تاریخ دفاع: پاییز 1400

نام و نام خانوادگی: مهدی رحمانی مطلق
عنوان پایان نامه: شناسایی سرطان آندومتر مبتنی بر یادگیری عمیق و تصاویر هیستوپاتولوژیک
رشته تحصیلی:مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه‌های کامپیوتری
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما: دکتر سعید نصری

چکیده:
سرطان آندومتر در بین شش سرطان تشخیص داده‌شده در زنان، در سراسر جهان می‌باشد. به همین دلیل تشخیص زودرس سرطان آندومتر مورد اهمیت می‌باشد، چون وقوع مرگ‌ومیر در زنان به دلیل سرطان آندومتر در حال افزایش است. آنالیز تصاویر پاتولوژی یکی از مهم‌ترین روش‌های تشخیص سرطان آندومتر می‌باشد. در سال‌های اخیر برای آنالیز تصاویر پاتولوژی از روش‌هایی مبتنی بر شبکه‌های عصبی عمیق استفاده گردیده است. در این تحقیق روشی مبتنی بر یادگیری عمیق برای کمک به پاتولوژیست‌ها در ارزیابی بهینه تصاویر بافتی از نمونه‌های بافت آندومتر رنگی پیشنهادشده است. برای شناسایی سرطان آندومتر نیاز است که ویژگی بافت‌های آندومتر مانند غدد آندومتر، استروما و رگ دیواره ضخیم از تصاویر هیستوپاتولوژیکی به دست آید. برای همین منظور از شبکه Xception با استفاده از انتقال یادگیری استفاده گردید است. همچنین برای افزایش دقت شناسایی سرطان آندومتر بهبود انجام‌گرفته شامل افزودن ویژگی‌های سطح محلی در خروجی بر روی شبکه Xception انجام‌شده است. تصاویر تست توسط شبکه Xception بهبودیافته، طبقه‌بندی شدند و نوع سرطان آندومتر شناسایی گردید. نتایج شبیه‌سازی بر روی 3300 تصویر آندومتر هیستوپاتولوژی نشان می‌دهد که روش پیشنهادی عملکرد قابل قبولی در شناسایی سرطان آندومتر داشته است. دقت عملکرد روش پیشنهادی 45/85% و معیار حساسیت 11/84% گزارش گردید. بر اساس نتایج شبیه‌سازی، شبکه Xception بهبودیافته عملکرد بهتری نسبت به شبکه Xception برای شناسایی سرطان آندومتر داشته است.
کلیدواژه: سرطان آندومتر، تصاویر هیستوپاتولوژی، شبکه عصبی عمیق، کانولوشن، انتقال یادگیری

تاریخ دفاع: تابستان 1400

نام و نام خانوادگی: حسن شهیدی
عنوان پایان نامه: استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات در تنظیم پارامترهای توابع عضویت فازی برای کنترل موتور DC
رشته تحصیلی:مهندسی برق-کنترل
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما: دکتر مسعود عسکری

چکیده:
در این پژوهش به مساله‌ی کنترل سرعت موتور جریان مستقیم با استفاده از کنترل کننده منطق فازی پرداخته شده است. در ابتدا یک مدل غیرخطی از موتور جریان مستقیم ارایه می شود و سپس،طراحی کنترل کننده مذکور بر مبنای سیستم منطق فازی نوع 2 بازه‌ای انجام می‌گیرد. کنترل کننده منطق فازی نوع 2 دارای انعطاف بیشتری در مدل‌سازی عدم‌قطعیت است ولی از طـرفتی دارای تعـداد پـارامترهای بیشتری نسبـت به سیسـتم منـطق فازی نوع 1 است. از این رو تنظیم این پارامترها به صورت دستی و تنها بر مبنای دانش افراد متخصص کار چالش‌برانگیزی به حساب می‌آید. با توجه به این نکته، از الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات برای تنظیم این پارامترها استفاده شده است. الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات دارای مزایایی از قبیل سادگی در اجرا و فهم و همچنین قابلیت اِعمال به مسایل با ابعاد بزرگ است. تمام شبیه‌سازی‌ها در نرم‌افزار متلب انجام گرفت و نتایج شبیه‌سازی با نتایج حاصل از کنترل کننده تناسبی انتگرالی مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهـد که کنترل کننده فازی نوع 2 بازه‌ای نسبت به عوامل اغتشاش از قبیل نویز در خروجی و تغییر پارامتری نسبت به کنترل کننده تناسبی انتگرالی دارای عملکرد بهتری است.
کلیدواژه: موتور جریان مستقیم، منطق فازی نوع 2 بازه‌ای، کنترل سرعت، عدم‌قطعیت.

