چکیده پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type


گروه کامپیوتر 1: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
طراحی صفحات وب خانم کتیرایی 8 تا 10
معماری کامپیوتر آقای کریمی 10 تا 12
مدار الکتریکی آقای محمودیان 12 تا 14
ایجاد بانکهای اطلاعاتی خانم کتیرایی 14 تا 16
آز مهندسی نرم افزار خانم نوری فر 16 تا 18
زبان ماشین و اسمبلی کاردانی خانم حسینی 18 تا 20

 

گروه کامپیوتر 2:  (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
سیگنالها و سیستمها (در گروه برق) خانم حمیدپور 10 تا 12

 

گروه های مکانیک، هوافضا و انرژی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
زبان تخصصی مهندسی هوافضا آقای جهانفر 8:30 تا 10
ديناميک ماشين آقای نصيری 14 تا 15:30
مکانيک سيالات 1 آقای روستا   15:30 تا 17
انتقال حرارت 1 آقای روستا 17:30 تا 19

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۱: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مدیریت و کارآفرینی خانم دانش 8:30 تا 10
تجزیه و تحلیل سیستمها خانم حمیدپور 10 تا 12
فیزیک پزشکی آقای ترکی 12 تا 14
الکترونیک صنعتی آقای زنجانی 15 تا 17
اصول سیستمهای مخابراتی خانم قسوریان 17 تا 19
آشنایی با مهندسی برق آقای ثابت قدم 19 تا 20

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۲: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
تکنیک پالس (کاردانی) خانم هراتیان 8 تا 10
منابع تغذیه (کاردانی) خانم هراتیان 10 تا 12
ماشین های الکتریکی (کاردانی) خانم نصر 14 تا 16
الکترونیک صنعتی (کاردانی) خانم ابونصر 16 تا 18
سمینار (ارشد) آقای رضایی 18 تا 20

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی 3: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
تحلیل مدارهای الکتریکی کاردانی (در گروه کامپیوتر) آقای محمودیان 12 تا 14

 

گروه زبان 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مکالمه موضوعی آقای درخشنده 8 تا 10
کاربرد اصطلاحات آقای درخشنده 10:30 تا 12:30
تدریس عملی آقای خدام باشی 13 تا 14:30
ترجمه متون آقای خدام باشی 15 تا 17
روش تدریس 4 خانم قنواتی نسب 17 تا 19

 

گروه زبان 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
بررسی و تحلیل کتب درسی خانم قنواتی نسب 8 تا 10
سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش خانم قنواتی نسب 10:30 تا 12:30
دستور و نگارش 2 آقای مدنی 13 تا 15
زبانشناسی کاربردی خانم قنواتی نسب 15 تا 17
خواندن و درک مطلب 2 آقای مدنی 17 تا 19

 

گروه های شیمی و نفت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
نمودار گیری چاه ها مهندس قدوسی 7:50 تا 9:30
تکمیل و انگیزش چاه ها مهندس قدوسی 9:30تا 11
ترمودینامیک 1 دکتر جوانبخت 11 تا 12:30
نقشه کشی صنعتی مهندس صادقی 12:30 تا 14
شناسایی ترکیبات آلی خانم دکتر قضاوی 14 تا 15:30
کنترل فرایندها (صنایع شیمیایی) مهندس ناصری 15:30 تا 17
انتقال جرم (صنایع شیمیایی) مهندس ناصری 18:30 تا 20

 

گروه های شیمی و نفت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
خوردگی فلزات (شیمی کاربردی) خانم مهندس طلوعی 7:50 تا 9:30
کارگاه نرم افزار مهندسی خانم دکتر عیاشی 9:30 تا 11
آشنایی با واحد های تحقیق و توسعه دکتر حاجی حیدری 11 تا 12:30
شیمی معدنی 2 خانم مهندس شمس 12:30 تا 14
کنترل فرایندها (نفت و مهندسی شیمی) خانم دکتر روستا زاده 14 تا 15:30
فرآیندهای پالایش خانم دکتر روستا زاده 15:30 تا 17

 

گروه های شیمی و نفت 3: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
عملیات واحد خانم دکتر سلطانی 9:30 تا 11

 

گروه های عمومی و پایه: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
معادلات دیفرانسیل (3واحدی) اقای ظاهری فر 8 تا 10
ریاضی پیش دانشگاهی خانم مسعودیان 8 تا 10
معادلات دیفرانسیل (2واحدی) اقای ظاهری فر 11:30 تا 13
شیمی عمومی (مبانی شیمی) خانم عیاشی 13:30 تا 15:30
انقلاب اسلامی (همه گروهها) خانم صالحی 15:30 تا 17
ریاضی گسسته اقای ظاهری فر 17 تا 18:30
ریاضی عمومی 1 اقای ذوالفقاری 18:30 تا 20

 

گروه های حسابداری و مدیریت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
حسابداری شرکتها 1 (کاردانی حسابداری) خانم جانقربان 8 تا 10
زبان تخصصی (کاردانی امور اداری) خانم پوران شیروانی 10 تا 11:30
آمار و احتمالات مقدماتی (کاردانی امور اداری) خانم منتظری 12 تا 14
روش های آماری (کاردانی حسابداری)
حسابداری صنعتی 2 (کارشناسی مدیریت صنعتی) خانم جانقربان 14 تا 16
حسابداری صنعتی 2 (کاردانی حسابداری)
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها (کارشناسی مدیریت صنعتی) آقای جنترانی 16 تا 18

 

