چکیده پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

نام و نام خانوادگی:سید حسن حسینی
عنوان پایان نامه: Impact of Simultaneous Reading and Listening on Listening Comprehension Development of Iranian Intermediate and Elementary levels: A cognitive Load
رشته تحصیلی:آموزش زبان انگلیسی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما: دکتر علیرضا نجفی
چکیده:

این پژوهش به بررسی تأثیر خواندن و گوش دادن همزمان یک متن بر رشد درک شنیداری زبان آموزان ایرانی متوسطه و ابتدایی پرداخته است. این پژوهش بر اساس رویکرد کمی و به طور خاص یک تحقیق نیمه تجربی است. این مطالعه با 40 زبان آموز زبان انگلیسی که از طریق آزمون تعیین سطع آکسفورد انتخاب شدند در موسسه آموزشی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان انجام شد. فراگیران در دو سطح (متوسط و ابتدایی) و به چهار کلاس (دو کلاس کنترل و دو کلاس تجربی) تقسیم شدند. آموزش کلاس های تجربی از طریق راهبرد خواندن و شنیدن به طور همزمان انجام شد که شامل شنیدن و خواندن همزمان بود در حالی که کلاس های کنترل از این استراتژی استفاده نمی کردند و فقط به مطالب شنیداری گوش می دادند. مطالب تدریس شده در طول دوره از کتاب های امریکن فایل انتخاب شد. زبان آموزان در آزمونهای پیش و پس آزمون که از سایت شورای بریتانیا گرفته شده بود شرکت کردند. همچنین فراگیران با یک آزمون بازه رقمی مورد آزمایش قرار گرفتند تا ظرفیت حافظه کاری آنها اندازه گیری شود. نتایج مطالعه نشان داد که هر دو گروه (ابتدایی و متوسط) مهارت‌های درک شنیداری خود را در طول 8 هفته بهبود دادند. با این حال، گروه آزمایش در مقطع ابتدایی امتیاز بیشتری نسبت به کلاس کنترل کسب نکردند و نمرات شنیداری آنها تفاوت معناداری با گروه کنترل نداشت. در مقابل، گروه آزمایش در سطح متوسط تا حدی مهارت شنیداری خود را بهبود بخشید و در پس‌آزمون نمرات بیشتری را در مقایسه با کلاس کنترل کسب کرد.

کلیدواژه: درک مطلب گوش دادن ، خواندن هنگام گوش دادن ، نظریه بار شناختی QCADesigner

 

نام و نام خانوادگی:الهام کریمی
عنوان پایان نامه: The Effects of Two Types of Task Repetition on Iranian EFL Learners΄ Listening Attention Orientation in L2 Witten Production
رشته تحصیلی:آموزش زبان انگلیسی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما: دکتر علیرضا نجفی
چکیده:

در سالهای اخیر روش تدریس مبتنی بر تکلیف باعث ایجاد تغییرات مهمی در مراحل تدریس زبان انگلیسی ‍‍‍‍‍, رویکردها و متود های استفاده شده برای کشف راهی برای جهت گیری توجه زبان آموز به قواعد و معنا شده است. این مطالعه با هدف ثبت تاثیر تفاوت دو نوع روش تدریس مبتنی بر تکلیف (تکرار محتوای تکلیف و تکرار رویه تکلیف)بر جهتگیری شنیداری زبان آموزان ایرانی در تولید نوشتاری به زبان دوم انجام شده است.برای انجام این مطالعه۳۰ (n=30)زن و مرد ایرانی با تحصیلات عالی به صورت اتفاقی انتخاب شده اند. از آزمون(OPT) برای همگن سازی شرکت کنندگان استفاده شده. شرکت کنندگان به صورت اتفاقی در دو گروه یک =(تکرار محتوا) و گروه دو=(تکرار رویه)قرار گرفتن. در این مطالعه۳ فایل صوتی انتخاب شده که بعلت مقایسه جهت گیری توجه زبان آموزان, بالاتر از سطح زبانی هر دو گروه است. شرکت کنندگان برای گوش دادن به فایل و نوشتن گزارش و یا خلاصه دریافتی خود از فایل صوتی ۲۰ دقیقه فرصت دارند. از شرکت کنندگان گروه یک خواسته شد که سه بار به یک فایل گوش دهند و گزارش خود را در سه هفنه تکمیل کنند. در مقابل از گروه دو خواسته شد که هر هفته به یک فایل متفاوت گوش داد و ثبت گزارش کنند. بررسی گزارشات نشان می دهد شرکت کنندگان گروه یک در هر بار گوش دادن به فایل مشابه توجه به معانی داشته و از توجه به ساختار در هر سه گزارش آنها تغییر معناداری نداشته است و در مقابل در شرکت کنندگان گروه دوم توجه به معانی و ساختار در هر مرحله تغییر معنا داری نداشته است. بعلاوه اینکه, پیچیدگی, صحت , و شیوایی در بین جنسیت شرکت کنندگان در مراحل این مطالعه تغییر معنا داری در گروه یک و گروه دوم نداشته است.