تاریخ دفاع: پاییز 1400

نام و نام خانوادگی: محمد صادق بوانی
عنوان پایان نامه: شبیه‌سازی جریان جوشش در میکروکانال ها با دینامیک سیالات محاسباتی
رشته تحصیلی:مهندسی ‌شیمی- جداسازی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما: دکتر روح‌الله صادقی

چکیده:
جریان جوشش در میکروکانال به دلیل وجود پتانسیل زیاد برای خنک کردن مستقیم منابع گرمای دستگاههای الکترونیکی ، توجه بسیاری را به خود جلب می کند که دارای مزایای زیادی مانند میزان دفع گرمای زیاد ، تولید آسان و تولید کمتر مایعات در ضمن تأمین یک منطقه خنک کننده بزرگ ، و غیره می باشد. در این مطالعه شبیه سازی یک میکروکانال با پیکر بندی جدید جهت افزایش انتقال حرارت انجام شده است. در پیکر بندی جدید بفل های با اندازه میکرو در نزدیکی خروجی میکروکانال قرار داده شده است. شبیه سازی به صورت سه بعدی و با کمک دینامیک سیالات محاسباتی انجام شده است. از مدل جوشش RPI در شبیه سازی استفاده گردیده است و اثرات فلاکس انتقال حرارت و انتقال جرم، ضریب انتقال حرارت، تغییرات فشار داخل میکروکانال، وضعیت صفحه داغ در میکروکانال و نیز نحوه تغییرات سرعت داخل میکروکانال مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعات این پایان نامه نشان داد که پیکر بندی جدید میکروکانال می تواند منجر به افزایش ضریب انتقال حرارت داخل میکروکانال و افزایش انتقال حرارت و به دنبال آن خنک سازی بهتر توسط میکروکانال شود.
کلیدواژه: میکروکانال، شبیه سازی، جریان جوشش، دینامیک سیالات محاسباتی.

تاریخ دفاع: پاییز 1400

نام و نام خانوادگی: ناهید معینی
عنوان پایان نامه: ارائه سیستم تشخیص نفوذ به کمک شبکه عصبی عمیق جهت جلوگیری از نقض امنیت در اینترنت اشیا
رشته تحصیلی:مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه‌های کامپیوتری
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما: دکتر سعید نصری

چکیده:
اینترنت اشیا در حال تبدیل شدن به یک عنصرکلیدي از اینترنت آینده و یک زیرساخت حیاتی ملی و بین المللی می باشد. با این شرایط، تامین امنیت کافی براي زیرساخت‌هاي اینترنت اشیا، اهمیت روزافزونی پیدا می کند. امنیت در اینترنت اشیا را باید در تمامی سطوح کاملا بررسی کرد. امنیت باید به صورت ابتدا تا انتها در نظر گرفته شود: در دستگاه امنیت، امنیت در رمزگذاري داده ها، در مسیر انتقال شبکه، امنیت براي داده جمع آوري شده توسط سنسورها، امنیت در جمع آوري داده از طریق شبکه و امنیت داده‌هاي‌ ذخیره شده روي پایگاه و امنیت در سرویس مورد ارائه؛ در همین راستا هدف پژوهش حاضر ارائه سیستم تشخیص نفوذ به کمک شبکه عصبی عمیق جهت جلوگیری از نقض امنیت در اینترنت اشیا، می باشد. این پژوهش به کمک پایگاه داده‌های NSL-KDD، KDDCup99، UNSW-NB15 و CICIDS2017 با ایجاد شبکه عصبی عمیق با روش های یادگیری شبکه LSTM، biLSTM و GRU در تکرار‌های مختلف نشان داد یادگیری شبکه biLSTM به عنوان مناسب ترین شبکه عصبی عمیق جهت جلوگیری از نقض امنیت در اینترنت اشیا می باشد.
کلیدواژه: سیستم تشخیص نفوذ، شبکه عصبی عمیق، امنیت، اینترنت اشیا.