گروه های حسابداری و مدیریت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
حسابداری صنعتی 3 (کارشناسی حسابداری) آقای گنجی 8 تا 10
حسابداری دولتی 1 (کاردانی حسابداری) آقای آقا کوچکی 10 تا 12
اصول حسابداری 1 (کاردانی امور اداری) خانم آرش نیا 12 تا 14
اصول حسابداری 1 (کارشناسی مدیریت بازرگانی)
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی (کارشناسی مدیریت صنعتی) جوزدانی 14 تا 16
کاربرد رایانه در امور اداری 1 (کاردانی امور اداری) آقای جبه داری 16 تا 18
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 2 (کارشناسی مدیریت بازرگانی) خانم منتظری 18 تا 20
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 2 (کارشناسی مدیریت صنعتی)

 


گروه کامپیوتر: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
کارگاه کامپیوتر خانم شکرالهی 8 تا 10
مباحث ویژه کاردانی خانم کوچکی 10 تا 12
مهندسی نرم افزار خانم نوری فر 12 تا 14
طراحی سیستمهای شیء گرا خانم باغبانی 14 تا 16
شبکه ها ی کامپیوتری آقای مصلحی 16 تا 18
زبان ماشین و اسمبلی کارشناسی خانم حسینی 20 تا 18

 


گروه های مکانیک، هوافضا و انرژی:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ترموديناميک خانم سلطانی   10 تا 11
مباني مهندسي برق 1 آقای ابطحی 11 تا 12
ديناميک آقای ابطحی 13:30 تا 14:30
استاتيک آقای پورمدنی 16 تا 18

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۱: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
هوش مصنوعی (ارشد) آقای نصری 9 تا 11
شبیه سازی و مدلسازی (ارشد) آقای نصری 11 تا 13
مقدمه ای بر مهندسی پزشکی خانم حمیدپور 13:30 تا 15:30
مکاترونیک 2 (ارشد) آقای دلایلی 15:30 تا 16:30
مکاترونیک 2 (ارشد) آقای عسگری 16:30 تا 18:30
سمینار (ارشد) آقای رضایی 18:30 تا 20

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۲: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
شبکه های کامپیوتری آقای مصلحی 16 تا 18

 

گروه زبان 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
تهیه و تدوین مطالب درسی آقای طباطبایی 8 تا 10
روش تدریس مهارتهای زبان آقای طباطبایی 10:30 تا 12:30
کیفیت سنجی ترجمه آقای جمالی منش 13 تا 15
فن اوری در ترجمه آقای جمالی منش 15:30 تا 17:30

 

گروه زبان 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
گفت و شنود 2  خانم خدابخشی 8 تا 10
طراحی و مطالعه مسایل یادگیری زبان خانم خیرزاده 10 تا 12
روش تحقیق در علوم تربیتی خانم خیرزاده 13 تا 15
آزمون سازی خانم میرزایی 15:30 تا 17:30


گروه های شیمی و نفت 1:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
موازنه (نفت و مهندسی شیمی) خانم سلطانی 7:50 تا 9:30
تصفیه پساب های صنعتی (صنایع شیمیایی) خانم منشئی 9:30 تا 11
شیمی آلی مهندسی شیمی خانم شمس 11 تا 12:30
عملیات واحد 1 (نفت و مهندسی شیمی) خانم سلطانی 12:30 تا 14
شیمی تجزیه (مهندسی شیمی ) خانم خاشعی 14 تا 15:30
شیمی پلیمر خانم قضاوی 15:30 تا 17
اصول و تصفیه پساب های صنعتی (شیمی کاربردی) خانم شفیعیون 17 تا 18:30

 

گروه های شیمی و نفت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
خواص سنگ های مخزن آقای قدوسی 7:50 تا 9:30
کاربرد رایانه در شیمی خانم عیاشی 11 تا 12:30
زبان تخصصی خانم منشئی 12:30 تا 14
زمین شناسی نفت آقای ذبیحی 14 تا 15:30
شیمی تجزیه دستگاهی (صنایع شیمیایی) خانم شمس 15:30 تا 17
رایانه و کاربرد آن در مهندسی نفت مهندس کچویی 17 تا 18:30
آشنایی با مهندسی نفت آقای ذبیحی 18:30 تا 20

 

گروه های عمومی و پایه: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
زبان جبرانی اقای موحد 10 تا 8.30
ریاضی عمومی 2 خانم قجاوند 10 تا 11.30
ریاضی عمومی 1 خانم قجاوند 11.30 تا 13
زبان خارجی اقای موحد 13.30 تا 15
اخلاق اسلامی (هردو گروه) خانم شیاسی 15 تا 16.30
دانش خانواده (هردو گروه) اقای نصر 16.30 تا 18

 

گروه های حسابداری و مدیریت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
تحقیق در عملیات 2 (کارشناسی مدیریت بازرگانی) آقای کاظمی 8 تا 10
پژوهش عملیاتی 2 (کارشناسی حسابداری)
سیستم های خرید، انبارداری و توزیع (کارشناسی مدیریت بازرگانی) آقای گنجی 10 تا 12
حسابداری دولتی 2 (کارشناسی حسابداری) خانم مظاهری 12 تا 14
فنون تجزیه وتحلیل و طراحی سیستم ها (کارشناسی مدیریت صنعتی) آقای مظاهری 14 تا 16
فنون تجزیه وتحلیل و طراحی سیستم ها (کارشناسی مدیریت صنعتی)
حسابداری پیشرفته 1 (کارشناسی حسابداری) آقای شیاسی 16 تا 18
زبان تخصصی 2 (کارشناسی مدیریت بازرگانی) خانم پوران شیروانی 18 تا 19:30

 

گروه های حسابداری و مدیریت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مدیریت تولید (کارشناسی حسابداری) آقای قرنی 8 تا 10
حسابداری میانه (کارشناسی حسابداری) آقای آقا کوچکی 10 تا 12
کنترل و تنظیم بودجه (کاردانی امور اداری ) خانم جوزدانی 12 تا 13:30
کنترل و تنظیم بودجه (کاردانی حسابداری )
بایگانی و اداره امور اسنادی (کاردانی امور اداری) خانم خاکساری 13:30 تا15
حقوق بازرگانی تطبیقی و اسلامی (کارشناسی مدیریت بازرگانی) آقای برگ گل 15:30 تا 17:30
حقوق تجارت (کاردانی حسابداری) آقای برگ گل 18 تا 19:30

