چکیده پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type


گروه کامپیوتر: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
طراحی سیستمهای شیء گرا خانم باغبانی 8 تا 10
سیستم عامل خانم پور وحید 10 تا12
کارگاه سیستم عامل خانم پور وحید 12 تا 14
پایگاه داده ها خانم کوچکی 14 تا 16
گرافیک کامپیوتری1 کاردانی خانم آقاجانی 16 تا 18
آز پایگاه داده ها خانم کوچکی 18 تا 20

 

گروه های مکانیک، هوافضا و انرژی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
روشهای توليد و کارگاه آقای جهانفر 11 تا 12
استاتيک آقای پورمدنی 16 تا 18

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
تجزیه و تحلیل سیستمها خانم حمیدپور 14 تا 16

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
استاتیک و مقاومت مصالح  (در گروه شیمی و نفت) آقای روستا 15:30 تا 17

 

گروه های شیمی و نفت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
محاسبات عددی آقای صادقی 7:50 تا 9:30
طراحی راکتور آقای گلشیرازی 9:30 تا 11
ترمودینامیک 2 اقای صادقی 11 تا 12:30
مکانیک سیالات (مهندسی شیمی و نفت) آقای روستا 12:30 تا 14
شیمی صنعتی آقای گلشیرازی 14 تا 15:30
استاتیک و مقاومت مصالح آقای روستا 15:30 تا 17
محاسبات پالایش آقای مقاره زاده 17 تا 18:30

 

گروه های شیمی و نفت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
زمین شناسی نفت آقای ذبیحی 14 تا 15:30
عملیات بهره برداری 1 آقای پریشانی 15:30 تا 17
مهندسی مخزن 1 آقای پریشانی 17 تا 18:30
آشنایی با مهندسی نفت آقای ذبیحی 18:30 تا 20

 

گروه های عمومی و پایه: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ریاضی عمومی (امور اداری) اقای ذوالفقاری 8:30 تا 10
ریاضی کاربردی اقای ذوالفقاری 10 تا 11:30
تفسیر موضوعی اقای سمیعی 13:30 تا 15
اندیشه اسلامی 1 خانم صمدی 15 تا 16:30
زبان خارجی خانم پوران شیروانی 16:30 تا 18:30
اندیشه اسلامی 1 (هردو گروه) اقای سمیعی 18:30 تا 20

 

گروه های حسابداری و مدیریت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در حسابداری (کارشناسی حسابداری) آقای شفائی  8 تا 10:30
کاربرد کامیپوتر در حسابداری 3 (کاردانی حسابداری) آقای شفائی 10:30 تا 12:30
کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در حسابداری (کارشناسی حسابداری) آقای شفائی 12:30 تا 13:30
فنون تجزیه وتحلیل و طراحی سیستم ها (کارشناسی مدیریت بازرگانی) آقای مظاهری 14 تا 16
فنون تجزیه وتحلیل و طراحی سیستم ها (کارشناسی مدیریت صنعتی)

 

گروه های حسابداری و مدیریت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
حسابداری دولتی 1 (کاردانی حسابداری) آقای آقا کوچکی 8 تا 10
سازمان های پولی و مالی اسلامی و بین المللی (کارشناسی مدیریت بازرگانی) جوزدانی 10 تا 12
مبانی بانکداری و مدیریت بانک (کارشناسی مدیریت بازرگانی) خانم خاکی 12 تا 13:30
پول و ارز و بانکداری (کارشناسی حسابداری) خانم خاکی 13:30 تا 15
مدیریت مالی (کارشناسی مدیریت صنعتی) خانم آرش نیا 16 تا 18
مدیریت مالی 1 (کاردانی حسابداری)
بررسی اقتصادی طرحهای صنعتی (کارشناسی مدیریت صنعتی) آقای مظاهری 18 تا 20

 


گروه کامپیوتر: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
برنامه سازی پیشرفته خانم باغبانی 8 تا 10
مباحث ویژه (کاردانی) خانم کوچکی 10 تا 12
کارگاه کامپیوتر خانم شکرالهی 12 تا 14
گرافیک کامپیوتری 1 (کارشناسی) خانم آقاجانی 14 تا 16
شبکه ها ی کامپیوتری آقای مصلحی 16 تا 18
زبان ماشین و اسمبلی (کاردانی) خانم حسینی 18 تا 20

 

گروه های مکانیک، هوافضا و انرژی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ترموديناميک خانم سلطانی   10 تا 11
مباني مهندسی برق 1 آقای ابطحی 11 تا 12
ديناميک آقای ابطحی 13:30 تا 14:30

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۱: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
سمینار (ارشد) آقای رضایی 18-تا 20

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۲: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
شبکه های کامپیوتری (در گروه کامپیوتر) آقای مصلحی 16 تا 18

 

 

گروه های شیمی و نفت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
موازنه (نفت و مهندسی شیمی) خانم سلطانی 7:50 تا 9:30
تصفیه پساب های صنعتی (صنایع شیمیایی) خانم منشئی 9:30 تا 11
شیمی آلی مهندسی شیمی خانم شمس 11 تا 12:30
عملیات واحد 1 (نفت و مهندسی شیمی) خانم سلطانی 12:30 تا 14
شیمی تجزیه (مهندسی شیمی ) خانم خاشعی 14 تا 15:30
اصول و تصفیه پساب های صنعتی (شیمی کاربردی) خانم شفیعیون 17 تا 18:30