تاریخ دفاع: تابستان 1400

نام و نام خانوادگی: پویان پبدنی
عنوان پایان نامه: بهبود دقت تشخیص حمله DDOS با استفاده از تکنیک ترکیب SVM و OLSR
رشته تحصیلی:مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه‌های کامپیوتری
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما: دکتر حسین مرادی

چکیده:
امروزه امنیت یکی از موضوعات و بحث های مهم در هر سیستمی به حساب می آید به خصوص سیستم-هایی که به صورت مجازی کار می کنند. در صورتی که امنیت سیستم به خطر بیفتد آسیب های جبران-ناپذیری را به همراه دارد. مبحث رایانش ابری سطح وسیعی از سیستم ها را در دنیای مجازی در برمی-گیرد، بنابراین داشتن ایمنی مناسب موضوعی قابل توجه دراین زمینه می باشد. بدین منظور در این تحقیق سعی بر آن شده تا راهکاری برای امنیت رایانش ابری ارائه داده شود. طی بررسی های به عمل آمده الگوریتم آستانه تطبیق پذیر بهینه ای برای آن پیشنهاد داده شده است. ابتدا مفاهیم پایه ای در رایانش ابری و معماری کلی آن شرح داده شده، در بخش بعد انواع حملات DDoS تشریح شده است. در ادامه به تشریح حملاتی که در رایانش ابری صورت می گیرد پرداخته شده است و همچنین تاثیر OLSR در جلوگیری از حملات بیان شده و مدل تلفیقی الگوی SVM درDDoS و قسمت های مختلف آن به طور کامل شرح داده شده است. سپس به بررسی مزایا و معایب دو نوع الگوریتم پرداخته شده است و در نهایت الگوی بهینه مدل تشخیص نفوذ و جلوگیری از حمله پیشنهاد داده شده است. ازآنجایی که پيشگيری قطعی از رخداد حملات انكار سرویس توزیع شده ممكن نيست تشخيص این حملات می تواند گام مهمی در جلوگيری از اختلال در سرویس های ارائه شده باشد. در حملات انكار سرویس توزیع شده مهاجمان با ارسال بسته های مشابه بسته های نرمال، سعی در بالا بردن عملکرد روی قربانی دارند تا به وسيله آن، شبكه سرویس کاربر را دچار اختلال نمایند. در این پایان نامه روشی برای تشخيص حملات انكار سرویس توزیع شده با ترکیب الگوریتم های SVM و OLSR ارائه شده است و روش پيشنهادی بر روی نرم افزار MATLAB طراحی و پياده سازی شده است. همچنین الگوریتم های ارائه شده در این پایان نامه ازنظر زمانی و دقت عملكرد بهبود یافته و قابليت شناسایی حجم بالای عملکرد، بدون کاهش دقت را دارد.

کلیدواژه: DDoS – SVM – OLSR

تاریخ دفاع: پاییز 1400

نام و نام خانوادگی: فاطمه کریمی
عنوان پایان نامه: بهبود تشخیص حملات در شبکه با استفاده از شبکه‌های عصبی عمیق و ترکیب تکنیک‌های بیش نمونه‌گیری و کم نمونه‌گیری
رشته تحصیلی:مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه‌های کامپیوتری
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما: دکتر مهدی اکبری کوپایی

چکیده:
امروزه بدلیل افزایش میزان حملات و نفوذ به شبکه‌ها، وجود سیستم‌های تشخیص نفوذ، بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد. یک سیستم تشخیص نفوذ با نظارت بر ترافیک شبکه، فعالیت‌های مشکوک را شناخته و هشدار می‌دهد. اهمیت بالای این سیستم‌ها در تشخیص نفوذ باعث گردیده که در سال‌های اخیر مطالعات مختلفی در این زمینه ارائه شود. اغلب مطالعات ارائه شده در این زمینه برای ارائه یک سیستم تشخیص نفوذ از ترکیب روش‌های خوشه‌بندی و طبقه‌بندی استفاده می‌کنند. اما غالبا این روش‌ها دارای نقاط ضعف مشترکی هستند، تعیین تعداد خوشه مناسب، تعیین نقاط بهینه اولیه مراکز از جمله محدودیت‌هایی است که نتایج آن‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از طرف دیگر مشکل عدم توازن در داده‌های حملات و وجود حملاتی با حداقل داده ممکن باعث می‌شود روش‌های یادگیری ماشین در مواجه با این نوع حملات با مشکل مواجه باشند و قادر به تشخیص آن‌ها نباشند. از اینرو در این تحقیق هدف ارائه یک سیستم تشخیص نفوذ در راستای رفع دو مشکل فوق است. در این روش از یادگیری عمیق و شبکه‌های عصبی عمیق بازگشتی LSTM برای تشخیص نفوذ استفاده می‌شود. از طرف دیگر برای رفع مشکل عدم توازن داده‌ها از ترکیب تکنیک‌های بیش‌ نمونه‌گیری و کم‌نمونه‌گیری استفاده می‌شود. در این روش برای 3 نوع از حملات نادر که دارای تعداد نمونه‌های کمی هستند، داده‌های مصنوعی با استفاده از الگوریتم SMOTE از داده‌های حقیقی حمله، تولید می‌شود و به تعداد افزوده شده به داده‌های کلاس‌های اقلیت، از تعداد داده‌های کلاس اکثریت به صورت تصادفی حملاتی حذف می‌شود. بررسی روش پیشنهادی بر روی سه پایگاه حملات NSL-KDD، UNSW-NB15_4 و CICIDS-2017 نشان می‌دهد که راهکار مطرح شده توانسته است به صحت بالای 97‌% در تشخیص حملات دست یابد که در مقایسه با روش پیشین بالغ بر 3‌% تشخیص نفوذ را بهبود داده است.