 


گروه های برق و مهندسی پزشکی:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
پردازش تصاویر پزشکی (ارشد) خانم حمیدپور 10 تا 12
ریاضیات مهندسی خانم حمیدپور 12 تا 14

 

گروه های عمومی و پایه: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
محاسبات عددی خانم قجاوند 8:30 تا 10
معادلان دیفرانسیل آقای ظاهری فر 10 تا 11:30
اندیشه اسلامی 1 آقای سمیعی 11:30 تا 13
ریاضی جبرانی آقای ذوالفقاری 13:30 تا 15
ریاضی عمومی (اموراداری) آقای ذوالفقاری 15 تا 16:30

 

گروه زبان: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
تحلیل گفتمان (ارشد) نجفی 9:30 تا 11
فن آوری در آموزش زبان (ارشد) خیرزاده 11:30 تا 13

 

 


گروه کامپیوتر: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
رایانش ابری آقای نصری 8 تا 10
مباحث ویژه در شبکه های کامپیوتری آقای مرادی 10 تا 12
شبکه های نوری آقای عمومی 12:30 تا 14:30
طراحی الگوریتم اقای کریمی 14:30 تا 16:30
کارگاه شبکه آقای نصیری 16:30 تا 18:30
نظریه زبانها و ماشینها خانم شکرالهی 18:30 تا 20

 


گروه های مکانیک، هوافضا و انرژی:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
سوخت و احتراق آقای فرقدانی 9 تا 10
نیروگاه ها (حرارتی، آبی، هسته ای) آقای فرقدانی 10 تا 11
آیرودینامیک 1 آقای ملک زادده 11 تا 12
مقدمه ای بر مهندسی هوافضا آقای ملک زادده 12 تا 13

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۱: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
میکروپروسسور 1 خانم ابونصر 8 تا 10
کنترل پیش بین (ارشد) آقای عسکری 10 تا 12
کنترل عصبی (ارشد) آقای نصری 12:30 تا14:30
مدار مجتمع نوری (ترشد) خانم اعلایی 14:30 تا 16:30
سیستم های تصویرگر پزشکی (ارشد) آقای کیائی 16:30 تا 18:30

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۲: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
روش تحقیق در مهندسی پزشکی خانم اسماعیلیان 8 تا 10
پردازش تصاویر پزشکی (ارشد) اقای عسکری 10 تا 12

 


گروه های شیمی و نفت 1:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
شیمی رنگ (صنایع شیمیایی) خانم طائی 7:50 تا 9:30
ایمنی در آزمایگاه (شیمی کاربردی) خانم عسکری 9:30 تا 11
شیمی فیزیک (صنایع شیمیایی) خانم طائی 11 تا 12:30
اقتصاد مهندسی (صنایع شیمیایی) آقای ذبیحی 12:30 تا 14
کاربرد رایانه در صنایع شیمیایی آقای ذبیحی 14 تا 15:30
صنایع شیمیایی آقای یزدانی 15:30 تا 17
مکانیک سیالات (صنایع شیمیایی) آقای پورضرغام 17 تا 18:30

 

گروه های شیمی و نفت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
انتقال حرارت 1 (نفت، پلیمر و مهندسی شیمی) آقای صادقی 7:50 تا 9:30
کاربرد برق در صنایع شیمیایی خانم غلامزاده 9:30 تا 11
فیزیک رنگ (شیمی کاربردی) خانم شمس 11 تا 12:30
شیمی و فناوری رنگ (شیمی کاربردی) خانم شمس 12:30 تا 14
اندازه گیری کمیت های مهندسی آقای فرقدانی 14 تا 15:30

 

گروه های عمومی و پایه 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
آمار و احتمالات مهندسی (2 واحدی) خانم میریان 8:30 تا 10
فیزیک 2 خانم رنجبر 10 تا 11:30
محاسبات عددی خانم شیخی 11:30 تا 15
زبان خارجی آقای شیخی 13:30 تا 15
ریاضی عمومی 1 خانم شیخی 15 تا 16:30
آمار و احتمالات خانم میریان 16:30 تا 18

 

گروه های عمومی و پایه 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
فیزیک 1 خانم جعفری 16:30 تا 18

 

گروه های حسابداری و مدیریت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
حسابرسی 2 (کارشناسی حسابداری) آقای شریفیان 8 تا 10
سازمان پولی و مالی اسلامی و بین المللی (کارشناسی مدیریت بازرگانی) خانم جوزدانی 10 تا 12
مدیریت مالی (کارشناسی مدیریت بازرگانی) خانم آرش نیا 12 تا 14
مدیریت مالی 2 (کارشناسی حسابداری)
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام (کارشناسی مدیریت بازرگانی) آقای قجاوند 14 تا 16
مبانی مدیریت و اسلامی و الگوهای آن (کارشناسی مدیریت باصنعتی)
آشنایی با قوانین کسب و کار آقای رفعتی 16 تا 18

 

گروه های حسابداری و مدیریت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2 (کارشناسی مدیریت بازرگانی و مدیریت صنعتی) خانم قجاوند 8 تا 10
ریاضی کاربردی
ریاضی عمومی 2 (کاردانی حسابداری)
اصول حسابرسی 2 (کارشناسی مدیریت بازرگانی و کاردانی امور اداری) آقای شیاسی 10 تا 12
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 1 (کارشناسی مدیریت بازرگانی و مدیریت صنعتی) خانم منتظری 12 تا 14
آمار و احتمالات (کارشناسی حسابداری)
بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان آقای مظاهری 14 تا 16

