عدم تشکیل کلاس استاد حسین آبادی-۱۳۹۵/۰۹/۰۹

چاپ مشاهده در قالب PDF

قابل توجه دانشجویان گرامی


کلاس آمار واحتمالات آقای حسین آبادی در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ تشکیل نمی گردد.

اتاق اساتید