 

گروه های شیمی و نفت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
کاربرد رایانه در شیمی خانم عیاشی 11 تا 12:30
زبان تخصصی خانم منشئی 12:30 تا 14
شیمی تجزیه دستگاهی (صنایع شیمیایی) خانم شمس 15:30 تا 17
رایانه و کاربرد آن در مهندسی نفت آقای کچویی 17 تا 18:30

 

گروه های عمومی و پایه: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ریاضی عمومی 2 خانم قجاوند 10 تا 11.30
ریاضی عمومی 1 خانم قجاوند 11.30 تا 13
زبان فارسی (هردو گروه) خانم زندی 13 تا 15
اخلاق اسلامی (هردو گره) خانم شیاسی 15 تا 16.30
دانش خانواده (هردو گروه) اقای نصر 16.30 تا 18
ریاضی عمومی 1 اقای ذوالفقاری 18 تا 20


گروه های حسابداری و مدیریت 1:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
حسابداری پیشرفته 1(کارشناسی حسابداری) آقای شیاسی 8 تا 10
اقتصاد خرد (کارشناسی مدیریت بازرگانی) جوزدانی 10 تا 12
اقتصاد خرد (کاردانی حسابداری)
حسابداری دولتی 2(کارشناسی حسابداری) خانم مظاهری 12 تا 14

 

گروه های حسابداری و مدیریت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مدیریت تولید (کارشناسی حسابداری) آقای قرنی 8 تا 10
بایگانی و اداره امور اسنادی (کاردانی امور اداری) خانم خاکساری 10:30 تا 12
اصول حسابداری 2 (کارشناسی مدیریت بازرگانی) آقای شیاسی 12 تا 14
اصول حسابداری 2 (کاردانی امور اداری) آقای شیاسی
تحقیق در عملیات 2 (کارشناسی مدیریت بازرگانی) آقای کاظمی 14 تا 16
پژوهش عملیاتی 2 (کارشناسی حسابداری) آقای کاظمی
حقوق بازرگانی (تطبیقی و اسلامی)(کارشناسی مدیریت بازرگانی) آقای برگ گل 16 تا 18
اصول برنامه ریزی (کاردانی امور اداری) خانم آرش نیا 18 تا 19:30
اصول برنامه ریزی (کاردانی امور اداری)

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۱: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مدار مجتمع نوری (ارشد) خانم اعلایی 8 تا 10
کنترل پیش بین (ارشد) آقای عسگری 10 تا 12
سیستمهای تصویرگر پزشکی (ارشد) آقای کیانی 12 تا 14

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۲: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
پردازش تصاویر پزشکی (ارشد) خانم حمیدپور 10 تا 12
مقدمه ای بر مهندسی پزشکی خانم حمیدپور 12 تا 14

 

گروه های عمومی و پایه: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
تفسیر موضوعی (گروه مجازی) اقای سمیعی 8 تا 10
زبان فارسی (هردو گروه) خانم زندی 10 تا 12
تاریخ اسلام خانم صالحی 12 تا 14

 

گروه های مکانیک، هوافضا و انرژی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
طراحی اجزا 1 آقای آقایی 10 تا 12


گروه کامپیوتر 1: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
طراحی صفحات وب خانم کتیرایی 8 تا 10
معماری کامپیوتر آقای کریمی 10 تا 12
ایجاد بانکهای اطلاعاتی خانم کتیرایی 14 تا 16
مهندسی نرم افزار خانم نوری فر 16 تا 18
زبان ماشین و اسمبلی کارشناسی خانم حسینی 18 تا 20

 

گروه کامپیوتر 2:  (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
سیگنالها و سیستمها (در گروه برق) خانم حمیدپور 12 تا 14

 

گروه های مکانیک، هوافضا و انرژی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ديناميک ماشين آقای نصيری 14 تا 15:30
مکانيک سيالات 1 آقای روستا   15:30 تا 17:30
انتقال حرارت 1 آقای روستا 17:30 تا 19:30

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۱: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
سیستمهای تصویرنگاری پزشکی خانم دانش 8 تا 10
پدیده های بیوالکتریک خانم دانش 10 تا 12
تجزیه و تحلیل سیستمها خانم حمیدپور 12 تا 14
مدارهای مخابراتی خانم غلام زاده 14 تا 16
الکترونیک صنعتی آقای زنجانی 16 تا 18
سمینار (ارشد) آقای رضایی 18 تا 19
آشنایی با مهندسی برق آقای ثابت قدم 19 تا 20

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۲: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ریاضیات مهندسی خانم حمیدپور 8 تا 10
الکترونیک 2 آقای محمودیان 12 تا 14
مدارهای الکتریکی 1 آقای محمودیان 14 تا 16
الکترونیک 1 خانم قسوریان 16 تا 18
کنترل کننده های صنعتی آقای راعی 18 تا 20

 

گروه زبان 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
بررسی و تحلیل کتب درسی قنواتی نسب 8 تا 10
روش تدریس 4 قنواتی نسب 10:30 تا 12:30
سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش قنواتی نسب 13 تا 15
زبانشناسی کاربردی قنواتی نسب 16 تا  18