کلیدواژه: روش تدریس مبتنی بر تکلیف, تکرار تکلیف, تکرار روند تکلیف, پیچیدگی صحت و شیوایی, جهتگیری شنیداری,تولید نوشتاری QCADesigner

 

نام و نام خانوادگی:زهره حسن زاده
عنوان پایان نامه: کاهش مصرف انرژی مرکز داده رایانش ابری با استفاده از الگوریتم بهبود یافته شکارچیان دریا
رشته تحصیلی:مهندسی کامپیوتر -شبکه های کامپیوتری
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما: دکتر سعید نصری
چکیده:

امروزه رایانش ابری به دلیل توسعه و کاربرد بالا در بخش های مختلف، دارای چالش هایی شده است. از جمله این چالش ها، مسئله مصرف انرژی است که در مراکز داده ابری، وجود دارد. به دلیل استفاده زیاد از منابع سخت افزاری و ایجاد کربن توسط مراکز داده ابری، نیاز است تا روش هایی ارائه شود که در بستر محاسباتی، کمترین میزان استفاده از تجهیزات به خصوص حافظه و پردازنده را داشته باشند. لذا ارائه راهکارهای کاهش انرژی در مراکز داده ابری، امری ضروری است. و استفاده از الگوریتم های بهینه سازی، امری ضروری برای این نیل است. این تحقیق به مسئله نگاشت ماشین های مجازی به میزبان های فیزیکی مبتنی بر اعمال الگوریتم شکارچیان دریا می پردازد تا در حین کاهش مصرف انرژی مراکز داده ابری، دو معیار کیفیت خدمات شامل نرخ گم شدن بسته ها در زمان ارسال و دریافت داده و همین طور تاخیر در ارسال و دریافت بسته ها را مورد بررسی قرار دهد تا ساختار الگوریتم پیشنهادی از لحاظ اعتبار، ارزیابی شود. نتایج نشان می دهد که بهبود معیارهای کیفیت خدمات تا حدی نزدیک به بهینه است و کاهش مصرف انرژی از 50 ژول انرژی کل شبکه رایانش ابری در زمان استفاده از الگوریتم شکارچیان دریا تا حدود 92/4 ژول مصرف و تا 08/45 ژول، انرژی باقی مانده داشته است.

کلیدواژه: رایانش ابری، مراکز داده، مصرف انرژی، کیفیت خدمات، الگوریتم شکارچیان دریا QCADesigner

 

نام و نام خانوادگی:زینب سعادت
عنوان پایان نامه: بهبود محل قرارگیری کنترل‌کننده‌ها در شبکه‌های SDN با استفاده از الگوریتم بهبودیافته شاهین هریس
رشته تحصیلی:مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما: دکتر سعید نصری
چکیده:

شبکه نرم ‌افزار محور به‌ عنوان یک تغییر در ساختار ظاهر می‌شود که صفحه کنترل را از صفحه داده جدا می‌کند. این معماری می‌تواند به‌طور متمرکز شبکه را از طریق نرم  افزار یعنی کنترل‌کننده، مدیریت و کنترل کند. استفاده از یک کنترل‌کننده می‌تواند باعث ایجاد چالش‌هایی در زمینه‌ی مدیریت مرکزی در شبکه شده که کاهش کارایی را نیز ممکن است به دنبال داشته باشد از سویی دیگر استفاده از چندین کنترل‌کننده نیاز به مدیریت یکپارچه برای بهبود وضعیت و ارتباط بین کنترل‌کننده‌ها را دارد. برای مقابله با این چالش، در این پژوهش از ایده الگوریتم شاهین هریس به‌ منظور مدیریت ترافیک و بار کنترل‌کننده‌ها بر اساس محل کنترل‌کننده‌ها استفاده ‌شده است. ابتدا در این پژوهش به روش های مشابه برای توازن ترافیک در حضور تغییرات ناگهانی شبکه پرداخته‌ شده و بررسی می گردد. سپس روش پیشنهادی بر اساس ایده حمله شاهین ها (تلاش کنترل‌کننده‌ها)، برای مدیریت ترافیک در نزدیک ترین سوئیچ اقدام به بررسی و مدیریت می نماید. روش پیشنهادی با استفاده از شبیه ساز NS پیاده سازی شده و نتایج حاصل از شبیه  سازی بر اساس نمودارهای مدیریت تعداد سوئیچ ها، نرخ توازن بار برای کنترل‌کننده‌ها، تأخیر پردازش کنترل‌کننده‌ها، گذردهی شبکه و ترافیک کنترل‌کننده‌ها نمایش داده می شود. نتایج حاکی از آن است که روش پیشنهادی بر اساس تشخیص وضعیت بار و عدم توازن در شبکه اقدام به تقسیم ترافیک بین کنترل‌کننده‌ها نموده و کنترل‌کننده‌ها اقدام به شناسایی سوئیچ مناسب برای توازن بار می نمایند. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده روش پیشنهادی توانسته است عملکرد مناسبی نسبت به شبکه نرم ‌افزار محور ارائه دهد و محل مناسب برای مدیریت سوئیچ ها و توازن بار کنترل‌کننده بر اساس نودها در شبکه انجام دهد. روش پیشنهادی بهبود 7 درصدی برای تأخیر پردازش، 4 درصدی برای نرخ توازن بار در شبکه، 6 درصدی برای گذردهی و بهبود 5 تا 6 درصدی برای ترافیک کنترل کننده نسبت به روش مقاله پایه ارائه می‌دهد.

کلیدواژه: شبکه نرم ‌افزار محور، توازن بار، الگوریتم شاهین هریس، کنترل‌کننده QCADesigner

 

نام و نام خانوادگی:رضا ضمیری
عنوان پایان نامه: استفاده از الگوریتم ژنتیک به منظور جایابی مناسب کنترل کننده ها با هدف تنظیم بار کنترل کننده ها و کاهش هزینه های پیاده سازی در شبکه های نرم افزارمحور
رشته تحصیلی:مهندسی کامپیوتر- شبکه های کامپیوتری
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما: دکتر محمد رضا مصلحی
چکیده:

استفاده از شبکه نرم افزارمحور به راه حل اصلی برای حل محدودیت های شبکه سنتی تبدیل شده است. مفهوم اساسی شبکه های نرم افزارمحور انتقال بخش کنترل به یک یا چند سرور به نام کنترل کننده و محدود کردن بخش انتقال داده به چندین عنصر حمل و نقل شبکه است که این کار امکان مدیریت پویا و انعطاف پذیرتر شبکه را فراهم می کند. در شبکه-های نرم افزارمحور غیر متمرکز جهت افزایش کارایی شبکه از بیشتر از یک کنترل کننده استفاده می شود. یکی از مشکلات چالش برانگیز در معماری شبکه های نرم افزارمحور غیر متمرکز، مشکل جایابی کنترل کننده ها است که یک مسئله NP-Hardاست. روندهای تحقیق سعی می کنند مشکل جایابی را بر اساس الگوریتم های تکاملی با تمرکز بر تأخیر انتشار یا متعادل کردن بار بین کنترل کننده های توزیع شده حل کنند. در این تحقیق از ۱ تا ۵ کنترل کننده جهت بررسی مسئله به کار گرفته شده است و سعی بر این شده که تاثیر استفاده از الگوریتم ژنتیک در جایابی کنترل کننده ها و کاهش هزینه های پیاده سازی شبکه و تنظیم بار شبکه بررسی شود. هزینه تعریف شده در تابع تناسب این الگوریتم شامل حداقل هزینه های ارسال بسته ها با درنظر گرفتن میزان بار کنترل کننده ها در آن موقعیتی که کنترل کننده ها قرار دارند می باشد. الگوریتم ژنتیک با در نظر گرفتن حداقل هزینه در ارسال بسته ها و حداقل میزان بار کنترل کننده ها، بهترین موقعیت کنترل کننده ها را پیدا می کند به طوری که اهداف تابع تناسب که شامل حداقل بار کنترل کننده ها و حداقل هزینه ارسال بسته ها در آن موقعیت از آن تعداد کنترل کننده دارای کمترین مقدار ممکن است، برآورده شود. در این تحقیق با استفاده از تابع بلمن فورد کوتاه ترین مسیر بین تمام گره ها محاسبه شده و در محاسبات مربوط به هزینه لحاظ می شود. در نهایت نتایج تحقیق را توسط شبیه ساز متلب بررسی کرده و با مقالات مشابه از نظر هزینه های پیاده سازی شبکه و میزان بار کنترل کننده ها مقایسه می کنیم.

کلیدواژه: شبکه های نرم افزارمحور، مسئله جایابی کنترل کننده ها، هزینه ارسال بسته ها، تنظیم بار کنترل کننده ها QCADesigner

 

نام و نام خانوادگی:محمد کریمی
عنوان پایان نامه: شبیه سازی و بررسی افزایش تولید دی متیل اتر با استفاده از راکتور غشایی بستر سیال دوگانه
رشته تحصیلی:مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما: دکتر روح اله صادقی
چکیده:

نگرانی در مورد آلودگی زیست محیطی و تقاضای روزافزون انرژی، جامعه جهانی را ترغیب کرده است که از سوخت های پاک استفاده کند که در میان آنها دی متیل اتر یک نامزد امیدوارکننده برای مشارکت در بخش حمل و نقل می باشد. دي متيل اتر در شرايط محيطی بصورت گازی بي رنگ و از نظر خصوصيات فيزيكي شبيه به گاز مایع است، لذا جايگزين مناسبي در مصارف حرارتي و خانگي می باشد. در این مطالعه، سنتز دی متیل اتر در یک راکتور غشایی بستر سیال دوگانه صنعتی پیشنهاد و براساس مدل دو فازی حباب و چگال شبیه سازی شد. این پیکربندی شامل دو راکتور بستر سیال است. راکتور اول که یک راکتور غشایی بستر سیال است، راکتور خنک شونده با گاز نام دارد و مجهز به یک غشای پلادیوم-نقره انتخاب پذیر نسبت به هیدروژن برای افزایش میزان تولید دی متیل اتر می باشد. راکتور دوم که یک راکتور بستر سیال معمولی است، راکتور خنک شونده با آب نام دارد و مجهز به یک خنک کننده آبی جهت افزایش میزان تولید دی متیل اتر می باشد. در ادامه دو نوع سیستم جریان همسو و جریان ناهمسو برای پیکربندی فوق ارائه و اثرات پارامترهای مختلف دما، فشار، نسبت خوراک و اثر سرعت ظاهری بر میزان تولید دی متیل اتر و درصد تبدیل مونوکسیدکربن مورد بررسی قرار گرفت. همچنین یک شرایط بهینه برای عمکلرد راکتور جدید پیشنهاد شد. نتایج نشان دهنده افزایش میزان تولید دی متیل اتر و درصد تبدیل مونوکسیدکربن با به کارگیری پیکربندی جدید است. درصد تبدیل مونوکسید کربن در راکتور جریان همسو 98.3% و در راکتور جریان ناهمسو 95.5% می باشد. این اختلاف حدودا 3% شاید به ظاهر اندک باشد اما در حجم صنعتی و مقادیر بالای گاز خوراک می تواند کمک زیادی به حذف آلاینده مونوکسید کربن بکند.همچنین با توجه به نوع نیاز و نوع خوراک می توان یکی از سیستم های ارائه شده را انتخاب نمود.