 


گروه کامپیوتر: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
شیوه ارائه مطالب خانم اسماعیلیان 8 تا 10
شبیه سازی کامپیوتری خانم حاج حسنی 10 تا 12
برنامه سازی سیستم خانم حاج حسنی 12 تا 14
زبان تخصصی آقای مصلحی 14 تا 16
ساختمان داده ها خانم باغبانی 16 تا 18

 


گروه های مکانیک، هوافضا و انرژی:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مباني اقتصاد خانم قسوریان 8 تا 11
توربوماشین ها آقای نادری 11 تا 14
طراحي اجزاء1 آقای آقایی 16 تا 17

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۱: (برای ورود کلیک کنید)
کلاس استاد ساعت
مدارهای الکتریکی 1 آقای محمودیان 8 تا 10
مدارهای مخابراتی خانم غلام زاده 10 تا 12
ریاضیات مهندسی خانم حمیدپور 12 تا 14
الکترونیک 2 آقای محمودیان 14 تا 16
فیزیک پزشکی آقای ترکی 16 تا 18
کنترل کننده های صنعتی آقای راعی 18 تا 20

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۲: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
الکترومغناطیس خانم غلام زاده 8 تا 10

 

گروه زبان 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1 آقای جمالی منش 8 تا 10
اصول و روش ترجمه آقای جمالی منش 10:30 تا 12:30

 

گروه زبان 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
تدریس عملی آقای خدام باشی 8 تا 10

 

گروه های شیمی و نفت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
خواص سیالات مخزن آقای قدوسی 7:50 تا 9:30
مبانی حفاری آقای قدوسی 11 تا 12:30
جذب سطحی آقای جوانبخت 13:30 تا 15
طراحی تجهیزات فرآیندی خانم طغیانی 15:30 تا 17
انتقال جرم پیشرفته آقای صادقی 17 تا 18:30

 

گروه های شیمی و نفت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
موازنه (صنایع شیمیایی) خانم حیدری 7:50 تا 9:30
شیمی  آلی 3 خانم طائی 9:30 تا 11
ریاضی کاربردی (صنایع شیمیایی) خانم حیدری 12:30 تا 14
طراحی راکتور (صنایع شیمیایی) آقای پورضرغام 14 تا 15:30
انتقال حرارت (صنایع شیمیایی) آقای پورضرغام 15:30 تا 17

 

گروه های عمومی و پایه: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ریاضی مهندسی خانم قجاوند 8.30 تا 10
ریاضی عمومی 2 خانم قجاوند 10 تا 11030
فیزیک 1 اقای حدادی 12 تا 13.30
ریاضی عمومی اقای ظاهری فر 14 تا 15.30
دانش خانواده (هر دو گروه) خانم شیاسی 15.30 تا 17
اخلاق اسلامی(هردو گروه) اقای نصر 17 تا 18.30

 

گروه های حسابداری و مدیریت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
بازاریابی بین المللی (کارشناسی مدیریت بازرگانی) آقای مظاهری 8 تا 10
پژوهش عملیاتی 1 (کارشناسی حسابداری) آقای کاظمی 10 تا 12
مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت (کارشناسی مدیریت بازرگانی) خانم  اسماعیلیان 12 تا 14
برنامه ریزی و توسعه (کارشناسی حسابداری)
حسابداری صنعتی 3 (مدیریت صنعتی) خانم جانقربان 14 تا 16
زبان تخصصی 2 (کارشناسی حسابداری) آقای محمدی 16 تا 18
کاربرد رایانه در امور اداری 2 (کاردانی امور اداری) خانم حسینی 18 تا 20
کاربرد کامپیوتر در حسابداری 2 (کاردانی حسابداری)

 

گروه های حسابداری و مدیریت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مباحث جاری در حسابداری (2) (کارشناسی حسابداری) آقای گنجی 8 تا 10
حسابرسی (کارشناسی مدیریت بازرگانی) آقای شریفیان 10 تا 12
حسابرسی 1 (کاردانی حسابداری)
حسابداری پیشرفته 1 (کارشناسی حسابداری) آقای شیاسی 12 تا 14
اقتصاد کلان(کاردانی حسابداری، کارشناسی مدیریت بازرگانی و مدیریت صنعتی) خانم جوزدانی 14 تا 16
حقوق کار و تأمین اجتماعی (کاردانی امور اداری) آقای رفعتی 16 تا 18
اصول برنامه ریزی (کاردانی امور اداری) خانم آرش نیا 18 تا 19:30

 


گروه کامپیوتر 1: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
شیوه ارائه مطالب خانم اسماعیلیان 8 تا 10
شبیه سازی کامپیوتری خانم حاج حسنی 10 تا 12
برنامه سازی سیستم خانم حاج حسنی 12 تا 14
زبان تخصصی آقای مصلحی 14 تا 16
ساختمان داده ها خانم باغبانی 16 تا 18

 


گروه کامپیوتر 2: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
سیگنالها و سیستمها خانم حمیدپور 12 تا 14

 

 

گروه های مکانیک، هوافضا و انرژی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ديناميک ماشين آقای نصيري 14 تا 15:30
مکانيک سيالات ۱ آقای روستا   15:30 تا 17:30
انتقال حرارت 1 آقای روستا 17:30 تا 19:30

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۱: (برای ورود کلیک کنید)
کلاس استاد ساعت
سیستمهای تصویرنگاری پزشکی خانم دانش 8 تا 10
پدیده های بیوالکتریک خانم دانش 10 تا 12
تجزیه و تحلیل سیستمها خانم حمیدپور 12 تا 14
اندازه گیری الکترونیکی آقای زنجانی 14:30 تا 16:30
بیوفیزیک آقای ترکی 16:30 تا 18
آشنایی با مهندسی برق آقای ثابت قدم 19 تا 20