کلیدواژه: شبکه‌های عصبی عمیق بازگشتی، تشخیص نفوذ، بیش نمونه‌گیری، کم نمونه‌گیری.

تاریخ دفاع: تابستان 1400

نام و نام خانوادگی: سمانه نجفیان
عنوان پایان نامه: ایجاد ساختار سه بعدی شبکیه متشکل از سلول‌های رنگدانه‌دار و پیش‌ساز فوتورسپتوری شبکیه
رشته تحصیلی: زیست شناسی سلولی و ملکولی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما: دکتر محمد حسین نصر اصفهانی

چکیده:
بیان موضوع:
در دهه‌های اخیر اختلالات بینایی شیوع بسیاری پیدا کرده‌اند که بعضی از آن‌ها قابلیت درمان ندارند. از جمله شایع‌ترین آن‌ها بیماری‌های شبکیه می‌باشد که بیشتر سلول‌های رنگدانه‌دار شبکیه و گیرنده‌های نوری را درگیر کرده‌اند. متأسفانه با پیشرفت بسیاری از این اختلالات، به مرور زمان، فرد بینایی خود را از دست می‌دهد. دانشمندان با روی آوردن به دانش استفاده از سلول‌های بنیادی مطالعات قابل توجهی در دستیابی به سلول‌های شبکیه انجام داده‌اند.
هدف:
شبکیه، لایه نازک بافتی در سطح داخلی چشم است. درفضای شبکیه چشم دو گروه سلولی وجود دارند که با همکاری یکدیگر نهایتاّ منجر به فرآیند دیدن می‌شوند: 1-سلول‌های رنگدانه‌دار شبکیه 2- سلول‌های عصبی شبکیه که از جمله آن‌ها سلول‌های فوتورسپتوری می‌باشند. طبق مطالعات محدود صورت گرفته قبلی، تمایز سلول‌های پیش‌سازعصبی شبکیه به میزان مؤثری تحت تأثیر سلول‌های رنگدانه‌دار شبکیه می باشد. بدین منظور هدف از این مطالعه، دستیابی به سلول‌های فوتورسپتوری شبکیه با استفاده از اثر القایی همکشتی سلول‌های پیش‌ساز عصبی شبکیه با سلول‌های رنگدانه‌دار شبکیه بوده‌است.
روش پژوهش:
در این مطالعه، همکشتی سلول‌های پیش‌ساز عصبی شبکیه با سلول‌های رنگدانه‌دار شبکیه (ARPE19) بر روی بستر آلژینات-لامینین111 (همانند موقعیت درون‌تنی) انجام شده و همچنین تیمار همزمان با DAPT (N-[N-(3,5-Difluorophenacetyl-L-alanyl)]-S-phenylglycine t-Butyl Ester) با گروه کنترل (کشت سلول‌های پیش‌ساز عصبی شبکیه تحت تیمار با DAPT) ، مقایسه شده است.
نتایج و بحث:
نتایج این مطالعه نشان داد که می توان با استفاده از ایجاد لایه آلژینات دستکاری شده شرایط مناسبی برای کشت سلول‌های ARPE19 به همراه RPC (Retinal Progenitor Cell) فراهم نمود. این مدل همکشتی سبب ایجاد ساختار سه بعدی از این دو نوع سلول شد. همچنین در مواردی ارتباط نزدیکی بین این دو لایه سلولی نیز مشاهده شد. همکشتی RPC با سلول‌های ARPE19 سبب تمایز بیشتر این سلول‌ها به سمت سلول‌های مخروطی فوتورسپتوری  شد. با حذف لایه هیدروژلی با استفاده از شلاته کننده های کلسیم، دو لایه سلولی بصورت ساختار بدون آسیب قابل برداشت و بررسی بودند. سلول‌های رنگدانه‌دار شبکیه با ترشحات فاکتورهای القایی خود به عنوان القاگر تمایزی عمل کرده و نقش مهمی در تمایز RPC به سلول‌های عصبی شبکیه (سلول‌های فوتورسپتوری) داشته است، بدین منظور این روش همکشتی برای ادامه مطالعات آینده درمانی مؤثر واقع خواهد شد.