کلیدواژه: شبیه سازی سنتز دی متیل اتر، راکتور غشایی بستر سیال دوگانه، غشای پلادیوم-نقره QCADesigner

 

نام و نام خانوادگی:پریسا حمیدزاده
عنوان پایان نامه: Impact of Collaborative Learning on Critical Thinking Potential of Iranian ESP Students and Their Attitudes
رشته تحصیلی:آموزش زبان انگلیسی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما: دکتر امید طباطبائی
چکیده:

This study aimed at investigating the impact of using collaborative learning activities in Iranian ESP classes on critical thinking potential of Iranian ESP students. An attempt was also made to uncover the attitudes of Iranian ESP students towards the application of collaborative learning in their classes in reference to its impact on critical thinking potential of ESP students. To this end, 40 ESP students were selected based on their performance on Oxford Quick Placement Test. They were, then, assigned to two groups of experimental and control. The experimental group members received the treatment including activities of collaborative learning and the control group was taught ESP materials devoid of such cooperative activities. The instruments employed in the study to measure the extent of critical thinking change of the students and also their attitude were theCalifornia Critical Thinking Skills Test and a researcher-made attitude questionnaire. The statistical analysis of the results revealed that the critical thinking ability of the students improved due to applying collaborative learning activities and they all represented positive attitudes towards the application of collaborative learning activities in ESP classes. The findings offer implications for ESP learners, teachers, materials developers, and test designers.

کلیدواژه: Collaborative Learning, Critical Thinking, English for Specific Purposes, AttitudeQCADesigner

 

نام و نام خانوادگی:سمیه کبیری سمانی
عنوان پایان نامه: Iranian EFL Learners’ Perceptions and Experiences of English Language MOOCs: A Comparison of online and Face-to-Face EFL Courses
رشته تحصیلی:آموزش زبان انگلیسی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما: دکتر امید طباطبائی
چکیده:

The present research intended to investigate EFL learners’ attitudes and perceptions of MOOCs, online learning, and face to face Language courses to uncover if there were any significant differences between Iranian EFL learners’ perceptions of language MOOCs and face to face Language courses. The participants were 30 EFL learners who were selected from among conversation classes at a language institute in Isfahan, Iran. Surveys and in depth interviews via Skype were employed to gather the needed data. The findings revealed that from the participants’ point of view, MOOCs facilitate learning for people with special needs, provides an opportunity for continued lifelong learning. In addition, it increases their motivation, increases Access to Information of Interest. Moreover, it was also found that MOOCs were suitable for the participants’ learning style, the design of MOOCs facilitates learning for several types of participants. Form the participants’ perspective, MOOCs lead to more freedom because language learners can learn anytime, and from anywhere, it leads to learning at their own pace. In addition, a significant difference was found between the participants’ attitudes of the MOOCs and face to face groups. In general, the results of the interview and survey revealed that learning via MOOCs was desirable as the participants believed that MOOCs are more flexible than conventional courses. Furthermore, the results of a Chi-square test revealed a significant difference between Iranian EFL Learners’ Perceptions of Language MOOCs and Face to Face Language Courses. These results support the implementation of bMOOCs flipped instruction in foreign language classrooms for better and faster learner improvements in mastering oral communication strategies.