 

گروه زبان 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
نگارش پیشرفته آقای درخشنده 8 تا 10
کاربرد اصطلاحات آقای درخشنده 10 تا 12
تدریس عملی آقای خدام باشی 14 تا 15

 

گروه های شیمی و نفت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ترمودینامیک 1 آقای جوانبخت 11 تا 12:30
نقشه کشی صنعتی آقای صادقی 12:30 تا 14
شناسایی ترکیبات آلی خانم قضاوی 14 تا 15:30
کنترل فرایندها (صنایع شیمیایی) آقای ناصری 15:30 تا 17
انتقال جرم (صنایع شیمیایی) آقای ناصری 18:30 تا 20

 

گروه های شیمی و نفت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
خوردگی فلزات (شیمی کاربردی) خانم طلوعی 7:50 تا 9:30
کارگاه نرم افزار مهندسی خانم عیاشی 9:30 تا 11
آشنایی با واحد های تحقیق و توسعه آقای حاجی حیدری 11 تا 12:30
شیمی معدنی 2 خانم شمس 12:30 تا 14
کنترل فرایندها (نفت و مهندسی شیمی) خانم روستا زاده 14 تا 15:30
فرآیندهای پالایش خانم روستا زاده 15:30 تا 17

 

گروه های عمومی و پایه 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
معادلات دیفرانسیل(3 واحدی) اقای ظاهری فر 10 تا 8
معادلات دیفرانسیل (2 واحدی) اقای ظاهری فر 11:30 تا 13
ریااضی گسسته اقای ظاهری فر 13:30 تا 15
شیمی عمومی خانم عیاشی 15 تا 17
ارزشهای دفاع مقدس اقای مجیدی 18 تا 19:30

 

گروه های عمومی و پایه 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ریاضی پیش دانشگاهی خانم مسعودیان 10 تا 8

 

گروه های حسابداری و مدیریت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
کارآفرینی و پروژه (کاردانی حسابداری) آقای مظاهری 8 تا 10
زبان تخصصی (کاردانی امور اداری) خانم پوران شیروانی 10 تا 11:30
آمار و احتمالات مقدماتی (کاردانی امور اداری) خانم منتظری 12 تا 14
روش های آماری (کاردانی حسابداری)
حسابداری صنعتی 2 (کارشناسی مدیریت صنعتی، کاردانی حسابداری) خانم جانقربان 14 تا 16
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها (کارشناسی مدیریت صنعتی) آقای جنترانی 16 تا 18
حسابداری صنعتی 3 (کارشناسی مدیریت صنعتی) خانم جانقربان 18 تا 20

 

گروه های حسابداری و مدیریت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
حسابداری صنعتی 3 (کارشناسی حسابداری) آقای گنجی 8 تا 10
حسابداری دولتی 1 (کاردانی حسابداری) آقای آقا کوچکی 10 تا 12
امور مالی بین الملل (کارشناسی  حسابداری) خانم جوزدانی 12 تا 13:30
بازاریابی بین المللی (کارشناسی مدیریت بازرگانی) آقای مظاهری 14 تا 16
کاربرد رایانه در امور اداری 1 (کاردانی امور اداری) آقای جبه داری 16 تا 18
آشنایی با قوانین کسب و کار (کارشناسی مدیریت بازرگانی) آقای رفعتی 18 تا 20

 


گروه کامپیوتر: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مدار الکتریکی آقای محمودیان 8 تا 10
مباحث ویژه و طراحی وب کارشناسی آقای مصلحی 10 تا 12
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی خانم کتیرایی 12 تا 14
اصول سرپرستی خانم اسماعیلیان 14 تا 16
مدار منطقی و سخت افزار آقای کریمی 16 تا 18
سیستمهای شیء گرا خانم باغبانی 18 تا 20

 

گروه های مکانیک، هوافضا و انرژی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
زبان تخصصي مهندسي هوافضا آقای جهانفر 10 تا 11
مقاومت مصالح ۲ آقای نادری 11 تا 12
طراحي سازه هاي صنايع هوايي آقای افقري 14 تا 15
مکانيک پرواز 2 آقای افقري 15 تا 16
اصول جلوبرنده ها آقای افقري 16 تا 17
طراحي هواپيما 2 آقای افقري 17 تا 18

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۱: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
روش تحقیق در مهندسی پزشکی خانم اسماعیلیان 8:30 تا 10
ماشین های الکتریکی (کاردانی) خانم نصر 10 تا 12
منابع تغذیه (کاردانی) خانم هراتیان 12 تا 14
تکنیک پالس (کاردانی) خانم هراتیان 14 تا 16
مباحث ویژه 2 آقای ابطحی 16 تا 18
مدارهای الکتریکی 2 خانم قسوریان 18 تا 20

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۲: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
فیزیک پزشکی آقای ترکی 12 تا 14
بیوفیزیک آقای ترکی 14 تا 16

