تشکیل کلاس استاد جوزدانی- ۱۳۹۵/۰۹/۱۳

چاپ مشاهده در قالب PDF

قابل توجه دانشجویان گرامی


کلاس اقتصاد کلان خانم جوزدانی در روزشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ تشکیل نمیگردد.

اتاق اساتید