تشییع پیکر شهید دوران دفاع مقدس

تشییع پیکر شهید دوران دفاع مقدس در مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان در... ادامه مطلب

پذیرش مقاله عضو هیئت علمی مؤسسه در سیزدهمین کنفرانس ملی روز مهندسی

پذیرش مقاله عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان در سیزدهمین... ادامه مطلب

نخستین همایش ملی “جایگاه زنان در کارآفرینی و توسعه پایدار”

نخستین همایش ملی “جایگاه زنان در کارآفرینی و توسعه پایدار” با رویکرد بهینه کاوی... ادامه مطلب

بازدید معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از غرفه مؤسسه

توانمندی های آموزشی و پژوهشی مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان درحوزه فنی... ادامه مطلب

فراخوان شرکت در سمپوزیوم و برگزاری کارگاه

فراخوان شرکت در سمپوزیوم و برگزاری کارگاه به اطلاع کلیه همکاران و علاقه مندان... ادامه مطلب

سیزدهمین کنفرانس ملی روز مهندسی

سیزدهمین کنفرانس ملی روز مهندسی با حمایت مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان... ادامه مطلب

نتایج درخواست کمیسیون داخلی مورخ ۱۰-۱۲-۱۳۹۵

نتایج درخواست کمیسیون موارد خاص داخلی مورخ ۱۰-۱۲-۱۳۹۵ در فایل ضمیمه قابل دریافت می باشد. دریافت... ادامه مطلب

نتایج درخواست شورا مورخ ۱۸-۱۲-۱۳۹۵

نتایج درخواست شورا مورخ ۱۸-۱۲-۱۳۹۵ در فایل ضمیمه قابل دریافت می باشد. دریافت فایل ادامه مطلب

نتایج درخواست شورا مورخ ۱۵-۱۲-۱۳۹۵

نتایج درخواست شورا مورخ ۱۵-۱۲-۱۳۹۵ در فایل ضمیمه قابل دریافت می باشد. دریافت فایل ادامه مطلب

نتایج درخواست شورا مورخ ۱۰-۱۲-۱۳۹۵

نتایج درخواست شورا مورخ ۱۰-۱۲-۱۳۹۵ در فایل ضمیمه قابل دریافت می باشد. دریافت فایل ادامه مطلب

دروس مجازی نیمسال دوم سال ۱۳۹۵

قابل توجه دانشجویانی که دروس مجازی اخذ کرده اند: تمامی دانشجویان که دروس مجازی اخذ... ادامه مطلب

نتایج درخواست شورا مورخ ۰۵-۱۲-۱۳۹۵

نتایج درخواست شورا مورخ ۰۵-۱۲-۱۳۹۵ در فایل ضمیمه قابل دریافت می باشد. دریافت فایل ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس

کلیه کلاسهای خانم خاشعی در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۵ تشکیل نمیگردد. ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس

کلیه کلاسهای خانم تقی زاده در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۵ تشکیل نمیگردد. ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس

کلیه کلاسهای خانم نوری فر در روز های یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ و روز سه... ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس

کلیه کلاسهای آقای محمودیان در روز های سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۳ و روز چهارشنبه... ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس

کلاس انتقال حرارت آقای محمودی در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ تشکیل نمی گردد. ادامه مطلب

عدم تشکیل کلاس

کلیه کلاسهای خانم حمیدپور در روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ تشکیل نمی گردد. ادامه مطلب

دفاع پایان نامه، گروه معدن، مصطفی عالی نژاد، ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ .

جلسه دفاع پايان‌نامه کارشناسی ارشد گروه مهندسی برق با موضوع : مدلسازی پتانسیل معدنی ذخاير سرب، روی و فلورين تیپ می... ادامه مطلب

دفاع پایان نامه، گروه معدن، شاهین مومیوند، ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ .

جلسه دفاع پايان‌نامه کارشناسی ارشد گروه مهندسی معدن با موضوع : تحلیل داده های ژوشیمیایی و زمین شناسی ورقه ۱:۱۰۰۰۰۰ ملایر به... ادامه مطلب

دفاع پایان نامه، گروه معدن، سعید غلامی پور، ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ .

جلسه دفاع پايان‌نامه کارشناسی ارشد گروه معدن با موضوع : مطالعات منابع آب زیرزمینی دشت روانسر در استان کرمانشاه با استفاده از روشهای... ادامه مطلب

دفاع پايان‌نامه، گروه برق، فرزاد کریمپور، ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ .

جلسه دفاع پايان‌نامه کارشناسی ارشد گروه مهندسی برق با موضوع : اجرای الگوریتم کنترل پیش بین صریح با استفاده از سخت... ادامه مطلب

رویدادها

نتایج درخواست کمیسیون داخلی مورخ ۱۰-۱۲-۱۳۹۵

نتایج درخواست کمیسیون موارد خاص داخلی مورخ ۱۰-۱۲-۱۳۹۵ در فایل ضمیمه قابل دریافت می باشد. دریافت... ادامه مطلب

نتایج درخواست شورا مورخ ۱۸-۱۲-۱۳۹۵

نتایج درخواست شورا مورخ ۱۸-۱۲-۱۳۹۵ در فایل ضمیمه قابل دریافت می باشد. دریافت فایل ادامه مطلب

نتایج درخواست شورا مورخ ۱۵-۱۲-۱۳۹۵

نتایج درخواست شورا مورخ ۱۵-۱۲-۱۳۹۵ در فایل ضمیمه قابل دریافت می باشد. دریافت فایل ادامه مطلب

تشییع پیکر شهید دوران دفاع مقدس

تشییع پیکر شهید دوران دفاع مقدس در مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان در... ادامه مطلب

پذیرش مقاله عضو هیئت علمی مؤسسه در سیزدهمین کنفرانس ملی روز مهندسی

پذیرش مقاله عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان در سیزدهمین... ادامه مطلب

نخستین همایش ملی “جایگاه زنان در کارآفرینی و توسعه پایدار”

نخستین همایش ملی “جایگاه زنان در کارآفرینی و توسعه پایدار” با رویکرد بهینه کاوی... ادامه مطلب

بازدید معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از غرفه مؤسسه

توانمندی های آموزشی و پژوهشی مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان درحوزه فنی... ادامه مطلب

نتایج درخواست شورا مورخ ۱۰-۱۲-۱۳۹۵

نتایج درخواست شورا مورخ ۱۰-۱۲-۱۳۹۵ در فایل ضمیمه قابل دریافت می باشد. دریافت فایل ادامه مطلب