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی 3: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
تحلیل مدارهای الکتریکی (کاردانی)  (در گروه کامپیوتر) آقای محمودیان 8 تا 10
برنامه نویسی کامپیوتر  (در گروه کامپیوتر) خانم کتیرایی 12 تا 14
اصول سرپرستی (کاردانی)  (در گروه کامپیوتر) خانم اسماعیلیان 14 تا 16
اصول مدارهای دیجیتال کاردانی (در گروه کامپیوتر) آقای کریمی 16 تا 18

 

گروه زبان 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
خواندن و درک مفاهیم 2 مدنی 8 تا  10
دستور و نگارش 2 مدنی 10:30 تا 12:30
نگارش پیشرفته نجفی 16 تا 17
کلیات زبانشناسی نجفی 17 تا 19

 

گروه زبان 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
طراحی و مطالعه مسایل یادگیری زبان خانم خیرزاده 8 تا 9
نامه نگاری خانم خیرزاده 9 تا 10
مبانی برنامه ریزی درسی خانم میرزایی 10:30 تا 12:30
شعر و نثر ساده آقای خدام باشی 15 تا 17
اصول و فلسفه آموزش و پرورش خانم میرزایی 17 تا 19


گروه های شیمی و نفت 1:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
اصول عملیات واحد (صنایع شیمیایی) خانم سلطانی 7:50 تا 9:30
فرآیند های صنایع گاز خانم روستا زاده 9:30 تا 11
شیمی عمومی 2 (شیمی کاربردی) آقای مسجدی 11 تا 12:30
صنایع شیمیایی آلی(شیمی کاربردی) خانم منشئی 12:30 تا 14
انتقال جرم(پلیمر، نفت و مهندسی شیمی) آقای گلشیرازی 14 تا 15:30
کاربرد ریاضیات (نفت و مهندسی شیمی) خانم حیدری 15:30 تا 17
شیمی فیزیک 1 خانم طلوعی 17 تا 18:30
طرح اقتصاد مهندسی (نفت و مهندسی شیمی) آقای ذبیحی 18:30 تا 20

 

گروه های شیمی و نفت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
شیمی آلی 2 خانم عیاشی 7:50 تا 9:30
شیمی تجزیه 2 خانم خاشعی 14 تا 15:30
طراحی آزمایش (ارشد مهندسی شیمی) خانم طغیانی 15:30 تا 17
مدیریت صنعتی خانم اسماعیلیان 17 تا 18:30

 

 

گروه های عمومی و پایه: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
فیزیک 2 خانم ازادشهرکی 8 تا 10
ریاضی عمومی 2 اقای ذوالفقاری 10 تا 12
فیزیک 1 خانم جعفری 12 تا 14
معادلات دیفرانسیل اقای ظاهری فر 14 تا 16
ریاضی عمومی 1 اقای ذوالفقاری 16 تا 18
ریاضی جبرانی اقای ذوالفقاری 18 تا 20

 

گروه های حسابداری و مدیریت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
حسابداری شرکتها 1 (کاردانی حسابداری) خانم جانقربان 8 تا 10
زبان تخصصی 2 (کارشناسی مدیریت بازرگانی) خانم پوران شیروانی 10 تا 11:30
اصول سازماندهی (کاردانی امور اداری) آقای پریشانی 12 تا 13:30
مدیریت رفتار سازمانی (کارشناسی مدیریت بازرگانی) آقای آقایی 14 تا 16
رفتار سازمانی (کاردانی امور اداری)
روش تحقیق در مدیریت (کارشناسی مدیریت بازرگانی) خانم سلطانی 16 تا 18
روش تحقیق  و مأخذ شناسی (کاردانی امور اداری)
زبان تخصصی 2 (کارشناسی حسابداری) آقای محمدی 18 تا 20

 

گروه های حسابداری و مدیریت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
نظام های حقوق و دستمزد (کاردانی امور اداری) آقای گنجی 8 تا 10
سازمان های پولی و مالی اسلامی و بین المللی (کارشناسی مدیریت بازرگانی) جوزدانی 10 تا 12
حسابرسی 2 (کارشناسی حسابداری) آقای شریفیان 12 تا 14
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 2 (کارشناسی مدیریت بازرگانی و مدیریت صنعتی) خانم منتظری 14 تا 16
اقتصاد خرد (کارشناسی مدیریت بازرگانی و کاردانی حسابداری) جوزدانی 16 تا 18
برنامه ریزی کسب و کار (کارشناسی مدیریت صنعتی) خانم آرش نیا 18 تا 19:30

 


گروه کامپیوتر: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
سیستم عامل خانم پور وحید 8 تا 10
کارگاه سیستم عامل خانم پور وحید 10 تا 12
پایگاه داده ها خانم کوچکی 12 تا 14
گرافیک کامپیوتری 1 (کاردانی) خانم آقاجانی 14 تا 16
آز پایگاه داده ها خانم کوچکی 16 تا 18

 

گروه های مکانیک، هوافضا و انرژی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مبانی اقتصاد خانم قسوریان 8 تا 10
روشهای توليد و کارگاه آقای جهانفر 11 تا 12
استاتيک آقای پورمدنی 16 تا 18

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
استاتیک و مقاومت مصالح (در گروه شیمی و نفت 1) آقای روستا 15:30 تا 17

 