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۲: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
تکنیک پالس (کاردانی) خانم هراتیان 8 تا 10
الکترونیک صنعتی (کاردانی) خانم ابونصر 10 تا 12
بیوشیمی خانم خانی 12 تا 14
مقدمه ای بر مهندسی پزشکی خانم حمیدپور 14 تا 16
سمینار (ارشد) آقای رضایی 18 تا 20

 

گروه زبان 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مکالمه موضوعی آقای درخشنده 8 تا 10
کاربرد اصطلاحات آقای درخشنده 10:30 تا 12:30
ترجمه متون خدام باشی 15 تا 17

 

گروه زبان 2: (برای ورود کلیک کنید)

 

کلاس استاد ساعت
بررسی و تحلیل کتب درسی قنواتی نسب 8 تا 10
سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش قنواتی نسب 10:30 تا 12:30
دستور و نگارش 2 مدنی 13:30 تا 15:30
زبانشناسی کاربردی قنواتی نسب 15 تا 17
روش تدریس 4 قنواتی نسب 17 تا 19


گروه های شیمی و نفت 1:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
نمودار گیری چاه ها آقای قدوسی 7:50 تا 9:30
تکمیل و انگیزش چاه ها آقای قدوسی 9:30 تا 11
ترمودینامیک 1 آقای جوانبخت 11 تا 12:30
نقشه کشی صنعتی آقای صادقی 12:30 تا 14
شناسایی ترکیبات آلی خانم قضاوی 14 تا 15:30
کنترل فرایندها (صنایع شیمیایی) آقای ناصری 15:30 تا 17
انتقال جرم (صنایع شیمیایی) آقای ناصری 18:30 تا 20

 

گروه های شیمی و نفت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
خوردگی فلزات (شیمی کاربردی) خانم طلوعی 7:50 تا 9:30
کارگاه نرم افزار مهندسی خانم  عیاشی 9:30 تا 11
آشنایی با واحدهای تحقیق و توسعه آقای حاجی حیدری 11 تا 12:30
شیمی معدنی 2 خانم  شمس 12:30 تا 14
کنترل فرایندها (نفت و مهندسی شیمی) خانم روستازاده 14 تا 15:30
فرایندهای پالایش خانم روستازاده 15:30 تا 17

 

گروه های عمومی و پایه 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
معادلات دیفرانسیل (3واحدی) اقای ظاهری فر 8:30 تا 10
معادلات دیفرانسیل (2واحدی) اقای ظاهری فر 11:30 تا 13
شیمی عمومی (مبانی شیمی) خانم عیاشی 13:30 تا 15
انقلاب اسلامی خانم صالحی 15 تا 16:30
ریاضی گسسته اقای ظاهری فر 16:30 تا 18

 


گروه های عمومی و پایه 2:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ریاضی پیش دانشگاهی خانم مسعودیان 8:30 تا 10

 

گروه های حسابداری و مدیریت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
حسابداری صنعتی 3 (کارشناسی حسابداری) آقای گنجی 8 تا 10
حسابداری دولتی 1 (کاردانی حسابداری) آقای آقا کوچکی 10 تا 12
اصول سازماندهی (کاردانی امور اداری) آقای پریشانی 12 تا 13:30
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی (کارشناسی مدیریت صنعتی) خانم حوزدانی 14 تا 16
کاربرد رایانه در امور اداری 1 (کاردانی امور اداری) آقای جبه داری 16 تا 18

 

گروه های حسابداری و مدیریت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
کارآفرینی و پروژه (کاردانی حسابداری) آقای مظاهری 8 تا 10
زبان تخصصی (کاردانی امور اداری) خانم پوران شیروانی 10 تا 12
آمار و احتمالات مقدماتی (کاردانی امور اداری) خانم منتظری 12 تا 14
روش های آماری (کاردانی حسابداری)
حسابداری صنعتی 2 (کارشناسی مدیریت صنعتی) خانم جانقربان 14 تا 16
حسابداری صنعتی 2 (کاردانی حسابداری)
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها (کارشناسی مدیریت صنعتی) آقای جنترانی 16 تا 18

 


گروه کامپیوتر: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مدار الکتریکی آقای محمودیان 8 تا 10
مباحث ویژه و طراحی وب کارشناسی آقای مصلحی 10 تا 12
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی خانم کتیرایی 12 تا 14
اصول سرپرستی خانم اسماعیلیان 14 تا 16
مدار منطقی و سخت افزار آقای کریمی 16 تا 18
سیستمهای شیء گرا خانم باغبانی 18 تا 20

 

گروه های مکانیک، هوافضا و انرژی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
زبان تخصصی مهندسي هوافضا آقای جهانفر 10 تا 11
مقاومت مصالح ۲ آقای نادری 11 تا 14
طراحی سازه های صنايع هوايی آقای افقری 14 تا 15
مکانيک پرواز 2 آقای افقری 15 تا 16
اصول جلوبرنده ها آقای افقری 16 تا 17
طراحي هواپيما 2 آقای افقری 17 تا 18

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۱: (برای ورود کلیک کنید)
کلاس استاد ساعت
ماشین های الکتریکی (کاردانی) خانم نصر 10 تا 12
منابع تغذیه (کاردانی) خانم هراتیان 12 تا 14

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی ۲: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
تحلیل مدارهای الکتریکی (کاردانی) آقای محمودیان 8 تا 10
برنامه نویسی کامپیوتر خانم کتیرایی 12 تا 14
اصول سرپرستی (کاردانی) خانم اسماعیلیان 14 تا 16
اصول مدارهای دیجیتال (کاردانی) آقای کریمی 16 تا 18