کلیدواژه: سلول‌های ARPE19، سلول‌های پیش‌ساز عصبی شبکیه (RPC)، سلول‌های فوتورسپتوری، DAPT، آلژینات-لامینین111

تاریخ دفاع: تابستان 1398

نام و نام خانوادگی: فردوس توتونچی
عنوان پایان نامه: الگوریتم بهبود یافته مهاجرت سوئیچ مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و OPSO در شبکه های نرم افزار محور توزیع شده
رشته تحصیلی:مهندسی کامپیوتر- شبکه های کامپیوتری
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما: دکتر احمد یوسفی

چکیده:
برای حل مشکلات و محدودیت های شبکه های سنتی، ساختاری به نام شبکه های نرم افزار محور معرفی شده است. بنابراین با توجه به محدودیت عملکرد و ظرفیت پردازشی کنترل کننده ی واحد و به منظورکاهش نرخ انتقال بخش داده، استفاده بهتر از منابع نیاز به کنترل کننده های توزیع شده با هدف مقیاس پذیری و قابلیت اطمینان داریم. دست یابی به این هدف باعث رفع چالش هایی مانند دسترس پذیری، مقیاس پذیری، نقطه شکست، سربار، کاهش کیفیت سرویس، کاهش گذردهی، عدم استفاده بهینه از منابع و تاخیر انتقال داده، به خصوص در مراکز داده بزرگ، خواهد شد. استفاده ازکنترل کننده های چندگانه توزیع شده، یک روش در پاسخ به محدودیت های معماری شبکه های تک کنترل کننده با دستیابی به یک مقیاس بزرگ و سطح کنترل کننده قابل اعتماد است با این وجود با خود یکسری چالش های جدیدی اعم از تعادل بار در کنترل کننده های توزیع شده به همراه دارد. بار توزیع شده ی بالانس نشده روی کنترل کننده باعث افزایش تأخیر پاسخ برای جریان های پردازش شده و کاهش گذردهی کنترل کننده می شود. مهاجرت سوئیچ یک روش کارآمد برای حل این مشکل است. طرح های موجود اکثرا برای حل مشکل تک کنترل کننده؛ استقرار چند کنترل کننده توزیع شده را بیان کرده اند. در مشکل توازن بار مسائلی همچون ظرفیت کنترل کنندهی که قرار است به آن مهاجرت انجام شود، موقعیت و محل قرارگیری کنترل-کننده کمتر مورد توجه قرار گرفته است و فقط برای رهایی از گلوگاه ایجاد شده مهاجرت انجام شده است. مسأله ای که در اکثر مطالعات به چشم می خورد با در نظر گرفتن متریک های مختلف و با استفاده از الگوریتم های متفاوت از جمله فرااکتشافی مشکل توازن بار و عملکرد شبکه سنجیده شده است. ولی دارای معایبی از جمله: مهاجرت تصادفی، عدم وجود یک تعادل بین هزینه های مهاجرت و تعداد مهاجرت، در نظر نگرفتن بار کنترل کننده همسایه برای انجام مهاجرت هستند. در روش پیشنهادی با تعیین یک آستانه متغیرکه در هر لحظه با تغییرات و نوسانات شبکه مقدارش تغییر می کند بار کنترل کننده سریز شده را تشخیص داده و سپس با استفاده ازترکیب الگوریتم ژنتیک و OPSO سعی در انتخاب بهترین کنترل کننده با ظرفیت مناسب و مهاجرت سوئیچ ها به مکانی مناسب را داریم. به عبارتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک جمعیت با بالاترین برازش را تولیدکرده، سپس در الگوریتم OPSO که شامل دو الگوریتم PSO تودرتو است با استفاده از سرعت هر ذره برای حرکت به سمت بهترین موقعیت سراسری و بهترین موقعیت محلی، بهترین راه حل از بین ذرات وارد شده درPSO اول محاسبه می گردد. به موازات اجرای الگوریتم PSO اول، الگوریتم PSO دوم که برای بهبود پارامترهای PSO اول در نظر گرفته شده است با محاسبه بهترین اوزان به ازای هر ذره در الگوریتم PSO دوم، بهترین و بهینه ترین راه حل را بین ذرات برای مهاجرت سوئیچ ها به کنترل کننده مناسب را پیدا می کند. نتایج روش پیشنهادی که در محیط شبیه ساز benchC و کنترل کننده Floodlight پیاده سازی شده است بهبود 24.72 درصدی در گذردهی و بهبود 13.96 درصدی در تعداد مهاجرت را نشان می دهند.