گروه زبان 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
دستور و نگارش 2 مدنی 8 تا 10
خواندن و درک مطلب 2 مدنی 10:30 تا 12:30
خواندن و درک مطلب پیشرفته خدام باشی 14 تا 16
داستان کوتاه و رمان خدام باشی 16 تا 17
نگارش پیشرفته نجفی 17:30 تا 19:30

 

گروه زبان 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مکالمه موضوعی درخشنده 8 تا 10
نگارش 2  درخشنده 10:30 تا 12:30
ترجمه متون علوم انسانی خدابخشی 13 تا 15
گفت و شنود 4 میرزایی 17:30 تا 19:30


گروه های شیمی و نفت 1:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
محاسبات عددی دکتر صادقی 7:50 تا 9:30
طراحی راکتور مهندس گلشیرازی 9:30 تا 11
ترمودینامیک 2 دکتر  صادقی 11 تا 12:30
مکانیک سیالات (مهندسی شیمی و نفت) مهندس روستا 12:30 تا 14
شیمی صنعتی مهندس گلشیرازی 14 تا 15:30
استاتیک و مقاومت مصالح مهندس روستا 15:30 تا 17
محاسبات پالایش مهندس مقاره زاده 17 تا 18:30

 

گروه های شیمی و نفت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
عملیات بهره برداری 1 مهندس پریشانی 15:30 تا 17
مهندسی مخزن 1 مهندس پریشانی 17 تا 18:30

 

گروه های عمومی و پایه: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ریاضی عمومی (امور اداری) اقای ذوالفقاری 8.30 تا 10
ریاضی کاربردی اقای ذوالفقاری 11.30 تا 10
فیزیک الکتریسیته خانم رحمتی 11.30 تا 13
تفسیر موضوعی اقای سمیعی 13.30 تا 15
اندیشه اسلامی 1 خانم صمدی 15 تا 16.30
زبان خارجی خانم پوران شیروانی 16.30 تا 18.30
اندیشه اسلامی 1 (هردو گروه) اقای سمیعی 18.30 تا 20

 

گروه های حسابداری و مدیریت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در حسابداری (کارشناسی حسابداری) آقای شفائی 8 تا 10
کاربرد کامیپوتر در حسابداری 3 (کاردانی حسابداری) آقای شفائی 10 تا 12
کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در حسابداری (کارشناسی حسابداری) آقای شفائی 12 تا 13:30
اصول مهارت های حرفه ایی (کارشناسی مدیریت بازرگانی ) خانم آرش نیا 13:30 تا 15
اقتصاد کلان (کارشناسی مدیریت بازرگانی، کارشناسی مدیریت صنعتی، کاردانی امور اداری) جوزدانی 15 تا 17
حقوق کار و تأمین اجتماعی (کاردانی امور اداری) آقای رفعتی 17 تا 19

 

گروه های حسابداری و مدیریت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مباحث جاری در حسابداری 2 (کارشناسی حسابداری) آقای گنجی 8 تا 10
پول و ارز و بانکداری (کارشناسی حسابداری ) خانم خاکی 10 تا 11:30
مبانی بانکداری و مدیریت بانک (کارشناسی مدیریت بازرگانی) خانم خاکی 11:30 تا 13
حسابرسی 1 (کارشناسی مدیریت بازرگانی، کاردانی حسابداری) آقای شریفیان 13 تا 15
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت  1 (کارشناسی مدیریت صنعتی، کارشناسی مدیریت بازرگانی) خانم منتظری 15 تا 17
آمار و احتمالات (کارشناسی حسابداری)
مدیریت مالی (کارشناسی مدیریت صنعتی) خانم آرش نیا 17 تا 19
مدیریت مالی 1 (کاردانی حسابداری) خانم آرش نیا 17 تا 19

 


گروه کامپیوتر: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
برنامه سازی پیشرفته خانم باغبانی 8 تا 10
مباحث ویژه کاردانی خانم کوچکی 10 تا 12
کارگاه کامپیوتر خانم شکرالهی 12 تا 14
گرافیک کامپیوتری 1 (کارشناسی) خانم آقاجانی 14 تا 16
شبکه ها ی کامپیوتری آقای مصلحی 16 تا 18
طراحی الگوریتم آقای کریمی 18 تا 20

 

گروه کامپیوتر ۲: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
زبان ماشین و اسمبلی (مشترک با گروه برق) خانم ابونصر 10 تا 12

 

گروه های مکانیک، هوافضا و انرژی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ترموديناميک خانم سلطانی   10 تا 11
مباني مهندسي برق 1 آقای ابطحی 11 تا 12
ديناميک آقای ابطحی 13:30 تا 14:30

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۱: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
هوش مصنوعی (ارشد) آقای نصری 9 تا 11
شبیه سازی و مدلسازی (ارشد) آقای نصری 11 تا 13
مکاترونیک 2 (ارشد) آقای دلایلی 15:30 تا 17:30
سمینار (ارشد) آقای رضایی 17:30 تا 19:30

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۲: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
میکروپروسسور 1 خانم ابونصر 10 تا 12
اکترونیک صنعتی (کاردانی) خانم ابونصر 12 تا 14

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی 3: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
شبکه های کامپیوتری (در گروه کامپیوتر) آقای مصلحی 16 تا 18

 


