وضعیت تشکیل کلاسها

فیلتر عنوان 
نمایش # 
# عنوان مطلب
161 کلاس حل تمرین خانم هراتیان - 1394/10/30
162 کلاس رفع اشکال استاد طلایی - 1394/10/26
163 کلاس جبرانی طراحی الگوریتم - 1394/10/10
164 امتحان پایان ترم درس آز فيزيولوژي - 1394/12/10
165 کلاس جبرانی و امتحان میان ترم استاد جانقربان-1394/10/12
166 کلاس جبرانی استاد رئیسی-1394/10/9
167 کلاس جبرانی استاد رئیسی-1394/10/6
168 کلاس جبرانی استاد رئیسی-1394/10/7
169 کلاس جبرانی استاد صدر ارحامی-1394/10/13
170 عدم تشکیل کلاس استاد عسگری-1394/10/3
171 کلاس جبرانی استاد طلایی-1394/10/9
172 کلاس جبرانی مدارهای مخابراتی - 1394/10/3
173 کلاس جبرانی درس آمار و احتمالات - 1394/10/1
174 عدم تشکیل کلاس استاد درویشی - 1394/9/30
175 امتحان میان ترم زبان عمومی
176 کلاس جبرانی استاد رئیسی-1394/9/30
177 عدم تشکیل کلاس جبرانی استاد صادقی-1394/9/26
178 عدم تشکیل کلاس استاد اسمعیلی-1394/9/28
179 عدم تشکیل کلاس استاد عسگری- 1394/9/25 و 1394/9/26
180 عدم تشکیل کلاس استاد سعادت-1394/9/28

صفحه 9 از 15