 

گروه زبان 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
نامه نگاری خانم خیرزاده 8 تا 10
اصول و فلسفه آموزش و پرورش خانم میرزایی 10 تا 12
شعر و نثر ساده آقای خدام باشی 15 تا 17
کلیات زبانشناسی آقای نجفی 17:30 تا 19

 

گروه زبان 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
دستور و نگارش 2 آقای مدنی 8 تا 10
مبانی برنامه ریزی درسی خانم میرزایی 15 تا 17


گروه های شیمی و نفت 1:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
اصول عملیات واحد (صنایع شیمیایی) خانم سلطانی 7:50 تا 9:30
فرآیند های صنایع گاز خانم روستا زاده 9:30 تا 11
شیمی عمومی 2 (شیمی کاربردی) آقای مسجدی 11 تا 12:30
صنایع شیمیایی آلی (شیمی کاربردی) خانم  منشئی 12:30 تا 14
انتقال جرم (پلیمر، نفت و مهندسی شیمی) آقای گلشیرازی 14 تا 15:30
کاربرد ریاضیات (نفت و مهندسی شیمی) خانم حیدری 15:30 تا 17
شیمی فیزیک 1 خانم  طلوعی 17 تا 18:30
طرح اقتصاد مهندسی ( نفت و مهندسی شیمی) آقای ذبیحی 18:30 تا 20

 

گروه های شیمی و نفت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
شیمی آلی 2 خانم عیاشی 7:50 تا 9:30
خواص سنگ های مخزن آقای قدوسی 9:30 تا 11
زمین شناسی عمومی آقای قدوسی 11 تا 12:30
عملیات بهره برداری 2 آقای قدوسی 12:30 تا 14
شیمی تجزیه 2 خانم خاشعی 14 تا 15:30
طراحی آزمایش (ارشد مهندسی شیمی) خانم طغیانی 15:30 تا 17
مدیریت صنعتی خانم  اسماعیلیان 17 تا 18:30

 

گروه های عمومی و پایه: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
فیزیک 2 خانم آزادشهرکی 8.30 تا 10
ریاضی عمومی 2 اقای ذوالفقاری 10 تا 11.30
فیزیک  1 خانم جعفری 11.30 تا 13
فیزیک الکتریسیته خانم رحمتی 13.30 تا 15
انقلاب اسلامی خانم صالحی 15 تا 16.30
ریاضی عمومی 1 اقای ذوالفقاری 16.30 تا 18

 

گروه های حسابداری و مدیریت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
زبان تخصصی 2 (کارشناسی مدیریت بازرگانی) خانم پوران شیروانی 8:30 تا 10
مدیریت منابع انسانی (کاردانی امور اداری) خانم ریگی 10 تا 11:30
حسابداری شرکتها 1 (کاردانی حسابداری) خانم جانقربان 12 تا 14
مدیریت رفتار سازمانی (کارشناسی مدیریت بازرگانی) آقای آقایی 14 تا 16
رفتار سازمانی (کاردانی امور اداری)
روش تحقیق در مدیریت (کارشناسی مدیریت بازرگانی) خانم سلطانی 16 تا 18
روش تحقیق  و مأخذ شناسی (کاردانی امور اداری)

 

گروه های حسابداری و مدیریت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
نظام های حقوق و دستمزد (کاردانی امور اداری) آقای گنجی 8 تا 10
اصول حسابداری 1 (کاردانی امور اداری) خانم آرش نیا 10 تا 12
اصول حسابداری 1 (کارشناسی مدیریت بازرگانی)
حسابداری میانه (کارشناسی حسابداری) آقای آقا کوچکی 12 تا 14
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 2 (کارشناسی مدیریت بازرگانی) خانم منتظری 14 تا 16
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت 2 (کارشناسی مدیریت صنعتی)
اقتصاد خرد (کارشناسی مدیریت بازرگانی) خانم جوزدانی 16 تا 18
اقتصاد خرد (کاردانی حسابداری)
برنامه ریزی کسب و کار (کارشناسی مدیریت صنعتی) خانم آرش نیا 18 تا 19:30

 


گروه کامپیوتر: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
سیستم عامل خانم پور وحید 10 تا 11:30
کارگاه سیستم عامل خانم پور وحید 11:45 تا 13:30
پایگاه داده ها خانم کوچکی 13:30 تا 15
گرافیک کامپیوتری1 کاردانی خانم آقاجانی 15 تا 16:30
آز پایگاه داده ها خانم کوچکی 16:30 تا 18

 

گروه های مکانیک، هوافضا و انرژی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
روشهاي توليدوکارگاه آقای جهانفر 11 تا 12
استاتيک آقای پورمدنی 16 تا 18

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
استاتیک و مقاومت مصالح  (در گروه شیمی و نفت) آقای روستا 15:30 تا 17

 

گروه زبان 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
خواندن و درک مطلب 2 آقای مدنی 10:30 تا 12:30
ترجمه متون علوم انسانی خانم خدابخشی 13 تا 15
گفت و شنود 2 خانم خدابخشی 15:30 تا 17:30
گفت و شنود 4 خانم میرزایی 17:30 تا 19:30

 

گروه زبان 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
نگارش 2 آقای درخشنده 10:30 تا 12:30
خواندن و درک مطلب پیشرفته آقای خدام باشی 13 تا 15
داستان کوتاه و رمان آقای خدام باشی 15:30 تا 17:30
نگارش پیشرفته آقای نجفی 17:30 تا 19:30

 

گروه های شیمی و نفت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
محاسبات عددی آقای  صادقی 10تا 11
ترمودینامیک 2 آقای  صادقی 11 تا 12:30
مکانیک سیالات (مهندسی شیمی و نفت) آقای روستا 12:30 تا 14
شیمی صنعتی  آقای گلشیرازی 14 تا 15:30
استاتیک و مقاومت مصالح آقای روستا 15:30 تا 17
محاسبات پالایش آقای مقاره زاده 17 تا 18:30