گروه زبان 1:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
تهیه و تدوین مطالب درسی آقای طباطبایی 8 تا 9
روش تدریس مهارتهای زبان آقای طباطبایی 9 تا 10
کیفیت سنجی ترجمه آقای جمالی منش 10 تا 11
آزمون سازی خانم میرزایی 11:30 تا 12:30
اصول و روش ترجمه آقای جمالی منش 14 تا 15
بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1 آقای چمالی منش 15 تا 16

 

گروه زبان 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
گفت و شنود 2 خانم خدابخشی 8 تا 9
طراحی و مطالعه مسایل یادگیری زبان خانم خیرزاده 9 تا 10
روش تحقیق در علوم تربیتی خانم خیرزاده 10 تا 11
فن اوری در ترجمه آقای جمالی منش 11 تا 12
ترجمه متون آقای خدام باشی 12 تا 13
خواندن پیشرفته آقای خدام باشی 15  تا 17

 

گروه های شیمی و نفت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
موازنه (نفت و مهندسی شیمی) خانم دکتر سلطانی 7:50 تا 9:30
تصفیه پساب های صنعتی (صنایع شیمیایی) خانم مهندس منشئی 9:30 تا 11
شیمی آلی مهندسی شیمی خانم مهندس شمس 11 تا 12:30
عملیات واحد 1 (نفت و مهندسی شیمی) خانم دکتر سلطانی 12:30 تا 14
شیمی تجزیه (مهندسی شیمی ) خانم مهندس خاشعی 14 تا 15:30
شیمی پلیمر خانم دکتر قضاوی 15:30 تا 17
اصول و تصفیه پساب های صنعتی (شیمی کاربردی) خانم دکتر شفیعیون 17 تا 18:30

 

گروه های شیمی و نفت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
کاربرد رایانه در شیمی خانم دکتر عیاشی 11 تا 12:30
زبان تخصصی خانم مهندس منشئی 12:30 تا 14
زمین شناسی نفت دکتر ذبیحی 14 تا 15:30
شیمی تجزیه دستگاهی (صنایع شیمیایی) خانم مهندس شمس 15:30 تا 17
رایانه و کاربرد آن در مهندسی نفت مهندس کچویی 17 تا 18:30
آشنایی با مهندسی نفت دکتر ذبیحی 18:30 تا 20

 

 

گروه های عمومی و پایه: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
زبان جبرانی اقای موحد 8 تا 10
ریاضی عمومی 2 خانم قجاوند 10 تا 11.30
ریاضی عمومی 1 خانم قجاوند 11.30 تا 13
زبان خارجی اقای موحد 13.30 تا 15
اخلاق اسلامی (هردو گروه) خانم شیاسی 15 تا 16.30
دانش خانواده (هردو گروه) اقای نصر 16.30 تا 18
ریاضی عمومی 1 اقای ذوالفقاری 18 تا 20

 

گروه های حسابداری و مدیریت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
حسابداری پیشرفته 1 (کارشناسی حسابداری) آقای شیاسی 8 تا 10
سیستم های، خرید انبارداری و توزیع (کارشناسی مدیریت بازرگانی) آقای گنجی 10 تا 12
اصول حسابداری 2 (کارشناسی مدیریت بازرگانی،کاردانی امور اداری) آقای شیاسی 12 تا 14
تحقیق در عملیات  2 (کارشناسی مدیریت بازرگانی) آقای کاظمی 14 تا 16
پژوهش عملیاتی  2 (کارشناسی حسابداری)
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی (کارشناسی مدیریت صنعتی) خانم جوزدانی 16 تا 18
اصول حسابداری 1 (کاردانی امور اداری، کارشناسی مدیریت بازرگانی) خانم آرش نیا 18 تا 20

 

گروه های حسابداری و مدیریت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
حسابداری میانه (کارشناسی حسابداری) آقای آقا کوچکی 8 تا 10
مدیریت منابع انسانی (کاردانی امور اداری) خانم ریگی 10 تا 11:30
کنترل و تنظیم بودجه (کاردانی امور اداری، کاردانی حسابداری) خانم جوزدانی 11:30 تا 13
حسابداری دولتی 2 (کارشناسی حسابداری) خانم مظاهری 13 تا 15
حقوق بازرگانی تطبیقی و اسلامی (کارشناسی مدیریت بازرگانی) آقای برگ گل 15 تا 17
طرح ریزی، تعمیرات و نگهداری (کارشناسی مدیریت صنعتی) آقای جنترانی 17 تا 19

 

 

گروه های عمومی و پایه: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
محاسبات عددی خانم قجاوند 8 تا 9.30
فیزیک 2 خانم ازادشهرکی 9.30 تا 11.30
اندیشه اسلامی 1 خانم صمدی 11.30 تا 13
ریاضی جبرانی اقای ذوالفقاری 13.30 تا 15.30
ریاضی عمومی (امور اداری) اقای ذوالفقاری 15.30 تا 17.30

 

گروه زبان: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
تحلیل گفتمان (ارشد) نجفی 9:30 تا 10:30
فن آوری در آموزش زبان (ارشد) خیرزاده 11 تا 12

 


