تشکیل کلاس استاد صالحی- ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

چاپ مشاهده در قالب PDF

قابل توجه دانشجویان گرامی


کلاس جبرانی روانشناسی صنعتی و سازمانی خانم صالحی در روزسه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ازساعت ۱۱ تشکیل می گردد.

اتاق اساتید