 

گروه های شیمی و نفت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
طراحی راکتور آقای گلشیرازی 10 تا 11
عملیات بهره برداری 1 آقای پریشانی 15:30 تا 17
مهندسی مخزن 1  آقای پریشانی 17 تا 18:30

 

گروه های شیمی و نفت 3: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
طراحی آزمایش (ارشد مهندسی شیمی) خانم طغیانی 17 تا 18:30

 


گروه های عمومی و پایه:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ریاضی کاربردی اقای ذوالفقاری 10 تا 11:30
زبان پیش دانشگاهی اقای شیخی 11:30 تا 13
تفسیر موضوعی قرآن اقای سمیعی 13:30 تا 15
زبان خارجی خانم پوران شیروانی 15 تا 16:30
اندیشه اسلامی 2 اقای سمیعی 16:30 تا 18

 

گروه های حسابداری و مدیریت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در حسابداری (کارشناسی حسابداری) آقای شفائی 10 تا 12:30
کاربرد کامیپوتر در حسابداری 3 (کاردانی حسابداری) آقای شفائی 12:30 تا 14:30
کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در حسابداری (کارشناسی حسابداری) آقای شفائی 14:30 تا 15:30
بررسی اقتصادی طرحهای صنعتی (کارشناسی مدیریت صنعتی) آقای مظاهری 15:30 تا 17:30
کاربرد کامپیوتر در مدیریت (کارشناسی مدیریت بازرگانی) خانم حسینی 17:30 تا 19:30

 

گروه های حسابداری و مدیریت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
اصول مهارت های حرفه ای خانم آرش نیا 10 تا 11:30
پول و ارز و بانکداری خانم خاکی 12:30 تا 14
مبانی بانکداری و مدیریت بانک (کارشناسی مدیریت بازرگانی) خانم خاکی 14 تا 15:30
امور مالی بین الملل (کارشناسی  حسابداری) خانم جوزدانی 16 تا 17:30
طرح ریزی، تعمیرات و نگهداری (کارشناسی مدیریت صنعتی) آقای جنترانی 17:30 تا 19:30

 


گروه کامپیوتر: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
برنامه سازی پیشرفته خانم باغبانی 8 تا 10
مباحث ویژه (کاردانی) خانم کوچکی 10 تا 12
کارگاه کامپیوتر خانم شکرالهی 12 تا 14
گرافیک کامپیوتری 1 (کارشناسی) خانم آقاجانی 14 تا 16
شبکه های کامپیوتری آقای مصلحی 16 تا 18

 

گروه های مکانیک، هوافضا و انرژی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
ترموديناميک خانم سلطانی   10 تا 11
مباني مهندسي برق 1 آقای ابطحی 11 تا 12
ديناميک آقای ابطحی 13:30 تا 14:30

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
هوش مصنوعی (ارشد) آقای نصری 9 تا 11
شبیه سازی و مدلسازی (ارشد) آقای نصری 11 تا 13
مکاترونیک 2 آقای دلایلی 15:30 تا 17:30
سمینار (ارشد) آقای رضایی 17:30 تا 19:30

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
شبکه های کامپیوتری آقای مصلحی 16 تا 18

 

گروه زبان 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
تهیه و تدوین مطالب درسی طباطبایی 8 تا 10
روش تدریس مهارتهای زبان طباطبایی 10:30 تا 12:30
کیفیت سنجی ترجمه جمالی منش 13 تا 15
فن اوری در ترجمه جمالی منش 15:30 تا 17:30
تحلیل گفتمان نجفی 18 تا 19:30

 

گروه زبان 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
گفت و شنود 2 خدابخشی 8 تا 10
طراحی و مطالعه مسایل یادگیری زبان خیرزاده 10 تا 12
روش تحقیق در علوم تربیتی خیرزاده 13 تا 15
فن اوری در اموزش زبان خیرزاده 15:30 تا 17:30
آزمون سازی میرزایی 17:30 تا 19:30


گروه های شیمی و نفت 1:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
موازنه (نفت و مهندسی شیمی) خانم دکتر سلطانی 7:50 تا 9:30
تصفیه پساب های صنعتی (صنایع شیمیایی) خانم مهندس منشئی 9:30 تا 11
شیمی آلی مهندسی شیمی خانم مهندس شمس 11 تا 12:30
عملیات واحد 1 (نفت و مهندسی شیمی) خانم دکتر سلطانی 12:30 تا 14
شیمی تجزیه (مهندسی شیمی ) خانم مهندس خاشعی 14 تا 15:30
شیمی پلیمر خانم دکتر قضاوی 15:30 تا 17
اصول و تصفیه پساب های صنعتی (شیمی کاربردی) خانم دکتر شفیعیون 17 تا 18:30

 

گروه های شیمی و نفت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
کاربرد رایانه در شیمی خانم دکتر عیاشی 11 تا 12:30
زبان تخصصی خانم مهندس منشئی 12:30 تا 14
زمین شناسی نفت دکتر ذبیحی 14 تا 15:30
شیمی تجزیه دستگاهی (صنایع شیمیایی) خانم مهندس شمس 15:30 تا 17
رایانه و کاربرد آن در مهندسی نفت مهندس کچویی 17 تا 18:30
آشنایی با مهندسی نفت دکتر ذبیحی 18:30 تا 20

 

گروه های عمومی و پایه: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
زبان جبرانی اقای موحد 10 تا 8:30
ریاضی عمومی 2 خانم قجاوند 11:30 تا 13
ریاضی عمومی 1 خانم قجاوند 13:30 تا 15
اخلاق اسلامی (هردو گروه) خانم شیاسی 15 تا 16:30
دانش خانواده  (هر دو گروه) آقای نصر 16:30 تا 18