گروه کامپیوتر: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
رایانش ابری آقای نصری 8  تا 10
مباحث ویژه در شبکه های کامپیوتری آقای مرادی 10 تا 12
شبکه های نوری آقای عمومی 12:30 تا 14:30
طراحی الگوریتم آقای کریمی 14:30 تا 16:30
کارگاه شبکه آقای نصیری 16:30 تا 18:30
نظریه زبانها و ماشینها خانم شکرالهی 18:30 تا 20

 

گروه های مکانیک، هوافضا و انرژی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
سوخت و احتراق آقای فرقدانی 9 تا 10
نيروگاه ها (حرارتی، آبی، هسته ای) آقای فرقدانی 10 تا 11
آئروديناميک 1 آقای ملک زاده 11 تا 12
مقدمه ای بر مهندسی هوافضا آقای ملک زاده 12 تا 13

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۱: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
روش تحقیق در مهندسی پزشکی خانم اسماعیلیان 8 تا 10
کنترل فازی (ارشد) آقای عسگری 10 تا 12
کنترل دیجیتال (ارشد) آقای راعی 12 تا 14
مدار مجتمع خطی (ارشد) آقای رضایی 14 تا 16
سیستمهای تصویرگر پزشکی (ارشد) آقای کیانی 16 تا 18
پردازش تصاویر پزشکی (ارشد) خانم حمیدپور 18 تا 20

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۲: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
روش تحقیق در مهندسی پزشکی خانم اسماعیلیان 8 تا 10
کنترل فازی (ارشد) آقای عسگری 10 تا 12
کنترل دیجیتال (ارشد) آقای راعی 12 تا 14
مدار مجتمع خطی (ارشد) آقای رضایی 14 تا 16
سیستمهای تصویرگر پزشکی (ارشد) آقای کیانی 16 تا 18
پردازش تصاویر پزشکی (ارشد) خانم حمیدپور 18 تا 20

 


گروه های شیمی و نفت 1:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
شیمی رنگ (صنایع شیمیایی) خانم دکتر طائی 7:50 تا 9:30
ایمنی در آزمایشگاه (شیمی کاربردی) خانم مهندس عسگری 9:30 تا 11
شیمی فیزیک (صنایع شیمیایی) خانم دکتر طائی 11 تا 12:30
اقتصاد مهندسی (صنایع شیمیایی) دکتر ذبیحی 12:30 تا 14
کاربرد رایانه در صنایع شیمیایی دکتر ذبیحی 14 تا 15:30
صنایع شیمیایی مهندس یزدانی 15:30 تا 17
مکانیک سیالات (صنایع شیمیایی) مهندس پورضرغام 17 تا 18:30

 

گروه های شیمی و نفت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
انتقال حرارت 1 (نفت، پلیمر و مهندسی شیمی) دکتر صادقی 7:50 تا 9:30
کاربرد برق در صنایع شیمیایی خانم مهندس غلامزاده 9:30 تا 11
فیزیک رنگ (شیمی کاربردی) خانم مهندس شمس 11 تا 12:30
شیمی و فناوری رنگ (شیمی کاربردی) خانم مهندس شمس 12:30 تا 14
اندازه گیری کمیت های مهندسی مهندس فرقدانی 14 تا 15:30

 

گروه های عمومی و پایه: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
آمار واحتمالات (2واحدی) خانم میریان 8 تا 9:30
فیزیک 2 خانم رنجبر 9:30 تا 11:30
محاسبات عددی خانم شیخی 11:30 تا 13
زبان خارجی خانم پوران شیروانی 13 تا 14:30
ریاضی عمومی 1 خانم شیخی 14:30 تا 16:30
امار و احتمالات خانم میریان 16:30 تا 18:30
معادلات دیفرانسیل (گروه دوشنبه) اقای ظاهری فر 18:30 تا 20

 

گروه های حسابداری و مدیریت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
حسابرسی 2 (کارشناسی حسابداری) آقای شریفیان 8 تا 10
سازمان های پولی و مالی اسلامی و بین المللی (کارشناسی مدیریت بازرگانی) خانم جوزدانی 10 تا 12
مدیریت مالی 2 (کارشناسی مدیریت بازرگانی) خانم آرش نیا 12 تا 14
مدیریت مالی 2 (کارشناسی حسابداری)
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام(کارشناسی مدیریت بازرگانی) آقای قجاوند 14 تا 16
مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن (کارشناسی مدیریت صنعتی)
آشنایی با قوانین کسب و کار آقای رفعتی 16 تا 18
طرح ریزی، تعمیرات و نگهداری (کارشناسی مدیریت صنعتی) آقای جنترانی 18 تا 20

 

گروه های حسابداری و مدیریت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2 (کارشناسی مدیریت بازرگانی، کارشناسی مدیریت صنعتی) خانم قجاوند 8  تا 10
ریاضی کاربردی (کارشناسی حسابداری)
ریاضی عمومی 2 (کاردانی حسابداری)
اصول حسابداری 2 (کارشناسی مدیریت بازرگانی، کاردانی امور مالی) آقای شیاسی 10 تا 12
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 1 (کارشناسی مدیریت صنعتی، کارشناسی مدیریت بازرگانی) خانم منتظری 12 تا 14
آمار و احتمالات (کارشناسی حسابداری)
بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان آقای مظاهری 14 تا 16
امور مالی بین الملل (کارشناسی  حسابداری) خانم جوزدانی 16 تا 17:30
کاربرد کامپیوتر در مدیریت (کارشناسی مدیریت بازرگانی) خانم حسینی 17:30 تا 19:30