کلیدواژه: bMOOCs, blended learning, flipped classroom, EFL learners’ perception QCADesigner

 

نام و نام خانوادگی:مهرداد انتظاری
عنوان پایان نامه: مطالعه، بررسي و بهبود عملکرد مدار حساب و منطق برگشت‌پذير تک لايه در فناوري QCA
رشته تحصیلی:مهندسی برق- الکترونیک
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما: دکتر عبدالحسین رضائی
چکیده:

هدف ما از انجام این پایان‌نامه بهبود عملکرد مدارات حساب و منطق برگشت‌پذیر طراحی‌ شده ازنظر تعداد سلول، مساحت موردنیاز و هزینه کوانتومی، با طراحی جدید مدارات حساب و منطق می‌باشد. این طراحی جدید مبتنی بر جانشینی مناسب گیت‌های برگشت‌پذیر با تعداد سلول کمتر و مسیریابی مناسب برای اتصال عناصر می‌باشد. طراحی جدید به ‌صورت تک‌لایه انجام‌شده است. این پایان‌نامه یک واحد حسابی و واحد منطقی (ALU) را ارائه می‌دهد که شامل، یک گیت فردکین برگشت‌پذیر ۳×۳ و دو گیت ۲×۲ فاینمن برگشت‌پذیر می‌باشد. طرح پیشنهادی در یک‌لایه اجراشده با تعداد سلول 183 و مساحت 27/0 میکرومتر مربع و تأخیر ۱۲ کلاک فاز و هزینه 24/3 می‌باشد.

کلیدواژه: برگشت‌پذیر، مدارهای حساب و منطق، طراحی مدارهای دیجیتال QCADesigner

 

نام و نام خانوادگی:علیرضا صابری
عنوان پایان نامه: کنترل کننده مود لغزشی بر مبنای رویتگر اغتشاش و مدیریت انرژی در خودروهای الکتریکی هیبرید
رشته تحصیلی:مهندسی برق- کنترل
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما: دکتر جواد عسگری
چکیده:

منابع رو به کاهش نفت خام و گاز طبیعی، مساله گرمایش زمین و آلودگی هوا به خصوص در محیط شهری انگیزه های کافی برای توسعه تکنولوژی های جایگزین برای سیستم های حمل و نقل را ایجاد می کند. بنابراین، تعداد رو به رشدی از مطالعات روی خودروهای الکتریکی بر مبنای منبع توان سلول سوختی انجام گرفته است. در این پژوهش به مساله طراحی کنترل کننده برای خودروهای الکتریکی هیبرید بر مبنای سلول سوختی پرداخته شده است. سیستم تامین و ذخیره انرژی هیبرید شامل ماژول سلول سوختی به عنوان منبع اصلی توان و ماژول های باتری و خازن اولترا به عنوان منابع کمکی توان می شود. هر یک از منابع انرژی مذکور از طریق یک مبدل DC-DC (سلول سوختی از طریق مبدل افزاینده و ماژول های باتری و خازن اولترا هر یک از طریق یک مبدل افزاینده-کاهنده) به رابط جریان-مستقیم اتصال می یابند. سیستم کنترلی شامل دو حلقه، کنترل کننده حلقه درونی و ناظر بالادستی، می شود. با توجه به رفتار غیرخطی منابع توان و مبدل ها، یک مدل دینامیکی از سیستم به دست می آید. یک کنترل کننده مود لغزشی بر مبنای رویتگر اغتشاش برای حلقه داخلی طراحی شد که نیازمندی هایی از قبیل 1) رگولاسیون دقیق ولتاژ رابط جریان-مستقیم و 2) ردیابی سریع جریان های سلول سوختی، باتری و خازن اولترا با توجه به مقادیر مرجع متناظر را برآورده می سازد. ناظر بالادستی نیز بر مبنای رهیافت کنترل پیش بین مدل به همراه یک منطق تصمیم گیری، جریان های مرجع منابع انرژی را با هدف بهینه سازی مصرف سوخت و افزایش طول عمر اجزای توان و با توجه به قیود عملکردی سیستم محاسبه می کند. نتایج شبیه سازی در محیط نرم افزار MATLAB/SIMULNK نشان داد که سیستم کنترلی پیشنهادی تمام اهداف تعیین شده را برآورده می سازد.

کلیدواژه: :سلول سوختی، ماژول باتری، خازن اولترا، کنترل پیش بین مدل، کنترل مود لغزشی، واحد تصمیم گیری منطقی. ، QCADesigner

 

29643