کلیدواژه: شبکه های نرم افزار محور، مهاجرت سوئیچ، الگوریتم ژنتیک، الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات بهینه شده، توازن بار، گذردهی

تاریخ دفاع: 1400

نام و نام خانوادگی:نیلوفر مللی
عنوان پایان نامه: تاثیر تکرار بخشی از متن وکل متن بر روی درک شنیداری، فرایند درک و مشکلات درک شنیداری
رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما: دکتر شیلا خیرزاده

چکیده:
این پایان نامه یک رویکرد محصول محور و فرآیند محور برای بررسی چگونگی ساختار یک روش تدریس رایج در کلاسهای شنیدن زبان دوم – تکرار – را ارائه می دهد به گونه ای که درک شنیداری را افزایش می دهد و پردازش ورودی را تسهیل می کند. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر تکرار بخشی از متن و کل متن بر روی درک درک شنیداری، فرایند درک و مشکلات درک شنیداری است.
بدین منظور ، 50 زبان آموز متوسط که زبان انگلیسی زبان دوم انها است (25 زن و 25 مرد) در موسسه سفیر دانش در اصفهان ، ایران به طور تصادفی انتخاب شدند و به دو گروه 25 نفره تقسیم شدند. یک گروه از طریق کل متن و گروه دیگر از طریق تکرار بخشی از متن به مدت ده جلسه آموزش داده شدند. محقق از چهار ابزار اصلی استفاده کرد: یک متن شنیدنی از کتاب تاچ استون 2برای اندازه گیری درک شنیداری. ابزار دوم پیش آزمون چند گزینه ای از کتاب تاچ استون 2 برای سطوح متوسط برای سنجش درک مطلب از زبان آموزان بود. ابزار سوم پس آزمون چند گزینه ای از کتاب تاچ استون 2 برای سطوح متوسط برای سنجش درک مطلب از زبان آموزان بود.این آزمون توانایی هر دانش آموز در مهارت گوش دادن پس از دوره ی رسیدگی و تدریس را ارزیابی کرد.
بعلاوه ، از پرسشنامه مشکلات درک شنیداری برای یافتن مشکلات درک شنوایی هر دو گروه استفاده شد. نتایج نشان داد که هر دو نوع تکرار به طور مستقل موثر بودند. با این حال ، نتایج مقایسه دو روش آموزش نشان داد تکرار بخشی از متن در مقایسه با تکرار کل متن در رشد توانایی درک شنیداری موثرتر هستند. بعلاوه ، نتایج پرسشنامه ها حاکی از آن بود که مشارکت کنندگان در گروه تکرار بخشی از متن کمتر از گروه تکرار کل متن دارای مشکلات درک مطلب شنیداری هستند. بنابراین ، به معلمان توصیه می شود برای بهبود درک شنوایی زبان آموزان متوسط زبان انگلیسی ، از تکرارها ، به ویژه تکرار بخش بخش برای بهبود بخشیدن به درک مطلب شنیداری دانش اموزان ایرانی سطح متوسط که زبان انگیسی زبان دوم ان ها است، استفاده کنند.

کلیدواژه: درک مطلب شنیداری، مشکلات درک مطلب شنیداری، تکرار کل متن، تکرار بخشی از متن

تاریخ دفاع: زمستان 1399

26248