 


گروه کامپیوتر: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
شیوه ارائه مطالب خانم اسماعیلیان 8 تا 10
شبیه سازی کامپیوتری خانم حاج حسنی 10 تا 12
برنامه سازی سیستم خانم حاج حسنی 12 تا 14
زبان تخصصی آقای مصلحی 14 تا 16
ساختمان داده ها خانم باغبانی 18 تا 16

 

گروه های مکانیک، هوافضا و انرژی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مبانی اقتصاد خانم قسوریان 8 تا 11
مقاومت مصالح ۲ آقای نادری 12 تا 13
توربوماشین ها آقای نادری 13 تا 14
اصول جلوبرنده ها آقای افقری 14 تا 15
طراحی سازه های صنايع هوايی آقای افقری 15 تا 16
مکانيک پرواز 2 آقای افقری 16 تا 17
طراحی هواپيما 2 آقای افقری 17 تا 18

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۱: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
برنامه نویسی کامپیوتر آقای محمودیان 8 تا 10
الکترومغناطیس خانم غلام زاده 10 تا 12
ریاضیات مهندسی خانم حمیدپور 12 تا 14
بیوشیمی خانم خانی 14 تا 16
مباحث ویژه 2 آقای ابطحی 16 تا 18
مدارهای منطقی خانم قسوریان 18 تا 20

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۲: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
آناتومی آقای حیدری 10 تا 12
بیوفیزیک آقای ترکی 16 تا 18


گروه زبان 1:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1 آقای جمالی منش 8 تا 10
اصول و روش ترجمه آقای جمالی منش 10:30 تا 12:30

 

گروه زبان 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
گفت و شنود 4 خانم میرزایی 8 تا 10
گفت و شنود 2 خانم خدابخشی 10 تا 12


گروه های شیمی و نفت 1:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
خواص سیالات مخزن مهندس قدوسی 7:50 تا 9:30
مبانی حفاری مهندس قدوسی 11 تا 12:30
جذب سطحی دکتر جوانبخت 13:30 تا 15
طراحی تجهیزات فرآیندی خانم دکتر طغیانی 15:30 تا 17
انتقال جرم پیشرفته دکتر صادقی 17 تا 18:30

 

گروه های شیمی و نفت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
موازنه (صنایع شیمیایی) خانم دکتر حیدری 7:50 تا 9:30
انتقال حرارت (صنایع شیمیایی) مهندس پورضرغام 9:30 تا 11
شیمی  آلی3 خانم دکتر طائی 11 تا 12:30
ریاضی کاربردی (صنایع شیمیایی) خانم دکتر حیدری 12:30 تا 14

 

گروه های شیمی و نفت 3: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
طراحی راکتور (صنایع شیمیایی) مهندس پورضرغام 7:50 تا 9:30

 

گروه های عمومی و پایه: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ریاضی مهندسی خانم قجاوند 8 تا 10
ریاضی عمومی 2 خانم قجاوند 10 تا 12
فیزیک 1 اقای حدادی 12 تا 14
ریاضی عمومی اقای ظاهری فر 14 تا 16
دانش خانواده (هر دو گروه) خانم شیاسی 15:30 تا 17
اخلاق اسلامی (هردو گروه) اقای نصر 17 تا 18.30
زبان خارجی اقای شیخی 18.30 تا 20.30

 

گروه های حسابداری و مدیریت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
بازاریابی بین المللی (کارشناسی مدیریت بازرگانی) آقای مظاهری 8 تا 10
اقتصاد خرد (کارشناسی مدیریت بازرگانی) خانم جوزدانی 10 تا 12
اقتصاد خرد (کاردانی حسابداری)
پژوهش عملیاتی 1 (کارشناسی حسابداری) آقای کاظمی 12 تا 14
حسابداری صنعتی 3 (مدیریت صنعتی) خانم جانقربان 14 تا 16
زبان تخصصی 2 (کارشناسی حسابداری) آقای محمدی 16 تا 18
کاربرد رایانه در امور اداری 2 (کاردانی امور اداری) خانم حسینی 18 تا 20
کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2 (کاردانی حسابداری)

 

گروه های حسابداری و مدیریت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مباحث جاری در حسابداری (2) (کارشناسی حسابداری) آقای گنجی 8 تا 10
حسابرسی (کارشناسی مدیریت بازرگانی) آقای شریفیان 10 تا 12
حسابرسی 1 (کاردانی حسابداری)
نظام های حقوق و دستمزد (کاردانی امور اداری) آقای گنجی 12 تا 14
اقتصاد کلان (کارشناسی مدیریت بازرگانی، کارشناسی مدیریت صنعتی، کاردانی حسابداری) خانم جوزدانی 14 تا 16
حقوق کار و تأمین اجتماعی (کاردانی امور اداری) آقای رفعتی 16 تا 18
بررسی اقتصادی طرحهای صنعتی (کارشناسی مدیریت صنعتی) آقای مظاهری 18 تا 20

 

21788