 

گروه های حسابداری و مدیریت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
تحقیق در عملیات 2 (کارشناسی مدیریت بازرگانی) آقای کاظمی 8 تا 10
پژوهش عملیاتی 2 (کارشناسی حسابداری)
سیستم های، خرید انبارداری و توزیع (کارشناسی مدیریت بازرگانی) آقای گنجی 10 تا 12
حسابداری دولتی 2 (کارشناسی حسابداری) خانم مظاهری 12 تا 14
فنون تجزیه وتحلیل و طراحی سیستم ها (کارشناسی مدیریت بازرگانی) آقای مظاهری 16 تا 18
فنون تجزیه وتحلیل و طراحی سیستم ها (کارشناسی مدیریت صنعتی)

 

گروه های حسابداری و مدیریت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
مدیریت تولید (کارشناسی حسابداری) آقای قرنی 8 تا 10
کنترل و تنظیم بودجه (کاردانی امور اداری ) جوزدانی 12 تا 13:30
کنترل و تنظیم بودجه (کاردانی حسابداری )
بایگانی و اداره امور اسنادی (کاردانی امور اداری) خانم خاکساری 13:30 تا 15:30
حقوق بازرگانی تطبیقی و اسلامی(کارشناسی مدیریت بازرگانی) آقای برگ گل 15:30 تا 17:30
حقوق تجارت (کاردانی حسابداری) آقای برگ گل 18 تا 19:30

 

 

 


گروه کامپیوتر: 
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
رایانش ابری آقای نصری 8 تا 10
مباحث ویژه در شبکه های کامپیوتری آقای مرادی 10 تا 12
شبکه های نوری آقای عمومی 12:30 تا 14:30
طراحی الگوریتم آقای کریمی 14:30 تا 16:30
کارگاه شبکه آقای نصیری 18:30 تا 16:30

 

گروه های مکانیک، هوافضا و انرژی: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
سوخت واحتراق آقای فرقدانی 8 تا 9:30
نيروگاه ها (حرارتی، آبی، هسته ای) آقای فرقدانی 9:30 تا 11
آئروديناميک 1 آقای ملک زاده 11 تا 13
مقدمه ای بر مهندسی هوافضا آقای ملک زاده 13:30 تا 15
مقاومت مصالح ۲ آقای نادری 15 تا 18

 

گروه های برق و مهندسی پزشکی 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
روش تحقیق در مهندسی پزشکی خانم اسماعیلیان 8 تا 10
کنترل فازی (ارشد) آقای عسگری 10 تا 12
کنترل دیجیتال (ارشد) آقای راعی 12 تا 14
مدار مجتمع خطی (ارشد) آقای رضایی 14 تا 16
سیستمهای تصویرگر پزشکی (ارشد) آقای کیانی 16 تا 18
پردازش تصاویر پزشکی (ارشد) خانم حمیدپور 18 تا 20

 


گروه های برق و مهندسی پزشکی 2:
(برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
تجزیه و تحلیل سیستمها خانم حمیدپور 10-12

 

گروه های شیمی و نفت 1: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
شیمی رنگ (صنایع شیمیایی) خانم طائی 7:50 تا 9:30
ایمنی در آزمایشگاه (شیمی کاربردی) خانم عسگری 9:30 تا 11
شیمی فیزیک (صنایع شیمیایی) خانم طائی 11 تا 12:30
اقتصاد مهندسی (صنایع شیمیایی) آقای ذبیحی 12:30 تا 14
کاربرد رایانه در صنایع شیمیایی آقای ذبیحی 14 تا 15:30
صنایع شیمیایی آقای یزدانی 15:30 تا 17

 

گروه های شیمی و نفت 2: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
انتقال حرارت 1 (نفت، پلیمر و مهندسی شیمی) آقای صادقی 7:50 تا 9:30
کاربرد برق در صنایع شیمیایی خانم غلامزاده 9:30 تا 11
فیزیک رنگ (شیمی کاربردی) خانم شمس 11 تا 12:30
شیمی و فناوری رنگ (شیمی کاربردی) خانم شمس 12:30 تا 14
اندازه گیری کمیت های مهندسی آقای فرقدانی 14 تا 15:30
انتقال حرارت (صنایع شیمیایی) آقای پورضرغام 15:30 تا 17

 

گروه های شیمی و نفت 3: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
موازنه(صنایع شیمیایی) خانم حیدری 7.50 تا 9.30
کنترل فرایندها (صنایع شیمیایی) آقای ناصری 9:30 تا 11
آشنایی با مهندسی نفت آقای ذبیحی 11 تا 12:30
انتقال جرم (صنایع شیمیایی) آقای ناصری 15:30 تا 17
زمین شناسی نفت آقای ذبیحی 17 تا 18:30

 

گروه های عمومی و پایه: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
آمار واحتمالات (2واحدی) خانم میریان 8:30 تا 10
فیزیک 2 خانم رنجبر 10 تا 11.30
محاسبات عددی خانم شیخی 11.30 تا 13
ریاضی عمومی 1 خانم شیخی 15 تا 16.30
آمار واحتمالات (3واحدی) خانم میریان 16:30 تا 18

 

گروه های حسابداری و مدیریت: (برای ورود کلیک کنید)

کلاس استاد ساعت
حسابداری پیشرفته 1 آقای شیاسی 9 تا 11
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2 خانم قجاوند 11 تا 13
ریاضی کاربردی
ریاضی عمومی 2
پژوهش عملیاتی 1 آقای کاظمی 13 تا 15
حسابداری شرکتها 1 خانم جانقربان 15 تا 17
مدیریت مالی 2 خانم آرش نیا 17 تا 19

 

 

 

22499